NAJSTARSZA NA ŚWIECIE ODMIANA PISMA, POWSTAŁA NA BLISKIM WSCHODZIE, STWORZONA NAJPRAWDOPODOBNIEJ PRZEZ SUMERÓW OK. 3500 LAT P.N.E - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PISMO KLINOWE to:

najstarsza na świecie odmiana pisma, powstała na Bliskim Wschodzie, stworzona najprawdopodobniej przez Sumerów ok. 3500 lat p.n.e (na 12 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "NAJSTARSZA NA ŚWIECIE ODMIANA PISMA, POWSTAŁA NA BLISKIM WSCHODZIE, STWORZONA NAJPRAWDOPODOBNIEJ PRZEZ SUMERÓW OK. 3500 LAT P.N.E". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 6.499

CUCHA, POKARM, KRAKUSKA, LEW SALONOWY, PIASEK ZWAŁOWY, ŻARÓWKA, KALENDARZ GREGORIAŃSKI, SZMALCÓWKA, WYDAWNICTWO ZWARTE, WYDMUSZKA, KIRPAN, MIMESIS, NATĘŻENIE PRĄDU ELEKTRYCZNEGO, CEZAR, INKASO, FRACTOSTRATUS, RETOROMAŃSKI, WOSK MONTANOWY, CHRZEŚCIJAŃSTWO WSCHODNIE, TEORIA MNOGOŚCI, PROLIFERACJA, WYDZIELINA, MIĘDZYNARODOWY CZAS ATOMOWY, FORMA, PERYPATETYKA, UNAKIT, WOODSTOCK, CIEMNY PRZEPŁYW, VIOLA DA SPALLA, WARP, PRZEPUKLINA MOSZNOWA, DZIENNIKARSTWO OBYWATELSKIE, KONCEPCJA FILOZOFICZNA, KLOCKI LEGO, SKAKUNY, SZKŁO MĄCONE, ŻEBRO, RODZINA INDEKSOWANA, POMPA PROTONOWA, KOT DOMOWY, DYSKRYMINACJA CENOWA, TANBURICA, ANALIZA FRAZOWA, PODGRZYBEK PASOŻYTNICZY, POLARYZACJA CHROMATYCZNA, GRUCHOT, WCIOS, AKWAFORTA, PIT, SPÓŁGŁOSKA DWUWARGOWA, KARMIDEŁKO, NADRZEWNICA, PARATYFUS, NALEŻNOŚĆ PUBLICZNOPRAWNA, BERGAMOTA, JOGURT, PRZEBIEG, REZYGNACJA, SALONOWIEC, KREOLKA, GRAFIT, MOLESKIN, FREEGANIN, ODRA, BAJKA TERAPEUTYCZNA, DWUKWIAT, REN, ZAKWATEROWANIE, SPIS, LEK PRZECIWWIRUSOWY, OFELIA, PLATFORMA ZACHODNIOEUROPEJSKA, MLECZ, AKROCYJANOZA, CZYNNOŚĆ STEREOTYPOWA, WYDZIELINA, KARABAN, INSTYTUCJA PROCESOWA, KAROTA, RĄBEK, BERA BOSKA, LIST OKÓLNY, TAJEMNICA BANKOWA, ŚNIEŻYCA, WIEK, NOTKA, QUIZ, ŁUK DŁONIOWY, ALFABET MORSE'A, KOMPENSACJA, SAŁATA SZPARAGOWA, CHEMIZACJA ROLNICTWA, SAONA, IZOLACYJNOŚĆ CIEPLNA, URNA WYBORCZA, BAZAR, ISEO, SZEŚĆDZIESIĄTKA, KROKIET, POPYCHLE, KANEFORA, KIT PSZCZELI, UGODA RESTRUKTURYZACYJNA, TONSURA, MIESIARKA, OPRYSZCZKA NARZĄDÓW PŁCIOWYCH, HAPTODUS, KOŁOWRÓT, WODEWIL, STRÓJ DWORSKI, CENUROZA, JASZCZURNIK, MANGABA ZWYCZAJNA, BLASK, SAMORZĄD, RZEMIEŚLNICTWO, WIĄZANIE POJEDYNCZE, PIWO, RUPNIK, TRANSKRYPCJA, CZOP ZATOROWY, PRZĄDKOWATE, ŹREBAK, DRIOPITEK, KRUCJATA, DEKADA, RENKLODA, TELEGRAF CHAPPE'A, EHDV, ANION, AWANGARDA, CHYLUS, BRUKSELKA, PIEC OPOROWY, KOPIEC, FORSOWANIE, LOK AGNESI, BASAŁYK, GĘŚLIKI PODHALAŃSKIE, NEOKAPITALIZM, KSYLIT, REGRESJA PROBITOWA, EUROKORPUS, PISMO STARO-CERKIEWNO-SŁOWIAŃSKIE, NIEROZSTRZYGALNOŚĆ, OGIEŃ ZAPOROWY, METODA TERMICZNA, KOPIAŁ OŁÓWKOWY, ROŚLINA UŻYTKOWA, CZARNA PLAMISTOŚĆ LIŚCI KLONU, MILEW, PATRONAT, MŁODOGRAMATYCY, REDYNGOT, BÓB KOŃSKI, PAŃSZCZYZNA, PISMO GRECKIE, GARGAMEL, KWADRAT, PREDESTYNACJA, SPRZĘŻENIE W PRZÓD, OCZKO, KOZIOŁ EUROPEJSKI, AMADYNA, PUŁAP, MASZYNA TURINGA, ESCUDO INDII PORTUGALSKICH, DŁAWICA PRINZMETALA, ŚLIMACZEK, MOLESTACJA, GRAF EULEROWSKI, HAJDAMACZYZNA, HETERYK, FORD, DOMEK JEDNORODZINNY, POKOLENIE, PUPIL, STRONNICTWO, POLIPTYCHODON, ZESTAWIENIE, SUPERNOWA TYPU IA, BANKOWOŚĆ MOBILNA, KORYTO RZEKI, CZERWIEŃ ŻELAZOWA, KAPUSTA GŁOWIASTA, PERFORMATYWNOŚĆ PŁCI, KREODONTY, OLEJARZ, SZYPUŁA, TORFOWISKO WYSOKIE, ŻURAWINA, LOBO, PRZEWÓD, PILAW, ODMIANA, CHWOŚCIK BURAKOWY, SEMAFOR, PSZCZOŁA AUGUSTOWSKA, MIEDZIORYT, BOASZKOWATE, SEKTORÓWKA, EFEKT DOPPLERA, KUBIZM ORFICZNY, SKAŁA SEDYMENTACYJNA, PSYCHOTERAPIA GESTALT, KOŚCIÓŁ EWANGELICKO-REFORMOWANY, WIĄZANIE ATOMOWE, PIĘĆDZIESIĄTKA, FOOTVOLLEY, PACKA, PROROCTWO, DYFERENCJAŁ SEMANTYCZNY, SPARTAN, STRONNOŚĆ, SKRAMSAKS, WZORZEC UMOWNY, KOLORATKA, BONKRETA, SZALANDA, ŻYWA LEKCJA, DOKTOR HONORIS CAUSA, RZEZ, ROZSTRZYGALNOŚĆ, WIĘZOZROST SPRĘŻYSTY, PRZEMYT MRÓWKOWY, PRZEGLĄDARKA, LANCETOGŁÓW ARIZOŃSKI, SKOWYT, SIERMIĘGA, ERA EOFITYCZNA, PLUSKWA MILENIJNA, SAŁATA DŁUGOLISTNA, STWARDNIENIE GUZOWATE, GOLF, ARKA, GMACHÓWKA, PAŁATKA, RYBA AKWARIOWA, SFERA, DIARIUSZ SĄDOWY, RYGOR, BUCCINA, GARNEK PODLODOWCOWY, PINGLE, DŻEMPER, MINISTERSTWO, NOWOUJGURSKI, CZEK PODRÓŻNICZY, MORION, ZAMROŻENIE CEN I PŁAC, KALIMBA, ROBUR, KWEF, PACHWINA, DWUDZIESTOPAROLATKA, BELG, CRIOLLO, FATALIZM, TWIST, GEOGRAF, ŻEREMIA, MOWA OBROŃCZA, MIARA ŁUKOWA, WIZJER, JABŁKO DESEROWE, PENTOKSYFILINA, TEBY, GEKON GARGULCOWY, WŁOSKI KOŃ ZIMNOKRWISTY, KALKA MASZYNOWA, SAGUM, OBLIGACJA KOMUNALNA, KONTROLA INSTANCYJNA, ŁÓDŹ POLICYJNA, GOJ, MŁODZIEŻÓWKA, JURA WCZESNA, ZAMROŻONE ZOO, FLAMANDZKI, GNIAZDO SIEROCE, INTELIGENCJA SKRYSTALIZOWANA, ALFABET SYLABICZNY, ABSZTYFIKANT, DUJKER ABBOTTA, ZACHMURZENIE, PRZYNĘTA SZTUCZNA, PROWINCJA, WARIACJA, ŻYŁA NIEZGODNA, KAZUISTYKA, DŻEZÓWKI, KRĄŻOWNIK POMOCNICZY, ZARZĄDZENIE, ĆWIERK, FORKIET, INSTRUMENT ELEKTRONICZNY, KAKAO, CHRYSLER, HISTORYCYZM, ?KROKODYLE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 6.499 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

NAJSTARSZA NA ŚWIECIE ODMIANA PISMA, POWSTAŁA NA BLISKIM WSCHODZIE, STWORZONA NAJPRAWDOPODOBNIEJ PRZEZ SUMERÓW OK. 3500 LAT P.N.E się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: NAJSTARSZA NA ŚWIECIE ODMIANA PISMA, POWSTAŁA NA BLISKIM WSCHODZIE, STWORZONA NAJPRAWDOPODOBNIEJ PRZEZ SUMERÓW OK. 3500 LAT P.N.E
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PISMO KLINOWE najstarsza na świecie odmiana pisma, powstała na Bliskim Wschodzie, stworzona najprawdopodobniej przez Sumerów ok. 3500 lat p.n.e (na 12 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PISMO KLINOWE
najstarsza na świecie odmiana pisma, powstała na Bliskim Wschodzie, stworzona najprawdopodobniej przez Sumerów ok. 3500 lat p.n.e (na 12 lit.).

Oprócz NAJSTARSZA NA ŚWIECIE ODMIANA PISMA, POWSTAŁA NA BLISKIM WSCHODZIE, STWORZONA NAJPRAWDOPODOBNIEJ PRZEZ SUMERÓW OK. 3500 LAT P.N.E sprawdź również:

TULUIDYNY; aminy aromatyczne stosowane w syntezie barwników ,
porcja gotowej galaretki, tj. słodkiego w smaku wyrobu spożywczego o galaretowatej konsystencji, powstałego dzięki właściwościom żelującym dodatków; zazwyczaj sprzedawana w kubeczkach jako gotowy deser ,
podłużne naczynie gospodarskie służące do podawania pożywienia i wody większym zwierzętom hodowlanym ,
dwupokładowy wagon pasażerski ,
przyśpiewka ludowa wykonywana podczas tańca wyrwanego ,
budynek mieszkalny na planie prostokąta, z atrium (prywatnym pomieszczeniem wewnętrznym) w części centralnej ,
deser rozpowszechniony zarówno w kuchni tureckiej, ormiańskiej, bułgarskiej, jak i bałkańskiej ,
Cortinarius - rodzaj grzybów z rodziny zasłonakowatych ,
pieszczotliwie: kochana, ptaszyna, kobieta, dla której ma się szczególnie dużo czułości, przy okazji: zwykle osoba o łagodnym usposobieniu ,
utrata moralności, kultury, nieetyczne postępowanie, zubożenie duchowe i kulturalne ,
coś bardzo brzydkiego, szkaradnego, coś, co szokuje swoim wstrętnym wyglądem; zwykle nazywa się tak rzeczy, zastosowanie tej nazwy do człowieka (istoty żywej) jest bardzo deprecjonujące ,
ruchoma, okrągła część aparatu telefonicznego, służąca do wybierania numeru ,
Bombus soroeensis - owad z rodziny pszczołowatych; trzmiel różnobarwny zakłada niewielkie rodziny i gniazduje w ziemi ,
rodzaj ryb karpieńcokształtnych z rodziny strumieniakowatych ,
warzywo, owoc (nibyjagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
ośrodek eksploatacji rud manganu i złota w płn.-zach części Ghanu na płd. od Tarły ,
parowóz ciągnący tender ,
zawartość koryta; tyle, ile mieści się w korycie ,
w botanice: zawiązek pędu z merystemem wierzchołkowym i zawiązkami organów - liści i kwiatów ,
Richard, grał w filmie 'Szakal' ,
historyczne urządzenie do zrywki drewna ,
Bothriechis aurifer - gatunek węża z podrodziny grzechotnikowatych, z rodziny żmijowatych ,
wypowiedź mająca na celu schlebianie komuś i obliczona na przypodobanie się komuś ,
wiązanie stalowe lub drewniane używane do wzmacniania budowli ,
utwór plastyczny o komicznie przejaskrawionych, nieprawdopodobnych elementach ,
Clupeiformes - rząd ryb promieniopłetwych obejmujący ryby słonowodne, słodkowodne i wędrowne o dużym znaczeniu ekonomicznym ,
dekoracyjny, geometryczny wzór architektoniczny odkuty z kamienia lub zrobiony z cegieł, używany do wypełnienia górnej części gotyckiego okna; rzadziej używana polska nazwa maswerku ,
Squalus blainville - gatunek ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny koleniowatych (Squalidae) ,
gwiazda zmienna, która gwałtownie i nieprzewidzianie zwiększa swoją jasność w ciągu kilku minut lub godzin ,
NERKÓWKA; część cielęciny, baraniny z nerką

Komentarze - NAJSTARSZA NA ŚWIECIE ODMIANA PISMA, POWSTAŁA NA BLISKIM WSCHODZIE, STWORZONA NAJPRAWDOPODOBNIEJ PRZEZ SUMERÓW OK. 3500 LAT P.N.E. Dodaj komentarz

7×3 =

Poleć nas znajomym:

x