OKULISTYCZNA OPERACJA CHIRURGICZNA PRZESZCZEPIENIA ROGÓWKI, W KTÓREJ USZKODZONA LUB ZNISZCZONA PRZEZ CHOROBĘ ROGÓWKA JEST WYMIENIANA NA ZDROWĄ TKANKĘ ROGÓWKI DAWCY, POBRANĄ OD OSOBY NIEDAWNO ZMARŁEJ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KERATOPLASTYKA to:

okulistyczna operacja chirurgiczna przeszczepienia rogówki, w której uszkodzona lub zniszczona przez chorobę rogówka jest wymieniana na zdrową tkankę rogówki dawcy, pobraną od osoby niedawno zmarłej (na 14 lit.)PRZESZCZEPIENIE ROGÓWKI to:

okulistyczna operacja chirurgiczna przeszczepienia rogówki, w której uszkodzona lub zniszczona przez chorobę rogówka jest wymieniana na zdrową tkankę rogówki dawcy, pobraną od osoby niedawno zmarłej (na 22 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "OKULISTYCZNA OPERACJA CHIRURGICZNA PRZESZCZEPIENIA ROGÓWKI, W KTÓREJ USZKODZONA LUB ZNISZCZONA PRZEZ CHOROBĘ ROGÓWKA JEST WYMIENIANA NA ZDROWĄ TKANKĘ ROGÓWKI DAWCY, POBRANĄ OD OSOBY NIEDAWNO ZMARŁEJ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 23.046

KWAS LIZERGINOWY, PASEK, NAPIĘCIE ZNAMIONOWE, ŁAWNIK, PROGRAM, PALLADIANIZM, WARTOŚĆ MODALNA, BLOKADA ALKOHOLOWA, CHAŁWA, MONOPTERES, PRZEZNACZENIE, CHRUST, MCV, KARBIDKA, DYREKTOR KREATYWNY, PERLICA CZUBATA, RÓWNONOGI, ZAĆMIENIE, CHOROBA PICKA, ŁAPA, KASZA GRYCZANA, DRABKA, PLOMBA, SZARY RYNEK, GORYL NIZINNY, PRZYNALEŻNOŚĆ, EGZEKUCJA KOMORNICZA, LEGOWISKO, ORGANIZM, PASKUDA, OKULTACJA, PENTAPTYK, LOBELIA, SKANER BĘBNOWY, SMREKUN, POMOST, POKOLENIE KANAPKOWE, KRĘTARZ WIĘKSZY, INTERPRETATOR, SZKIC TOPOGRAFICZNY, USTĘPLIWOŚĆ, OWCA KAMIENIECKA, DŻINSY, STEK, DRĄG TŁOKOWY, KRYTYCZNOŚĆ, NORMA REAKCJI GENOTYPU, PLATFORMA ZACHODNIOEUROPEJSKA, JER TWARDY, ANAKREONTYK, RERECORDING, PIGWA POSPOLITA, URNA WYBORCZA, ÓSMY, OGIEŃ ZAPOROWY, SUPERNOWOŚĆ, KOLEJKA, JĄDRO, MARKETING SKOJARZENIOWY, SZARA MYSZKA, OBLĘŻENIEC, POMOC, PRODUCENT, TYTULIK, PORTUGALSKOŚĆ, WĄTŁOŚĆ, SUBSKRYBENT, UPRZĄŻ, IMPULS, KERO, PARAMETR, ORKIJSKI, ANTYHITLEROWIEC, BLIŻSZOŚĆ, KRATOWNICA, KOŃ GORĄCOKRWISTY, OPERACJA ARYTMETYCZNA, REKOMENDACJA, GWASZ, UPIÓR, KOLEKTOR, ZMĘCZENIE, SZCZĘKOWIEC, SEMANTYKA FUNKCJONALNA, ZNAK MUZYCZNY, PRACOHOLICZKA, KRAN, SZTYFT, PIASEK FLUWIOGLACJALNY, GORĄCA KREW, WYROŚL, CHLEB PSZCZELI, NARTA, ADOPCJA, PODGRZEWACZ, KOZOJEBCA, FILAR, KOŚĆ ZĘBOWA, BELKA, ROZPADLISKO, NEUTRALIZM, GOSPODARKA TOWAROWO-PIENIĘŻNA, UPOJNOŚĆ, PARCH, BAGNIAK ZDROJOWY, KOŃCÓWKA, KOLOS NA GLINIANYCH NOGACH, KURZYSKO, LOTERIA PROMOCYJNA, PLOTER GRAWERUJĄCY, KIERUNKOWOŚĆ, GRZYBIARSTWO, NIEKROPIEŃ, ANTROPOZOONOZA, NARRACJA POLIFONICZNA, LEJ KRASOWY, ROZKŁAD WYKŁADNICZY, BOFORS, DZIURAWKA, DWUDZIESTY TRZECI, WIERCIPIĘTKA, TYKA, PRZYTULIA, TEATR, NIEBIOSA, ROBDESZAN, SYBERYJSKI, APERTYZACJA, WYROŚLE, KLARYSKI, KRÓTKA PAMIĘĆ, DYSHARMONIA, GALAKTYKA, KWADRAT, FELERNOŚĆ, WYNAGRODZENIE BEZOSOBOWE, SARABANDA, CYKL PERYGLACJALNY, ROZWOLNIENIE, STYLING, FURGON, ROZSZCZEP WARGI, ŚWIECA, TRANSMITANCJA, GIPSORYT, NORA, PĘTLA, CIĄG, MŁYNOWY, NAGOLENNIK, EUROSTREFA, WIOŚLARKI, GRANICA MIĘDZYPAŃSTWOWA, ZAKOP, BRZYDACTWO, ZASPA, SMERFETKA, TAG, TORFOWIEC MAGELLAŃSKI, CUMULUS, TRAKTAT SOJUSZNICZY, DZIEŃ, JACK, NIEROZSTRZYGALNOŚĆ, ROWER, ANOMALIA POLANDA, ANTYKOAGULANT, KULTURA LATEŃSKA, PENSUM DYDAKTYCZNE, BOURBON, ALERT, KAMIZELKA KULOODPORNA, CENTRALA, DROGA GRUNTOWA, BRODAWCZYCA KONI, ŁUSZCZYCA WYSIĘKOWA, LALKA, LEŚNY DZIADEK, STEK, RUCHY LĄDOTWÓRCZE, FRANCISZKANIZM, GRA RPG, KAPSLA, WSPÓŁUCZENNICA, EKSPRESOWOŚĆ, WIĘZADŁO, BAZA LOTNICZA, ZDRADA, OBIEKT, SERIAL TELEWIZYJNY, CIAPATY, GARNITUR, NIEWYDOLNOŚĆ, TAMARYNA ZŁOTORĘKA, ZAJĄKNIĘCIE, KONFEDERACJA, RZEZALNIA, IGLAK, BŁAZENEK, PUDZIAN, JEDNOSTKA ENERGII, DYNAMIT, JERZY, TŁO, KRWIOBIEG, PODTRZYMKA, BIZA, KONTROLER, JAJA, TERMINAL, TURBINA PROMIENIOWA, TERMOGENEZA ADAPTACYJNA, PENDENT, SESJA, KONKLAWE, OSTATNIE PODRYGI, HEKSAPLOID, KPINA, MAGIEL, BEZGUŚCIE, KAPILARNOŚĆ, DODATEK STOPOWY, KOCANKA WŁOCHATA, PIERWSZY, PIEC KOKSOWNICZY, KUŁAK, RHIZOBIUM, CHRAPY, KONFORMER, KOLUMBARIUM, PUNIJCZYK, KOŚĆ MIEDNICZNA, POWIERZCHNIA WALCOWA, BOTTOMLESS, KULT SOLARNY, IWAN, KIEŁBA, BANKOWOŚĆ ISLAMSKA, DUJKER MODRY, CANON, POWRÓT, SKÓRNIK, WYŁĄCZNOŚĆ NEGOCJACYJNA, KATEGORIA, FAN CLUB, IRREDENTA, FUNKCJA ADDYTYWNA, GOTOWIEC, TEORIA CIAŁ, WARZYWO, FRANCUSKI, DEPILACJA, JACK, ŚCIANA, REN, ZAGRYWKA, SĄD PIERWSZEJ INSTANCJI, WPIERDOL, TRUD, KOD OGRANICZONY, WINO, ŚLICZNOŚĆ, BANDOLIER, KAWA MIELONA, JEDNOPŁAT, CURRY, JĘZYKI SINOTYBETAŃSKIE, ETYKIETA, ZMOTORYZOWANY, SPARING, MĄKA RAZOWA, OSTROŚĆ, GUMA, NIEZSTĄPIENIE JĄDER, MAK NISKOMORFINOWY, STADNIAKI, PĘDRAK, AZALIA, PRZETACZANIE KRWI, WYRAŻENIE, WIBRACJA, BROSZKA, ZAPASY, LUD, INTERLUDIUM, ATONIA, NOTKA, SOCZEWICA, ATU, PODLEW, MUCHINA, LISTEK, HOKEJ, DYFUZJA KULTUROWA, OKAP, ROZPRAWKA, DZIESIĘCIOZŁOTÓWKA, BIEGUN, INICJACJA, TUBA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 23.046 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

nie pasuje? Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla opisu: okulistyczna operacja chirurgiczna przeszczepienia rogówki, w której uszkodzona lub zniszczona przez chorobę rogówka jest wymieniana na zdrową tkankę rogówki dawcy, pobraną od osoby niedawno zmarłej, są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: OKULISTYCZNA OPERACJA CHIRURGICZNA PRZESZCZEPIENIA ROGÓWKI, W KTÓREJ USZKODZONA LUB ZNISZCZONA PRZEZ CHOROBĘ ROGÓWKA JEST WYMIENIANA NA ZDROWĄ TKANKĘ ROGÓWKI DAWCY, POBRANĄ OD OSOBY NIEDAWNO ZMARŁEJ to:
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KERATOPLASTYKA, okulistyczna operacja chirurgiczna przeszczepienia rogówki, w której uszkodzona lub zniszczona przez chorobę rogówka jest wymieniana na zdrową tkankę rogówki dawcy, pobraną od osoby niedawno zmarłej (na 14 lit.)
PRZESZCZEPIENIE ROGÓWKI, okulistyczna operacja chirurgiczna przeszczepienia rogówki, w której uszkodzona lub zniszczona przez chorobę rogówka jest wymieniana na zdrową tkankę rogówki dawcy, pobraną od osoby niedawno zmarłej (na 22 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KERATOPLASTYKA
okulistyczna operacja chirurgiczna przeszczepienia rogówki, w której uszkodzona lub zniszczona przez chorobę rogówka jest wymieniana na zdrową tkankę rogówki dawcy, pobraną od osoby niedawno zmarłej (na 14 lit.).
PRZESZCZEPIENIE ROGÓWKI
okulistyczna operacja chirurgiczna przeszczepienia rogówki, w której uszkodzona lub zniszczona przez chorobę rogówka jest wymieniana na zdrową tkankę rogówki dawcy, pobraną od osoby niedawno zmarłej (na 22 lit.).

Oprócz OKULISTYCZNA OPERACJA CHIRURGICZNA PRZESZCZEPIENIA ROGÓWKI, W KTÓREJ USZKODZONA LUB ZNISZCZONA PRZEZ CHOROBĘ ROGÓWKA JEST WYMIENIANA NA ZDROWĄ TKANKĘ ROGÓWKI DAWCY, POBRANĄ OD OSOBY NIEDAWNO ZMARŁEJ inni sprawdzali również:

późny wiek, starość ,
obiekt dający się opisać za pomocą prawideł geomterii euklidesowej ,
mały kraj z wielkim kanałem ,
negatywnie o Ukraińcu ,
praca np. w studiu nagrań nad nowym materiałem muzycznym, praca w studiu fotograficznym nad serią zdjęć itp ,
malec (pot.) ,
w sporcie: ciężar ciała zawodnika kwalifikujący go do odpowiedniej kategorii; kategoria wagowa zawodników ,
zwierzyna ,
pomieszczenie w piekarni, w którym rośnie ciasto ,
z kotkami na gałęziach ,
miara wielkości czegoś; połowa z jednej czwartej, jedna ósma ,
'wizytówka' towaru ,
odlew gipsowy, rzeźba odlana z gipsu ,
wskaźnik ekonomiczny, na który składa się suma stopy bezrobocia i poziomu inflacji ,
w architekturze wieloboczna, eliptyczna lub cylindryczna część budynku, stanowiąca podbudowę pod kopułą, hełmem lub latarnią ,
miejsce wyposażone w sprzęt do zabaw dla dzieci, stawiane najczęściej w miastach (na osiedlach, w parkach, na skwerkach, przy szkołach i przedszkolach), mające na celu dostarczenie dzieciom rozrywki i rozwój motoryki ,
z grupy helowców ,
wolno płynąca masa lodu powstałego z przekształcenia pokładów wiecznego śniegu ,
Mieczysław, malarz i grafik (1915-88) grafika artystyczna i użytkowa ,
w kanikule daje się we znaki ,
długotrwałe, pionowe ruchy skorupy ziemskiej powodujące wydźwignięcie lądu lub obniżanie dna oceanicznego, a właściwie ruchy wypiętrzające gotowy już blok kontynentalny ,
miękki ser z Francji ,
zmiany personalne, dokonane szybko i na wielu stanowiskach ,
gajówka - owadożerny ptak z rzędu wróblowatych; lasy i parki Eurazji, płn Afryka, Ameryki ,
obrót bronią, amunicją, materiałami wybuchowymi, wyrobami, ich częściami lub technologiami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym ,
z lekceważeniem o Rosjaninie ,
opis bibliograficzny pozycji w katalogu bibliotekarskim ,
Brzezinka - wieś ,
PROPORCZYK barwny płat materiału przytwierdzony do drzewca lancy, oznaka bojowa pułku kawalerii ,
dział fizyki zajmujący się ustalaniem zależności między własnościami fizycznymi a budową kryształów

OKULISTYCZNA OPERACJA CHIRURGICZNA PRZESZCZEPIENIA ROGÓWKI, W KTÓREJ USZKODZONA LUB ZNISZCZONA PRZEZ CHOROBĘ ROGÓWKA JEST WYMIENIANA NA ZDROWĄ TKANKĘ ROGÓWKI DAWCY, POBRANĄ OD OSOBY NIEDAWNO ZMARŁEJ. Dodaj komentarz (0)

      3 + 2 = ?    

Poleć nas znajomym:

x