OKULISTYCZNA OPERACJA CHIRURGICZNA PRZESZCZEPIENIA ROGÓWKI, W KTÓREJ USZKODZONA LUB ZNISZCZONA PRZEZ CHOROBĘ ROGÓWKA JEST WYMIENIANA NA ZDROWĄ TKANKĘ ROGÓWKI DAWCY, POBRANĄ OD OSOBY NIEDAWNO ZMARŁEJ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KERATOPLASTYKA to:

okulistyczna operacja chirurgiczna przeszczepienia rogówki, w której uszkodzona lub zniszczona przez chorobę rogówka jest wymieniana na zdrową tkankę rogówki dawcy, pobraną od osoby niedawno zmarłej (na 14 lit.)PRZESZCZEPIENIE ROGÓWKI to:

okulistyczna operacja chirurgiczna przeszczepienia rogówki, w której uszkodzona lub zniszczona przez chorobę rogówka jest wymieniana na zdrową tkankę rogówki dawcy, pobraną od osoby niedawno zmarłej (na 22 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "OKULISTYCZNA OPERACJA CHIRURGICZNA PRZESZCZEPIENIA ROGÓWKI, W KTÓREJ USZKODZONA LUB ZNISZCZONA PRZEZ CHOROBĘ ROGÓWKA JEST WYMIENIANA NA ZDROWĄ TKANKĘ ROGÓWKI DAWCY, POBRANĄ OD OSOBY NIEDAWNO ZMARŁEJ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 23.046

ANTYLITERATURA, PRZYWILEJ EMERYTALNY, TERMITIERA, ŚLĄSKOŚĆ, PROTEKTOR, OBIEGNIK, ZASTRZAŁ, LAS, WIECZORÓWKA, MODRASZEK REBELA, ZACHOWAWCZOŚĆ, PENTIMENTO, TRYNITARYZM, KOSZT NIEZGODNOŚCI, WARKOCZ, CHOROBA BAKTERYJNA, SZTUKA ZIEMI, ŁUPEK ILASTY, GRANULA, GUZ, SKRĘTEK WILGOCIOMIERCZY, MADRAS, OŚRODEK WYPOCZYNKOWY, TAŚMA, MEDIALNOŚĆ, POŻĄDLIWOŚĆ, NIESKRĘPOWANIE, RUNO, SALA, TRAWERS, PRZESZCZEPIENIE ROGÓWKI, SYFEK, CZYSTOŚĆ, DZIRYT, NORZYCA, NAPIĘCIE, OKRĄG WPISANY, NITINOL, MINORKA, MORZE, LUFA, PRZEDWIOŚNIE, PRZEKAŹNIK STATYCZNY, TRYLMA, WYWÓZKA, BRZOZA, SEMAFOR KSZTAŁTOWY, ANTENA, MILION INSTRUKCJI NA SEKUNDĘ, ALFONS, OCHRONA UZUPEŁNIAJĄCA, WYRAŹNOŚĆ, ZAPŁADNIACZ, OKREŚLENIE, FILAR PRZYPOROWY, ENDOPROTEZA, NADSCENIE, SAGA, DŹWIG, TWINGO, DEKREMENT TŁUMIENIA, KUMA, MODERATOR, MODERATOR, SZKLIWO, KRWIŚCIĄG, POMOC, CENTRALNOŚĆ, PC, SZAROTA BŁOTNA, POJAZD NIENORMATYWNY, RIDER, SKALNICZEK SIWY, SZKRAB, WYMÓG, OBRÓBKA, TRAWA KANARYJSKA, PAKERNIA, FETYSZYZM, RĄBEK ROGÓWKI, KOŃ BADEŃSKO-WIRTEMBERSKI, ZAPAŁECZKA, KASA, BAREŻ, ZGNILEC EUROPEJSKI, PUŁAP TEORETYCZNY, ŚREDNIOROLNY, SOŁTYSOSTWO, ŚWINIARKA, METR KATOLICKI, MUSZKA, SUSZ, KLUZA, WODNIAK, INWESTYCJE, RODZINA NIEPEŁNA, DIABELSKOŚĆ, EMISJA, ADIANTUM DELIKATNE, KREACJONIZM, PACHYPLEUROZAUR, ROZWOLNIENIE, BRZUCHORZĘSKA, GŁUPIĄTKO, PULSACJA, LEJNOŚĆ, RUCH, MŁODA, NIECIERPLIWOŚĆ, ŚWIECA JABŁOCZKOWA, KLASZTOR, CZUB, PISZCZAŁKA, BIAŁA STREFA, WIERTŁO DENTYSTYCZNE, SZEŚCIOKROTNOŚĆ, AUROR, OBSŁUGIWANIE, CHROPOWATOŚĆ, HORMON GONADOTROPOWY, BRAHMS, KRZYŻÓWKA MEKSYKAŃSKA, SYMETRIA Z POŚLIZGIEM, TRATWA RATUNKOWA, ŚCIĘCIE, WIERZCHOŁEK, DYREKCJA, NAZWA PATRONIMICZNA, POSADZKA, WZROK, MYSZ, WIELKOMOCARSTWOWOŚĆ, PAMIĘTNIK, KONOTACJA, DŁOŃ, WÓZ KEMPINGOWY, METODA KASOWA, NIESPODZIEWANOŚĆ, UDŹWIG, OGNIWO SREBROWO-CYNKOWE, NONSENSOWNOŚĆ, DUPERELA, PSI GRZYB, METAPLAN, BEMBA, WSPÓŁCZYNNIK BŁĘDNYCH BITÓW, MRÓWKA ZŁODZIEJKA, SZLAFROK, PIERWSZOŚĆ, SMUGA, SĄD KAPERSKI, LINIA SPEKTRALNA, KOGUT, CIĘGNO KOTWICZE, PTOZA WRODZONA, KONDYCJONALIZM, KASETON, MANTYLA, WAHADŁO, JONOFOR, KASZYCA, ELF SZARY, IZOTROPOWOŚĆ, PRZENIKLIWOŚĆ, KRUSZARNIA, KAMELEON ŻYWORODNY, BARIERA TECHNICZNA, DEZASEMBLER, RAJD GWIAŹDZISTY, ŚMIERDZIEL, CHOROBA WELWETOWA, CRIOLLO, CYNKOGRAFIA, HIN, CYFRONIKA, DYSHARMONIA, KRYPTODEPRESJA, ISKRA, GACEK SZARY, SPLĄTANIE, ZAJOB, HAFT, BOMBA WULKANICZNA, ZŁOTODESZCZ, BOCZNIAK, TEMPO, BANDYCKOŚĆ, BIAŁE MIĘSO, UŚMIECH LOSU, SPÓŁGŁOSKA PRZEDNIOJĘZYKOWA, TERMOSTAT, AUTSAJDER, CIRROCUMULUS, IMPEDIMENTA, AKCJA, STEMPEL, NAPIĘCIE, PODATEK DOCHODOWY, LUNETA, WYGASZACZ, KUC KASPIJSKI, WĘGLOWODORY ACYKLICZNE, PRZYJEZDNY, INTERNACJONAŁ, SZABLA, ISTOTA, HYDROŻEL, KAGANIEC, METRYKA, ALTERNATYWA, ZGŁAD, LEADER, OBOJNACTWO RZEKOME ŻEŃSKIE, GRAFIK, MOKIET, ROŚLINA OLIGOTROFICZNA, FOSFORYLACJA SUBSTRATOWA, LEGALIZACJA PONOWNA, KUM, UWAŻNOŚĆ, SUWNICA BRAMOWA, CHOROBA BRUGADÓW, KOP, SOLITER, ROWER, ZWARCIE, BEFKA, WARTOŚĆ ENERGETYCZNA, SZKUTNICTWO, BELWEDER, NAMPULA, REFERENDUM GMINNE, BRUTAL, BOŻYSZCZE, GEST, BABKA, NIEUPRZEJMOŚĆ, WIRUS MIĘCZAKA ZAKAŹNEGO, ZAGRANIE, NIERÓWNOŚĆ SPOŁECZNA, CEZURA, STEREOTYPIA, WIELKA JEDNOSTKA, DWUDZIESTY TRZECI, WĘGLIK SPIEKANY, TRIO, CZEREŚNIA, APPALOOSA, N-GRAM, OGRZEWANIE KAFLOWE, WIELOMIAN UNORMOWANY, ROZWAGA, REKULTYWACJA, POZIOM, CHORÓBKA, OCULUS, AKCJA IMIENNA, ZBROJENIE, TEOLOGIA NEGATYWNA, PASZTET, WIĆ, WSPÓŁKATEDRA, PRZODOWNIK, STYL WITKIEWICZOWSKI, STREFA POŻAROWA, CYKL WYDAWNICZY, WYNURZENIE, INKWIZYCJA, OHYDZTWO, CUDACZEK, FELER, COKÓŁ, NANOFILTRACJA, ZAPOŻYCZENIE, FALKA, KLAPECZKA, TLENEK, LASKA, PRZEPAŚĆ, ANDROGINIZM, ZABUDOWANIE, PARATYFUS, KOMUNALKA, OMDLAŁOŚĆ, STAŁA CZASOWA, ATREZJA JELITA GRUBEGO, WĘGLOWODORY ALIFATYCZNE, TRANSPOZYCJA, FALANGA, SUBSYSTENCJA, KOTLINA KŁODZKA, SZAL, GWIAZDA, KARA, STANOWISKO, PLEWA, WCIĄGARKA, KARA ŁĄCZNA, WĘZEŁ, ?KOMUNIKACYJNOŚĆ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 23.046 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

OKULISTYCZNA OPERACJA CHIRURGICZNA PRZESZCZEPIENIA ROGÓWKI, W KTÓREJ USZKODZONA LUB ZNISZCZONA PRZEZ CHOROBĘ ROGÓWKA JEST WYMIENIANA NA ZDROWĄ TKANKĘ ROGÓWKI DAWCY, POBRANĄ OD OSOBY NIEDAWNO ZMARŁEJ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: OKULISTYCZNA OPERACJA CHIRURGICZNA PRZESZCZEPIENIA ROGÓWKI, W KTÓREJ USZKODZONA LUB ZNISZCZONA PRZEZ CHOROBĘ ROGÓWKA JEST WYMIENIANA NA ZDROWĄ TKANKĘ ROGÓWKI DAWCY, POBRANĄ OD OSOBY NIEDAWNO ZMARŁEJ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KERATOPLASTYKA okulistyczna operacja chirurgiczna przeszczepienia rogówki, w której uszkodzona lub zniszczona przez chorobę rogówka jest wymieniana na zdrową tkankę rogówki dawcy, pobraną od osoby niedawno zmarłej (na 14 lit.)
PRZESZCZEPIENIE ROGÓWKI okulistyczna operacja chirurgiczna przeszczepienia rogówki, w której uszkodzona lub zniszczona przez chorobę rogówka jest wymieniana na zdrową tkankę rogówki dawcy, pobraną od osoby niedawno zmarłej (na 22 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KERATOPLASTYKA
okulistyczna operacja chirurgiczna przeszczepienia rogówki, w której uszkodzona lub zniszczona przez chorobę rogówka jest wymieniana na zdrową tkankę rogówki dawcy, pobraną od osoby niedawno zmarłej (na 14 lit.).
PRZESZCZEPIENIE ROGÓWKI
okulistyczna operacja chirurgiczna przeszczepienia rogówki, w której uszkodzona lub zniszczona przez chorobę rogówka jest wymieniana na zdrową tkankę rogówki dawcy, pobraną od osoby niedawno zmarłej (na 22 lit.).

Oprócz OKULISTYCZNA OPERACJA CHIRURGICZNA PRZESZCZEPIENIA ROGÓWKI, W KTÓREJ USZKODZONA LUB ZNISZCZONA PRZEZ CHOROBĘ ROGÓWKA JEST WYMIENIANA NA ZDROWĄ TKANKĘ ROGÓWKI DAWCY, POBRANĄ OD OSOBY NIEDAWNO ZMARŁEJ sprawdź również:

toyota z modelu Avensis ,
zespół danych umieszczonych na karcie tytułowej i w metryce książki, zawierający nazwisko autora, tytuł, tom, miejsce i rok wydania oraz instytucję wydawniczą lub drukarnię ,
jednoroczna roślina warzywna z rodziny złożonych uprawiana dla jadalnych liści ,
organ władzy w dwuizbowym parlamencie, sądzie (np. Sądzie Najwyższym) lub innej instytucji wykonującej władzę ,
gra dwóch drużyn polegająca na przetaczaniu ogromnej piłki do bramki przeciwnika, może być rozgrywana konno ,
sam jak ... w płocie ,
dział nauki o literaturze, którego zadaniem jest porównanie utworów należących do literatur różnych narodów oraz wpływów i zależności w literaturze światowej; nowoczesna komparatystyka zajmuje się także badaniem związków pomiędzy literaturą a innymi dziedzinami sztuki, np. muzyką, malarstwem, filmem, a także przekładami ,
Suillus grevillei (Klotzsch) Singer - gatunek grzyba z rodziny maślakowatych; dość szeroko rozprzestrzeniony: występuje w Europie, Ameryce Północnej, Afryce Północnej i w Australii, w Polsce jest pospolity, szczególnie w górach ,
znane warzywo, nowalijka o lekko piekącym smaku; zgrubiały korzonek (bulwa) rośliny o tej samej nazwie ,
forma wynagrodzenia, zapłata otrzymywana za każdy dzień pracy ,
nazwa, która może stać w podmiocie i orzeczeniu zdania o postaci „A jest B” oraz w intencji mówiącego odnosi się dokładnie do jednego przedmiotu) ,
wagon przeznaczony do obsługiwania technicznego infrastruktury i innych zadań ,
ośrodek sportów zimowych w Szwajcarii w Alpach Pennińskich ,
Ampelosaurus - rodzaj opancerzonego zauropoda z rodziny tytanozaurów; żył w epoce późnej kredy na terenach współczesnej Europy ,
uczeń gimnazjum ,
wiadomość tekstowa publikowana na Twitterze ,
zakończenie znajomości z kimś, porzucenie kogoś ,
zator na drodze ,
zjawisko fizyczne zmiany potencjału elektrody na większy niż jej potencjał równowagowy ,
duży zamknięty kołowy pojazd konny (przeważnie cztero- lub sześciokonny) używany od połowy XVI wieku do połowy XIX wieku do przewozu pasażerów i przesyłek pocztowych na stałych trasach obsługiwanych według ustalonego rozkładu jazdy ,
malec (pot.) ,
roślina zbożowa z rodziny traw, uprawiany w strefie monsunowej ,
sposób serwowania posiłków w hotelach, rzadziej restauracjach, polegający na udostępnieniu gościom kilkunastu potraw, z których mogą oni ułożyć pełny posiłek z uwzględnieniem własnych upodobań kulinarnych i dietetycznych ,
pałeczka z kruchego ciasta podawana do zup, bulionów, barszczu ,
wyraz braku kontaktu z rzeczywistością, bycia myślami daleko ,
rogacz z Laponii ,
potrawa (najczęściej słodka) spożywana zazwyczaj na zakończenie posiłku głównego lub na podwieczorek czy drugie śniadanie ,
dzielnica Nowego Jorku ,
ćwiczenia wojskowe mające na celu wyuczenie zasadniczej postawy wojskowej żołnierza lub oddziału, oddawania honorów, operowania bronią i sprzętem, itp ,
ornament w formie laski oplecionej liśćmi

Komentarze - OKULISTYCZNA OPERACJA CHIRURGICZNA PRZESZCZEPIENIA ROGÓWKI, W KTÓREJ USZKODZONA LUB ZNISZCZONA PRZEZ CHOROBĘ ROGÓWKA JEST WYMIENIANA NA ZDROWĄ TKANKĘ ROGÓWKI DAWCY, POBRANĄ OD OSOBY NIEDAWNO ZMARŁEJ. Dodaj komentarz

4×7 =

Poleć nas znajomym:

x