ZJAWISKO EKONOMICZNE POLEGAJĄCE NA OGRANICZANIU ZAKUPU PEWNYCH DÓBR LUB CAŁKOWITE ZANIECHANIE ICH NABYCIA, PONIEWAŻ SĄ ONE CHĘTNIE NABYWANE PRZEZ INNYCH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

EFEKT SNOBIZMU to:

zjawisko ekonomiczne polegające na ograniczaniu zakupu pewnych dóbr lub całkowite zaniechanie ich nabycia, ponieważ są one chętnie nabywane przez innych (na 13 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZJAWISKO EKONOMICZNE POLEGAJĄCE NA OGRANICZANIU ZAKUPU PEWNYCH DÓBR LUB CAŁKOWITE ZANIECHANIE ICH NABYCIA, PONIEWAŻ SĄ ONE CHĘTNIE NABYWANE PRZEZ INNYCH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 18.389

ŚREDNI PRZEDSIĘBIORCA, OPERATOR KABLOWY, KRYPTODEPRESJA, PILŚŃ NERWOWA, TROPIK, WZW D, PÓŁCZŁOWIEK, FASCIOLOPSIOZA, BEAN, ZYSK, ODBIORNIK RADIOWY, GRZEBACZ, POGODNOŚĆ, PANDAN, STOŁP, DELIBERACJA, AUTOCHTONICZNOŚĆ, KRUSZON, NIECHLUJA, OBRONA, TYGIEL, JĘZYK, CYKL BIOLOGICZNY, CHOROBA VERNEUILA, ODPŁYW, TOLERANCJA, SUROWIEC FARMACEUTYCZNY, CIERLICA, STEP, GWIZD, AFIRMACJA, GŁOS SUMIENIA, EURO, UFNOŚĆ, RYZYKO OPERACYJNE, PRZESŁANIE, ŁOŻYSKO, ZGUBA, CHOROBA GILCHRISTA, KAPTUR, WYCUG, UKRYCIE, ALT, PRZEMYSŁ, PERILLA ZWYCZAJNA, HUTNICTWO, POCHWIAK OKAZAŁY, OSOWIAŁOŚĆ, POŁĄCZENIE, PIERNICZEK, REZONANS, PRZETWÓR, CYNADRY, KUC WALIJSKI, TATUAŻ, RYBA AMFIDROMICZNA, SZUM, PETRYFIKACJA, WĘGAREK, OFICERKI, SYNDYK, TIAZYD, ŁĄCZNIK MECHANIZMOWY, PODATEK NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA, KOSZ, ŻACHWY, DWUBÓJ KLASYCZNY, SPÓŁGŁOSKA BOCZNA, LOARA, STAWKA, POKAL, TELEFON TOWARZYSKI, ATAWIZM, ŁAMACZ BLOKADY, MONAR, DRABKA, KONKURENCJA, ARALIA, FLAK, CZTERDZIESTKA, ANTYFAN, HIPOTEZA CZERWONEJ KRÓLOWEJ, DELEGOWANY, KOMBINATORYKA, REKOLEKCJE, GNIAZDO, NIEPRZYSWAJALNOŚĆ, GASTROFAZA, ADIDAS, WYMUSZENIE ROZBÓJNICZE, ŚMIECH PRZEZ ŁZY, PLAN ZDJĘCIOWY, SZATRA, REJESTR, TAJNIAK, INWOLUCJA, OWAD, MANES, SUBWOOFER AKTYWNY, TEREN, KARTA, REFREN, CHŁODNIK, PRZENOSKA, DERYWAT SYNCHRONICZNY, UKŁAD ADAPTACYJNY, KLERK, WARIACJE, LEKTURA, SIŁA PRZEBICIA, CIŚNIENIE PROMIENIOWANIA, WIZA, BEKHEND, HERMAFRODYTYZM, DEKORTYKACJA, LADA, SPADOCHRONIARZ, WYPRAWA, KOLUMNA, CHOROBA ANDERSSONA-FABRY'EGO, SATYRYCZNOŚĆ, STRUMIEŃ RUMOWISKA BRZEGOWEGO, KORPUS, DŻINSY, GEOFIT KORZENIOWY, PANOCZEK, CARAT, ZAPŁADNIACZ, DODATEK MOTYWACYJNY, BYSTROŚĆ, WEKSEL CIĄGNIONY, KRÓTKONOS BRĄZOWY, SZLAUCH, TRASZKA GÓRSKA, KREM, OLEJ SOJOWY, ELITARYSTA, BLIŹNIACZOŚĆ, KARMNIK, MIKRODERMABRAZJA, EKSPRES, ZMIENNA ZWIĄZANA, POZIOMNICA, OPUSZCZENIE, SCHULZ, MIASTO UMARŁYCH, BYDLĘ, IKRZYSKO, ZMOWA CENOWA, TAM TAM, FOTOALBUM, CHEMIA NIEORGANICZNA, PRASA, URLOP WYPOCZYNKOWY, SMERF, TRASA, LOTERIA, ŚRODEK ODWOŁAWCZY, CZUŁOŚĆ, DYFUZJA, KORYTKO, SAMOWOLA, SYSTEM INSTANCYJNY, PRACE KONSERWACYJNE, SZKODNIK, BAMBO, OLIWA, LEKTORIUM, ŚMIETANKA, WZÓR CHEMICZNY, CZAS FABULARNY, ARBITRAŻ GOSPODARCZY, REKRYSTALIZACJA, ASTROTURFING, AKOMPANIAMENT, PASO PERUWIAŃSKI, ENDOMIKORYZA, LEŻA, SMART, PRZYCZÓŁEK, HERBATA BIAŁA, ZIEMIOMORZE, KAPITUŁA GENERALNA, PALCÓWKA, ROZŁÓG, GRAAL, TRÓJKA, TEORIA POTENCJAŁU, OPODATKOWANIE, MAŁŻEŃSTWO KONKORDATOWE, DOBRO, OBOZOWISKO, TUBIETIEJKA, OBSZAR WODNY, CIERNIOGŁOWY, EKLEKTYCZNOŚĆ, WODA, CHWALCA, TEKA, PRZYMUS BEZPOŚREDNI, MATERIAŁ OPATRUNKOWY, AKT, ŁAWNIK, ZIMÓWKA, RYBAWIRYNA, GNÓJ, BROŃ, KOMPOZYCJA, PRANKO, WAGINOSCEPTYK, JAGODÓWKA, ALIAS INTERNETOWY, ANALIZATOR WZROKOWY, BARYKADA, OTTER, HACJENDER, OPŁATA MIEJSCOWA, OBUWIE, ŻAGIEL, KSIĄŻECZKA WOJSKOWA, IMPLIKATURA KONWERSACYJNA, CHARAKTERYSTYKA CZASOWA, ZASADA WIELKODUSZNOŚCI, UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW, NAMIOTNIKOWATE, PAJĄCZEK, TARANTELA, TYGODNIÓWKA, FILM PŁASZCZA I SZPADY, SUCHA IGŁA, BONET, FROTTOLA, ZAPASY, BATERIA, PRZYŚPIESZENIE DOŚRODKOWE, KAPILARNOŚĆ, ANALIZA LOGICZNA, OCHRONA UZUPEŁNIAJĄCA, ROŚLINA SPOŻYWCZA, PATENT, ŚLĄSKOŚĆ, ZWORNIK, SĘK, ANAPSYDY, MALARSTWO IKONOWE, WĘZEŁ DROGOWY, GWIZDEK, KONKURENCJA, KLAPKA, LIST KREDYTOWY, ZGŁOSZENIE PATENTOWE, ZWIĄZEK HETEROCYKLICZNY, NUGAT, SZYNA, MARS, GRAF EULEROWSKI, AGENCJA, KULMINACJA, AGRESOR, ŚLAD PAMIĘCIOWY, POLIGAMIA, TYGRYSIE OKO, WOREK, JON, NIESPIESZNOŚĆ, REOGRAF, RÓJ METEORÓW, OBRÓBKA PLASTYCZNA, KOZA BARWNA USZLACHETNIONA, LODOWIEC GRUZOWY, KAMIONKA, POJEMNOŚĆ POLOWA, KUSTOSZ, OLEANDER, LÓD DENNY, KASZT, LIOPELMOWATE, MEMBRANA, SAMOREALIZACJA, KOKS, HEAD HUNTING, TRÓJSTRONNOŚĆ, RZEZAK, AUTSAJDER, STAN, KOLABORANT, MYDELNICZKA, PRZEWAGA, PROMIENIOWANIE JĄDROWE, IMPUTACJA, WSPÓŁUCZENNICA, KROPIELNICA, BENTAL, WARZYWO KAPUSTNE, AFRYKANIZOWANIE, ZMAGANIA, DŻINIZM, RYKSZA, SPÓJNOŚĆ SPOŁECZNA, ?KONKURENCJA DOSKONAŁA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 18.389 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZJAWISKO EKONOMICZNE POLEGAJĄCE NA OGRANICZANIU ZAKUPU PEWNYCH DÓBR LUB CAŁKOWITE ZANIECHANIE ICH NABYCIA, PONIEWAŻ SĄ ONE CHĘTNIE NABYWANE PRZEZ INNYCH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ZJAWISKO EKONOMICZNE POLEGAJĄCE NA OGRANICZANIU ZAKUPU PEWNYCH DÓBR LUB CAŁKOWITE ZANIECHANIE ICH NABYCIA, PONIEWAŻ SĄ ONE CHĘTNIE NABYWANE PRZEZ INNYCH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
EFEKT SNOBIZMU zjawisko ekonomiczne polegające na ograniczaniu zakupu pewnych dóbr lub całkowite zaniechanie ich nabycia, ponieważ są one chętnie nabywane przez innych (na 13 lit.)

Definicje krzyżówkowe

EFEKT SNOBIZMU
zjawisko ekonomiczne polegające na ograniczaniu zakupu pewnych dóbr lub całkowite zaniechanie ich nabycia, ponieważ są one chętnie nabywane przez innych (na 13 lit.).

Oprócz ZJAWISKO EKONOMICZNE POLEGAJĄCE NA OGRANICZANIU ZAKUPU PEWNYCH DÓBR LUB CAŁKOWITE ZANIECHANIE ICH NABYCIA, PONIEWAŻ SĄ ONE CHĘTNIE NABYWANE PRZEZ INNYCH sprawdź również:

Palaemonetes varians - europejski gatunek krewetki częściowo słodkowodnej; wyrostek czołowy stosunkowo długi, przezroczysty i pozbawiony pigmentu; górna i dolna jego krawędź ząbkowana, pierwsza para czułków zwieńczona przez 3 wici, z których 2 są zrośnięte u nasady, 2 przednie pary odnóży tułowiowych zaopatrzone w wysmukłe szczypce, mające dość krótką część chwytną ,
austriacki kompozytor i teoretyk muzyki (1883-1959); prekursor techniki dodekafonicznej ,
w naukach przyrodniczych - skupienie (minerałów, roślin, cząstek), wynik procesu agregacji ,
starszy zawodnik, który zakończył już profesjonalną karierę, choć uczestniczy w rozgrywkach organizowanych z myślą o emerytowanych sportowcach ,
drobny ptak z rzędu wróblowatych, owadożerny, około 330gatunków; Eurazja i Afryka ,
pisarz słowacki (1793-1852), ideolog wspólnoty Słowian; „Córa Sławy”, „O literackiej wzajemności” ,
Crepis setosa - gatunek rośliny należący do rodziny astrowatych ,
jadalny grzyb wiosenny ,
cecha czegoś, co w danym momencie nie spełnia swojego zadania, nie reaguje na aktywujące sygnały, jest bierne ,
cecha czegoś, co jest przeciwne Polsce i Polakom ,
głęboki, dworski ukłon ,
zakończenie lub okucie gafla albo bomu w postaci widełek ,
żałosne głosy ,
rycerz, wróg Maurów ,
baza danych o podmiotach uczestniczących w obrocie gospodarczym ,
biustonosz - element damskiej bielizny służący do przykrywania i podtrzymywania piersi ,
osoba przymusowo przebywająca w określonym miejscu, bez prawa jego opuszczania ,
osoba, która wypowiada się w czyimś imieniu; postać, która przedstawia punkt widzenia autora ,
samochód marki Alfa Romeo ,
miasto na wybrzeżu Morza Bałtyckiego nad Zalewem Kurońskim, w zachodniej części Litwy, położone u ujścia rzeki Dangi do Zalewu Kurońskiego, połączone kanałem z ujściem rzeki Niemen ,
wskaźnik sprzedaży książek ,
wyodrębniony składnik środowiska geograficznego ,
... Wołodyjowski ,
górnik pracujący pod ziemią ,
metoda zatajenia tekstu ,
wypreparowane trofeum łowieckie, rodzaj zwierzęcego popiersia ,
Platysteira cyanea - gatunek ptaka z rodziny krępaczków (Platysteiridae) ,
najmniejszy związek taktyczny stanowiący w wielu armiach podstawową jednostkę bojową wojsk lądowych o wielkości pośredniej między pułkiem a dywizją ,
miasto we Włoszech (Lacjum) w Preapeninach ,
centuria pospolita, Centaurium erythraea - gatunek rośliny z rodziny goryczkowatych; występuje w całej niemal Europie, w Afryce Północnej, na Wyspach Kanaryjskich, w Azji Zachodniej i Środkowej, na Kaukazie i Ałtaju, w Polsce występuje na całym terytorium, ale dość rzadko

Komentarze - ZJAWISKO EKONOMICZNE POLEGAJĄCE NA OGRANICZANIU ZAKUPU PEWNYCH DÓBR LUB CAŁKOWITE ZANIECHANIE ICH NABYCIA, PONIEWAŻ SĄ ONE CHĘTNIE NABYWANE PRZEZ INNYCH. Dodaj komentarz

8+3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast