RASA KONI GORĄCOKWISTYCH POWSTAŁA Z RODZIMYCH KONI KARSTER KRZYŻOWANYCH Z KOŃMI HISZPAŃSKIMI I NEAPOLITAŃSKIMI; RASA WZIĘŁA NAZWĘ OD STADNINY, W KTÓREJ ZOSTAŁA WYHODOWANA - LIPICY W SŁOWENII, ZAŁOŻONEJ W 1580 - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KOŃ LIPICAŃSKI to:

rasa koni gorącokwistych powstała z rodzimych koni Karster krzyżowanych z końmi hiszpańskimi i neapolitańskimi; rasa wzięła nazwę od stadniny, w której została wyhodowana - Lipicy w Słowenii, założonej w 1580 (na 13 lit.)LIPICAN to:

rasa koni gorącokwistych powstała z rodzimych koni Karster krzyżowanych z końmi hiszpańskimi i neapolitańskimi; rasa wzięła nazwę od stadniny, w której została wyhodowana - Lipicy w Słowenii, założonej w 1580 (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "RASA KONI GORĄCOKWISTYCH POWSTAŁA Z RODZIMYCH KONI KARSTER KRZYŻOWANYCH Z KOŃMI HISZPAŃSKIMI I NEAPOLITAŃSKIMI; RASA WZIĘŁA NAZWĘ OD STADNINY, W KTÓREJ ZOSTAŁA WYHODOWANA - LIPICY W SŁOWENII, ZAŁOŻONEJ W 1580". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 3.437

SHORT TRACK, CHOROBA OLLIERA, KARTOFLANKA, STAROINDYJSKI, ŻAL, WARZYWO KORZENIOWE, ODCHYŁ, FUNKCJA GRZEBIENIOWA, LEISZMANIOZA TRZEWNA, PRALNIA CHEMICZNA, KONGREGACJA, PULI, ERPEG, MODELARSTWO LOTNICZE, BĘCKI, KARA TALIONU, GORĄCZKA, KOŃ BULOŃSKI, PÓŁKREW, HUCUŁ, SZORTHORNY, BATERIA ALKALICZNA, TEMPERATURA BARWOWA, SYNTEZA, KOPYTO, GOŁĄBKA, DYSOCJANT, WYBIEG, STIFTER, ZŁOTA KSIĘGA, KUCE, TERAPIA FOTODYNAMICZNA, DIASTOLE, BROŃ DRZEWCOWA, CELA ŚMIERCI, HUMANIORA, KOŃ WIERZCHOWY, WYJEC, SCUTUM, FAZA OŻYWIENIA, PODKŁADKA, KONSULTACJA SPOŁECZNA, CIUCIUBABKA, RZEŹBA KRASOWA, LAMPA O FALI BIEŻĄCEJ, KOŃ SZTUMSKI, QUICKSTEP, WITALIZM, SPÓŁKA KOMANDYTOWA, DOŁEK OSIOWY, POLITYKA PODATKOWA, WSPÓŁWŁASNOŚĆ ŁĄCZNA, GRUPA ELIMINACYJNA, LEZGINKA, DROGA ŻELAZNA, HIPPARION, NASKALNIK, HIP-HOP, SKAŁA ALITOWA, SEKURYTYZACJA, REAKCJA NIEODWRACALNA, LEKTORIUM, KOŚCIÓŁ EPISKOPALNY, CYGAJE, WALEC, WYROBISKO GÓRNICZE, KORONIARZ BARWNOOGONIASTY, NEOPOZYTYWIZM, NIEWYGODA, MACIERZ JACOBIEGO, MACIERZ SKALARNA, MIEDZIORYT, BOHEMISTYKA, WENECKA, RASA, TAUTOCHRONA, ANALIZA RADIOMETRYCZNA, UMOWA UBEZPIECZENIA, KOŃ SZLACHETNY PÓŁKRWI, STARY LIS, FUNKCJA RZECZYWISTA, CHART, TRANSSEKSUALISTKA, MORS, MYSZOWATE, KANCONA, PODKŁAD, SAMOGŁOSKA PRZYMKNIĘTA, KIPI KASZA, ARYTMETYZACJA, GRANICA FUNKCJI, GEOMETRIA FRAKTALNA, KONTRAKT MENADŻERSKI, UMOWA BUKINGOWA, JURYDYKA, MINIMALIZM, KARTY, PEŁNIA, BOLSZEWICY, ESER, ROZPRAWKA, PODSYP, LAWINA DESKOWA, ASNYKOWIEC, ŻABY BEZJĘZYCZNE, SPECJACJA RADIACYJNA, KONTRAMARKARNIA, CUKRZYCA BRĄZOWA, OBROTNICA, GAZÓWKA, RAK SZWEDZKI, DZIANET, TEMPERATURA KELVINA, PERUKARZ, OLDENBURG, NEKROMANCJA, OCIOS, HYBRYD, SPRAWDZIAN, KONIOWIĄZ, FUNKCJA EKSPRESYWNA, SUMA ZEROWA, ALASKAN MALAMUTE, CUG, WALIJSKI KUC GÓRSKI, NOSACIZNA, CHA-CHA, FUKS, KLASTER, WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY TYPU A, PROSCENIUM, PODGARDLANKA, FILOZOFIA LOTOSU, KAWA ZBOŻOWA, MACIERZ KORELACJI, BIURO SPISOWE, BRAMKARKA, WILCZARZ IRLANDZKI, FRANKATURA FANTAZYJNA, WYSZYWANKA, INSTAGRAMERKA, CENA SPRZEDAŻY, GZIK, KORWINIZM, WIDŁOZĘBOWCE, STĘP, BIEDA, WNĘKA WĄTROBY, PARALIZATOR, ANGLOARAB SHAGYA, BAWEŁNA, HETKA, CZWARTY ŚWIAT, WZNIOS KAPILARNY, CHOROBA TKANKI ŁĄCZNEJ, POLITYKA SPÓJNOŚCI, ZAWODNOŚĆ RYNKU, ŻŁÓB, ZGRZEBŁO, KOŃ CUGOWY, SZŁAPAK, DWA OGNIE, SKOK, JUDAIZM, BIEGUN ANIMALNY, STARY KOŃ, DROGA PRZEZ MĘKĘ, GNIAZDO NASIENNE, PŁYN NASIENNY, TERRANIE, GRUPA CYKLICZNA, KAPITALIZM PAŃSTWOWY, WZMACNIACZ ELEKTROMASZYNOWY, KUC FELIŃSKI, KRÓLOWA, ŚWINKA MORSKA, ŻÓŁWIE SPŁASZCZONE, RESIDUUM ZWIETRZELINOWE, SZKOŁA ŚREDNIA, REDUKCJA, ODTLENIACZ, ENCYKLOPEDYZM, EGIPSKIE CIEMNOŚCI, CHOROBA CYWILIZACYJNA, GŁOWICA, SŁOWEŃSKI, WAŁACH, ALGEBRA ALTERNATYWNA, CZUNGA, HANDEL ŁAŃCUSZKOWY, POŁUDNIOWONIEMIECKI KOŃ ZIMNOKRWISTY, DYFTERYT, BROŃ SAMOPOWTARZALNA, BODE, PANEW, ZAWODY, DZIUPLA, MEZOSFERA, MIESZAK, ARTEFAKT, PRĄDNICA TACHOMETRYCZNA, HUCUŁ, WITRYNA, KOŃ HOLSZTYŃSKI, AGROFIZYKA, ZAWIKŁANIE SIĘ, SASEKS, REMONTA, SKRZYNKA, BINGO PIENIĘŻNE, CZERNINA, PRZESTRZEŃ LINIOWO-TOPOLOGICZNA, TELLUREK, DOMENA PUBLICZNA, BYDLEŃ, GRAFIKA WEKTOROWA, CHOROBA MORGELLONÓW, KAZUISTYKA, ROMSKI, DEPRESJA ŚRÓDZIEMNOMORSKA, GEOMETRIA WYKREŚLNA, MACIERZ SYMETRYCZNA, MASTYKS, MŁOT, CYNKOTYPIA, NOŚNIK, KONIĘ, TRZY KARTY, KULTURA ŚRÓDZIEMNOMORSKA, NIEDOMYKALNOŚĆ ZASTAWKI TRÓJDZIELNEJ, BUŁGARYSTYKA, KOŃ ZIMNOKRWISTY, ŻARÓWKA, SABOT, KOŃ ANDALUZYJSKI, JER TYLNY, WYŻYNY, KARCIANKA KOLEKCJONERSKA, TEMAT, MURSZ, TABULA RASA, RUNO, KANALIK NERKOWY, BULL TERRIER, TRÓJNÓG, CELJE, SAMOGŁOSKA OKRĄGŁA, DOZOROWIEC POGRANICZA, CHŁODZIARKA ABSORPCYJNA, KONCEPT, NAUKA HUMANISTYCZNA, POMPA STRUMIENIOWA, MACIERZ STOCHASTYCZNA, FILAR, HIPOTEZA HANDICAPU, KRZYŻÓWKA HETMAŃSKA, RAMBUJET, REŃSKI KOŃ ZIMNOKRWISTY, KRIOKOMORA, GORĄCZKA DUM-DUM, FALA ODBITA, SIARKA ROMBOWA, HYDROFIT, KOŃ KIŃSKI, CHOROBA REFSUMA, SHONEN-AI, MUFLA, DRUKARKA ELEKTROSTATYCZNA, HETERODUPLEKS, KARMAZYN, LINIA, CYWILIZACJA TURAŃSKA, KWARCÓWKA, ODJEMNA, ACHAJOWIE, PASO DOBLE, ANGLOARAB, WZROST ZUBAŻAJĄCY, DEPOZYT MIĘDZYBANKOWY, SZPAK, ZAKRĘT, TURBINA POWIETRZNA, CUGANT, ORLEANIZM, DWÓJKA PODWÓJNA, TELEFON ZAUFANIA, CHOROBA AUTOIMMUNIZACYJNA, DOWCIPNIŚ, BLED, CZERWONA STREFA, KONFLIKT SEROLOGICZNY, PRZEKŁADNIA RÓŻNICOWA, ŚWIĄTYNIA GROBOWA, AKCJA IMIENNA, PODGRZYBEK, AKCJA NIEMA, LEMIESZ, DOLINA LODOWCOWA, PRZESTRZEŃ JEDNORODNA, ?PAPUŻKA NIEROZŁĄCZKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 3.437 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

RASA KONI GORĄCOKWISTYCH POWSTAŁA Z RODZIMYCH KONI KARSTER KRZYŻOWANYCH Z KOŃMI HISZPAŃSKIMI I NEAPOLITAŃSKIMI; RASA WZIĘŁA NAZWĘ OD STADNINY, W KTÓREJ ZOSTAŁA WYHODOWANA - LIPICY W SŁOWENII, ZAŁOŻONEJ W 1580 się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: RASA KONI GORĄCOKWISTYCH POWSTAŁA Z RODZIMYCH KONI KARSTER KRZYŻOWANYCH Z KOŃMI HISZPAŃSKIMI I NEAPOLITAŃSKIMI; RASA WZIĘŁA NAZWĘ OD STADNINY, W KTÓREJ ZOSTAŁA WYHODOWANA - LIPICY W SŁOWENII, ZAŁOŻONEJ W 1580
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KOŃ LIPICAŃSKI rasa koni gorącokwistych powstała z rodzimych koni Karster krzyżowanych z końmi hiszpańskimi i neapolitańskimi; rasa wzięła nazwę od stadniny, w której została wyhodowana - Lipicy w Słowenii, założonej w 1580 (na 13 lit.)
LIPICAN rasa koni gorącokwistych powstała z rodzimych koni Karster krzyżowanych z końmi hiszpańskimi i neapolitańskimi; rasa wzięła nazwę od stadniny, w której została wyhodowana - Lipicy w Słowenii, założonej w 1580 (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KOŃ LIPICAŃSKI
rasa koni gorącokwistych powstała z rodzimych koni Karster krzyżowanych z końmi hiszpańskimi i neapolitańskimi; rasa wzięła nazwę od stadniny, w której została wyhodowana - Lipicy w Słowenii, założonej w 1580 (na 13 lit.).
LIPICAN
rasa koni gorącokwistych powstała z rodzimych koni Karster krzyżowanych z końmi hiszpańskimi i neapolitańskimi; rasa wzięła nazwę od stadniny, w której została wyhodowana - Lipicy w Słowenii, założonej w 1580 (na 7 lit.).

Oprócz RASA KONI GORĄCOKWISTYCH POWSTAŁA Z RODZIMYCH KONI KARSTER KRZYŻOWANYCH Z KOŃMI HISZPAŃSKIMI I NEAPOLITAŃSKIMI; RASA WZIĘŁA NAZWĘ OD STADNINY, W KTÓREJ ZOSTAŁA WYHODOWANA - LIPICY W SŁOWENII, ZAŁOŻONEJ W 1580 sprawdź również:

Scorpiones - rząd pajęczaków o wielkości od 13 do nawet ponad 180 mm, zamieszkujących zarówno obszary tropikalne (od lasów deszczowych po tereny pustynne), jak i wysokogórskie tereny okresowo przykrywane śniegiem; skorpiony charakteryzują się obecnością kolca jadowego na ostatnim segmencie odwłoku ,
uchwyty, trzonki ,
następny dzień ,
mieszkanka Macedonii, kobieta pochodzenia macedońskiego ,
miasto w płd. części Mołdawii; przemysł spożywczy ,
kategoria gramatyczna czasownika, wskazująca na powtarzalność działania ,
elektryczna sieć komunikacyjna ,
śródziemnomorski statek żaglowiosłowy ,
oratorstwo, sztuka pięknego mówienia ,
ktoś nieobliczalny, po kim nie wiadomo czego można się spodziewać ,
przeznaczenie w testamencie czegoś dla osoby spoza grona spadkobierców ,
klawesy ,
'... na Chios', obraz ,
jednorazowy ładunek dla dźwigu ,
substancja, którą nasyca się: tkaninę, drewno, papier, materiał budowlany celem nadania im przynajmniej jednej z następujących właściwości: niezwilżalność, niepalność, odporność na działanie chemikaliów, odporność na kurczliwość bądź gniotliwość, nieprzepuszczalność gazów ,
samica słonia ,
urządzenie służące do kalibracji mierników poziomu dźwięku SLM ,
ptak z rzędu gołębi, ziarnojad o brązowo-szarym upierzeniu, w Polsce od 1947 r., chroniona ,
ruch taśmy filmowej ,
włosy Boba Marleya ,
redakcyjny zapas artykułów ,
roczna lub dwuletnia roślina warzywna pochodzenia śródziemnomorskiego; jadalne liście ,
filet śledziowy z przyprawami zwinięty w rulonik i zamarynowany ,
Orthonyx novaeguineae - gatunek ptaka z rodziny ziemnodrozdów (Orthonychidae) ,
Calamagrostis hartmaniana - gatunek rośliny z rodziny wiechlinowatych ,
związek chemiczny, który w reakcji z kwasem przyjmuje protony tworząc sól ,
wstrząs ciała z zimna, emocji lub objaw chorobowy ,
osoba pisząca programy komputerowe ,
dramatopisarz hiszpański (1807-56), moralizatorskie komedie, dramaty historyczne, tragedie ,
miasto będące stolicą Wielkiej Brytanii i Anglii położone w jej południowo-wschodniej części

Komentarze - RASA KONI GORĄCOKWISTYCH POWSTAŁA Z RODZIMYCH KONI KARSTER KRZYŻOWANYCH Z KOŃMI HISZPAŃSKIMI I NEAPOLITAŃSKIMI; RASA WZIĘŁA NAZWĘ OD STADNINY, W KTÓREJ ZOSTAŁA WYHODOWANA - LIPICY W SŁOWENII, ZAŁOŻONEJ W 1580. Dodaj komentarz

6-4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast