ZWYCZAJ PRAKTYKOWANY NA WYŻSZYCH UCZELNIACH, KTÓRY POZWALA NA OPUSZCZENIE BEZ ŻADNYCH REPERKUSJI STUDENTOM ZAJĘĆ, GDY PROWADZĄCY JE SPÓŹNIA SIĘ PONAD PIĘTNAŚCIE MINUT - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KWADRANS AKADEMICKI to:

zwyczaj praktykowany na wyższych uczelniach, który pozwala na opuszczenie bez żadnych reperkusji studentom zajęć, gdy prowadzący je spóźnia się ponad piętnaście minut (na 18 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZWYCZAJ PRAKTYKOWANY NA WYŻSZYCH UCZELNIACH, KTÓRY POZWALA NA OPUSZCZENIE BEZ ŻADNYCH REPERKUSJI STUDENTOM ZAJĘĆ, GDY PROWADZĄCY JE SPÓŹNIA SIĘ PONAD PIĘTNAŚCIE MINUT". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 16.463

OCEANOTECHNIKA, MANIERYSTA, RECEPTA PUNKTOWA, DWUWARTOŚCIOWOŚĆ, RAKI, NOMADA, GRUNCIK, ZWARCIE, NIESTAŁOŚĆ, ACHONDRYT, GEOCHEMIA ORGANICZNA, KARDYNAŁ, PAWIE OKO, ŚLUZAK, DZIADZIENIE, UCZENNICA, KARP PEŁNOŁUSKI, ŁUSZCZYCA BRODAWKUJĄCA, TEORIA GIER, RÓWNOWAGA, WYBIEG, WAHACZ, KONSTRUKTYWIZM SPOŁECZNY, GRA WSTĘPNA, ROTATOR, TEFILIN, CEWA, OSTRONÓG, ROZSZCZEP WARGI, HAWAJSKI, HYPERBATON, BICIE POKŁONÓW, ZAPASY, OBRONA FRANCUSKA, BŁONKA, YGGDRASIL, CELEBRANS, TANGO ARGENTYŃSKIE, TAGALOG, BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY, PUB, CZTEROWIERSZ, SMERFETKA, BOMBA TERMOJĄDROWA, MADONNA, BŁONA PODSTAWOWA, ORGANISTA, CYFRONIK, JEDNOKLASÓWKA, CANZONA, ANGIOMATOZA BAKTERYJNA, AERODYNAMIKA, BŁONA MIĘŚNIOWA, SZTOLNIA WODNA, BECHTER MOSKIEWSKI, EKSTERNISTA, NEUROPSYCHOLOGIA POZNAWCZA, BLOCZEK, OBSERWATORKA, WIDLISZEK, ŻONGLERKA, PAJĘCZAKI, NAZWA SYSTEMATYCZNA, PRZYTULIA, KRZYŻOWANIE SPOJRZEŃ, RUMIEŃ NAGŁY, NIESUBORDYNACJA, PRZESTRZEGACZ, ZGRZEBŁO, DUSZA CZYŚĆCOWA, KANCERA, CYKLON, KRAJE ROZWIJAJĄCE SIĘ, CZYRAK GROMADNY, DOKUMENT, POSTĘPACTWO, TRYSKAWKA PLASTIKOWA, ESPERANTYSTA, DRAPIEŻCA, KOCHAŚ, GEODEZJA OGÓLNA, SPÓŁGŁOSKA SZCZELINOWA, OSUTKA SOSEN, GIMNASTYKA, PROTROMBINA, WYPŁYW, KWAS TŁUSZCZOWY OMEGA-3, ŚRUBA O ZMIENNYM KĄCIE NATARCIA, KOSTKA BRUKOWA, MIODOWÓD, JEDNORAZOWA ZAPOMOGA Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA, OLEWKA, NARRACJA KRONIKARSKA, AUTOSYFON, ALKAZAR, REWIR, BRUTTO, POLARYZACJA, POLITYKA KURSOWA, KSIĘGA WÓJTOWSKA, ZESPÓŁ STEVENSENA-JOHNSONA, WETERYNARIA, EDUKATORKA, DIAGNOSTYKA OBRAZOWA, PRĘDKOŚĆ WYLOTOWA, PIEROŻEK, JĘZYK MARTWY, PLEBEJUSZ, SAMOŁÓWKA, STROIK POJEDYNCZY PRZELOTOWY, PODRÓŻ, KOŃ TROJAŃSKI, SZCZELINA SKRZELOWA, SOMATYZACJA, CHLUBNOŚĆ, SOSNA CZERWONA, ROSZCZENIOWOŚĆ, GRZYWA FALI, JĘZYKI AŁTAJSKIE, WŁÓKIENKO, IMIGRANT, FILOLOGIA ANGIELSKA, MIĘSOŻERCA, DEFERENT, PLASTYKA, RYBY ŁAWICOWE, WOKALISTA, BHP, PIĘKNE SŁÓWKA, LAMBDA, REFREN, PLOTER ROLKOWY, CZYNNIK OGRANICZAJĄCY, BIEG PŁASKI, KOŚCIÓŁ, ZAKRĘT, TRAKEN, BIEG PATROLOWY, KOŚĆ ŁZOWA, SZYBKOWAR, CHOROBA MIKROFALOWA, FOTOGRAFIA LOTNICZA, HUBA, PROJEKT, PRODUKT KRAJOWY BRUTTO PER CAPITA, CEMENTOWE BUTY, PAPILOT, DYFUZOR, POWOLNOŚĆ, RESORT SIŁOWY, POLIFAG, PRZEWROTNIK, INFLACJA KOSMOLOGICZNA, SER TRAPISTÓW, PRZEMĄDRZALEC, TOR, PRZEMYSŁ SPIRYTUSOWY, RADIOAKTYWNOŚĆ, RESZTKA, PIŻMIK TRÓJSTĘPKOWY, DYNAMICZNOŚĆ, LETARG, CIAMCIARAMCIA, ORNITOLOGIA, NAROST, REZERWA, EXPRES, POLAK, GORĄCZKA REUMATYCZNA, SZALE, PĘTÓWKA, PRZEPRAWA, INKA, UBEZPIECZENIE WZAJEMNE, KANIKUŁA, NAPAŚĆ, KORYTO, ZNAMIĘ SUTTONA, KAPITULACJA, ZAPAŁKA, PARALIPSA, DOGMATYZM, PARK SZTYWNYCH, TEOLOGIA NARRACYJNA, MOHORYCZ, POTENCJAŁ SEDYMENTACJI, MOST PONTONOWY, WYPŁYW, TEORIA STEROWANIA DUALNEGO, PRZEPRAWA, WYCHOWAWCZYNI, LUTÓWKA, DOBRO MATERIALNE, ŚWIATOWOŚĆ, ZRAZÓWKA, PODKOLANIE, RAMIĘ, JEŻ MORSKI, STRZAŁECZKA, FRANKATURA WIELOKROTNA, NIEWIDKA, PERMAKULTURA, ZAPRAWA, OBIEG, BULION, ZATOKA, SZYBKOŚCIOWIEC, WOSKOWNIA, PUDŁO, SPORT SIŁOWY, TRAFIKA, SZALBIERZ, DETEKTYW, PROWIZOR, POJEDYNKA, HAKER, DRZEWO TERPENTYNOWE, PARCH, GRAF EULEROWSKI, DZIECIORÓB, MARONOWIE, PROFILAKTYKA ŚRODOWISKOWA, DYSORTOGRAFIK, NIEUŻYWALNOŚĆ, CZAS GRAMATYCZNY, SZWEDY, CZYRAK MNOGI, STRAŻ, ŚLIMAK, PUSTELNIK, KRÓTKOŚĆ, OBROTÓWKA, NACIEK, BÓJ SPOTKANIOWY, FOSFORESCENCJA MORZA, BARCZATKA ŚLIWÓWKA, PODWÓJNY TROCHEJ, BALANSJER, STATEK, ELEMENT GRZEJNY, EROTOMAN TEORETYK, WIELKI ATRAKTOR, OPRYSZCZKA POSPOLITA, PĘPUSZEK, CHMURA KŁĘBIASTA, NOTORYCZNOŚĆ, KARBONATYT, WIKARYZM, MIŚ, SLEGA, RATA BALONOWA, PUSZKARZ, PŁAZAKOWATE, FACSIMILE, NIEDOROZWÓJ, HEMOCYT, KOMIN, ZYGMUNTÓWKA, PISUAR, ZGODA, INFORMATYKA, ZROŚLAK, ORZECH KOKOSOWY, BRAT, MONOMER, PEPLOS, DEMÓWKA, FORMALISTA, CHOROBA DUCHENNE'A, FOWIZM, PEJZAŻ, RESORTACJA GENOWA, WIOSNA, PIŁKARZ, ZAWARTOŚĆ, DOCHÓD WŁASNY, PAPIER TOALETOWY, PRZEBŁYSK, BIEG PŁASKI, LEKKOMYŚLNOŚĆ, KRADZIEŻ ROZBÓJNICZA, ROŚLINA EGZOTYCZNA, KOMPLEKS PSZENNY, TEMPERATURA ROSY, CYKL, WEKTOR, MANIERY, HUŚTAWKA, ZIELONE, EGZEKUTOR, NIEDŹWIEDNIK, ARCHEOLOGIA, TOPSPIN, ODWAGA CYWILNA, KAMARAN, FILOLOGIA ANGIELSKA, FAZA, OPUSZCZENIE, AGORA, ?WZGÓRZE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 16.463 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZWYCZAJ PRAKTYKOWANY NA WYŻSZYCH UCZELNIACH, KTÓRY POZWALA NA OPUSZCZENIE BEZ ŻADNYCH REPERKUSJI STUDENTOM ZAJĘĆ, GDY PROWADZĄCY JE SPÓŹNIA SIĘ PONAD PIĘTNAŚCIE MINUT się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ZWYCZAJ PRAKTYKOWANY NA WYŻSZYCH UCZELNIACH, KTÓRY POZWALA NA OPUSZCZENIE BEZ ŻADNYCH REPERKUSJI STUDENTOM ZAJĘĆ, GDY PROWADZĄCY JE SPÓŹNIA SIĘ PONAD PIĘTNAŚCIE MINUT
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KWADRANS AKADEMICKI zwyczaj praktykowany na wyższych uczelniach, który pozwala na opuszczenie bez żadnych reperkusji studentom zajęć, gdy prowadzący je spóźnia się ponad piętnaście minut (na 18 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KWADRANS AKADEMICKI
zwyczaj praktykowany na wyższych uczelniach, który pozwala na opuszczenie bez żadnych reperkusji studentom zajęć, gdy prowadzący je spóźnia się ponad piętnaście minut (na 18 lit.).

Oprócz ZWYCZAJ PRAKTYKOWANY NA WYŻSZYCH UCZELNIACH, KTÓRY POZWALA NA OPUSZCZENIE BEZ ŻADNYCH REPERKUSJI STUDENTOM ZAJĘĆ, GDY PROWADZĄCY JE SPÓŹNIA SIĘ PONAD PIĘTNAŚCIE MINUT sprawdź również:

organizm występujący na różnych kontynentach, w różnych strefach klimatycznych i ekologicznych ,
napój alkoholowy ,
wada stali, wewnętrzne pęknięcia materiału w postaci jasnych plam podobnych do płatków śnieżnych ,
miasto w USA (Rhode Island) nad Oceanem Atlantykim ,
częściowo lub całkowicie wymyślona i fałszywa historia na temat kogoś lub czegoś, często bardzo ubarwiona ,
partnerska współpraca, której celem jest wspieranie instytucji publicznych oraz nowoczesnej administracji w państwach objętych programami finansowanymi przez Komisję Europejską poprzez wymianę doświadczeń związanych z implementacją prawa UE ,
Hygrohypnum - rodzaj mchów należący do rodziny krzywoszyjowatych ,
tam noga najgrubsza ,
soczysty owoc (pestkowiec) drzewa lub krzewu o tej samej nazwie ,
ulwa sałatowa, sałata morska, Ulva lactuca - gatunek roślin z gromady zielenic (Chlorophyta) ,
... Moore, grał 'Świętego' ,
Orthotrichum affine - gatunek mchu należący do rzędu szurpkowców; występuje w Europie (oprócz części najbardziej północnej), na Kaukazie, w górach Ałtaj, na Syberii, w północnej części Afryki oraz w Ameryce Północnej; rośnie na pniach drzew liściastych i szpilkowych, rzadko na skałach ,
jeśli zwierzęce, to cynadry ,
rosyjskie imię lub rzeka ,
samolot pasażerski lub transportowy o typowej szerokości kadłuba wynoszącej od 3 do 4 metrów ,
potocznie o kłamstwie albo oszustwie, szczególnie takim, które jest wyjątkowo cwane i sprytne ,
geograf (1871-1954); twórca nowoczesnej kartografii polskiej ,
podłużna i cienka, przypominająca do tego końcówkę korkociągu, bakteria Gram-ujemna ,
szkarłupień o spłaszczonym ciele w kształcie gwiazdy, występujący w wielu gatunkach, żyjący na dnie mórz i oceanów ,
stalowa część do wkrętarki, która umożliwia obróbkę różnych materiałów, szczególnie sfazowanie otworów, aby pasowały do wkrętów ,
grupa komputerów zainfekowanych złośliwym oprogramowaniem (np. robakiem) pozostającym w ukryciu przed użytkownikiem i pozwalającym jego twórcy na sprawowanie zdalnej kontroli nad wszystkimi komputerami w ramach botnetu ,
górnik - robotnik pracujący w kopalni ,
pojazd papieża przeznaczonych na krótkie trasy, ze specjalnym miejscem dla papieża, z którego jest on widoczny ,
CANOE; eskimoska łódź o szkielecie z fiszbinu obszyta skórami foki; także łódź indiańska ,
w systemie modalnym piąty dźwięk skali podstawowej lub czwarty pochodnej ,
owoc (jagoda) miechunki jadalnej ,
rodzaj półtwardego żółtego sera, który w przekroju jest okrągły, jest produkowany w formie podłużnych walców ,
miasto w Walii w pobliżu Cardiff; ośrodek wydobycia węgla kamiennego ,
pozostałość, znak po czymś ,
możliwość komunikowania się - przemieszczania z miejca na miejsce

Komentarze - ZWYCZAJ PRAKTYKOWANY NA WYŻSZYCH UCZELNIACH, KTÓRY POZWALA NA OPUSZCZENIE BEZ ŻADNYCH REPERKUSJI STUDENTOM ZAJĘĆ, GDY PROWADZĄCY JE SPÓŹNIA SIĘ PONAD PIĘTNAŚCIE MINUT. Dodaj komentarz

9+7 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast