Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: OKULISTYCZNA OPERACJA CHIRURGICZNA PRZESZCZEPIENIA ROGÓWKI, W KTÓREJ USZKODZONA LUB ZNISZCZONA PRZEZ CHOROBĘ ROGÓWKA JEST WYMIENIANA NA ZDROWĄ TKANKĘ ROGÓWKI DAWCY, POBRANĄ OD OSOBY NIEDAWNO ZMARŁEJ

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KERATOPLASTYKA to:

okulistyczna operacja chirurgiczna przeszczepienia rogówki, w której uszkodzona lub zniszczona przez chorobę rogówka jest wymieniana na zdrową tkankę rogówki dawcy, pobraną od osoby niedawno zmarłej (na 14 lit.)PRZESZCZEPIENIE ROGÓWKI to:

okulistyczna operacja chirurgiczna przeszczepienia rogówki, w której uszkodzona lub zniszczona przez chorobę rogówka jest wymieniana na zdrową tkankę rogówki dawcy, pobraną od osoby niedawno zmarłej (na 22 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "OKULISTYCZNA OPERACJA CHIRURGICZNA PRZESZCZEPIENIA ROGÓWKI, W KTÓREJ USZKODZONA LUB ZNISZCZONA PRZEZ CHOROBĘ ROGÓWKA JEST WYMIENIANA NA ZDROWĄ TKANKĘ ROGÓWKI DAWCY, POBRANĄ OD OSOBY NIEDAWNO ZMARŁEJ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 22.286

SEKSTET, REDAKTOR ODPOWIEDZIALNY, SIEKANKA, ŻYWIZNA, BEZPROBLEMOWOŚĆ, KAFAR, TRUTEŃ, KAPELMISTRZ, SPIĘCIE, SZPULKA, CZARODZIEJKA, BRAMKA KONTAKTOWA, DEPORTOWANY, ODWILŻ, MINIATURA, MILION OPERACJI NA SEKUNDĘ, DOMIAR PODATKOWY, DROŻDŻE, MIRABELKA, PELENG, WIKARIUSZ GENERALNY, OBSŁUGIWANIE, ROSOŁEK, WSPÓŁWŁASNOŚĆ ŁĄCZNA, SUŁTANAT, GÓWNOZJAD, SMOŁA DRZEWNA, GITARA DWUNASTOSTRUNOWA, RODZINA KONTRAKTOWA, PROSZEK DO PIECZENIA, OBROTÓWKA, REWOLWER, BABULINKA, INTERPRETATOR, FUNDUSZ ZASOBOWY, BULLA, POCHWIAK OKAZAŁY, BILET POWROTNY, KREOLKA, PRZYSŁÓWEK, ŁAPOWNICTWO CZYNNE, PRZESZUKANIE, PIASZCZYSTOŚĆ, GUZ ŁAGODNY, MENTYK, NIEJASNOŚĆ, NIEOBOJĘTNOŚĆ, SZASZŁYKARNIA, OBCOWANIE PŁCIOWE, EDYKUŁ, STACJA KLIENCKA, ESCALIVADA, SPÓŁKA HOLDINGOWA, KOLCOROŚL, POMPA OBJĘTOŚCIOWA, TWIERDZENIE TOEPLITZA, HEAD HUNTER, MUZYKA KONKRETNA, TUTOR, MARSZ, SŁOWO, SAMOZAPŁON, TUNEL, PRODUKCJA NIEZAKOŃCZONA, UKŁAD ODNIESIENIA, FERMATA, HERMA, CHROPOWATOŚĆ, MORTAL KOMBAT, ZBÓJNICKI, NIEDOSTATECZNY, ODKUP, KONTYNGENT, CHOROBA KÖNIGA, SĄDOWNICTWO ADMINISTRACYJNE, PEŁZAK, WENTYL BEZPIECZEŃSTWA, WIDMO OPTYCZNE, REPETYCYJNOŚĆ, PODMIOT GRAMATYCZNY, CZEKOLADA MLECZNA, ZWIĄZEK MIĘDZYGMINNY, KOCZ, PŁASZCZKA NAGA, KIJ BEJSBOLOWY, FORMALISTA, BŁYSTKA OBROTOWA, BASEN, WYKROCZENIE SKARBOWE, TWARDY RESET, GŁUPSTWO, PREZYDENCJA, ADWOKACJA, GLIF, PODRZĘDNIK, RESPIRATOR, PATRON, PRZYRZĄD, KROWIANKA, PRZEPADEK, TYFUS PLAMISTY, KUC FELIŃSKI, ZANOKCICOWATE, PARKA, PIĘTRO, GOL KONTAKTOWY, KORIACKI, POKAZOWOŚĆ, OLEANDER, LINIA MONTAŻOWA, MANIPULATOR, PÓŁWARIAT, OSNOWA GEODEZYJNA, PONCHO, BEZPIECZEŃSTWO, KLAUZULA UMOWNA, DZIAŁANIA, RODZAJNIK NIEOKREŚLONY, WĘGLÓWKA, STAŁA, RETORTA, LUGIER, CEREBROZYD, CYSTOSTOMIA, ZOONOZA, WYDERKA, SZUM, ATMOSFERA, EKSTRUZJA, SIEKIERA, TONUS MIĘŚNIOWY, POZBAWIENIE WOLNOŚCI, NIECHLUBNOŚĆ, RECYTATYW, TEOLOGIA NEGATYWNA, MIEJSCE ZAMIESZKANIA, GLOBUS, SZACHY KORESPONDENCYJNE, ŁOWIECTWO, PRAWO BLIŻSZOŚCI, GULASZ IRLANDZKI, POŁUDNIK NIEBIESKI, ŚCIÓŁKOWANIE, KĄSACZOWATE, KARTA WIZYTOWA, STEMPEL, ELASTOMER, SUMAK, TRYMOWANIE, PRZESŁANIE, ŻEGLARZ, URNA, PRZEKŁADNIA HYDRAULICZNA, MŁODZIEŃCZA KIFOZA, PRZESZYCIE, HYBRYDA, SPRZĘT MECHANICZNY, DUŃSKOŚĆ, PILŚŃ NERWOWA, KUGLARZ, ZBROJOWNIA, DEKORTYKACJA, REWERS, WSTAWKA, FORMAT, ŚLIMAK, MIKROTRON, FILET, SKARPA, ŁYKACZ, DOSKONAŁOŚĆ, ZBAWICIELKA, FIFKA, SIEDMIU WSPANIAŁYCH, SYR, BILANS BRAMKOWY, TYNKTURA, INSTRUMENT PRZEJŚCIOWY, MURRINA, KALENDARZ GREGORIAŃSKI, NARKOTYK TWARDY, KORPORACJA, FRAZA CZASOWNIKOWA, ZABIEG, POWIERZCHNIA STOŻKOWA, CZARNY MAKAK CZUBATY, ROZTOCZNICA NAGA, GRUCZOŁ SUTKOWY, STOR, NAPRĘŻACZ, KANALIZACJA OGÓLNOSPŁAWNA, INKUBATOR TECHNOLOGICZNY, SKUPISKO, JOGURCIK, MAKROPOLECENIE, CIOTA, CZTERDZIESTKA, HUGENOCI, ZADANIE, TASIEMIEC NIEUZBROJONY, HUBA SIARKOWA, GIROSKOP, BAND, PAKLAK, SPRAWNOŚĆ, SYMPOZJON, DZYNDZEL, BOMBA PALIWOWO-POWIETRZNA, WETERAN, MURARKA OGRODOWA, SAMOISTNOŚĆ, PARK MIEJSKI, SYGNAŁ CIĄGŁY, UMOWA AGENCYJNA, UMOWA CYWILNOPRAWNA, MEANDER, WYRZUT, SYMULATOR, PĘDNIK, SAMOTOK, AUTENTYCZNOŚĆ, REZULTAT, CYNIA, WYLECZENIE, PRZECIWUTLENIACZ, MANDORLA, NASKALNIK, SKALA JOŃSKA, GEODETA, POLIANDRIA, SALCESON, KATEGORIA, BASAŁYK, RZEKOTKA DRZEWNA, WYLINKA, FIGA Z MAKIEM, BYCZEK, PASTORAŁ, ZAŁATWIANIE, BAZA, CZĄSTKA DZIWNA, ZŁAD, RZEPIK, PĘDNIK STRUMIENIOWY, PROKURATOR, WSPÓŁKATEDRA, SZKŁO AKRYLOWE, MUFKA, IMPEDYMENTA, PRZEPRAWA, PÓŁKOLONIE, CZYSTOŚĆ, DOBYTEK, GUGIEL, ODBIORNIK RADIOWY, UMOWA DŻENTELMEŃSKA, S.Y, KOSMOS, SPRAWNOŚĆ, SZUFLA, MNOŻENIE MACIERZY, PASCHA, TEST ŁOSIA, JĘZYK BERTA, OBSZAR WIEJSKI, SUBLIMATOR, PAMIĘĆ OPERACYJNA, PREZESKA, HULAJDUSZA, GLIKOLIPID, KOTŁOWNIA, DOKUMENT, WIDEŁKI HERETYKÓW, ZGODNOŚĆ, EKSPLANTAT, GEN DOMINUJĄCY, CIEPŁOWNIA GEOTERMALNA, GOLONKA, DYSPOZYTURA, TRAWERSOWANIE, DOMINANTA, TRANSPORTOWIEC, KÓŁKORODEK, SKLEPIENIE KRZYŻOWO-ŻEBROWE, POTĘGA, ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE, SAMOURZECZYWISTNIANIE, WROTA, CIMELIUM, POGOŃ ZA RENTĄ, ZAPARCIE, TRACKBALL, KONKURS, CHOROBA PFEIFERA-CHRISTIANA-WEBERA, PŁOTEK, PRZEKLĘTNIK, NIECKA ARTEZYJSKA, POSTĘPACTWO, KRZEW OWOCOWY, PODKŁAD.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 22.286 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla opisu: okulistyczna operacja chirurgiczna przeszczepienia rogówki, w której uszkodzona lub zniszczona przez chorobę rogówka jest wymieniana na zdrową tkankę rogówki dawcy, pobraną od osoby niedawno zmarłej, są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: OKULISTYCZNA OPERACJA CHIRURGICZNA PRZESZCZEPIENIA ROGÓWKI, W KTÓREJ USZKODZONA LUB ZNISZCZONA PRZEZ CHOROBĘ ROGÓWKA JEST WYMIENIANA NA ZDROWĄ TKANKĘ ROGÓWKI DAWCY, POBRANĄ OD OSOBY NIEDAWNO ZMARŁEJ to:
Hasło Opis krzyżówkowy
keratoplastyka, okulistyczna operacja chirurgiczna przeszczepienia rogówki, w której uszkodzona lub zniszczona przez chorobę rogówka jest wymieniana na zdrową tkankę rogówki dawcy, pobraną od osoby niedawno zmarłej (na 14 lit.)
przeszczepienie rogówki, okulistyczna operacja chirurgiczna przeszczepienia rogówki, w której uszkodzona lub zniszczona przez chorobę rogówka jest wymieniana na zdrową tkankę rogówki dawcy, pobraną od osoby niedawno zmarłej (na 22 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KERATOPLASTYKA
okulistyczna operacja chirurgiczna przeszczepienia rogówki, w której uszkodzona lub zniszczona przez chorobę rogówka jest wymieniana na zdrową tkankę rogówki dawcy, pobraną od osoby niedawno zmarłej (na 14 lit.).
PRZESZCZEPIENIE ROGÓWKI
okulistyczna operacja chirurgiczna przeszczepienia rogówki, w której uszkodzona lub zniszczona przez chorobę rogówka jest wymieniana na zdrową tkankę rogówki dawcy, pobraną od osoby niedawno zmarłej (na 22 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x