PODATEK OD TOWARÓW SPROWADZANYCH LUB NADSYŁANYCH Z ZAGRANICY, WPROWADZANY Z POWODU TRUDNEJ SYTUACJI FINANSOWEJ PAŃSTWA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PODATEK IMPORTOWY to:

podatek od towarów sprowadzanych lub nadsyłanych z zagranicy, wprowadzany z powodu trudnej sytuacji finansowej państwa (na 16 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PODATEK OD TOWARÓW SPROWADZANYCH LUB NADSYŁANYCH Z ZAGRANICY, WPROWADZANY Z POWODU TRUDNEJ SYTUACJI FINANSOWEJ PAŃSTWA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.992

KRĘGARSTWO, MONITOR, PRYWATYZACJA KAPITAŁOWA, SAMOODNOWA, GOSPODARSTWO PRACOWNICZE, LABIRYNT, ESKONTO, LATANIE, ŁĄCZNIK ŻALUZJOWY, TECZKA PERSONALNA, CYBORIUM, WIELOPOSTACIOWOŚĆ, WIENIEC, OSOBA, KATALIZA, KRYTERIUM OCENY DECYZJI, PRODUKT TRADYCYJNY, BANDAMKA, KRZYŻYK, ALBARELLO, LITOBENTOS, KOPROFIL, PODBIERACZ POKOSÓW, JAMA, WIZA POBYTOWA, BRZOZA OJCOWSKA, CEMBROWINA, KOLOR, TOALETA, SKŁADNIK POKARMOWY, RUSKOŚĆ, ANTONOMAZJA, SONDA, AGENT CELNY, KONURBACJA, MIELIZNA, DOLABELLA, BEJCA, ANNA, PÓŁSKÓREK, KRAJARKA, WOLE, BUTWA, BRYŁA, STOPIEŃ, BROKER, ABNEGATKA, PRZERÓB, DŹWIGARKA, NIEZAWISŁOŚĆ, PRELUDIUM, MODEL, TENUTA, SEKSIZM, BERLACZ, SZPONA, STAN PSYCHICZNY, KRAKOWIACZEK, WSZECHBOHATERSTWO, BAGGALA, ZASOBY LUDZKIE, KAWOWIEC, KANTOREK, ELAMITA, STOŻAR, ODRA, OCEMBROWANIE, TEATR, TREPANACJA, DZIESIĘCIOGROSZÓWKA, GATUNEK PARASOLOWY, WYKRZYKNIENIE, ZAKOŃCZENIE, PLACÓWKA WSPARCIA DZIENNEGO, EMAKIMONO, AMBASADA, SELEKCJA, OSKARŻYCIEL PUBLICZNY, MIEDWIEŻJEGORSK, BAZYLEUS, WAGA, POJAZD NIENORMATYWNY, PIGULARZ, DZIAŁ, ZASTRZAŁ, WENTYL BEZPIECZEŃSTWA, BADACZ POLARNY, AGENCJA, WIKING, MIGOTANIE GWIAZD, FEERIA, GORSET, FREGATA, GNÓJ, ŁĄCZNOŚĆ, ŻÓŁWIE, GRUPA SUPERROZWIĄZALNA, FRANCZYZA, WARRANT SUBSKRYPCYJNY, BEZPIECZNE ZAPASY, WIŚNIÓWKA, LOBOTOMIA, ROZNOSICIEL, SOLIDARNOŚĆ, MELIORACJA WODNA, HALE, PRZETŁOK, SIŁY, KLAUZURA, BOBOWATE WŁAŚCIWE, NOK, ORION, PRANKO, APATIA, PREDYSPOZYCYJNOŚĆ, SKUN, GĘŚ, ŚNIADANIE KONTYNENTALNE, OBRONA, WŁOSKOŚĆ, REGENERACJA, SECIK, LILA, SYNTEZA, MANES, TENDENCJA ROZWOJOWA, ANNA, FAZA, TERAPIA ZAJĘCIOWA, MORDENT, MIĘKISZ SPICHRZOWY, UPRAWNIENIE ADMINISTRATORSKIE, BLINDAŻ, WINIAN, BALON, WYCIĄG, PORFIROBLAST, BIAŁE MIĘSO, ORTOGRAFIA, ORGANDYNA, WYNIK, BOMBA, HISZPAN, CEROFERARIUSZ, OKO, REDUKTOR, K.K, KUCZBAJA, KURS, IMPREZA TURYSTYCZNA, POIMEK, ADOLF, BIAŁA FLAGA, TUTOR, WĘGLÓWKA, LASKA MARSZAŁKOWSKA, TERMOMETR RNA, NIEBIOSA, PROCES GEOLOGICZNY, ZBROJA PEŁNA, AGLOMERACJA, OBUWIE ORTOPEDYCZNE, LUFKA, KRĄŻOWNIK POMOCNICZY, SZUKACZ, GRA NA ZWŁOKĘ, ZNAK LEGITYMACYJNY, NACZYNIE WIEŃCOWE, ZAPOTRZEBOWANIE, RZEKA ROZTOKOWA, FILM NOIR, JEDNOSTKA METRYCZNA, KIESZONKA, DYSHARMONIA, WOJSKO KOMPUTOWE, SEMITA, WSZECHSIŁA, OKRĘT, STRZEL KANONIER, POLE ELEKTRYCZNE, DEMONSTRACJA, CZYSTKA, LEJ, FILTR, CIEK, FELER, PODATEK INFLACYJNY, EGRETA, EMPIRYZM, ADIANTUM WŁOSY WENERY, TURBINA SPALINOWA, RYTOWNIK, WODZIK, ROGER, FONDUE, FILAR, DIPLOPIA, JER SŁABY, INWALIDA WOJSKOWY, KAPISZON, STARTUP, NASTAWA, SUBSTANCJA DODATKOWA, MOC CZYNNA, AWIONETKA, STEP, SIEROTA ZUPEŁNY, GURU, STRÓJ, AKSAMITKA, CINGULUM, TERAPEUTA ZAJĘCIOWY, ALBUMIK, NIECKA BASENOWA, OBSADA, KUMULACJA, ADMIRACJA, ZNAKI, NIEODWOŁYWALNOŚĆ, TRANSPOZYCJA, ANTYKWARK, PRZYNALEŻNOŚĆ, AUTOMAT TELEFONICZNY, KOMÓRKA, TŁUMIENIE, DEKALKOMANIA, PATRONAT, ARANŻACJA, TERAPIA WSTRZĄSOWA, BEZLIST, GRUPA ARYLOWA, ZASIŁEK OKRESOWY, ZYSK, FRONTALE, ILOCZYN BLASCHKEGO, ŚRODEK PRAWNY, OBRAZ, CZŁON OKREŚLANY, CZAJKA, CZUWANIE MODLITEWNE, ŁATA, CANZONA, FAB LAB, MECENAT ARTYSTYCZNY, TRANSKRYPCJA, PENTAPTYK, ŚCIGAŁKA, ZESTAW KINA DOMOWEGO, CHŁOP PAŃSZCZYŹNIANY, MOŻLIWOŚĆ, SYMBOL, WIELOKĄT, CELIBAT, ANARCHIZM, PIERNIK LUBELSKI, TRANSPORTÓWKA, PRZECIWNIK, KOTWICA, BAT, POSZKODOWANY, AGENCJA, PAKAMERA, REDAKTOR ODPOWIEDZIALNY, BEZANMASZT, ROZŁÓG, WINIETA, BISIOR, ZATWARDZENIE, OŁADKA, WYZIEWY, NALEWKA, KRUŻGANEK, KUGUAR, JĘZYK, MANEŻ, GŁUCHY TELEFON, RICHELIEU, PLUJKA, KPINA, HEL, ZŁOTOGŁÓW, TINA, PIKIETA, INTERFEROMETRIA WIELKOBAZOWA, FRAZA NOMINALNA, KONSTRUKCJA WIEŃCOWA, FAZA, PLECIONKA, CZŁON SKŁADNIOWY, EDYKUŁ, PRZYŚPIESZENIE DOŚRODKOWE, KIBITKA, ECHOLOKACJA, DZBANEK, NACISK, KISZKA PODGARDLANA, BEAN, RZECZ WNIESIONA, ŚWIADEK KORONNY, ?ZACHŁYST.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.992 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PODATEK OD TOWARÓW SPROWADZANYCH LUB NADSYŁANYCH Z ZAGRANICY, WPROWADZANY Z POWODU TRUDNEJ SYTUACJI FINANSOWEJ PAŃSTWA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PODATEK OD TOWARÓW SPROWADZANYCH LUB NADSYŁANYCH Z ZAGRANICY, WPROWADZANY Z POWODU TRUDNEJ SYTUACJI FINANSOWEJ PAŃSTWA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PODATEK IMPORTOWY podatek od towarów sprowadzanych lub nadsyłanych z zagranicy, wprowadzany z powodu trudnej sytuacji finansowej państwa (na 16 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PODATEK IMPORTOWY
podatek od towarów sprowadzanych lub nadsyłanych z zagranicy, wprowadzany z powodu trudnej sytuacji finansowej państwa (na 16 lit.).

Oprócz PODATEK OD TOWARÓW SPROWADZANYCH LUB NADSYŁANYCH Z ZAGRANICY, WPROWADZANY Z POWODU TRUDNEJ SYTUACJI FINANSOWEJ PAŃSTWA sprawdź również:

rodzaj tkaniny lub dzianiny podbitej lekką pianką (np. poliuretanową) lub materiał stworzony z kilku warstw impregnowanych tkanin sklejonych jakimś rodzajem żywicy syntetycznej ,
znane warzywo; małe skupione w główki pędy liściowe rośliny nazywanej tak samo ,
nowotwór utworzony z komórek o niskim zróżnicowaniu (niedojrzałych), o budowie znacznie odbiegającej od obrazu prawidłowych tkanek ,
... Diesel, niem. konstruktor ,
forma zobowiązania pieniężnego jednego podmiotu względem drugiego; zobowiązanie to może przyjąć postać zapisu księgowego lub papieru wartościowego ,
myśliciel zajmujący się filozofią przyrody ,
dyscyplina naukowa, która powstała w drugiej połowie XX wieku na pograniczu ekologii, biologii ewolucyjnej i etologii ,
osoba wydmuchująca bańki ze szkła; pracownik zatrudniony w przemyśle elektrotechnicznym i mineralnym, wykonujący takie zadania ,
żydowski cmentarz ,
budowla inżynieryjna zapewniająca efektywne prowadzenie ognia, walki i obserwacji oraz osłonę wojsk, sprzętu bojowego i urządzeń tyłowych przed środkami rażenia nieprzyjaciela ,
część kwiatu złożona z płatków, mająca chronić słupek i pręciki ,
gloryfikator, człowiek wychwalający kogoś lub coś ,
instrument muzyczny należący do elektrofonów, w którym dźwięk tworzony jest przez układ elektromechaniczny ,
przepis - spisana w krokach procedura wykonania czegoś ,
dwurożna czapka noszona przez władców starożytnej Asyrii, Persji i Frygii ,
w terminologii sportowej określenie bocznej części boiska ,
mocny alkohol spirytusowy (wódka bądź nalewka) wyrabiany tradycyjnymi metodami; tradycja wyrobu okwoity wywodzi się z okresu staropolskiego ,
stan chłopski średni ,
raport, relacja ,
gatunek nurkujący kaczki z czubem na głowie, łowna ,
człowiek niepokorny, nieposłuszny ,
Discoglossus pictus - gatunek płaza bezogonowego z rodziny ropuszkowatych, występujący w zachodzniej części obszaru śródziemnomorskiego, od Malty do Portugalii, i w północno-zachodniej Afryce ,
zakupy przez telefon, internet; sprzedaż wysyłkowa ,
lekki, przyjemny wiatr ,
poważanie, uznanie, poszanowanie ,
sporadyczna wymiana handlowa, rodzaj rynku, który tworzony jest przez rozproszonych uczestników ,
materiał używany do uszczelniania: posiadający odpowiednie właściwości mechaniczne, plastyczne, odporność chemiczną i cieplną ,
sprawa mało ważna ,
tapir malajski, tapir czaprakowy, tapir azjatycki, Tapirus indicus - ssak z rodziny tapirowatych; zamieszkuje Mjanmę, Indochiny oraz Sumatrę ,
okres obejmujący trzy etapy działalności inwestycyjnej: przygotowanie inwestycji, jej wykonanie oraz odbiór

Komentarze - PODATEK OD TOWARÓW SPROWADZANYCH LUB NADSYŁANYCH Z ZAGRANICY, WPROWADZANY Z POWODU TRUDNEJ SYTUACJI FINANSOWEJ PAŃSTWA. Dodaj komentarz

6+3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast