Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: PROCES MAKROSKOPOWY OBEJMUJĄCY MAKROSKOPOWE ILOŚCI MATERII (LUB ENERGII), ZWYKLE OPISYWANY RÓWNANIEM DYFUZJI I PROWADZĄCY DO WYRÓWNYWANIA STĘŻENIA (LUB TEMPERATURY) KAŻDEJ Z DYFUNDUJĄCYCH SUBSTANCJI W CAŁYM UKŁADZIE

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

DYFUZJA CHEMICZNA to:

proces makroskopowy obejmujący makroskopowe ilości materii (lub energii), zwykle opisywany równaniem dyfuzji i prowadzący do wyrównywania stężenia (lub temperatury) każdej z dyfundujących substancji w całym układzie (na 16 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PROCES MAKROSKOPOWY OBEJMUJĄCY MAKROSKOPOWE ILOŚCI MATERII (LUB ENERGII), ZWYKLE OPISYWANY RÓWNANIEM DYFUZJI I PROWADZĄCY DO WYRÓWNYWANIA STĘŻENIA (LUB TEMPERATURY) KAŻDEJ Z DYFUNDUJĄCYCH SUBSTANCJI W CAŁYM UKŁADZIE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.426

CZYNNOŚCI EKSPLORACYJNE, UZNANIE NIEWAŻNOŚCI MAŁŻEŃSTWA, PODŁOGA, LODOWIEC FIELDOWY, DEZASEMBLER, DUCHOWY OJCIEC, PRZEZIERNIK, GÓRA LODOWA, DOLABELLA, TYGIEL, ROZPLOT, ORLĘ, TRANSPORTÓWKA, KOLAUDACJA, POLARYZACJA DIELEKTRYKA, PARAFIA, LEKCJA, FIZYKA WIELKICH ENERGII, WOJNA, CERATA, SEKULARYZACJA, FOLKSDOJCZ, AKSAMIT, KALKA, DUCHOWY OJCIEC, MAKUMBA, OLEANDER, TRASOWANIE, BRODZIK, OBCY, DYFERENCJACJA SPOŁECZNA, TARANTELA, ZGRUBIENIE, MISTRZU, ASTER, EKLER, BUZIA, OWALNICA, GIGANT, KUDŁACZ, KEYBORD, SAMOAKTUALIZACJA, CIĘGNO KOTWICZNE, STREFA NADGRANICZNA, POTENCJAŁ ZETA, NOTKA, TREŚĆ, RĘCZNE STEROWANIE, SPORT ZIMOWY, RENCISTA, TENISISTA STOŁOWY, NIEWYDAJNOŚĆ, KABLOBETON, POWŁOCZKA, SZURPEK, NIETOPERZ, ŚRODEK MASY, LAKOLIT, POWIERNICTWO, RATING KREDYTOWY, ANALIZA SPEKTRALNA, BŁOGOSŁAWIEŃSTWO, COROCZNOŚĆ, PALMETA, CYGANKA, MAZUR, HOYLE, BYLICA, OBRAZEK, PÓLKO, NIEBIOSY, ZAPALENIE, WARKA, DRUGIE DNO, BALON, JASZCZURECZKA, PALATYNKA, ZATOPIONA DEPRESJA, KORPUS, NEBULIZATOR, DZIURKA, ROTA, OPERACJA LOGICZNA, LAMINAT, NAZWA HANDLOWA, GRZECH POWSZEDNI, ELKI, KONWENT, WIŚNIÓWKA, STOŻEK PRZYBYSZOWY, SKALEŃ AWENTURYNOWY, PIEROŻEK, RUGI, DZIEŁO OTWARTE, BOMBER, WYZIEWY, KRADZIEŻ ROZBÓJNICZA, PRZEJEMCA, AKADEMIK, MISTERIUM, WYRAZ POCHODNY, KLEPKA, PIĘĆDZIESIĄTKA, ZAGŁÓWEK, KRÓL ZWIERZĄT, EMIGRACJA, PALETA, OBOZOWISKO, PRODUKCJA WTÓRNA, ADAPTACJA, GRZYB, SYGNAŁ CIĄGŁY, KAPCAN, DAM, LEGENDA, ANTROPOFAG, GIROSKOP, ŚWIĘTO, GIMBOPATRIOTYZM, MOL, BAZA PŁYWAJĄCA, TARCZOWCE, METATEKST, WNIEBOWZIĘCIE, SZPONA, ZAMEK, KRATER METEORYTOWY, PASAŻ, JUMPER, ZAWIESZKA, EXTASY, LICZBA BRINELLA, PEGMATYT, DOJRZAŁOŚĆ, SZKRAB, INCYDENT MÓZGOWO-NACZYNIOWY, DIABEŁEK, DZIERŻAWCA, POSZKODOWANY, KELWIN, PLIK GRAFICZNY, CZYRACZNOŚĆ, CZERWIENIDŁO, OBIONE, CHOROBA PLUMMERA, ŚMIECIARZ, ASFALT, SWORZEŃ, PRZYJEMNOŚĆ, HALO, BIURO TECHNICZNE, PARK MASZYNOWY, SADŹ, ŻYWOTOPIS, ŁASZT, WARTOŚĆ NAJCZĘSTSZA, TABLOIDYZACJA, NUDZIARZ, PEPSI, OBRÓŻKA, POSTOJOWE, GERMAŃSKOŚĆ, PRZEDMIOT KIERUNKOWY, KOŁACZYK, ZATRUCIE, MIARA, STAN NIEUSTALONY, NAGONASIENNE DROBNOLISTNE, TREND ROZWOJOWY, MORESKA, KONTUSZ, KWARTET, GNIAZDKO ELEKTRYCZNE, BOCIANIE GNIAZDO, BEZPIECZEŃSTWO JĄDROWE, JĘZYK ALEUCKI, WIZJONER, OŚMIOKROTNOŚĆ, LEJ, DANSKER, WOLE, OPIEKUN, PĘCZAK, N-GRAM, TROLL, QUADCOPTER, TREPY, ŚRODEK, CYMBAŁ, TRACKLISTA, LECZENIE CHIRURGICZNE, GUMA, NEKROMANCJA, BŁONA MIELINOWA, KOORDYNATA, JĘZYK, ALBUM, PODWODA, SSAK NIEPARZYSTOKOPYTNY, ŁOTEWSKOŚĆ, DEZAKTYWACJA, DESZCZ, CHOROBA ZAKAŹNA, METODA OBJAWOWO-TERMICZNA, ANIOŁ STRÓŻ, KOPROFIL, WIGILIA, APRETURA, LEK IMMUNOSUPRESYJNY, ZAPRAWA, OSTATNIE PODRYGI KONAJĄCEJ OSTRYGI, CHOROBA PROMIENNA, KOTERYJNOŚĆ, TRUP, DŁUGI WEEKEND, INWERSJA OPADÓW, PRZEMYT, WODA SŁODKA, ZBOCZENIEC, REJESTRANT, BUCHTA, PROBLEM NIEROZSTRZYGALNY, HERETYCZKA, APARAT GOLGIEGO, DODATEK RODZINNY, OBRAZ, LOTKA, GAMBIT, PIEC GRZEWCZY, BLIŹNIACZOŚĆ, RZADKOŚĆ, LATARNIOWIEC, ZAĆMIENIE, RÓŻNOWICIOWCE, OPASKA, POLIGAMICZNOŚĆ, CYNK, LEWICOWOŚĆ, TONAŻ, MIŃSZCZANIN, ZERO BEZWZGLĘDNE, POPIELNIK, SIŁA AERODYNAMICZNA, GOT, PARAPET, KĄT ROZWARTY, LOBELIA, PLEBS, PIEPRZYK, ENCEFALOPATIA WĄTROBOWA, KARYKATURALNOŚĆ, SREBRZENIE, ZMARSZCZKA, WYKONAWCA, PROCH, NOTABL, POCHODZENIE, WÓZEK SZPITALNY, DZIURAWKA, ZAPORA WODNA, TRAWERS, POLONEZ, ORNAMENT, NIĆ, PDL, SIEDLISKO, JESIOTROKSZTAŁTNE, ROBUSTA, TERAPEUTA ZAJĘCIOWY, FILEMONKA, RYTUAŁ, PIEKŁO, ODRUCH, SKRYBA, PRZESTRZEŃ DYSKRETNA, IMPOSTACJA, ENERGIA WIATROWA, WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE, NIEDORÓBKA, BRZOSKWINIA, NIDERLANDZKI, MAKROPOLECENIE, WARZYWO, ZOBOWIĄZANIE OFFSETOWE, ALNIKO, NIEWYPŁACALNOŚĆ, CZYNNOŚĆ RUCHOWA, NAUKA MEDYCZNA, BIAŁORUSKI, SKŁAD, PRZERYWACZ BLOKADY, SCHIZOFRENIA KATATONICZNA, WYDALINA, ZGRUPOWANIE, SMOLUCH, FINKA, OPIEKUŃCZOŚĆ, GĄBKA, PODMALÓWKA, PROCES GLACJALNY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.426 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżówki dla opisu: proces makroskopowy obejmujący makroskopowe ilości materii (lub energii), zwykle opisywany równaniem dyfuzji i prowadzący do wyrównywania stężenia (lub temperatury) każdej z dyfundujących substancji w całym układzie, jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PROCES MAKROSKOPOWY OBEJMUJĄCY MAKROSKOPOWE ILOŚCI MATERII (LUB ENERGII), ZWYKLE OPISYWANY RÓWNANIEM DYFUZJI I PROWADZĄCY DO WYRÓWNYWANIA STĘŻENIA (LUB TEMPERATURY) KAŻDEJ Z DYFUNDUJĄCYCH SUBSTANCJI W CAŁYM UKŁADZIE to:
Hasło Opis krzyżówkowy
dyfuzja chemiczna, proces makroskopowy obejmujący makroskopowe ilości materii (lub energii), zwykle opisywany równaniem dyfuzji i prowadzący do wyrównywania stężenia (lub temperatury) każdej z dyfundujących substancji w całym układzie (na 16 lit.)

Definicje krzyżówkowe

DYFUZJA CHEMICZNA
proces makroskopowy obejmujący makroskopowe ilości materii (lub energii), zwykle opisywany równaniem dyfuzji i prowadzący do wyrównywania stężenia (lub temperatury) każdej z dyfundujących substancji w całym układzie (na 16 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x