CAŁOŚĆ ORGANIZMU LUDZKIEGO, ZWIERZĘCEGO LUB ROŚLINNEGO - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

CIAŁO to:

całość organizmu ludzkiego, zwierzęcego lub roślinnego (na 5 lit.)ORGANIZM to:

całość organizmu ludzkiego, zwierzęcego lub roślinnego (na 8 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: CIAŁO

CIAŁO to:

całość organizmu ludzkiego, zwierzęcego lub roślinnego (na 5 lit.)CIAŁO to:

przenośnie: organ - podmiot, osoba lub grupa osób wyodrębniona z całości ze względu na jej funkcję (np. ciało pedagogiczne) (na 5 lit.)CIAŁO to:

martwe ciało ludzkie lub (rzadziej) zwierzęce (na 5 lit.)CIAŁO to:

skóra, tkanka mięsna i tłuszczowa; miękkie (zewnętrzne) części, z których zbudowany jest człowiek i większość zwierząt (na 5 lit.)CIAŁO to:

zbiór elementów, w którym można wykonać działania dodawania i mnożenia (na 5 lit.)CIAŁO to:

materia, mająca określoną formę, często ograniczona (na 5 lit.)CIAŁO to:

Boże ..., święto (na 5 lit.)CIAŁO to:

stałe lub lotne (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CAŁOŚĆ ORGANIZMU LUDZKIEGO, ZWIERZĘCEGO LUB ROŚLINNEGO". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.867

PUMPERNIKIEL, PAPUŻKI NIEROZŁĄCZKI, PERMISYWNOŚĆ, WARSZTAT STRATEGICZNY, RECEPTOR, DWUKROTNOŚĆ, NOGA, INSPEKTOR ROZBROJENIOWY, COLCANNON, FREGATA, LUNETA, GAJNIK LŚNIĄCY, ZWAŁY, AMEBA, HASŁO, OKRES INTERGLACJALNY, SZCZĘKOWIEC, POWIEŚĆ W ODCINKACH, STAN NIETRZEŹWOŚCI, PRZEDZIAŁ, LINIA ŚRUBOWA, CENZURA, ŁUSZCZAK, GEODETA, KRĘGOWIEC, PUNKT KATECHETYCZNY, ELIZJA, PRZESZUKANIE, KULTURA STARTEROWA, MONTAŻ, PODMIOT GRAMATYCZNY, NARODZINY, AKOMODACJA, GLICEROFOSFAT, KOSMYK, OPOŃCZA, NIEREGULARNOŚĆ, AKRECJA, FEROMON, PLATFUS, WYDZIAŁ, LIAZA, OBROŻA, POKRYWA, FIGURA, CIECZ WYCZERPANA, HAMERNIA, RODZAJ, WYŁĄCZNIK, DEPTAK, CLERESTORIUM, UCHODŹSTWO, WSKAZÓWKA, MUSZKA, BROŃ OBUCHOWA, POTRZEBA, TABU, KAFETERIA, ANTOWIE, KABEL, DOWÓD ONTOLOGICZNY, INTERPRETACJA, KOJEC, ABLACJA LODOWCOWA, ZWARCIE, POLEPA, PIRACTWO, TURMA, PRZESUNIĘCIE KU CZERWIENI, JASTRYCH, PUNKT WYJŚCIA, SFIGMOMANOMETR, ALFABET MORSE'A, SZYBOLET, IDENTYFIKACJA MASOWYCH PŁATNOŚCI, UZNANIE NIEWAŻNOŚCI MAŁŻEŃSTWA, ŁUPEK MARGLISTY, LOGOFET, CIOTCZYSKO, WIELKOŚĆ, TEOLOGIA NEGATYWNA, POLE, NIEPOKALANEK MNISI, TARLAK, TINA, FUNKCJA ZDANIOWA, PAROBEK, HARCAP, UKŁAD MOCZOWY, KOPROFIL, AUSZPIK, RESIDUUM, DANA, JASKÓŁKA, RÓŻNOWICIOWCE, PRZYGOTOWANIE, SKŁAD WOLNOCŁOWY, KAROWNIK, BOMBA ATOMOWA, ANALIZA, WPŁATA, ŚWIETLICA TERAPEUTYCZNA, BLASZKA, DŻEM, KOPS, AUTOMOBILKLUB, WSTRZĄS, WIGONIA, IPSYLON, POTENCJAŁ ZETA, ZAKOPCENIE, RUBASZKA, SKÓRNIK, NOSOROŻEC, ORANŻADA, SIMON, OŚRODEK WYPOCZYNKOWY, GŁOŚNIK MAGNETOELEKTRYCZNY, UKRYCIE, KLEDONISMANCJA, SZKOŁA, POMYŁKA FREUDOWSKA, ŚCIANA, ARALIA, KOZŁOWANIE, UDERZENIE, KRÓLOWA NAUK, KASZTELAN, KAZACZOK, DŹWIGAR, OBSŁUGA, FANPEJDŻ, ZAPOJA, KSIĄŻKA DOTYKOWA, PACHCIARKA, INSTYTUCJA KREDYTOWA, NAWÓZ MINERALNY, KWAS LINOLENOWY, RINFORZANDO, PRZEMYSŁ GÓRNICZY, SPÓŁGŁOSKA WARGOWA, KAMIZELKA KULOODPORNA, TRANSPORTÓWKA, UŁAMEK NIEWŁAŚCIWY, ŻYDOSTWO, PRZEWIELEBNOŚĆ, LARGHETTO, ROZTRUCHAN, MUCHINA, LEK PRZECZYSZCZAJĄCY, GNAT, RATING KREDYTOWY, WYRÓB TYTONIOWY, NARYS POLIGONALNY, DIRT, BUDYŃ, PRZESZCZEPIENIE ROGÓWKI, ODCZYN ANAFILAKTYCZNY, PARÓWKA, KURZAWKA, POLE, OKULARY, OPERATOR BITOWY, PRZEDROSTEK, MOSTEK, AUTOPARODIA, BARWA DŹWIĘKU, CEBULARZ, REGLAN, OSSUARIUM, WAŁ, PLURALISTA, FRONTON, WIEŻA ARTYLERYJSKA, KULCZYBA WRONIE OKO, KOŁKOWNICA, SZPALTA, ATOL, DYSPROPORCJA, KREDYT HANDLOWY, POR, MRÓWKA ZŁODZIEJKA, HASŁO, GĄBKA, TYGRYSIE OKO, RISOTTO, KŁOSEK, EUFORIA, DUBELTÓWKA, CEWKA INDUKCYJNA, UKŁAD, KOD GENETYCZNY, ODSKOK, PLINTA, PŁATEW, CHARYZMAT, REWERS, STOLIK, NOTA PROTESTACYJNA, NARY, KONEW, PRZYRZĄD OPTYCZNY, RULETKA, WASABI, AZYMUT ASTRONOMICZNY, RUCHY EPEJROGENICZNE, DIAKRYT, PANICZ, GAUGUIN, TRZYMADŁO, SMERF, KNAGA, FĄFEL, DOKTOR, BZYGI, POTENCJA, PRZĘDZA, FANTOM, WIĘKSZOŚĆ PARLAMENTARNA, ZAJĄCZEK, ANIOŁECZEK, OBRĘB, TURECKI, BRAMKA, PRAWDA, OŁATKA, PELENG, SŁOWIAŃSKOŚĆ, AKREDYTACJA, ŁUPEK DACHÓWKOWY, OKALECZENIE, DAWKA PROGOWA, ENTEROKOK, WALKA, MANKIETY, DOLNOPŁAT, ODRUCH WARUNKOWY, MONARCHIA ELEKCYJNA, SUCHOKLATES, OPAŁ, INTERFEROMETRIA MIĘDZYKONTYNENTALNA, WARTOŚĆ NAJCZĘSTSZA, SPARRINGPARTNER, BANNER, ROŚLINA ZADARNIAJĄCA, CAŁKA PIERWSZA, BOA, SATELITA, TRAWA MORSKA, KRYSZTAŁ PRAWIDŁOWY, ŻÓŁW NATATOR, SONG, ASTRAGAL, PATOGEN, OBRAZOWANIE MEDYCZNE, GRONO, KRYSTALOMANCJA, BUT, MUR, CHWALCA, ETYKIETA, TECHNIKA ANALOGOWA, PRÓBA JĄDROWA, TOR, POMALOWANE, TERAPIA, PRZEJŚCIÓWKA, JACK, WINIETA, BOŻA RĘKA, WYSŁUGA LAT, DERESZOWATA, LIZ, ŁÓŻECZKO, EUROWALUTA, BAŃKA MYDLANA, CZASOWNIK WIELOKROTNY, POJAZD NIENORMATYWNY, JAJECZNICA, OSTATNIE PODRYGI KONAJĄCEJ OSTRYGI, AKWEN, OBIEKT, HARDTOP, ILUMINACJA, POCISK, TOKI, STOŻEK DZIOBOWY, WSPINACZKA SKAŁKOWA, UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW, LICZARKA, ZŁOCIEŃ, ZJAWISKO THOMSONA, REKOGNICJA, ORGAN, PANTOGRAF, EFEKT STYKU, WRAŻLIWOŚĆ, PANTOFELNIK, OBYWATELKA, ?MINA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.867 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CAŁOŚĆ ORGANIZMU LUDZKIEGO, ZWIERZĘCEGO LUB ROŚLINNEGO się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: CAŁOŚĆ ORGANIZMU LUDZKIEGO, ZWIERZĘCEGO LUB ROŚLINNEGO
HasłoOpis hasła w krzyżówce
CIAŁO całość organizmu ludzkiego, zwierzęcego lub roślinnego (na 5 lit.)
ORGANIZM całość organizmu ludzkiego, zwierzęcego lub roślinnego (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

CIAŁO
całość organizmu ludzkiego, zwierzęcego lub roślinnego (na 5 lit.).
ORGANIZM
całość organizmu ludzkiego, zwierzęcego lub roślinnego (na 8 lit.).

Oprócz CAŁOŚĆ ORGANIZMU LUDZKIEGO, ZWIERZĘCEGO LUB ROŚLINNEGO sprawdź również:

podmiot gospodarczy posiadający osobowość prawną, prowadzący przedsiębiorstwo, ustanowiony na zasadach prawa spółdzielczego, odmiennego nieco od prawa spółek handlowych ,
mieszkanka Achai, krainy historycznej w Grecji ,
ułożenie dwóch elementów w taki sposób, że jeden nachodzi (nakłada się) na drugi ,
najjaśniejsza gwiazda w gwiazdozbiorze Orła ,
język z podgrupy języków południowosłowiańskich; używany głównie w Chorwacji, krajach sąsiednich oraz przez część Chorwatów na całym świecie ,
lipaza lub pepsyna ,
okoliczności niejawne, nie dla wiadomości każdego, to, czego nie widać gołym okiem ,
rodzaj nici do haftu ,
nakrycie głowy będące częścią munduru (zwykle wojskowego) ,
pora, termin ,
artysta, którego domeną jest grafika ,
stan, gdy u chorych z ropomoczem nie udaje się wyhodować bakterii w badaniu bakteriologicznym na standardowych pożywkach ,
pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 79 ,
zmiana pozycji, postawy ciała ludzkiego, zwierzęcego lub jego części ,
część lokomotywy lub innego pojazdu trakcyjnego, przeznaczona dla maszynisty lub także jego pomocnika, z której odbywa się kontrola pracy urządzeń lokomotywy lub innego pojazdu ,
wers, który liczy osiem sylab ,
w filozofii: każdy pogląd traktujący ruch, rozwój, zmienność lub stawanie się, w przeciwstawieniu do statyczności, jako pierwotny i podstawowy czynnik bytu ,
... VAT za usługi ,
umowa pomiędzy sprzedającym a kupującym, zgodnie z którą sprzedający zobowiązuje się zatrzymać coś dla kupującego ,
Donacobiidae - rodzina ptaków z rzędu wróblowych ,
jedna z czterech podstawowych pór roku w przyrodzie, w strefie klimatu umiarkowanego, charakteryzująca się umiarkowanymi temperaturami powietrza z rosnącą średnią dobową oraz umiarkowaną ilością opadu atmosferycznego ,
miasto w Niemczech (Turyngia), nad Białą Elsterą, ważny węzeł kolejowy ,
rasa gołębi odznaczająca się ciemnymi piórami na ogonie i pod szyją ,
cecha; potencjalna możliwość, umiejętność zrobienia czegoś, bycia jakimś, ulegnięcia czemuś ,
mała wyżyna lub o wyżynie pozytywnie ,
coś, co komuś lub czemuś zagraża, niebezpieczeństwo ,
gatunek sowy, brązowy, na głowie 'uszy', w Polsce rzadki, chroniony ,
brak tchu, niemożność złapania oddechu, np. po wysiłku ,
twardy materiał ścierny, stanowiący roboczą część maszyn szlifujących ,
jednostka dawki pochłoniętej w układzie SI (jednostka pochodna układu SI); jest to ilość energii promieniowania (w dżulach) pochłoniętej przez kilogram materii

Komentarze - CAŁOŚĆ ORGANIZMU LUDZKIEGO, ZWIERZĘCEGO LUB ROŚLINNEGO. Dodaj komentarz

9+8 =

Poleć nas znajomym:

x