APODIDA - RZĄD SZKARŁUPNI Z GROMADY STRZYKW; KOTWICZNIKOWCE MAJĄ ROBAKOWATE CIAŁO O DŁUGOŚCI DO 2 METRÓW, SĄ POZBAWIONE NÓŻEK AMBULAKRALNYCH; ZWIERZĘTA TE PORUSZAJĄ SIĘ, PEŁZAJĄC, ZA POMOCĄ DROBNYCH KOTWICZEK SZKIELETU WYSTAJĄCYCH NA POWIERZCHNI ICH CIAŁA; ŻYJĄ W PEŁNOSŁONYCH MORZACH, GŁÓWNIE STREFY TROPIKALNEJ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KOTWICZNIKOWCE to:

Apodida - rząd szkarłupni z gromady strzykw; kotwicznikowce mają robakowate ciało o długości do 2 metrów, są pozbawione nóżek ambulakralnych; zwierzęta te poruszają się, pełzając, za pomocą drobnych kotwiczek szkieletu wystających na powierzchni ich ciała; żyją w pełnosłonych morzach, głównie strefy tropikalnej (na 14 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "APODIDA - RZĄD SZKARŁUPNI Z GROMADY STRZYKW; KOTWICZNIKOWCE MAJĄ ROBAKOWATE CIAŁO O DŁUGOŚCI DO 2 METRÓW, SĄ POZBAWIONE NÓŻEK AMBULAKRALNYCH; ZWIERZĘTA TE PORUSZAJĄ SIĘ, PEŁZAJĄC, ZA POMOCĄ DROBNYCH KOTWICZEK SZKIELETU WYSTAJĄCYCH NA POWIERZCHNI ICH CIAŁA; ŻYJĄ W PEŁNOSŁONYCH MORZACH, GŁÓWNIE STREFY TROPIKALNEJ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 17.111

BORDER, METAMORFIZM PROGRESYWNY, AMAZONKA, OBŁOK SREBRZYSTY, PISTOLET, KROK MILOWY, PŁETWA STEROWA, KARTUSZ, SUMIK KORALOWY, KWALIFIKACJA PRAWNA, FIZJOPATOLOGIA, NIUCHACZ, ANARCHISTA, PARAMENTY, ZJAWISKO MAGNETOKALORYCZNE, RAMIĘ, CHOROBA HALLERVORDENA-SPATZA, KORYNTKA, RYMARSTWO, WĘGIEŁ, SZCZENIARA, BANDYTYZM, ZABIEG FIZYKALNY, CAMPUS, WIĄZANIE JONOWE, SAMOGŁOSKA, ŚLEDŹ PACYFICZNY, RAKIETKA TENISOWA, CYCEK, PRZECIWSTOK, PALISADA, ELEKTROKOAGULACJA, NOTARIUSZ, BŁONICA KRTANI, MASZYNA CIEPLNA, KOBRA, ANALIZA WRAŻLIWOŚCI, WĘGLOWODAN, POPRZEDNICZKA, GARDEROBA, SZPRYCKA, GRUCZOŁ DOKREWNY, SALON, STREFA BATIALNA, TOKARKA KARUZELOWA, ŚRUTA SŁONECZNIKOWA, EUROPAZAUR, OTOLOGIA, NADZIENIE, TOPOLOGIA MAGISTRALI, ANGLEZOWANIE, MAJSTRA, PŁYWAK, CYNOBER, KOLEJ LINOWA, RASZPLA, KODEKS KARNY, FREEGANIN, PRZEPOJA, MIMETYZM, WYLEW, SZPONIASTE, SZARPANINA, SEJM, KOŃ FIORDZKI, TRZON MACICY, ŚMIETNIK, NEUROPSYCHOLOGIA KLINICZNA, DIODA PROSTOWNICZA, NIEPOKÓJ RUCHOWY, INUKITUT, ASTEROIDA, JEDNOSTKA CIŚNIENIA, NASKÓREK, WZROST, PROST, NAPIERANIE, ANKIETOWANY, NARYS KWIATOWY, DRĘTWOWATE, FASETA, FOXTROT, DEPOZYCJA, KIWI, DYNAMIZM, ŁĄCZNIK KRZYWKOWY, WĘZEŁ ZŁODZIEJSKI, OBLIGACJA ZAMIENNA, AKOMODACJA, SŁOWOTWÓRSTWO, PHISHER, CIAŁO DOSKONALE BIAŁE, CHRZĄSTKA SZKLISTA, OCET, ABDERA, WYKRĘTAS, OZONOSFERA, PLANTAGENECI, PARTER OGRODOWY, NADKRWISTOŚĆ, STULENIE USZU, SZCZEP, UFNOŚĆ KONSUMENCKA, SYLWETKA, PIEC WAPIENNY, CHOROBA BRUGADÓW, LOTNOŚĆ, KUŹNICA, SIEROCTWO SPOŁECZNE, POSTĘPOWANIE UKŁADOWE, KROWIENTA, GARDEROBA, KANTYLENA, NIEUDOLNOŚĆ, MIŁORZĘBOWE, KAMPANIA WRZEŚNIOWA, WYBRZEŻE ŚRODKOWE, WYCIĄG TALERZYKOWY, NIEZISZCZALNOŚĆ, ŚLIMAK, AGROPROMOCJA, MIKROFALOWE PROMIENIOWANIE TŁA, INTERAKTYWNOŚĆ, MODELARSTWO LOTNICZE, ZESPÓŁ NAGICH LIMFOCYTÓW, POSTĘPACTWO, NOSOROŻEC, ZŁOTOROSTOWATE, HETERYK, GNIAZDO NASIENNE, CEGLARSTWO, POJEMNOŚĆ CIEPLNA, KOSZYK, ELEWATOR, ZBROJENIE SIĘ, PUSZYSTOŚĆ, CHOROBA BECHTEREWA, PIĘTKA, POJNIK, KOFAKTOR, ZAWISAKOWATE, WYBORY POŚREDNIE, POJAZD SZYNOWY, DZIAŁANIE, HAFT KRZYŻYKOWY, ROZPIĘTOŚĆ, MINIMALIZM, TORBIEL SKÓRZASTA, KIANG, UCHWYT ZACISKOWY, GRIGORIJ ALEKSANDROWICZ POTIOMKIN, ŻYWNOŚĆ SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO, REOLOGIA, NACJA, DOBRA KONSUMPCYJNE, CHOROBA HABERMANNA-MUCHY, PŁYWACZEK, PRĘDKOŚĆ WYLOTOWA, SŁOWACKI, KOSTIUMERNIA, BELEMNITY, BIBLIOTEKOZNAWSTWO, SARABANDA, ALLEL RECESYWNY, SIEWNIK RZUTOWY, WIEŚ, STARANIE, WAŁKARZ, POJAZD LATAJĄCY, KOSTKA BRUKOWA, SKROMNISIA, UNIŻENIE SIĘ, ORTOGRAFIA, BOROWIK, AKCENT OSTRY, SFIGMOMANOMETR, CYRANKA, NAMYSŁ, ISKRZYŁUDY, OBIJACZKA, DICKIT, OSTRYGOJAD, ŻORŻETA, ŁABUŃ DŁUGONOGI, ŁASKAWCA, ODJAZD, WIR PIASKOWY, HERBATNICA, ZAŁAM, ŹRÓDŁO, IKAR, KAFLARZ, WYCZYSTKA, GALICKI, MYKOLOGIA, EUPELYKOZAURY, PERIASTRON, POJEDYNEK, ORGANIZM MODELOWY, ZWIERAK MIKROFALOWY, STRZAŁ W DZIESIĄTKĘ, NIHILIZM, ARESZT, REJESTRANT, WYKŁADNIA CELOWOŚCIOWA, ZACHMURZENIE FRONTOWE, PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA, KOLONIA, ŻABIA LASKA, WOW, PARAMEDYK, HAŁASOWNIK, RÓWNIK, FRANCA, REKIN, FUNKCJONALIZM, PROZODIA, ODPYLNIA, KISZKA WĄTROBIANA, ZESPÓŁ NADPOBUDLIWOŚCI PSYCHORUCHOWEJ Z DEFICYTEM UWAGI, MIKSER, STREFA KLIMATYCZNA, FRESCO, LINIJKA, PIKOMETR, GAZ ELEKTRONOWY, SZNUR, EKOSYSTEM AUTOTROFICZNY, OBRONA DWÓCH SKOCZKÓW, ARCHITEKT WNĘTRZ, TROMPA, DEKORTYKACJA, GĘŚLIKI PODHALAŃSKIE, DZIEWCZYNA LEKKICH OBYCZAJÓW, PARLAMENT, FALOCHRON, WODA POWIERZCHNIOWA, CZAS STREFOWY, PĘD, IZOMER KONFORMACYJNY, ORLIK, BĄBELEK, NIEJEDNOLITOŚĆ, DELFIN ZWYCZAJNY DŁUGOPYSKI, MORENA ABLACYJNA, WALC WIEDEŃSKI, EKSPEDYTURA, SZUM INFORMACYJNY, PAPILOT, BRAZYLIJSKI, STRĄGA, POPIELNIK, DUK WSPANIAŁY, RAMIĘ, KIERUNEK ŁĄCZNOŚCI, WAGA, LAWENDA, ANTYSZTUKA, SŁONIOWATOŚĆ, KROK, INCYDENTALNOŚĆ, SPRZĄGLE, REKLAMIARZ, KŁUSAK ORŁOWSKI, ZMROK, ROPOMOCZ JAŁOWY, FALA, UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ, CIAŁO ACETONOWE, ELEWACJA, CHŁYST, HALF-PIPE, HETEROATOM, ODKŁACZACZ, ARCHEOLOGIA PODWODNA, WIRUS MAKR, MAŁPY WĄSKONOSE, WALCONÓG, TWORZYWO DO PRODUKCJI CERAMIKI, SCENKA, BACHMISTRZ, UMBRA, LATIMERIOKSZTAŁTNE, GRUPA KARBOKSYLOWA, SAMOCHÓD OSOBOWY, ŚCIGAŁKA, FUNKCJA BORELOWSKA, PIERWSZY PLAN, OCZKO W GŁOWIE, PAREJAZAURY, PODATEK BASENOWY, SIDLISZ PIWNICZNY, BIEGUN, SPÓŁGŁOSKA ASPIROWANA, DIEREZA, KANIKUŁA, TWARDY RESET, SWAWOLNIK, BOMBA ATOMOWA, ?DINGI.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 17.111 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

APODIDA - RZĄD SZKARŁUPNI Z GROMADY STRZYKW; KOTWICZNIKOWCE MAJĄ ROBAKOWATE CIAŁO O DŁUGOŚCI DO 2 METRÓW, SĄ POZBAWIONE NÓŻEK AMBULAKRALNYCH; ZWIERZĘTA TE PORUSZAJĄ SIĘ, PEŁZAJĄC, ZA POMOCĄ DROBNYCH KOTWICZEK SZKIELETU WYSTAJĄCYCH NA POWIERZCHNI ICH CIAŁA; ŻYJĄ W PEŁNOSŁONYCH MORZACH, GŁÓWNIE STREFY TROPIKALNEJ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: APODIDA - RZĄD SZKARŁUPNI Z GROMADY STRZYKW; KOTWICZNIKOWCE MAJĄ ROBAKOWATE CIAŁO O DŁUGOŚCI DO 2 METRÓW, SĄ POZBAWIONE NÓŻEK AMBULAKRALNYCH; ZWIERZĘTA TE PORUSZAJĄ SIĘ, PEŁZAJĄC, ZA POMOCĄ DROBNYCH KOTWICZEK SZKIELETU WYSTAJĄCYCH NA POWIERZCHNI ICH CIAŁA; ŻYJĄ W PEŁNOSŁONYCH MORZACH, GŁÓWNIE STREFY TROPIKALNEJ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KOTWICZNIKOWCE Apodida - rząd szkarłupni z gromady strzykw; kotwicznikowce mają robakowate ciało o długości do 2 metrów, są pozbawione nóżek ambulakralnych; zwierzęta te poruszają się, pełzając, za pomocą drobnych kotwiczek szkieletu wystających na powierzchni ich ciała; żyją w pełnosłonych morzach, głównie strefy tropikalnej (na 14 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KOTWICZNIKOWCE
Apodida - rząd szkarłupni z gromady strzykw; kotwicznikowce mają robakowate ciało o długości do 2 metrów, są pozbawione nóżek ambulakralnych; zwierzęta te poruszają się, pełzając, za pomocą drobnych kotwiczek szkieletu wystających na powierzchni ich ciała; żyją w pełnosłonych morzach, głównie strefy tropikalnej (na 14 lit.).

Oprócz APODIDA - RZĄD SZKARŁUPNI Z GROMADY STRZYKW; KOTWICZNIKOWCE MAJĄ ROBAKOWATE CIAŁO O DŁUGOŚCI DO 2 METRÓW, SĄ POZBAWIONE NÓŻEK AMBULAKRALNYCH; ZWIERZĘTA TE PORUSZAJĄ SIĘ, PEŁZAJĄC, ZA POMOCĄ DROBNYCH KOTWICZEK SZKIELETU WYSTAJĄCYCH NA POWIERZCHNI ICH CIAŁA; ŻYJĄ W PEŁNOSŁONYCH MORZACH, GŁÓWNIE STREFY TROPIKALNEJ sprawdź również:

wykończenie otworów odzieży ,
Flammulina - rodzaj grzybów z rodziny obrzękowcowatych; grzyby nadrzewne, o owocnikach wyrastających zwykle zima lub wczesną wiosną, saprotrofy i pasożyty ,
największy wordnet języka polskiego ,
urzędnik przewodniczący w placówce dyplomatycznej ,
rzecz opłacalna, głównie jakaś transakcja biznesowa ,
pyton z 'Księgi dżungli' ,
miasto w Szwajcarii, przy granicy z Francją i Niemcami, port nad Renem, długi po Zurychu ośrodek przemysłowy kraju ,
sól kwasu mlekowego ,
dyrygent niemiecki (1885-1973); znany wykonawca dzieł Mahlera ,
miasto w środkowych Węgrzech, port nad Cisą ,
głęboki sen, senny spoczynek ,
ściana budynku prostopadła do ścian szczytowych ,
wielki ..., w tenisie ,
eufemistyczne określenie kiły ,
formacja geologiczna pochodząca z okresu geologicznego o tej samej nazwie ,
niższy tytuł szlachecki w Belgii i Holandii; odpowiadająca mu polska ranga szlachecka zanikła w późnym średniowieczu ,
ornament w formie wieńca lub wiązanki kwiatów ,
daw. rodzaj benzyny ,
zastawka w sercu, która zapobiega cofaniu się krwi z komory lewej do przedsionka lewego ,
Pinus kesiya - gatunek drzewa iglastego z rodziny sosnowatych (Pinaceae) ,
galaretka np. owocowa ,
rodzaj europejskiej szkoły średniej mającej w programie szkolenia wojskowe ,
jezioro w azjatyckiej części Federacji Rosyjskiej, najgłębsze na Ziemi (do 1620m), powierzchnia 31,5 tyś. km ,
gruziński winiak produkowany z wytłoków winogronowych ,
członek PiS-u ,
miasto i port w płn.-zach. Libii, nad Morzem Śródziemnym ,
... Kowalski, z 'Potopu' ,
procedura uznawania ważności stopni naukowych, tytułów zawodowych oraz innych dyplomów i świadectw uzyskanych w innych krajach ,
bułgarski chłodnik ,
zamek błyskawiczny, zapięcie służące do czasowego łączenia dwóch kawałków tkaniny

Komentarze - APODIDA - RZĄD SZKARŁUPNI Z GROMADY STRZYKW; KOTWICZNIKOWCE MAJĄ ROBAKOWATE CIAŁO O DŁUGOŚCI DO 2 METRÓW, SĄ POZBAWIONE NÓŻEK AMBULAKRALNYCH; ZWIERZĘTA TE PORUSZAJĄ SIĘ, PEŁZAJĄC, ZA POMOCĄ DROBNYCH KOTWICZEK SZKIELETU WYSTAJĄCYCH NA POWIERZCHNI ICH CIAŁA; ŻYJĄ W PEŁNOSŁONYCH MORZACH, GŁÓWNIE STREFY TROPIKALNEJ. Dodaj komentarz

9-3 =

Poleć nas znajomym:

x