ODMIANA SINICY, CZYLI CHOROBY, POLEGAJĄCEJ NA NIEWYSTARCZAJĄCYM WIĄZANIU SIĘ TLENU Z HEMOGLOBINĄ, WYWOŁANEJ NAJCZĘŚCIEJ NIEWYDOLNOŚCIĄ KRĄŻENIA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SINICA OBWODOWA to:

odmiana sinicy, czyli choroby, polegającej na niewystarczającym wiązaniu się tlenu z hemoglobiną, wywołanej najczęściej niewydolnością krążenia (na 14 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ODMIANA SINICY, CZYLI CHOROBY, POLEGAJĄCEJ NA NIEWYSTARCZAJĄCYM WIĄZANIU SIĘ TLENU Z HEMOGLOBINĄ, WYWOŁANEJ NAJCZĘŚCIEJ NIEWYDOLNOŚCIĄ KRĄŻENIA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.664

RZUT WOLNY, BUDOWNICTWO, GHEE, ZNAK ZODIAKU, GWIAZDA WIELOKROTNA, ŚWIDROWCE, PIAST, GOSPODARSTWO DOMOWE, POWIEŚĆ MARYNISTYCZNA, CAŁUSEK, STAROPOLSKI, MACEDONIA, FIGA, DRUGI, GERONTOLOGIA, KARTA WIZYTOWA, EKSTRADYCJA, SZTUKA MYKEŃSKA, RYZYKO NIEWYGASŁE, MISIAK, IMPULS ELEKTROMAGNETYCZNY, PĘCHERZYK ŻÓŁTKOWY, KOŃ JOMUDZKI, POKŁAD DOLNY, SYLWETKA, UKŁAD MOCZOWY, ENERGETYKA ODNAWIALNA, REDA, TRZYDZIESTKA, ZAWARTOŚĆ, GNOJAK, HARD ROCK, TANGO ARGENTYŃSKIE, MUTACJA DYNAMICZNA, WSTECZNOŚĆ, MER, PLAMKA FORDYCE'A, TRUSIĄTKO, BERGAMOTA, TEORIA DESKRYPCJI, LATAWIEC, STROIK PODWÓJNY, JASŁO, WSPÓŁCZYNNIK ODDECHOWY, PSYCHOLOGIA HUMANISTYCZNA, IMPOSTOR, KONSTRUKCJA SKŁADNIOWA, NIEMIEC, ZROST, WINDA, RAK DREWNA, REAKCYJNA PRAWICA, TERCJA, ŻABIA LASKA, STATYK, PLUSY, REZYGNACJA, PASTRAMI, PUNKT ZEROWY, WYWROTNOŚĆ, PAMIĘĆ, SZACHOWNICA PUNNETTA, URANIDOWATE, DEWIZA HERBOWA, NAUKA PRZYRODNICZA, GWAŁTOWNOŚĆ, POSTĘPOWANIE SĄDOWOADMINISTRACYJNE, FALA ELEKTROMAGNETYCZNA, MONIT, LATARNIK, TOKARKA KŁOWA, ZUPA, PROGRESJA, BRUNAT TŁUSZCZOWY, BAJECZNOŚĆ, ROZWÓJ ZALEŻNY, KLAWISZ NUMERYCZNY, PRZYPŁYW, PERGAMIN, REUMATYZM, CHRABĄSZCZ, BANK SPÓŁDZIELCZY, PRZETARG NIEOGRANICZONY, LEISZMANIOZA TRZEWNA, WIBRATO, KORSYKAŃSKI, NEANDERTAL, RESPIRATOR, RADAR GEOLOGICZNY, AGREGAT, PRACOWNIA RENTGENOWSKA, BROŃ TERMOJĄDROWA, ODCZUCIE, MATERIAŁ DREWNOPOCHODNY, WARZELNIA, DEMOBILIZACJA, WKLĘSŁOPANCERZÓWKA CZERWONOGŁOWA, PRZĘDZIOREK SZKLARNIOWIEC, KARDAMON, CHOROBA BERGERA, OBIEGNIK, SPECJACJA PARAPATRYCZNA, PŁÓCIENNIK, FILOZOFIA KRYTYCZNA, BRĄZOWY PODKARZEŁ, ADULAROWY KAMIEŃ KSIĘŻYCOWY, MOŁOTOW, FILOLOGIA, KRÓLIK DOŚWIADCZALNY, GRZECH ŚMIERTELNY, DEDUPLIKACJA, PODSTAWKA, ELEKTROLIT, CYKL ASTRONOMICZNY, TACZANKA, MASKA TLENOWA, KILBLOKI, MACHANIE RĘKĄ, CUKRZYK, PLOTER PŁASKI, TATARKA, INTERGLACJAŁ, PLAN ZDJĘCIOWY, OKLUZJA, ANALIZA KOSZTÓW, PRZELEW TRANSGRANICZNY, MOSHING, WIEK PRZEDEMERYTALNY, POJAW MASOWY, AORYST SYGMATYCZNY, PRZEMYSŁ OKRĘTOWY, VOTUM SEPARATUM, ARENGA, RÓWNANIE DIOFANTYCZNE, JAKUBKA, KSYLOFON, JEDNORAZOWOŚĆ, IKAR, TIOMERSAL, ŁACINNIK, ANIMATOR, WĄŻ OSTROGŁOWY, SEJSMOAKUSTYKA, ZNAJDA, PANDA, KAPTOPRYL, SYNKLINA FAŁSZYWA, PĘCHERZ, DŻIN, WIEK DOJRZAŁY, KOKS, MISIAK, FILEMON BIAŁOSZYI, DANIE, GATUNEK ZBIOROWY, PROLIFERACJA, SPŁAWIK, SINGIEL, KONDENSATOR, MORZE AZOWSKIE, PRZEŁAWICENIE, BAKARAT, PIĘTRO, CZUBATKA, PRAWA RĘKA, MROŹNIA, WIROSZYBOWIEC, CHOCHOŁEK, OMACNICOWATE, SNAJPER, SAMOZAPŁON, GEODETA, KPINA, WĘŻYK, SŁUCHAWECZKA, POCZUCIE HUMORU, PRZODEK, UKROP, MIJANY, HUMOR, RELING, PRAWNICTWO, PARKINGOWY, GOTOWIEC, OCEANOGRAFIA, POJAZD SZYNOWY, KĄPIEL, PAPIERÓWKA, POSOCZNICA, ARCYDZIELNOŚĆ, STRZEMIENNY, STRUKTURA FUNKCJONALNA, POWAGA, KOŁKOWNICA, TRANSPORT AKTYWNY, MOLOSOWATE, NIHILIZM, AUSTRONEZYJCZYK, WATÓWKA, PLIK WSADOWY, KOPERCZAKI, ŁUBIN PASTEWNY, SNIFTER, BŁONICA KRTANI, GENETYKA KLINICZNA, PODZBIÓR, CEWA, CZYNNOŚĆ RUCHOWA, NADSCENIE, OBRABIALNOŚĆ, HAFT KRZYŻYKOWY, FANPEJDŻ, GEOFIT CEBULOWY, PEDAGOGIKA REWALIDACYJNA, ZWIERCIADŁO TEKTONICZNE, STORCZYKARNIA, MONTAŻYSTKA, PARNOŚĆ, FRANCUSKI, RETROGRADACJA, ZGNICIE, ZEN, PODŁOŻE GRUNTOWE, MENISK, PINGWINARIUM, PRZEWINIENIE TECHNICZNE, MIKROGRAFIA, PÓŁNOCNY ZACHÓD, POWTÓRZENIE, DYSTONIA TORSYJNA, SCENERIA, PROFESOR, CZERNIAWKA SPADZIOWA, SWOJAK, SEJM, WIERSZ LEONIŃSKI, DYSK GALAKTYCZNY, LAUR, KUFA, PYTANIE, DOJŚCIE, STAN TRZECI, POKŁAD, ZBIORNIK, SAMOGŁOSKA PÓŁPRZYMKNIĘTA, LENIWCE TRÓJPALCZASTE, PYTAJNIK, TYRYSTOR, WIĆ ROŚLINNA, LEŃ, KARCZOWISKO, SZKLANECZKA, CHOROBA PELIZAEUSA-MERZBACHERA, RADIO TAXI, KORPUS, TEATR, WIDZIADŁO, JAJKO, STRZAŁKA, PATISON, DYPTYCH, KWINTET FORTEPIANOWY, PRAWO RUSKIE, PĘTLA HENLEGO, INFORMATYKA KWANTOWA, ZBROJENIE SIĘ, EKSTRAKCJA, SEMITKA, WORECZKOWY, TEFILIM, ASYRYJSKI, ANTYSYJONISTA, AUTOBUS CZŁONOWY, MAKAK JAPOŃSKI, WYKŁADNIA CELOWOŚCIOWA, APLIKACJA REFERENDARSKA, PUNKT ZLEWNY, JEDNOSTKA ŁADUNKU ELEKTRYCZNEGO, EWAPORAT, ZASADA PODCZEPIENIA, ANIOŁEK CHARLIEGO, WIĄD RDZENIA, OSIOŁ DOMOWY, TURBOSŁOWIANIN, CHOROBA DYGGVE-MELCHIORA-CLAUSENA, KOREKTOR, BIELIŹNIARSTWO, POJNIK, TIOSÓL, POTENCJAŁ SEDYMENTACJI, CHOROBA SCHILDERA, KAROTA, MARSZAND, KROK MILOWY, KOMEDIANT, UMIEJSCOWIENIE, GRUPA NILPOTENTNA, JEZIORO POLITROFICZNE, ELIMINACJE, ?RODNIK TLENOWY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.664 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ODMIANA SINICY, CZYLI CHOROBY, POLEGAJĄCEJ NA NIEWYSTARCZAJĄCYM WIĄZANIU SIĘ TLENU Z HEMOGLOBINĄ, WYWOŁANEJ NAJCZĘŚCIEJ NIEWYDOLNOŚCIĄ KRĄŻENIA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ODMIANA SINICY, CZYLI CHOROBY, POLEGAJĄCEJ NA NIEWYSTARCZAJĄCYM WIĄZANIU SIĘ TLENU Z HEMOGLOBINĄ, WYWOŁANEJ NAJCZĘŚCIEJ NIEWYDOLNOŚCIĄ KRĄŻENIA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SINICA OBWODOWA odmiana sinicy, czyli choroby, polegającej na niewystarczającym wiązaniu się tlenu z hemoglobiną, wywołanej najczęściej niewydolnością krążenia (na 14 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SINICA OBWODOWA
odmiana sinicy, czyli choroby, polegającej na niewystarczającym wiązaniu się tlenu z hemoglobiną, wywołanej najczęściej niewydolnością krążenia (na 14 lit.).

Oprócz ODMIANA SINICY, CZYLI CHOROBY, POLEGAJĄCEJ NA NIEWYSTARCZAJĄCYM WIĄZANIU SIĘ TLENU Z HEMOGLOBINĄ, WYWOŁANEJ NAJCZĘŚCIEJ NIEWYDOLNOŚCIĄ KRĄŻENIA sprawdź również:

lekkie damskie nakrycie wierzchnie, lekki sweterek bez zapięcia z przodu ,
myto pomierne ,
wąski, długi kształt, pasek ,
przyrząd pomiarowy oparty na zjawisku interferencji fal, w którym źródłem światła jest laser ,
Cinclosoma alisteri - gatunek ptaka z rodziny trzaskaczy (Psophodidae) ,
wesoła pieśń biesiadna, rozpowszechniona w Polsce w XVIII w ,
herba perennis - roślina zielna żyjąca dłużej niż dwa lata i zwykle wielokrotnie w tym czasie wydająca nasiona bądź zarodniki (wyjątkiem są zakwitające raz hapaksanty) ,
jednostka wyporności, inaczej tona angielska, równa 2240 funtów brytyjskich (1016,05 kg) ,
w matematyce: zbiór otwarty i spójny ,
muzyka, do której tańczy się slow-foxa ,
postępujące włóknienie miąższu wątroby, niszczące strukturę narządu ,
przyrząd do prania; drewniane narzędzie do wybijania bielizny podczas prania ,
pieje w zagrodzie (daw.) ,
karty do wróżenia ,
powierzchnia ściany budynku widoczna na zewnątrz ,
zasadnicza część tułowia ,
materiał, zwykle tkanina tkanina ,
Cyclemys dentata - gatunek gada z rodziny batagurowatych, z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, występujący w południowo-wschodniej Azji ,
osoba pobierająca rentę, zwykle z powodu niezdolności do pracy ,
FARSZ ,
HEFEI ,
Geum bulgaricum - gatunek rośliny z rodziny różowatych ,
ruchliwe glony żyjące wewnątrz warstwy mułu ,
miejsce, z którego wypływa w naturze ciek wodny ,
drapanie płyty winylowej igłą znajdującą się w gramofonie konsoli DJ-a, powodujące dźwięk wykorzystywany najczęściej w nagraniach muzyki z gatunku hip-hop oraz tanecznej muzyki elektronicznej, ale też w takich gatunkach jak metal ,
znana z zakładów Zeissa ,
zminiaturyzowany dokument fotograficzny ,
zwyczajowa nazwa zabiegu leczniczy z użyciem borowiny - nieodwodnionego torfu leczniczego ,
kaucja, zastaw pieniężny ,
śmielszy adorator, który aspiruje do małżeństwa

Komentarze - ODMIANA SINICY, CZYLI CHOROBY, POLEGAJĄCEJ NA NIEWYSTARCZAJĄCYM WIĄZANIU SIĘ TLENU Z HEMOGLOBINĄ, WYWOŁANEJ NAJCZĘŚCIEJ NIEWYDOLNOŚCIĄ KRĄŻENIA. Dodaj komentarz

3×3 =

Poleć nas znajomym:

x