NIEBO, NIEBIOSA - PRZESTRZEŃ ZNAJDUJĄCA SIĘ WYSOKO PONAD ZIEMIĄ, MIEJSCE WĘDRÓWEK CIAŁ NIEBIESKICH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

FIRMAMENT to:

niebo, niebiosa - przestrzeń znajdująca się wysoko ponad ziemią, miejsce wędrówek ciał niebieskich (na 9 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: FIRMAMENT

FIRMAMENT to:

sfera niebieska, firmament niebieski - abstrakcyjna sfera o nieokreślonym promieniu otaczająca obserwatora znajdującego się na Ziemi, utożsamiana z widzianym przez niego niebem (na 9 lit.)FIRMAMENT to:

sfera niebieska: sfera, w której znajduje się obserwator i na której obserwuje się położenia ciał niebieskich; sklepienie niebieskie, niebo (na 9 lit.)FIRMAMENT to:

niebo (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "NIEBO, NIEBIOSA - PRZESTRZEŃ ZNAJDUJĄCA SIĘ WYSOKO PONAD ZIEMIĄ, MIEJSCE WĘDRÓWEK CIAŁ NIEBIESKICH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.544

BRUDNICA MNISZKA, WILK PSZCZELI, ŁAWA RZĄDOWA, SUBSYSTENCJA, PLANTAGENECI, GARNA, CUDA NA KIJU, MEDYCYNA SPORTOWA, ŁĄKOTKA, PODOLOGIA, OZONOSFERA, WĘŻÓWKA JAPOŃSKA, TELEFONIA STACJONARNA, MORA, MIŚ, POSEŁ DIETETYCZNY, ZUPKA CHIŃSKA, EPICYKL, UKOŚNIKOWATE, OBIEKTYW, NACIĄG, RAKIETA, OPIEKA PALIATYWNA, MELDUNEK SYTUACYJNY, ZEGAR WODNY, PRZECIWNIK, OBUDOWA, ASFODELOWA ŁĄKA, POŃCZOSZNIK, ASTRONOMIA GWIAZDOWA, WEZWANIE, OMLET NORWESKI, BEZTORBIKI, KURZA STOPKA, MUZYKA, GAJNICZEK KRÓTKODZIÓBKOWY, PIECZONKA, WĘZEŁ DROGOWY, ZROBIENIE KUPY, KRAJALNIA, MARMURKOWANIE, TROJAN, WARSTWA EUFOTYCZNA, INFA, ARENGA PIERZASTA, POLA ELIZEJSKIE, CHIŃSKIE CEREMONIE, ZJAWISKO SEEBECKA, STARA MALEŃKA, KAPITALIZM PAŃSTWOWY, CUG, TEREBINT, STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA, FALA WZROSTOWA, CZECHOSŁOWACKI KOŃ GORĄCOKRWISTY, POST, PRZYŚPIESZENIE GRAWITACYJNE, PRZESTRZEŃ RZUTOWA, KLIPA, KLUB, DOKUMENTACJA BUDOWY, INSTRUMENTACJA GŁOSKOWA, PRZETWÓRSTWO, HOTELING, FILTR, TONSURA, WOREK, SYLWETKA, JELEŃ, EWANGELICYZM, ENERGETYKA ODNAWIALNA, UMOWA O DZIEŁO, CHEMIA, KRENAL, SEKRECJA, AUDIENCJA GENERALNA, POLSKI, ASTROFIZYKA, DEBIUT ZAMKNIĘTY, PRZYLEPA, MANELE, HEAVY METAL, JĘZYK EZOPOWY, POŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE SZEREGOWE, WINNICA NABOTA, POCHLEBSTWO, POGOTOWIE, LUKA DEFLACYJNA, KONSENSUALNOŚĆ, SZEOL, AMFIBIJNOŚĆ, SPÓŁGŁOSKA MIĘDZYZĘBOWA, WAGON BEZPRZEDZIAŁOWY, JĘZYK WYSOKONIEMIECKI, STAROANGIELSKI, SUITA, WARNIA, MIESIĘCZNICA, STOPNICA, KOLOKATOR, KOŚCIÓŁ METODYSTYCZNY, CHOROBA UHLA, PŁOŻYMERZYK KOŃCZYSTY, DELFIN, OWODNIOWCE, PROMIENNIK, PAUPER, SHOUNENAI, POLIPTYK, SPRAWOZDAWCZOŚĆ, WALTER SCOTT, PREZBITERIUM, OPUSZCZENIE, PRZELEW TRANSGRANICZNY, WARSTWA GRANICZNA, GRZYWA FALI, GEREZA KRÓLEWSKA, BIURO MATRYMONIALNE, HERODY, GROOMING, PIANINO, JEZIORO POLITROFICZNE, MARUDERSTWO, ŁUSZCZYCA KROSTKOWA, PUDŁO, ŁOWCZY, GRUNT, MARKIZA, NADPROŻE, POCIĄG METRA, OKRES MIĘDZYLODOWCOWY, CHOROBA PICKA, PRZEPOCZWARZENIE, FENEK, TELEFON ZAUFANIA, OTWORZENIE DUSZY, MIKROSKOP JEDNOOKULAROWY, GRZEBIEŃ, FURIOSO, TRANSPORT PNEUMATYCZNY, NAWIEWNIK, POWOŹNIK, SHAKER, UNTERWALDEN, EGZEKUTOR, UKRYCIE, INFORMA, AGENT, UTRAKWIZM, KAPILARA, MASZT, SIEDLISKO, DYFERENCJA, SKANINGOWY MIKROSKOP ELEKTRONOWY EMISYJNY, WKLĘSŁOPANCERZÓWKA CZERWONOGŁOWA, PEJZANKA, PRACOWNIK PRODUKCYJNY, KOMPLEKS PSZENNY, IMMUNOGLOBINA E, NOSOROŻEC JAWAJSKI, STRATYGRAFIA SEJSMICZNA, AKLIMATYZOWANIE SIĘ, RZUTKA, KIEP, KOŃ ARDEŃSKI, CZĘŚĆ PRZEWODZĄCA DOSTĘPNA, GRUCZOŁ ŁZOWY, MIEJSCE ZATRUDNIENIA, GAZ ZIEMNY, KAPOTAŻ, CYBERNETYZACJA, PARTIA ROSYJSKA, KONWENT, STANCA, WIELOPIĘTROWIEC, PŁATNOŚĆ KOMPENSACYJNA, KLAWISZ NUMERYCZNY, FOTOGRAFIA KRAJOZNAWCZA, BIEGŁOŚĆ, PORNOGRAFIA TWARDA, OSIEDLENIEC, SYLABA OTWARTA, PŁASZCZKI SŁODKOWODNE, WYRAŹNOŚĆ, PUDŁO, DUCH, ASTRACHAN, SYNANTROPIZACJA, KOMPLEKS GLEBOWY, BABILOŃSKI, KOMPLEKS ŻYTNI, POZER, KAPLICA PRZEDPOGRZEBOWA, AUTOKRATYCZNOŚĆ, HIEROTOPOGRAFIA, KOCIE OKO, KOSTIUM HISTORYCZNY, PODWALE, FENOLOGIA, WSKAŹNIK, GATUNEK KATADROMOWY, WYŻERACZ, IDENTYFIKACJA, RYWALIZACYJNOŚĆ, WIĄZANIE, KWAS TŁUSZCZOWY OMEGA-9, KAPLICA, RENTGENOLOGIA, SHIMMY, RADIOMECHANIK, ZACIĘCIE, GLINA ZWAŁOWA, ORBITAL, SKWAPLIWOŚĆ, MIEJSCE, ŻURAWINA, ZWIĄZEK CHELATOWY, SZKŁO Z MURANO, PARWENIUSZ, IRRADIACJA, PIANKA, KOLOR OCHRONNY, PILAR, HARD ROCK, PARGAMIN, REAKCYJNA PRAWICA, SZEW STRZAŁKOWY, TWARDY TYŁEK, DWUGŁOS, CHOROBA WOLMANA, CHOROBA KUFSA, SUBREGION, KNOCKDOWN KARATE, ANARCHIZM, DZIEWCZĘCOŚĆ, STACJA ZBORNA, CANZONA, LENIUCHOWANIE, MAGNOLIA, OSTRONOS, TAJNIAK, SILNIK ZAMKNIĘTY, KARA, PRZYCZÓŁEK, HOMO NOVUS, SZCZUR, MYSZ WERTYKALNA, MORENA SPIĘTRZONA, NAKRYCIE GŁOWY, KOZIOŁ, UŚMIECH, USYTUOWANIE, UKŁAD HAMULCOWY, OWOCOSTAN ORZESZKOWY, CHLAPANIE JĘZYKIEM, ZGRUBIAŁOŚĆ, FIBROMIALGIA, TŁOCZEK, STRAJK OSTRZEGAWCZY, KOMPLEKS ARENOWY, JĘZYKI CHIŃSKOTYBETAŃSKIE, WYLEW, TRUSIĄTKO, ELEKTROCHIRURGIA, WIGILIA, CHASEREK, FAKOMATOZA, SIKORY, USIŁOWANIE, SMOCZEK, MUTUŁY, OBIEKT MOSTOWY, PROSCENIUM, ODWIEDZALNOŚĆ, MORESKA, SAMOLOT NADDŹWIĘKOWY, OTĘPIENIE, GIBANIE, KARP PEŁNOŁUSKI, WĘŻOWNIK, ANALIZA WYPUKŁA, MAGICZNOŚĆ, DAMULKA, OLEWKA, KRYMINALISTYKA, PINGWIN ADELI, NISKOŚĆ, KANARKI KSZTAŁTNE, LITEWSKI, WAGA, CUKRÓWKA, OKRUCH SKALNY, PŁÓCIENNIK, ELIMINACJE, PRZYCISK, NARZĄD ROZRODCZY, ZHAFTOWANIE SIĘ, SPAWACZ, WELUR, ?JEJMOŚCIANKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.544 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

