PNĄCZE LUB NISKI KRZEW Z LILIOWATYCH UPRAWIANY W TROPIKACH, KORZENIE SĄ SUROWCEM FARMACEUTYCZNYM - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KOLCOROŚL to:

pnącze lub niski krzew z liliowatych uprawiany w tropikach, korzenie są surowcem farmaceutycznym (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PNĄCZE LUB NISKI KRZEW Z LILIOWATYCH UPRAWIANY W TROPIKACH, KORZENIE SĄ SUROWCEM FARMACEUTYCZNYM". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.468

FILTR GĄBKOWY, LICENCJA PRAWNICZA, OBRÓT PIENIĘŻNY, INŻYNIERIA TKANKOWA, ŻONA LOTA, TUBA, EKWILIBRYSTYKA, CHARAKTERYSTYCZNOŚĆ, ZŁOCIEŃ, LENIUCH, TYGIEL, SEZAMEK, STARA GWARDIA, UDAR, ADRES FIZYCZNY, KAWA MIELONA, KLEMENTYNKA, BRYCZKA, UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ, ZBRODNIA STALINOWSKA, GIEZŁO, OLEJEK, ARSENIAN(III), LICZBA PRZESTĘPNA, TYMPANON, MADONNA, BONOŃCZYK, MEDALION, MOBBING, UKRAIŃSKI, PODYPLOMÓWKA, KLASA, SIÓDMY, ODSYP, ANAMORFOZA, DOBRO KOMPLEMENTARNE, PUNKT WITALNY, STOPIEŃ ETATOWY, WZIĘCIE POD WŁOS, KONTRASYGNATURA, PERMISYWNOŚĆ, KONEWKA, PRZEKUPSTWO, GRZYB, STOLIK, FLAKI, PRZEWRÓT, POKŁAD, KOALICJANT, GNAT, KOŚCIÓŁ KONKATEDRALNY, GLIKOLIPID, ZAWODNIK, MASKOTKA, ŁUSKA, DROŻNOŚĆ, ZAŁOM, SKRZYDLATE SŁOWO, SYLWETKA, KLASA, STROBILANT, LAGUNA, BŁOTNIAK, KARMNIK, SZTUKA PASYJNA, LIGAND, WYPRAWA, KOSMATOŚĆ, GLORYFIKATOR, SIEDEMNASTY, WELWET, PŁETWA STEROWA, OKRES, TROLLING, MOHRG, BROŃ MASZYNOWA, KANAŁ, ORGANIZM, MIŃSZCZANKA, DANIEL DUBICKI, ALBARELLO, ODSIEW, TELEGRAM, ROZWÓJ ZARODKOWY, SPRZĘT MECHANICZNY, ODPŁYW, ALKANNA, STRONA, PARAWANING, MORDENT, NADZÓR EPIDEMIOLOGICZNY, OBWIĄZKA, PĘCHERZ, PEDOFILIA, PIKADA, ZAPRAWA, ROŚLINA ZIMOZIELONA, LAND, BULLETIN BOARD SYSTEM, OBELGA, PÓLKO, REKLAMA, STREAMING, ENERGIA ELEKTRYCZNA, LAKIER, MANIOK, BARWA, GARMAŻERNIA, HARCAP, NUGAT, SUROWIEC ENERGETYCZNY, PIKA, LUK, BOŚNIACKOŚĆ, HISZPAŃSKIE BUTY, KONWERGENCJA, MISTRZ, EKOLOGISTYKA, PLANETA, PRZYPAŁ, NAJDUCH, RUCH, KONSOLA, RZECZOZNAWCA MAJĄTKOWY, OFICJALNOŚĆ, CZOSNEK, OCZKO, ŁAKNIENIE SPACZONE, UKONTENTOWANIE, PŁATKI ZBOŻOWE, KRÓTKOTERMINOWOŚĆ, SŁAWA, ACETYLENEK MIEDZI, BYK, VADEMECUM, HUCULSKI, PSYCHOLOGIA, TRIANGULACJA, ŻONISKO, STOPKA, OBSTRUKCJA PARLAMENTARNA, RESTRYKCJA, OPUCHLIZNA, JAJECZNICA, OBLIGACJA ZAMIENNA, HIERARCHIA, MALUNEK, GORSET, MUZYKA CERKIEWNA, BABULA, RADA, ANTECEDENCJA, FUSY, KANONIK, KUPNO, ADIANTUM DELIKATNE, CIEK, CYMELIUM, WĘGLOWODÓR NIENASYCONY, BAR, STYLO, CZTEROKROTNOŚĆ, MÜSLI, ZNAJDEK, CHOROBA FOXA-FORDYCE'A, WODNICZKA, SKŁADKA, POTENCJAŁ WYTWÓRCZY, TUBA, NIEDOSŁUCH PRZEWODZENIOWY, WIĘKSZOŚĆ PARLAMENTARNA, WYDAWNICTWO ZWARTE, BŁYSZCZYK, INTERVIEW, MARKIZA, OKRĄGŁOŚĆ, RAJDER, LAWABO, STRUDEL, RZECZOWNIK, MANEŻ, KAPITALISTKA, KIEROWCA, FILODENDRON, ŁUK, ŁAMANY DACH POLSKI, NIEDORÓBKA, OCULUS, KONDYCJONALIZM, ZRĘBICA, LINIA ABSORPCYJNA, REGIMENTARZ, SALETRA, SCENARIUSZ, KREACJA, KONWERTOR, WYDATKI, MATRYKUŁA, ARYBALLOS, GAJA, TEST PŁATKOWY, WODA, AUGUR, UŻĄDLENIE, SOLANKA, LEUKOTOMIA, ANTYCYPACJA, WERSET, PROMIEŃ, NEFROLEPIS WYSOKI, EWANGELIA, GRZECHOTKA, RUBEL, PRZYJEMNOŚĆ, RYWALIZACJA, DWUDZIESTY ÓSMY, WROCŁAWSKOŚĆ, MONK, SY, AKT, AGREST, RZĄD, LUK ŁADUNKOWY, AVIZO, CZARODZIEJSTWO, ZAMEK, PRZEWAGA, WĘZEŁ, BUDOWA SŁOWOTWÓRCZA, MIZUNA, CANTUS FIRMUS, ZNIECZULENIE, LEGOWISKO, GŁOWICA BOJOWA, SPÓŁKA HOLDINGOWA, KOKORNAK, ŁĄCZNIK ŻALUZJOWY, BOLERO, KACZKA KRAKWA, STROP, ŻEBRO, PARA UPORZĄDKOWANA, UDŹWIG, BENEFICJANT, ZGNIATACZ KCIUKÓW, CZEREP, SPECYFIKACJA, OBOWIĄZEK SZKOLNY, STACJA, DRYBLAS, RAWA, DYFERENCJACJA, POCHODNA, EFEKT MNOŻNIKOWY, ROZSZCZEPIENIE WARGI, PRYMARIUSZ, KOLCZATKA, PAJAC, FUNKCJA CELOWA, SCIENCE FICTION, POLARYZACJA DIELEKTRYKA, BASEN, SZYNA, MAJĄTEK, EKSYKATOR, REPERTUAR, NUROGĘŚ, PLATYKLADUS, KONSULTANTKA, GARNITUR, GRAFIKA RASTROWA, CZERPAK, BIOLIT, CZERWONE ŚWIATŁO, KARTUSZ, KACZKA DZIENNIKARSKA, NIEMIEC, SKRYBA, CZOPEK, ZSZYWARKA, TRÓJEDNIK POWABNY, ŚMIAŁOŚĆ, BEZSENS, DERP, TANTALIT, BEZBARWNE BAKTERIE SIARKOWE, WYLICZANKA, PAPILOT, GIPSATURA, NIEBIOSY, WSPÓŁPRACOWNIK, SCHADOW, PANIKA BANKOWA, SUPPORT, KRYMINALISTYKA, FOTOSENSYBILIZATOR, SEROKONWERSJA, POŁĄCZENIE CIERNE, NOTOWANIE, ?ŁUPEK SERYCYTOWY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.468 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PNĄCZE LUB NISKI KRZEW Z LILIOWATYCH UPRAWIANY W TROPIKACH, KORZENIE SĄ SUROWCEM FARMACEUTYCZNYM się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PNĄCZE LUB NISKI KRZEW Z LILIOWATYCH UPRAWIANY W TROPIKACH, KORZENIE SĄ SUROWCEM FARMACEUTYCZNYM
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KOLCOROŚL pnącze lub niski krzew z liliowatych uprawiany w tropikach, korzenie są surowcem farmaceutycznym (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KOLCOROŚL
pnącze lub niski krzew z liliowatych uprawiany w tropikach, korzenie są surowcem farmaceutycznym (na 9 lit.).

Oprócz PNĄCZE LUB NISKI KRZEW Z LILIOWATYCH UPRAWIANY W TROPIKACH, KORZENIE SĄ SUROWCEM FARMACEUTYCZNYM sprawdź również:

wielkość, wspaniałość, np. talentu ,
przedstawiciel protistów roślinopodobnych z gromady krasnorostów (Rhodophyta) ,
bajkopisarz gr. z Frygii ,
jednoroczna roślina ozdobna o lejkowatych, niekiedy strzępiastych kwiatach ,
rdzenna mieszkanka Laponii ,
prądnica przy rowerze ,
pokładnica krawężnikowa ,
lekkoatleta, dwukrotny mistrz olimpijski w trójskoku z Rzymu i Tokio, pierwszy człowiek, który przekroczył granicę 17 m, rekordzista świata wynikiem 17,03 m ,
impreza sylwestrowa ,
nurt teologiczny w kalwinizmie wysuwający m.in. następujące postulaty: 1) Bóg pragnie zbawić każdego, kto zachowuje wiarę 2) Chrystus umarł za wszystkich ludzi, choć korzystają z tego tylko wierzący w Niego ,
w muzyce: wysokie tony głosu śpiewaka; często pluralis ,
zbiór przepisów prawnych ,
Stipa - rodzaj trawy śródziemnomorskiej z rodziny wiechlinowatych; wszystkie gatunki są kserofitami występującymi na suchych siedliskach w formacjach trawiastych, w strefach klimatu umiarkowanego i zwrotnikowego obu półkul ,
brzmienie wypowiedzi wyrażające treści niezawarte w czysto językowej jej warstwie ,
zwolennik, wyznawca poglądów aleksandryjskiego kapłana Ariuszal; odrzucał niektóre dogmaty chrześcijańskie; wiarę w Trójcę Świętą, zwierzchnictwo papieża, hierarchię kościelną ,
żołnierz pełniący służbę przyboczną przy głowie państwa ,
cecha stanów, idei, czynów i zachowań: to, że coś jest zgodne z prawem, uczciwe ,
(1889-1963), francuski pisarz, scenarzysta, reżyser filmowy, malarz, poezje, dramaty, powieści poetyckie, libretta operowe ,
dawniej potocznie o samochodzie terenowym ,
Cygnus buccinator - gatunek dużego ptaka wodnego z rodziny kaczkowatych (Anatidae); żyje w Ameryce Północnej ,
rodzaj składanego (najczęśiej półokrągłego w przekroju bocznym) daszka, osłaniającego okno lub wystawę sklepową ,
unita zamieszkały we Włoszech, należący do Kościoła rzymskokatolickiego, lecz zachowujący odrębny obrzadek grecki ,
otacza łyko drzewa ,
film trwający ponad 55 minut, przeciętnie 90-132 minut ,
zjawisko występowania zmian kierunku i natężenia namagnesowania pod wpływem naprężeń mechanicznych, spowodowanych siłami zewnętrznymi ,
rowek śrubowy biegnący obok grzbietu gwintu ,
motyl z rodziny omacnicowatych, którego gąsienice żerują w szyszkach drzew iglastych ,
zwykle jedna godzina lekcyjna w tygodniowym planie nauczania, która jest przeznaczona do dyspozycji wychowawcy danej klasy ,
mieszkanka Bolimowa, kobieta pochodząca z Bolimowa ,
wyraki, tarsjusze, Tarsiidae - rodzina drapieżnych ssaków naczelnych, tradycyjnie zaliczanych - ze względu na zewnętrzne podobieństwo, zwłaszcza do galagowatych - do małpiatek, choć są bliżej spokrewnione z małpami i obecnie klasyfikowane w kladzie wyższych naczelnych (Haplorrhini); stanowią jedyną wśród ssaków naczelnych rodzinę o wyłącznie drapieżnym trybie życia; żyją na Sumatrze i Celebes (w Indonezji) oraz na Filipinach

Komentarze - PNĄCZE LUB NISKI KRZEW Z LILIOWATYCH UPRAWIANY W TROPIKACH, KORZENIE SĄ SUROWCEM FARMACEUTYCZNYM. Dodaj komentarz

7-3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast