PRZESTĘPSTWO POLEGAJĄCE NA WRĘCZANIU, BRANIU LUB ŻĄDANIU KORZYŚCI MAJĄTKOWEJ LUB OSOBISTEJ (ŁAPÓWKI) - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KORUPCJA to:

przestępstwo polegające na wręczaniu, braniu lub żądaniu korzyści majątkowej lub osobistej (łapówki) (na 8 lit.)ŁAPOWNICTWO to:

przestępstwo polegające na wręczaniu, braniu lub żądaniu korzyści majątkowej lub osobistej (łapówki) (na 11 lit.)ŁAPÓWKARSTWO to:

przestępstwo polegające na wręczaniu, braniu lub żądaniu korzyści majątkowej lub osobistej (łapówki) (na 12 lit.)PRZEKUPSTWO to:

przestępstwo polegające na wręczaniu, braniu lub żądaniu korzyści majątkowej lub osobistej (łapówki) (na 11 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KORUPCJA

KORUPCJA to:

przestępstwo polegające na wręczaniu, braniu lub żądaniu korzyści majątkowej lub osobistej (łapówki) (na 8 lit.)KORUPCJA to:

nadużycie stanowiska publicznego w celu uzyskania prywatnych korzyści (na 8 lit.)KORUPCJA to:

przekupstwo, łapownictwo (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PRZESTĘPSTWO POLEGAJĄCE NA WRĘCZANIU, BRANIU LUB ŻĄDANIU KORZYŚCI MAJĄTKOWEJ LUB OSOBISTEJ (ŁAPÓWKI)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.462

DÓŁ, KARAFECZKA, GEODETA, PRZEZIERNIK, DEZINSTALACJA, BENEFICJENT, STECZKA, TEOKRACJA, SMOG, TARCZA, TEST PSYCHOLOGICZNY, PORA, ZASTRZAŁ, PIANKA, NOOBEK, POTOK, PRZEPIS, HAFCIARSTWO, PORZĄDEK SPOŁECZNY, ODBOJNICA, MAKAK, LASKA, RABACIK, SZLAM, ODPŁATA, TERYTORIUM MANDATOWE, PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG, DEPRESJA ŚRÓDZIEMNOMORSKA, KINDŻAŁ, TYMCZASOWY OBIEKT BUDOWLANY, OBLIGACJA ZAMIENNA, PIESZCZOCH, KWAS, POJAZD SZYNOWY, KONTEKST, TEŚCIK, STOPA ZWROTU, RZUT WOLNY, RESTART, RUCH, PŁATKI ZBOŻOWE, TELEKONWERTER, MARTA, PRZEWINA, MASZT, POWIERNICTWO, HENRYK, GOŁĄBKI, KATAR SIENNY, ŚRODKOWOŚĆ, ORBITA, WĘGAR, PLAC APELOWY, DANIE ARBUZA, PĘCHERZ, SÓL, CZĄSTECZKA, RUCH OPORU, POLER, KOMPOTIERA, BYLINA, GRZEBIEŃ, PANI, RAJZBRET, KOLIMATOR, DYFUZJA KULTUROWA, RĘKAWICA, ŻYDEK, OPŁATA STOSUNKOWA, WIOŚLAK, ROWER, NACZYNIAK, INSTRUMENT PERKUSYJNY MEMBRANOWY, WIZYTOWNIK, KIBITKA, KOMIN PŁACOWY, ANTABA, ZĘBORÓG, TRAP, OPAD, IDEAŁ PIERWSZY, EMISJA, PORTFEL ELEKTRONICZNY, PREDYKACJA, RACA, KRYZA, ZAKOP, ZAKAZ, KRWIOPIJCA, ESPADRYLA, RECEPTYWNOŚĆ, PIRACTWO, TĘSKNOTA, RĘKODAJNY, RENATA, ZAJĄCZEK, GIROSKOP, PIÓRKO, KONSTRUKCJA WIEŃCOWA, AUDIOBOOK, BEZŻENNOŚĆ, DZIEDZICZENIE TYPU PISUM, TEKST JAWNY, EPOLET, KOSMETYK KOLOROWY, ROZDWOJENIE JAŹNI, DRAMAT WOJENNY, ŚREDNI PRZEDSIĘBIORCA, ASOCJATYWNOŚĆ, BACIK, OBCHÓD, FRAZA, KERATOPLASTYKA, ODMIANA UPRAWNA, DEZERCJA, ANTYKADENCJA, BANIECZKA, MENTALNOŚĆ, ELITARNOŚĆ, BAŃKA, TRANSURAN, FLASZKA, KASETON, SZTYLPY, TOST FRANCUSKI, KULUARY, GRECKI, BULLA, SYMBOL, SELSKIN, ZWROT, KRYZA, KSIĘGA, NACISK, ANSAMBL, CZAS URZĘDOWY, RUMUNKA, FIRMÓWKA, BUZIA, ROZSTĘP, MOKIET, CHROMATOGRAFIA GAZOWA, OPASKA, PALUCH KOŚLAWY, BEK, GÓRA LODOWA, PRZEMYSŁÓWKA, PROCES TECHNOLOGICZNY, PROROCTWO, POZYCJA TESTOWA, ROM, SMUŻ, OPRAWA OŚWIETLENIOWA, KARAFKA, BIELMO, ZAJĘCZA WARGA, POLE BITOWE, ANTYBIOZA, MARAZM, WSPÓŁTWÓRCZOŚĆ, MARGARYNA, PRZEWOŹNIK, TŁUMIK, OWCE, TRANSWESTYTA, SKUNKS, PRZETWORNIK CYFROWO-ANALOGOWY, SINFONIA, METODA PORÓWNAŃ, DEPTAK, ABANDON, KOPROFIL, LITERATKA, POCIĄGŁOŚĆ, CHOWANIEC, ADIDAS, SUTENER, KRATER METEORYTOWY, ZMYWACZ, BERŻERKA, DWORAK, LIPA, GAJA, LEGALIZACJA PIERWOTNA, KUDŁACZ, DOŻYWOCIE, KLEPKA, SPARING, UŁAMEK NIEWŁAŚCIWY, FRAGMENTARYZACJA, SMOŁA DRZEWNA, BAT, NEUROMEDIATOR, SAMOLUBNY DNA, WYBUCHOWOŚĆ, KARTANA, CIAŁKO, DYSLOKACJA TEKTONICZNA, ZMIANA WSTECZNA, WĄTROBOWIEC, ŚRODEK KARNY, TROLLKONTO, WYROCZNICA, TABOR, WOLANT, BROŃ NUKLEARNA, MOŁOTOW, CZTEROSUW, ŚWIECA, ZNAK LICZBY, TYTOŃ, MARUDER, ZAGROŻENIE, ADIDAS, NAZWA SYSTEMATYCZNA, DRUKARKA ROZETKOWA, MISTRZU, OPARZENIE, KSYLOFON, ODRUCH, ŁBISKO, UGNIATARKA, KRÓLESTWO NIEBIESKIE, POLICJA, BASENIK, SYSTEM SYMBOLICZNY, SŁUCHOWISKO, PACHOŁEK, OBRAZ, PRANIE BRUDNYCH PIENIĘDZY, ESKORTOWIEC, WÓR, KURZYSKO, ANTROPOZOONOZA, KOLEC, PARÓWKA, LAVABO, ZAPITKA, ADHD, POSUW, SZKARADA, WINYLEUM, PRZEDSTAWIENIE, LUCERNA, ŁUK TĘCZOWY, SUPERNOWA TYPU IC, BLOCZEK, PÓŁRUCH, KAJMAK, WĘZEŁ ŻEGLARSKI, INTERCEPCJA, PRZECHÓW, WIELOKROTNOŚĆ, CIS, WYPOWIEDŹ APODYKTYCZNA, WELON, PRĘT, PĄK, DWUDZIESTOZŁOTÓWKA, KLIPER, PARKIET, KAPUŚNIAK, GLORYFIKATOR, CHAŁTURA, POZWOLENIE NA BUDOWĘ, CZYNNIK NIECENOWY, BELKA, DZIESIĘCIOKROTNOŚĆ, PIĘCIOKROTNOŚĆ, OSTATNI MOHIKANIN, AC, INTERWAŁ, BALKON, REGULACJA CEN, SAMOPOMOC, BEDŁKA, PACHWINA, ODPRAWA CZASOWA, PAŁANKA, GROWL, LEKCJA, SŁUŻBA, NIEDOJRZAŁOŚĆ, WOLNOBIEG, PRZEJRZYSTKA, TYMOTKA, UZNANIE NIEWAŻNOŚCI MAŁŻEŃSTWA, STYL, MATKA, STREAMING, SŁUGA BOŻY, MANIFEST, AGAMA PERSKA, FILOKAKTUS, KOBIETA LEKKIEGO PROWADZENIA, OBŁOK SREBRZYSTY, MIR, DERYWACJA ALTERNACYJNA ILOŚCIOWA, ŚMIECIARZ, ?KONWENANSE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.462 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PRZESTĘPSTWO POLEGAJĄCE NA WRĘCZANIU, BRANIU LUB ŻĄDANIU KORZYŚCI MAJĄTKOWEJ LUB OSOBISTEJ (ŁAPÓWKI) się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: PRZESTĘPSTWO POLEGAJĄCE NA WRĘCZANIU, BRANIU LUB ŻĄDANIU KORZYŚCI MAJĄTKOWEJ LUB OSOBISTEJ (ŁAPÓWKI)
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KORUPCJA przestępstwo polegające na wręczaniu, braniu lub żądaniu korzyści majątkowej lub osobistej (łapówki) (na 8 lit.)
ŁAPOWNICTWO przestępstwo polegające na wręczaniu, braniu lub żądaniu korzyści majątkowej lub osobistej (łapówki) (na 11 lit.)
ŁAPÓWKARSTWO przestępstwo polegające na wręczaniu, braniu lub żądaniu korzyści majątkowej lub osobistej (łapówki) (na 12 lit.)
PRZEKUPSTWO przestępstwo polegające na wręczaniu, braniu lub żądaniu korzyści majątkowej lub osobistej (łapówki) (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KORUPCJA
przestępstwo polegające na wręczaniu, braniu lub żądaniu korzyści majątkowej lub osobistej (łapówki) (na 8 lit.).
ŁAPOWNICTWO
przestępstwo polegające na wręczaniu, braniu lub żądaniu korzyści majątkowej lub osobistej (łapówki) (na 11 lit.).
ŁAPÓWKARSTWO
przestępstwo polegające na wręczaniu, braniu lub żądaniu korzyści majątkowej lub osobistej (łapówki) (na 12 lit.).
PRZEKUPSTWO
przestępstwo polegające na wręczaniu, braniu lub żądaniu korzyści majątkowej lub osobistej (łapówki) (na 11 lit.).

Oprócz PRZESTĘPSTWO POLEGAJĄCE NA WRĘCZANIU, BRANIU LUB ŻĄDANIU KORZYŚCI MAJĄTKOWEJ LUB OSOBISTEJ (ŁAPÓWKI) sprawdź również:

rzeka w Brześciu ,
błona zbudowana z tkanki łącznej zbitej otaczającej mózgowie oraz rdzeń kręgowy ,
kobieta, który mało lub niczego nie posiada, jest biedna pod względem majątkowym ,
motorower jak owad ,
Stiltia isabella - gatunek ptaka z rodziny żwirowcowatych (Glareolidae) ,
rodzaj filmu, w którym obrazy nie są uzyskiwane na drodze rejestrowania zjawisk (w sposób ciągły) przy pomocy kamery ,
ECHIN; dolna część głowicy doryckiej ,
miękki, niedojrzewający ser zwarowy, produkowany we Włoszech z serwatki pozostającej po serach podpuszczkowych (z mleka koziego, krowiego lub owczego) poprzez drugie gotowanie (wł. ricotta), przypominający twaróg, niesolony ,
ur. w 1925 r., śpiewaczka (sopran); reżyser spektakli operowych ,
rasowe konie ,
zwolenniczka prawa do aborcji ,
osoba, która ukoiła czyjeś cierpienie ,
farsz, masa, którą umieszcza się wewnątrz przygotowywanej potrawy lub w środku jakiegoś produktu spożywczego ,
monoblok - silnik wewnętrznego spalania, wykorzystywany do napędu samochodów firm Citroën, Peugeot, Talbot i Renault; stosowany do napędu samochodów klasy A, B, C/D ,
pilot szybowcowy, brązowy medalista Mistrzostw Świata w 1972 r ,
miasto w zach. Iraku na Pustyni Syryjskiej ,
Isurus - rodzaj rekina obejmujący dwa gatunki; zasiedla strefę umiarkowaną i ciepłą wszechoceanu ,
rodzaj zamszu, miękko wyprawiona skóra owcza używana do wyrobu rękawiczek ,
gwiazda należąca do VI klasy jasności i II populacji ciągu głównego ,
auto ciężarowe z Rosji ,
PSY; rodzina drapieżnych ssaków ,
substancja promoniotwórcza stosowana w terapii, najczęściej nowotworów, oraz w diagnostyce ,
sztaba u wrót wierzei - dwuskrzydłowej drewnianej bramy ,
instytucja bankowa, której podstawową działalnością są produkty oszczędnościowe ,
Aculepeira ceropegia - pająk z rodziny krzyżakowatych ,
konfident, wywiadowca ,
czeski rzeźbiarz i architekt (1460-1515) działał głównie w Brnie ,
mieszkaniec Suchumi ,
aerodyna pionowego startu i lądowania ,
część membranofonu wprawiana w drganie przez udarzenie lub pocieranie; zwykle jest to odpowiednio napięta skóra

Komentarze - PRZESTĘPSTWO POLEGAJĄCE NA WRĘCZANIU, BRANIU LUB ŻĄDANIU KORZYŚCI MAJĄTKOWEJ LUB OSOBISTEJ (ŁAPÓWKI). Dodaj komentarz

1×2 =

Poleć nas znajomym:

x