OTWÓR, PRZEZ KTÓRY COŚ WYLECIAŁO LUB KTÓRY UMOŻLIWIA KOMUŚ LUB CZEMUŚ WYDOSTANIE SIĘ Z JAKIEJŚ PRZESTRZENI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

OTWÓR WYLOTOWY to:

otwór, przez który coś wyleciało lub który umożliwia komuś lub czemuś wydostanie się z jakiejś przestrzeni (na 13 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "OTWÓR, PRZEZ KTÓRY COŚ WYLECIAŁO LUB KTÓRY UMOŻLIWIA KOMUŚ LUB CZEMUŚ WYDOSTANIE SIĘ Z JAKIEJŚ PRZESTRZENI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 30.220

TRANCE, PROMIEŃ BETA, NIEROZRÓŻNIALNOŚĆ, ZAŚLEPIENIE, MONOPOL NATURALNY, UNDOROZAUR, RÓŻA, PEPSI, OKSOKWAS, PROMOTOR, GONIOMETRIA, PRZYCZÓŁEK MOSTOWY, ROCZNIK, MATRYCA STRUKTURALNA, NOWA KLASYCZNA, ZWARCIE, FERETRON, KANALIK NERKOWY, JEZIORO MEZOTROFICZNE, WANIENECZKA, SPRZĘCIOR, ENDOPSAMMON, STARY LIS, SZNUR, OLGA, PAŁANKA, NUTA, DŻOLER, TON, NOSICIEL, FEERIA, PROSZEK, ORBITER, UKŁAD OKRESOWY PIERWIASTKÓW, TYTUŁ, KRUP, PAŃSTWO NIEZAANGAŻOWANE, WIZA POBYTOWA, BADACZ POLARNY, KASABA, ROZKOJARZENIE, TRYBUNAŁ, DYFERENCJAŁ SEMANTYCZNY, SZAŁAS, FREON, UBARWIENIE APOSEMATYCZNE, SAMOROZPAD, ASTROKOMPAS, MOSKIT, OGRZEWNICTWO, GUZEK MONTGOMERY'EGO, AFERA KOPERKOWA, DRIBLING, CHÓR, ZWIĄZEK HETEROCYKLICZNY, STYL ZAKOPIAŃSKI, HELING, SZTUCA, TYSIĄCZNIK, SENTYMENT INWESTYCYJNY, IMMUNOPATOLOGIA, HYBRYDYZACJA KWASÓW NUKLEINOWYCH, INSTRUMENTACJA GŁOSKOWA, SIEROTA SPOŁECZNA, FAJKA POKOJU, PRZĘDZA, GARNEK, PRZEBITKA, CIEMNY PRZEPŁYW, RAMPA, PROCH, GREKA, GARDEROBIANA, MASTYKS, SOLIDARYZM SPOŁECZNY, CZARNE KINO, ŚW. METODY, TERMIN ZAWITY, TURBAN, SERCE JASIA, CZAS, MODERNA, OBRAZEK, BACZEK, SAMOPOMOC, BETONOSKOP, BEZLIST, TASZCZYN PSZCZELI, JASKINIOWIEC, PRZYBŁĘDA, SZARMANTERIA, SCHADOW, WYROŚL, LAPIDARNOŚĆ, FORMA KWADRATOWA, REFORMATOR, RUCHOMY PIASEK, ABERRACJA, ŁOM, TYTUŁ NAUKOWY, TANYSTROF, OSTROWIANIN, OGNIE, WAFEL, CZEK PODRÓŻNICZY, SŁONIOWATE, JAZZÓWKA, TEMPLUM, KONCERT, CYBERPUNK, BAKTERIOLIZYNA, PALIUSZ, DRUGA BRODA, KINGDOM, OSOBOWOŚĆ, PIERWORYS MAPY, REZERWA NA ZOBOWIĄZANIA, EKLEKTYCZNOŚĆ, NIESKWAPLIWOŚĆ, KALKA JĘZYKOWA, ZATRUDNIONY, GALAKTYKA, ŚLĄSKOŚĆ, SZKANDELA, MASELNICZKA, ŁOPATECZKA, KB, PRZYWÓDZTWO CENOWE, PLAZMA, MULTIPLET, LOSOWOŚĆ, NAPIĘCIE ZNAMIONOWE, STYL, KOLCZATKA, PASTYŁA, IGLICA, CZARKA, NAPAD, PRZEBICIE ELEKTRYCZNE, GŁOS DORADCZY, AREOGRAFIA, TERYTORIUM POWIERNICZE, ZAGADKOWOŚĆ, WAŁ, PROTESTANTYZM, MYSZ ZAROŚLOWA, KULT ŚWIĄTYNNY, KACENJAMER, HIPOSTAZA, ZARODZIEC SIERPOWY, MIKROSTRUKTURA, KORONA DROGI, OSZOŁOM, WOJSKO, SAMOOKALECZENIE, TEKA, PRZEKUPSTWO, PŁATANIE, FATUM, LIGAWA, WISZNICA, RYNEK TERMINOWY, RUDZIK, ŻYD WIECZNY TUŁACZ, WYRZUTY SUMIENIA, LUSTRO, KALOSZEK, SPIKER, GAMA, CENTRUM, EKONOMIA SPOŁECZNA, KATAR SIENNY, KURCZAK TIKKA MASALA, AKCELERATOR KOŁOWY, GAJNICZEK KRÓTKODZIÓBKOWY, LĘDŹWIE, MATEMATYKA, KARCIANE DOMINO, UWAŻNOŚĆ, KANIKUŁA, HULAJDUSZA, KRĄG POLARNY, ZŁODZIEJKA, STROIK, LALKARZ, KARTOGRAFIA, MĄCZNIAK RZEKOMY, GRAFIK, INSPEKTOR SZKOLNY, KATSUDON, PIÓROSZ GRZEBIENIASTY, CEGLARKA, WERSET, DROMOS, DERYWAT UABSTRAKCYJNIAJĄCY, PANEW, RONDELA, GONIEC BIAŁOPOLOWY, DESZCZOWOŚĆ, DOMINATOR, GĘDZIOLENIE, OTWÓR NOSOWY, DAKTYL, ROZUMIENIE, RZECZY OSTATECZNE, SEKWENCJA PALINDROMOWA, SŁOŃ, BEZPIECZEŃSTWO, HIMALAJE, AGREGAT POMPOWY, PLUJKA, CHOROBA DUCHENNE'A, MONIT, SZYBKOZŁĄCZE, APSYDA, ZAGRANIE, KOLEGA, ŻAGIEL REJOWY, KLAUZULA WYKONALNOŚCI, ANAPSYDY, OBRAZOWANIE MEDYCZNE, GORSET ORTOPEDYCZNY, STEROWANIE STOCHASTYCZNE, ROŚLINA OWADOPYLNA, KOPCIUCH, JAMA STAWOWA, LAPICIDA, BIBLIA, SKORUPA, GŁOWA, CZEŁKOWSKA, REPOLONIZACJA, NIEWYCZERPALNOŚĆ, CIERŃ, SUKCESYWNOŚĆ, JABŁKO DESEROWE, WINA UMYŚLNA, DRABINA, DEASEMBLER, SKRZYNECZKA, ŁONO, KREWETKA WIŚLANA, PROTETYKA, NELSON, PIŁA CZOPOWA, PADWAN, ABSZTYFIKANT, TEOLOGIA NATURALNA, SSAK WYMARŁY, ROLETKA, ADHEZJA, KOTEW, SZALANDA, DOMINATOR, OGON, LICENCJA PRAWNICZA, BALBO, ŚWIADCZENIE ODSZKODOWAWCZE, FILTR DOLNOPRZEPUSTOWY, MIGRACJA PLANETARNA, KIESZONKA, BUG, OKNO KROSNOWE, ZAJĘCIE, KORZYSTNOŚĆ, TŁOK, ZASADA HUYGENSA, POTRZEBA, SZKAPLERZ, SZMUGIEL, POPYCHLE, POWIEŚĆ S-F, GRZANKI, FAZA, MAKROWIRUS, TOALETA, SALWA BURTOWA, NEUTRALNOŚĆ TECHNOLOGICZNA, WEBMASTER, WIELOPESTKOWIEC, TARŁO, MUZYKA, DRAMAT EPICKI, ŻYWICA EPOKSYDOWA, REPUTACJA, AKT, RPG, NAKRĘTKA, MASA RELATYWISTYCZNA, CHOROBA ZAKAŹNA, KAKAO, OCHRONA UZUPEŁNIAJĄCA, LAUFER BIAŁOPOLOWY, REAKTOR GAZOWY, ROZPRUWACZ, ODBÓJ, KIESA, KWAS ŻOŁĄDKOWY, PRZEDSIĘBIORSTWO, ?WIDZOWNIA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 30.220 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

OTWÓR, PRZEZ KTÓRY COŚ WYLECIAŁO LUB KTÓRY UMOŻLIWIA KOMUŚ LUB CZEMUŚ WYDOSTANIE SIĘ Z JAKIEJŚ PRZESTRZENI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: OTWÓR, PRZEZ KTÓRY COŚ WYLECIAŁO LUB KTÓRY UMOŻLIWIA KOMUŚ LUB CZEMUŚ WYDOSTANIE SIĘ Z JAKIEJŚ PRZESTRZENI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
OTWÓR WYLOTOWY otwór, przez który coś wyleciało lub który umożliwia komuś lub czemuś wydostanie się z jakiejś przestrzeni (na 13 lit.)

Definicje krzyżówkowe

OTWÓR WYLOTOWY
otwór, przez który coś wyleciało lub który umożliwia komuś lub czemuś wydostanie się z jakiejś przestrzeni (na 13 lit.).

Oprócz OTWÓR, PRZEZ KTÓRY COŚ WYLECIAŁO LUB KTÓRY UMOŻLIWIA KOMUŚ LUB CZEMUŚ WYDOSTANIE SIĘ Z JAKIEJŚ PRZESTRZENI sprawdź również:

urządzenie wykorzystywane w elektroencefalografii (EEG); rejestruje zespół słabych sygnałów elektrycznych zapisanych jednocześnie w różnych punktach skóry głowy ,
dziwaczny, niedorzeczny twór ludzki ,
karta z cyfrą 2 ,
kolorowy, niekształtny rysunek o abstrakcyjnych motywach ,
przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu, wolności, obyczajności, mieniu, wymiarowi sprawiedliwości, dokumentom. Jako przestępstwo pospolite traktować można wszystkie rodzaje przestępstw poza zbrodniami przeciwko ludzkości, zbrodniami wojennymi i zbrodniami przeciwko pokojowi, a także przestępstwami politycznymi ,
miasto w województwie podlaskim, w powiecie grajewskim, nad Jeziorem Rajgrodzkim ,
uniemożliwianie kobietom (ale także mniejszościom narodowym, etnicznym, seksualnym, wyznaniowym lub również osobom niepełnosprawnym itp.) dojścia do wysokich pozycji w biznesie czy polityce ,
Stachys - rodzaj roślin z rodziny jasnotowatych (Lamiaceae Lindl.); liczy ok. 300 gatunków, występujących w strefach umiarkowanych i ciepłych, głównie na półkuli północnej ,
obniżenie się standardów moralnych, zubożenie duchowe i kulturowe, pogorszenie się stanu ,
DRYF ,
ASKARYSI ,
cecha kogoś, kto jest potulny ,
prawdopodobnie najistotniejsze przeciwciało biorące udział w odpowiedzi wtórnej; charakteryzuje je obecność łańcucha ciężkiego ? ,
to, że pochodzi się z gminu, należy się do gminu ,
mężczyzna, który stosuje przemoc wobec kobiet, szczególnie wobec swojej partnerki ,
wielkoformatowy afisz informujący o czymś lub reklamujący coś ,
urządzenie do odprowadzania spalin z okrętu podwodnego i pobierania powietrza ,
twierdzenie mówiące, że nieskończony zbiór zdań rachunku predykatów pierwszego rzędu jest spełnialny, jeśli tylko każdy jego podzbiór skończony jest spełnialny ,
duża, poważna awantura ,
Redłowo - nadmorska dzielnica mieszkalna Gdyni, granicząca z następującymi dzielnicami tegoż miasta: Wzgórze Św. Maksymiliana (od północy), Działki Leśne, Mały Kack (obie od zachodu), Orłowo (od południa), a od wschodu także z Morzem Bałtyckim ,
ssak drapieżny z rodziny kotów: na końcu uszu pędzelki czarnych włosów, poluje nocą łowny ,
jeniec schwytany dla pozyskania wiadomości o nieprzyjacielu ,
taniec pochodzenia brazylijsko-boliwijskiego, który zyskał popularność na świecie w latach 80. XX wieku ,
Bromus carinatus - gatunek rośliny z rodziny wiechlinowatych ,
potrawa żydowska przyrządzana z pokruszopnej macy smażonej z tartą cebulą i jajkami ,
proces, w wyniku którego przekazy medialne lub miejsca ich prezentowania (np. potrale internetowe, wiadomości telewizyjne, prasa) upodabniają się stylem do tabloidów - plotkarskich, nierzetelnych magazynów skupiających się na wzbudzeniu sensacji ,
graf, w którym dla każdej pary dowolnych wierzchołków istnieje ścieżka, która je łączy ,
elastyczna nić wykonana z różnych materiałów (np. zwierzęcych jelit albo nylonu), która jest stosowana w rakietach do tenisa ziemnego ,
prymitywny, pozbawiony szczęk kręgowiec wodny ,
cecha człowieka: brak ucziwości, moralności

Komentarze - OTWÓR, PRZEZ KTÓRY COŚ WYLECIAŁO LUB KTÓRY UMOŻLIWIA KOMUŚ LUB CZEMUŚ WYDOSTANIE SIĘ Z JAKIEJŚ PRZESTRZENI. Dodaj komentarz

4×4 =

Poleć nas znajomym:

x