NIEBO, NIEBIOSA - PRZESTRZEŃ ZNAJDUJĄCA SIĘ WYSOKO PONAD ZIEMIĄ, MIEJSCE WĘDRÓWEK CIAŁ NIEBIESKICH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: NIEBO, NIEBIOSA - PRZESTRZEŃ ZNAJDUJĄCA SIĘ WYSOKO PONAD ZIEMIĄ, MIEJSCE WĘDRÓWEK CIAŁ NIEBIESKICH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
FIRMAMENT niebo, niebiosa - przestrzeń znajdująca się wysoko ponad ziemią, miejsce wędrówek ciał niebieskich (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

FIRMAMENT
niebo, niebiosa - przestrzeń znajdująca się wysoko ponad ziemią, miejsce wędrówek ciał niebieskich (na 9 lit.).

Oprócz NIEBO, NIEBIOSA - PRZESTRZEŃ ZNAJDUJĄCA SIĘ WYSOKO PONAD ZIEMIĄ, MIEJSCE WĘDRÓWEK CIAŁ NIEBIESKICH sprawdź również:

rodzaj tkaniny lub dzianiny podbitej lekką pianką (np. poliuretanową) lub materiał stworzony z kilku warstw impregnowanych tkanin sklejonych jakimś rodzajem żywicy syntetycznej ,
znane warzywo; małe skupione w główki pędy liściowe rośliny nazywanej tak samo ,
nowotwór utworzony z komórek o niskim zróżnicowaniu (niedojrzałych), o budowie znacznie odbiegającej od obrazu prawidłowych tkanek ,
... Diesel, niem. konstruktor ,
forma zobowiązania pieniężnego jednego podmiotu względem drugiego; zobowiązanie to może przyjąć postać zapisu księgowego lub papieru wartościowego ,
myśliciel zajmujący się filozofią przyrody ,
dyscyplina naukowa, która powstała w drugiej połowie XX wieku na pograniczu ekologii, biologii ewolucyjnej i etologii ,
osoba wydmuchująca bańki ze szkła; pracownik zatrudniony w przemyśle elektrotechnicznym i mineralnym, wykonujący takie zadania ,
żydowski cmentarz ,
budowla inżynieryjna zapewniająca efektywne prowadzenie ognia, walki i obserwacji oraz osłonę wojsk, sprzętu bojowego i urządzeń tyłowych przed środkami rażenia nieprzyjaciela ,
część kwiatu złożona z płatków, mająca chronić słupek i pręciki ,
gloryfikator, człowiek wychwalający kogoś lub coś ,
instrument muzyczny należący do elektrofonów, w którym dźwięk tworzony jest przez układ elektromechaniczny ,
przepis - spisana w krokach procedura wykonania czegoś ,
dwurożna czapka noszona przez władców starożytnej Asyrii, Persji i Frygii ,
w terminologii sportowej określenie bocznej części boiska ,
mocny alkohol spirytusowy (wódka bądź nalewka) wyrabiany tradycyjnymi metodami; tradycja wyrobu okwoity wywodzi się z okresu staropolskiego ,
stan chłopski średni ,
raport, relacja ,
gatunek nurkujący kaczki z czubem na głowie, łowna ,
człowiek niepokorny, nieposłuszny ,
Discoglossus pictus - gatunek płaza bezogonowego z rodziny ropuszkowatych, występujący w zachodzniej części obszaru śródziemnomorskiego, od Malty do Portugalii, i w północno-zachodniej Afryce ,
zakupy przez telefon, internet; sprzedaż wysyłkowa ,
lekki, przyjemny wiatr ,
poważanie, uznanie, poszanowanie ,
sporadyczna wymiana handlowa, rodzaj rynku, który tworzony jest przez rozproszonych uczestników ,
materiał używany do uszczelniania: posiadający odpowiednie właściwości mechaniczne, plastyczne, odporność chemiczną i cieplną ,
sprawa mało ważna ,
tapir malajski, tapir czaprakowy, tapir azjatycki, Tapirus indicus - ssak z rodziny tapirowatych; zamieszkuje Mjanmę, Indochiny oraz Sumatrę ,
okres obejmujący trzy etapy działalności inwestycyjnej: przygotowanie inwestycji, jej wykonanie oraz odbiór

Komentarze - NIEBO, NIEBIOSA - PRZESTRZEŃ ZNAJDUJĄCA SIĘ WYSOKO PONAD ZIEMIĄ, MIEJSCE WĘDRÓWEK CIAŁ NIEBIESKICH. Dodaj komentarz

6×5 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast