OŚRODEK WYDAJĄCY POLECENIA PODLEGŁYM PLACÓWKOM LUB OSOBOM - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

DYSPOZYTURA to:

ośrodek wydający polecenia podległym placówkom lub osobom (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "OŚRODEK WYDAJĄCY POLECENIA PODLEGŁYM PLACÓWKOM LUB OSOBOM". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.022

LIPA, SKANER, SPRZĘT, ŁAWICA SKALNA, ŚWINIARKA, POMIDOR DRZEWIASTY, ŁUK, NASTAWA, BEZPIECZNE ZAPASY, DYSKIETKA INSTALACYJNA, ABONAMENT, MANEWR PRINGLE’A, WAFEL, LINIA ŚREDNICOWA, SAMOTNA MATKA, PROGRAMOTWÓRCA, CASTING, KROKIET WIOSENNY, CYRK, PUŁAPKA ŚREDNIEGO DOCHODU, ZASTRZAŁ, NABIERACZ, WODNICZKA, TERAPIA SZOKOWA, OBSZAR WIEJSKI, KORYTKO, METODA FEULGENA, MOL, ZŁOCIEŃ, PATYCZAK, SZCZI, ROZKŁADOWOŚĆ, FENIG, SZCZAW, NARÓD, TARTYNKA, SYN, UBARWIENIE OCHRONNE, KOKTAJL MOŁOTOWA, ŻAREŁKO, EMOCJA, OBLECH, KOPIEJSK, PORA, PRZELICZNIK, UPUST, DRAMATYKA, OŚRODEK, OBRAZEK, WERYFIKACJA, MUZA, BRAZYLIANY, TAMBUR, RURA, HAJFA, WĘGLÓWKA, SOLIDARNOŚĆ, ŁUSZCZAK INDYGO, SZAGRYN, FOSFORYT, SZTUBAK, KOLUMNA, MAKAGIGI, SEMAFOR KSZTAŁTOWY, CHŁODNIK, SUROWIEC FARMACEUTYCZNY, SZPILKOWE, TOKAI, SZASZŁYKARNIA, INDUKTOR, AUDYT, ODPOWIEDŹ, WYRĘBISKO, TOKI, SKŁAD DRUKARSKI, GRZYBICA, KOROWAJ, CESSNOCK, PUMPERNIKIEL, PACHOŁ, PIÓRKO, OBRÓBKA, ARBITRAŻ GOSPODARCZY, OBIEKTYWIZM, PÓŁRUCH, JĘZYK, ALT, TALUKAN, RZĄD MNIEJSZOŚCIOWY, GAMA, TĘSKLIWOŚĆ, NADŻERKA, KAMIENICA, TRAGIZM, TONAŻ, FORMA, PRZEDROŚLE, ALUZJA, SZCZYT, GREGORIANKA, ZWAŁA, VITORIA, BEZGŁOŚNOŚĆ, ZIELE, WYPADEK DROGOWY, FOTOGRAM, FAKT, BODMERIA, CHARAKTERYSTYKA, JEDNOPARTYJNOŚĆ, WIĘZIEŃ POLITYCZNY, PAJACYK, ROBOTY PRZYMUSOWE, ORGAN, KLASA, BASTEJA, DZIÓB, HEFEI, DOM PRZEDPOGRZEBOWY, MASZYNKA, BYDLĘ, KORTYNA, PĘCHERZYCA OPRYSZCZKOWATA, BACIK, WKŁAD, EKSTRUZJA, RANA POSTRZAŁOWA, BBS, KOŁECZEK, MOLESKIN, WOJSKI, ANITA, KLEKOTKA, KAJMAKAM, RÓW, CZĘBOREK, DZIEWIĘTNASTKA, KWASEK, PIEC DYMARSKI, WSKAZÓWKA, ARSYNA, LICZBA PRZESTĘPNA, BECZKA Z PROCHEM, ZŁOTOGŁÓW, CHROBOTEK, WINNEBA, UCHO, SARONG, ŁAPOWNICTWO BIERNE, ODEZWA, OMDLAŁOŚĆ, PRYSZCZARKI, PAJĄK, PODGATUNEK, WYROCZNIA, ŚRODEK PRAWNY, KASOWNIK, WSKAŹNIK PRZELICZENIOWY, MIĄŻSZ, MINY, PULPIT, SZANTA, NIEKONSTRUKTYWNOŚĆ, DŻIHAD, METODA KARTOGRAMU, ZWŁOKI, WYŻ, OBCIĄŻENIE DYNAMICZNE, OSCYLACJA, ODPŁYW, PODZBIÓR, TRASZKA GRZEBIENIASTA, PRZEKAZIOR, KNYSZ, MAJORAT, BUŁA, ANATOL, SYSTEM CIEPŁOWNICZY, JACK, HEBAN, LARGO, PIERWSZA JASKÓŁKA, ŁYŻKA, KALKUTA, PORĘCZ, TACZKA, EMBOLIZACJA, EMISJA, ZAKRĘTKA, KAPISZON, MOWA NIEZALEŻNA, WYSZUKIWARKA INTERNETOWA, INHALACJA, TWIERDZENIE CAYLEYA-HAMILTONA, CZWORONÓG, DETENCJA, KARAFKA, ZAKUP, KOŻUSZYSKO, IRC, OSCYLATOR, HALA PERONOWA, ETERYCZNOŚĆ, KRZYWA, KIJ, RICOTTA, FINAŁ, ŚWIADECTWO FITOSANITARNE, PASEK, FRANCZYZA, AUSZPIK, WASĄG, GIMBOPATRIOTA, SŁONIOWATE, GOŁYSZEK HAJNAŃSKI, KRATA ROZDZIELNA, PODSADKA, CZAPRAK, KASZTEL, OSTRA REAKCJA NA STRES, KAPITALNY REMONT, EKSPLOATATOR, PRZEWIJAK, OGNIWO, PRZEPOJA, MACZUGA, ZNIECZULENIE, ARTEK, KIŚĆ, SZLAUF, DRABINOWIEC MROCZNY, JAYAPURA, SMILEY, ISKIERNIK OCHRONNY, JAPONKI, STĄGIEWKA, FATAMORGANA, KSIĘGA, GUZ ŻOŁĄDKOWO-JELITOWO-TRZUSTKOWY, FUNDUSZ DYSPOZYCYJNY, TARTINKA, KARAFECZKA, AALEN, INSEKT, OPERATOR, BUCHTA, ODTWARZANIE, PRZESUNIĘCIE FAZOWE, KAWALERIA, WADA WZROKU, LAMPA LUTOWNICZA, PRZENOŚNIK, ROMUALD, POPITA, KELT, BRZYDACTWO, ROZTRUCHAN, POTNIK, SZAŁAŚNICTWO, ALARM BOJOWY, ZEW, MORGA, CZERWONY, OKAP, REGRES, TEREN ZIELENI, RELACJA DWUARGUMENTOWA, KOBIETA LEKKIEGO PROWADZENIA, TAMPERE, SEKSTET, BUCZYNA NIŻOWA, PRZEDZIAŁ SILNIKOWY, SYSTEM SYMBOLICZNY, FILM S-F, IRBID, BIAŁA ŚMIERĆ, ENTOMOFAUNA, COBAN, PRZYWILEJ LOKACYJNY, LUTNIARZ, WSPÓŁTWÓRCZOŚĆ, MODEL, NIEDOJRZAŁOŚĆ, OSTOJA, KSYLOFON, NAJEM OKAZJONALNY, KOLOR OCHRONNY, LAPARENTOZAUR, GAŁKI, HAPTOBENTOS, KOTLINA, SABHA, DYKTATURA, KORDIAŁ, GYROS, ARSENIAN(III), NADCIŚNIENIE TĘTNICZE, OŚRODEK, SER, ?KONWERGENCJA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.022 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

OŚRODEK WYDAJĄCY POLECENIA PODLEGŁYM PLACÓWKOM LUB OSOBOM się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: OŚRODEK WYDAJĄCY POLECENIA PODLEGŁYM PLACÓWKOM LUB OSOBOM
HasłoOpis hasła w krzyżówce
DYSPOZYTURA ośrodek wydający polecenia podległym placówkom lub osobom (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

DYSPOZYTURA
ośrodek wydający polecenia podległym placówkom lub osobom (na 11 lit.).

Oprócz OŚRODEK WYDAJĄCY POLECENIA PODLEGŁYM PLACÓWKOM LUB OSOBOM sprawdź również:

osoba pozostająca z kimś w bliskiej, zwykle zażyłej i serdecznej relacji ,
1/1760 mili angielskiej ,
obiekt, zwykle dość duży; ciało fizyczne o nieregularnej formie, gruby, duży kawał czegoś, gruda ,
rodzaj gry w karty ,
miasto w Niemczech (Hesja) nad rzeką Lahn, ośrodek kulturalno-naukowy i turystyczny ,
Rhacophorus schlegelii - gatunek płaza bezogonowego z rodziny nogolotkowatych, występujący w Japonii ,
pierwsza część zdania warunkowego, implikacji ,
bogato ilustrowana książka w dużym formacie ,
rodzaj dowodu matematycznego istnienia pewnych obiektów (zbiorów, liczb, figur geometrycznych o pewnych własnościach), zwykle nie wprost, w którym wykazuje się, że nieprawdziwość tezy twierdzenia prowadziłaby do sprzeczności, z czego wyciąga się wniosek o jej spełnieniu bez podania jakiegokolwiek sposobu ich konstruowania ,
zemsta, wyrównanie rachunków - zazwyczaj w środowisku przestępczym ,
uporządkowany ciąg wyrazów służący zazwyczaj do zakomunikowania jakiejś treści ,
popieranie kogoś ,
koronka wykonana szydełkiem, składająca się z pustych lub zapełnionych kwadracików, powstająca z oczek łańcuszka i słupków ,
to, jak ktoś patrzy na kogoś lub na coś ,
Chaetocercus mulsant - gatunek ptaka z rzędu jerzykowych (Apodiformes), z rodziny kolibrów (Trochilidae), z podrodziny kolibrów (Trochilinae) ,
gatunek grzybów z rodziny wodnichowatych, który charakteryzuję się białą barwą ,
miejsce, gdzie możliwe jest ślizganie się na powierzchni lodu ,
jakiś mężczyzna lub chłopak, często obcy lub taki, względem którego zachowujemy dystans; koleś, gość ,
osoba, która pełni służbę w siłach zbrojnych danego kraju i jest zobowiązana do obrony jego granic ,
słynny skrzypek belgijski (1858-1931); dyrygent i kompozytor ,
RADIOKOMPAS; radiowy namiernik ,
dobra nabyte przez ostatecznego użytkownika ,
mieszkaniec Zielonej Góry ,
pojemnik z tuszem, niekiedy połączony z głowicą, stanowiący wymienny element drukarki atramentowej ,
część zdania oznaczająca pasywny przedmiot czynności wyrażonej orzeczeniem zdania w stronie czynnej ,
Emys orbicularis - gatunek żółwia z rodziny żółwi błotnych, z podrzędu żółwi skrytoszyjnych; jedyny żyjący naturalnie w Polsce, w środowisku naturalnym żyje ponad 100 lat ,
zdobycie jednego z trzech pierwszych miejsc w zawodach ,
budynek wznoszony w luce pomiędzy istniejącymi już budynkami tworzącymi zwartą linię zabudowy (pierzeję) lub budynek wolno stojący wznoszony na działce wolnej pomiędzy już zabudowanymi ,
aksamitka rozpierzchła, aksamitek rozpierzchły, szarańcza aksamitek, afrykanka, tagetes rozpierzchły, Tagetes patula - nazwa zwyczajowa ,
element elektryczny (elektroniczny), zbudowany z dwóch przewodników (okładek) rozdzielonych dielektrykiem

Komentarze - OŚRODEK WYDAJĄCY POLECENIA PODLEGŁYM PLACÓWKOM LUB OSOBOM. Dodaj komentarz

9-2 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast