Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: PRZESTĘPSTWO POLEGAJĄCE NA WRĘCZANIU, BRANIU LUB ŻĄDANIU KORZYŚCI MAJĄTKOWEJ LUB OSOBISTEJ (ŁAPÓWKI)

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KORUPCJA to:

przestępstwo polegające na wręczaniu, braniu lub żądaniu korzyści majątkowej lub osobistej (łapówki) (na 8 lit.)ŁAPOWNICTWO to:

przestępstwo polegające na wręczaniu, braniu lub żądaniu korzyści majątkowej lub osobistej (łapówki) (na 11 lit.)ŁAPÓWKARSTWO to:

przestępstwo polegające na wręczaniu, braniu lub żądaniu korzyści majątkowej lub osobistej (łapówki) (na 12 lit.)PRZEKUPSTWO to:

przestępstwo polegające na wręczaniu, braniu lub żądaniu korzyści majątkowej lub osobistej (łapówki) (na 11 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KORUPCJA

KORUPCJA to:

przestępstwo polegające na wręczaniu, braniu lub żądaniu korzyści majątkowej lub osobistej (łapówki) (na 8 lit.)KORUPCJA to:

nadużycie stanowiska publicznego w celu uzyskania prywatnych korzyści (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PRZESTĘPSTWO POLEGAJĄCE NA WRĘCZANIU, BRANIU LUB ŻĄDANIU KORZYŚCI MAJĄTKOWEJ LUB OSOBISTEJ (ŁAPÓWKI)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 11.833

KWARTET, ROTUŁA, KARBAMINIAN, EMIRAT, KRYSZTAŁ, JAŁOWIEC, ATREZJA JELITA GRUBEGO, SERW, PÓŁSIOSTRA, WYBRYK NATURY, SYPIALKA, PRALNIA, WOŹNY, KONDOTIER, MEMBRANA, SAKWA, KOŁACZYK, ZWIĄZEK FRAZEOLOGICZNY, KOŃCÓWKA, PRZEPRAWA, TRYMOWANIE, KRATKA KSIĘCIA WALII, NAWA GŁÓWNA, JEDWAB OCTANOWY, CIĄGUTKA, MUCHA MOKRA, PIWONIA, ŁUPEK DACHOWY, ZACHŁYŚNIĘCIE, KATAPULTA, FLIGELADIUTANT, KLASYFIKACJA ABC, GLIZA, MUŚLIN, SERYJNY MORDERCA, ROZŁÓG, WAŁ MORENOWY, WSPÓŁPRACOWNIK, KRATY, BŁOGOSŁAWIEŃSTWO, TAPETA, OSKARŻENIE, LINIA SPEKTRALNA, PRZYŚPIESZENIE NORMALNE, TABLICA STEROWNICZA, KLAUZULA WYKONALNOŚCI, DZYNDZEL, PLUS, PULPIT STEROWNICZY, REGISTER, INCYDENT MÓZGOWO-NACZYNIOWY, PAKLON, GEN LETALNY, PARTYCYPACJA, GRZANKI, WĘZEŁ GORDYJSKI, ARYBALLOS, BUGAJ, KAMICA MOCZOWA, ĆWICZENIE, DEKLARACJA, NACZYNIAK GRONIASTY, PACHT, ZIARENKOWIEC, INTERGLACJAŁ, PARKIET, NIEWRAŻLIWOŚĆ, NAROST, ZALICZKA ALIMENTACYJNA, REGUŁA ALLENA, WADA, POŚWIST, STAN DEPRESYJNY, BOMBARDON, KOSZTORYS INWESTORSKI, DROGA, PIEPRZ MNISI, NORWESKI, KITAJ, ZAGĘSZCZACZ, CUG, WSPOMINKI, WIOŚLAK, TIOSÓL, PARODIA, DĘTKA, BIAŁA BIERKA, ZABURZENIE AFEKTYWNO-DWUBIEGUNOWE, BRAK, PRZYLĄDEK, INDEKS STECHIOMETRYCZNY, PIEC GRZEWCZY, GEEK, REGUŁA, WĘGIERSKI, EKSTRUZJA, OBIETNICA PRZEDWYBORCZA, BURŁAK, TOLERANCJA, MASYW GÓRSKI, KANCONETTA, GORĄCZKA, UCHWYT, MECHOWCOWE, PÓŁKREW, REMULADA, KONSOLA, ŁĄCZNICA, BULAJ, NOWOROCZNIK, FAJKA, PRZELICZNIK, KORZYSTNOŚĆ, PROTEST SONG, SAMOURZECZYWISTNIANIE, DŁAWIK, ROŻEN, ODPRZĘG, WYKLUCZENIE SPOŁECZNE, ALGEBRA LINIOWA, ŁUSZCZYCA WYSIĘKOWA, PATROLOWIEC, ASTRAGAL, SKRYTKA DEPOZYTOWA, OTWÓR, WELON, ENAMINA, REAKCJA SPRAWCZA, POTWÓR, MUZYKA, INTROIT, KANCELARYZM, MULTIKULTURALIZM, ROZPRUWACZ, ZWIĄZEK KOORDYNACYJNY, POETA LAUREATUS, PODYPLOMÓWKA, STRONA TYTUŁOWA, NÓŻ DO CHLEBA, DOBRO PRAWNE, SPÓJNIK PRZECIWSTAWNY, KLON, ZAOPATRZENIE, KARBIDEK, SYNOD, ZNAK MUZYCZNY, HEJT, ZBROJENIE, ZASTRZALIN, KOŁECZEK, LAMPA ELEKTRONOWA, TRANZYSTOR, ODPOWIEDZIALNOŚĆ POSIŁKOWA, MIKROEWOLUCJA, TWIERDZENIE MENELAOSA, GRZECH POWSZEDNI, RZUTKA, INTROMISJA, SOPRANISTA, INTERWENCJA PROCESOWA, MISJA DYPLOMATYCZNA, STARA MALEŃKA, MANIERKA, JEDWAB, PAS, LĘDŹWIE, KOMUNIA, DUCH, KOMORA, ŁUSZCZAK INDYGO, DUET, ŁOPATA, NIEPOKOJENIE SIĘ, MONITORING, OKO, PASTORALE, KASZA MANNA, DATOWNIK, KAPITAŁOWOŚĆ, BOMBIARZ, CHAŁTURA, OBRĘCZ, KUFF, PIĘTNASTY, SUBDOMENA, EWOKACJA, PRZENOŚNOŚĆ, RĘKODAJNY, ŚRODEK JAJOBÓJCZY, TAUTOLOGICZNOŚĆ, SPAD, ARENA, RIKSZARZ, CHOROBA PLUMMERA, AKADEMIA, PULARES, ZADANIE, NERW, ŚLIWKA, MŁYNEK, WIĄZADŁO, DIABELSKOŚĆ, MOGISYGMATYZM, BARWICA, TURZYCA, NIEISTOTNOŚĆ, CHMURA ŚREDNIA KŁĘBIASTA, ESENCJA, CUGANT, WODNIAK, MAJORAT, GWIAZDA, TAKT, KRATER WULKANICZNY, MNOŻENIE PRZEZ SKALAR, NAPÓJ WINOPODOBNY, RZĄD MNIEJSZOŚCIOWY, STEK, HIN, ADAPTER, KOROZJA BIOLOGICZNA, KOROWAJ, KASZMIR, LÓD MARTWY, PILOT, NACIEK JASKINIOWY, KRYSTALOMANCJA, SPEKTAKL, OKRUCH SKALNY, MUŁ, ŁUK TĘCZOWY, BIAŁE NOCE, MORAWSKI, OTTER, ZMOTORYZOWANY, ŁAMANY DACH POLSKI, DZIAŁKA, KRĘGARSTWO, OBIEKT, SPEKTROSKOPIA ABSORPCYJNA, LINIA ZABUDOWY, BIEGUN MAGNETYCZNY, DENDRODOA, SEKRECJA, KURANT, ZBIÓRKA, GŁUPKOWATOŚĆ, RAPTULARZ, BALSAM KANADYJSKI, GRZYB, PREKURSOR, CYSTERNA, BARWA OCHRONNA, MANIERYZM, INTERESOWNOŚĆ, DŻIHAD, KOŁO SEGNERA, SUPPORT, EMBARGO, WĘGLIK SPIEKANY, PAPRYKARZ, PASAŻ, CHOROBA BOSTOŃSKA, VIOLA BASTARDA, MOWA WIĄZANA, RAKIJA, STATUS SPOŁECZNY, SCHIZOFRENIA REZYDUALNA, ADOPCJA, WSPÓLNOTA, MONTAŻOWNIA, DYPODIA, CZOPEK, INTERNUNCJUSZ, KOBIECISKO, PRZECIER, PSAMMOFITY, BLIŹNIACZOŚĆ, WYKONAWCA, ZAKON SZPITALNY, KONWERTER, WARIACJE, DECEPCJA, DZIADZIENIE, WŁOCHACZ, AMERYKAŃSKOŚĆ, STROPNICA, AKCJA AFIRMATYWNA, ILUMINACJA, BALONET, PIEPRZ CZERWONY, DOGODZENIE SOBIE, DŁUGIE RĘCE, IMPLANTACJA JONÓW, BARWICZKA, ODBITKA, SSAK MORSKI, WYPEŁNIENIE, TĘPOZĘBNE, KUWETA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 11.833 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla opisu: przestępstwo polegające na wręczaniu, braniu lub żądaniu korzyści majątkowej lub osobistej (łapówki), są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: PRZESTĘPSTWO POLEGAJĄCE NA WRĘCZANIU, BRANIU LUB ŻĄDANIU KORZYŚCI MAJĄTKOWEJ LUB OSOBISTEJ (ŁAPÓWKI) to:
Hasło Opis krzyżówkowy
korupcja, przestępstwo polegające na wręczaniu, braniu lub żądaniu korzyści majątkowej lub osobistej (łapówki) (na 8 lit.)
łapownictwo, przestępstwo polegające na wręczaniu, braniu lub żądaniu korzyści majątkowej lub osobistej (łapówki) (na 11 lit.)
łapówkarstwo, przestępstwo polegające na wręczaniu, braniu lub żądaniu korzyści majątkowej lub osobistej (łapówki) (na 12 lit.)
przekupstwo, przestępstwo polegające na wręczaniu, braniu lub żądaniu korzyści majątkowej lub osobistej (łapówki) (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KORUPCJA
przestępstwo polegające na wręczaniu, braniu lub żądaniu korzyści majątkowej lub osobistej (łapówki) (na 8 lit.).
ŁAPOWNICTWO
przestępstwo polegające na wręczaniu, braniu lub żądaniu korzyści majątkowej lub osobistej (łapówki) (na 11 lit.).
ŁAPÓWKARSTWO
przestępstwo polegające na wręczaniu, braniu lub żądaniu korzyści majątkowej lub osobistej (łapówki) (na 12 lit.).
PRZEKUPSTWO
przestępstwo polegające na wręczaniu, braniu lub żądaniu korzyści majątkowej lub osobistej (łapówki) (na 11 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x