PORCJA INKI, SPROSZKOWANEJ SUBSTANCJI, Z KTÓREJ PARZY SIĘ TAKI NAPÓJ; OKREŚLONA ILOŚĆ INKI, ZAZWYCZAJ SPECJALNA TOREBKA LUB SŁOIK - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

INKA to:

porcja inki, sproszkowanej substancji, z której parzy się taki napój; określona ilość inki, zazwyczaj specjalna torebka lub słoik (na 4 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: INKA

INKA to:

kawa zbożowa; napój nieco przypominający kawę, przyrządzany na ciepło z bezkofeinowej mieszanki zbóż, cykorii i buraka cukrowego (na 4 lit.)INKA to:

nazwa handlowa polskiej kawy zbożowej produkowanej od 1971 roku w Skawinie (na 4 lit.)INKA to:

osoba z narodu Inków, przedstawiciel ludu, który w czasach prekolumbijskich stworzył państwo w zachodniej części Ameryki Południowej, w okresie swego największego rozkwitu obejmowało tereny dzisiejszego Peru, Ekwadoru oraz częściowo Boliwii, Chile, Kolumbii i Argentyny (na 4 lit.)INKA to:

porcja inki, kawy zbożowej, gorącego napoju nieco przypominającego kawę, przyrządzanego z mieszanki, w której skład wchodzą prażone ziarno zboża oraz cykoria i buraki cukrowe (na 4 lit.)INKA to:

Polska kawa zbożowa (na 4 lit.)INKA to:

znana kawa zbożowa (na 4 lit.)INKA to:

kawa jak tytuł dawnego władcy w Peru (na 4 lit.)INKA to:

namiastka mokki (na 4 lit.)INKA to:

rodzima kawa zbożowa (na 4 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PORCJA INKI, SPROSZKOWANEJ SUBSTANCJI, Z KTÓREJ PARZY SIĘ TAKI NAPÓJ; OKREŚLONA ILOŚĆ INKI, ZAZWYCZAJ SPECJALNA TOREBKA LUB SŁOIK". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 25.255

NABOJKA, CZERNIDŁAK BŁYSZCZĄCY, PODODDZIAŁ, GÓRY KOPUŁOWE, KASTA, CZOŁO LODOWCA, HARLEKIN, CHMURA KŁĘBIASTA, SZYB, AZDARCHY, DOMINATOR, KLEJONKA, NARYS FORTYFIKACYJNY, DOBA, UKŁAD OKRESOWY PIERWIASTKÓW, BANDOLIER, CUDA NA KIJU, DNO KWIATOWE, PODCIEP, NAKRYCIE, JĘZYK GALICYJSKI, ŁUPEK DACHÓWKOWY, FONETYKA AKUSTYCZNA, BRODAWKOWIEC CZYSTY, TREPANACJA, MINERALOGIA, ZSYP, ŚWINIA CELEBESKA, MUZYKA, EROZJA ŚNIEŻNA, KLINIEC, KATOLICKOŚĆ, KOŃ LUZYTAŃSKI, SKRUPULAT, BEZSZPARKOWCE, KARZEŁEK, KRYSTALOGRAFIA CHEMICZNA, USŁUGI SPOŁECZNE, SZKŁO, DAMA, MAKARON, ZAMKNIĘCIE CELNE, KWAS TŁUSZCZOWY OMEGA-9, BROKAT, PUŁAP TEORETYCZNY, KOSODRZEWINA, OFICYNA DRUKARSKA, ALIENACJA, RAJZA, GIERKA, CERATA, WIĄD RDZENIA, MALARSTWO IKONOWE, CIĘŻKA ARTYLERIA, PELAGIAL, PRZEMYSŁ SPOŻYWCZY, WETKA, BŁAGALNIK, GÓWNIARSTWO, WIECHA, MUR, RELACJA BINARNA, ELEGANCIK, WIERNOŚĆ, BARWIENIE, FIRMÓWKA, SYGNATURKA, GŁADŹ, KIELICH, PRZELOT, OSOBOGODZINA, CHŁOSTA, DAWKA, DIABEŁ, ARTEFAKT, NIEJEDNORODNOŚĆ, TKACZ, FALA BALISTYCZNA, REPETYCYJNOŚĆ, PUCH KIELICHOWY, MIDAZOLAM, KONWOKACJA, WSPOMNIENIE, SSAK ŁOŻYSKOWY, ULGA REMONTOWA, RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA, ŻAŁOBA, NIEBACZNOŚĆ, KALEKA UMYSŁOWY, TEORIA MODELI, KUDŁACZ, MIĘSIEŃ ŻWACZOWY, UTLENIALNOŚĆ, MIĘSOŻERCA, WĘZEŁ SA, POWIERZCHNIA WALCOWA, SYNONIMIKA, ZAWIĄZEK, MAŁPA, EOZYNOFIL, PRZODOWNIK, ATRAZYNA, BAGAZJA, KAWA ZBOŻOWA, AUTOMOBILISTA, WEKTOR, ZAPITKA, PŁEĆ, NORMA REAKCJI, TRZEJ KRÓLOWIE, REDAKTOR NACZELNA, KANAR, KAPSLA, KEFIR, NICI, EPITET, NAGANNOŚĆ, LOGOFET, SYR, SZOWINISTA, ATAK, FORMAT KANCELARYJNY, OKTET, REKOLEKCJE, REPRODUKCJA FOTOGRAFICZNA, KAUTOPIREIOFAGIA, RZEŹBA, ZDENERWOWANIE, MIESZACZ, TRAKCJA KONNA, ANARCHIZM, PŁASZCZYZNA S, HEROD-BABA, PROTEZA DENTYSTYCZNA, RING, ZASIĄG, MIŃSZCZANKA, POLSKI, ZGŁAD, DUJKERY, PYCHOTA, CHOROBA WOLMANA, KOBIETA LEKKICH OBYCZAJÓW, CHOROBA, DRES, PRZYCZÓŁEK, PLEŚNIAWKA, INDIANIN, ANGELOLOGIA, PROFESOR ZWYCZAJNY, JĘZYK BIAŁORUSKI, KILBLOKI, PACHOLĘ, ŁATWOPALNOŚĆ, FRAKCJA, NARTA, KSIĘGA METRYKALNA, PRECYPITACJA, PERŁA URIAŃSKA, KLATKA, PADYSZACH, MALARSTWO KATAKUMBOWE, ANTYGRAWITACJA, FERETRON, OPCJA BARIEROWA, WODOCIĄGOWNIA, KUBIZM ORFICZNY, STADIUM ANALNE, FACH, GRUPA ABELOWA, PEDAŁÓWKA, MUCHA SUCHA, MIGLANC, REDUKCJA, TWORZYWO SZTUCZNE, SILNIK CZTEROSUWOWY, PRZYBŁĘDA, ZADYSZKA, GOLARZ, FLASZKA, BON UWŁASZCZENIOWY, NIEJEDNOLITOŚĆ, PAPU, PRALUDZIE, ŚLUZ, OBUSTRONNOŚĆ, RADIACJA, KIJEK, DUALNOŚĆ, AEROGRAFIA, CHUDOŚĆ, ŁUK JARZMOWY, KLOPSIK, PRZYRODNIA SIOSTRA, OBÓZ DOCHODZENIOWY, TWARDY RESET, KONTO, ZAĆMA ZAAWANSOWANA, CECHA DYSTYNKTYWNA, TRAGIZM, OBOWIĄZEK SZKOLNY, MRÓWKA FARAONA, MOSTEK, UMOWA AGENCYJNA, ETIOLOGIA, SPOT REKLAMOWY, FERMATA, BAWOLE OKO, PRZERYWACZ BLOKADY, TELEGRAM, STYL TOSKAŃSKI, SAMOZATRATA, LUFA, CMOKIER, AMORFIZM, APOSTAZJA, BOA, APOGEUM, ELEKTROWNIA MARETERMICZNA, USTNIK, SAMICA MLECZNA, KLAWIATURA, ROZKŁAD MAXWELLA, INKA, POST, SHIMMY, JĘZOR, KRIS, PRZEWODZIK, WIDMO OSCYLACYJNO-ROTACYJNE, ZAOPATRZENIE, OBRZMIENIE, SURÓWKA, ALGEBRA, ASOCJACJA, MAJSTERSTWO, GMINNOŚĆ, ŚCIANA WSPINACZKOWA, KREWNY, KINDŻAŁ, CHÓR, CYKL OWULACYJNY, BITLES, NIUCHACZ, NADGORLIWOŚĆ, SAMOCHWALCA, LUKI, OPONA, SALCESON, KRUPNIK, WITRYNA, ENERGETYKA WODNA, GRUBA KRESKA, MIESZEK, KRAINA MITOLOGICZNA, BITWA, JEŻOWIEC JADALNY, FLOKUŁY, TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY, ZNAK LICZBY, ŚWIDRAK, WOJSKA INŻYNIERYJNE, WYRZEKANIE, PLASTYKA, PRZENOŚNIK TAŚMOWY, ZAĆMA DOJRZAŁA, WIR POWIETRZNY, MIESZACZ, STARA WIARA, ŚRÓDPIERSIE TYLNE, ANEGDOTA, SPEAKER, GRUPA IMIENNA, ORTOPEDA, KORDON, KABOTAŻ, AFERA ROZPORKOWA, CIEŃ, AMERYKAŃSKOŚĆ, LICZMAN, CHOROBA REFSUMA, BERNARD, PAWĘŻ, DEGRESJA PODATKOWA, KOLEKTOR, KALATOS, REMIZA, ZSYPISKO, SIOSTRZYCZKA, GRUCZOŁ PRZYTARCZYCZNY, STEWA, OBEJMA, ORGANIZM, DERYWAT TRANSPOZYCYJNY, KURATELA, NIEZDARSTWO, MEDALION, CZARNY FILM, CIASTO DROŻDŻOWE, ?PARZONKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 25.255 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PORCJA INKI, SPROSZKOWANEJ SUBSTANCJI, Z KTÓREJ PARZY SIĘ TAKI NAPÓJ; OKREŚLONA ILOŚĆ INKI, ZAZWYCZAJ SPECJALNA TOREBKA LUB SŁOIK się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PORCJA INKI, SPROSZKOWANEJ SUBSTANCJI, Z KTÓREJ PARZY SIĘ TAKI NAPÓJ; OKREŚLONA ILOŚĆ INKI, ZAZWYCZAJ SPECJALNA TOREBKA LUB SŁOIK
HasłoOpis hasła w krzyżówce
INKA porcja inki, sproszkowanej substancji, z której parzy się taki napój; określona ilość inki, zazwyczaj specjalna torebka lub słoik (na 4 lit.)

Definicje krzyżówkowe

INKA
porcja inki, sproszkowanej substancji, z której parzy się taki napój; określona ilość inki, zazwyczaj specjalna torebka lub słoik (na 4 lit.).

Oprócz PORCJA INKI, SPROSZKOWANEJ SUBSTANCJI, Z KTÓREJ PARZY SIĘ TAKI NAPÓJ; OKREŚLONA ILOŚĆ INKI, ZAZWYCZAJ SPECJALNA TOREBKA LUB SŁOIK sprawdź również:

ilustrowane pismo dla kobiet ,
czynność, która dostarcza rozrywki ,
fakt marnotrawienia; to, że ktoś coś marnotrawi ,
łukowaty pasek blachy przymocowanej do nosala i obręczy hełmu ,
poeta czeski (1811-70), badacz folkloru, ballady osnute na poezji ludowej; „Kytice” ,
otwór, najczęściej okrągły, różnej wielkości, przez który wchodzi się do czegoś ,
całokształt stosunków handlowych i gospodarczych ,
ŁEZKI ,
wskaźnik mierzący zakres wykorzystania aktywów w celu osiągnięcia zysków ,
jednostka długości stosowania w żegludze równa 1/10 mili morskiej ,
przednia górna część tułowia człowieka (~ klatka piersiowa) i niektórych zwierząt ,
element konstrukcyjny podzespołów akustycznych i elektroakustycznych w postaci cienkiej folii, płytki lub blaszki, drgającej pod wpływem fal dźwiękowych (np. w mikrofonie) lub wytwarzającej falę dźwiękową w wyniku pobudzania do drgań (np. w głośniku) ,
to, że ktoś jest szczery ,
tkanina (zwykle wełniana, choć zdarzają się też sztuczne) imitująca zamsz, posiadająca lekki meszek ,
pod zapaśnikiem ,
Setaria italica - gatunek rośliny zbożowej z rodziny wiechlinowatych ,
kod ISO 4217 waluty birr ,
mieszkaniec Korsyki - regionu we Francji, wyspy na Morzu Śródziemnym, człowiek pochodzenia korsykańskiego ,
część głowicy kolumny doryckiej ,
niewielki okaz arona, rośliny z rodziny obrazkowatych ,
urządza owacje za pieniądze ,
w chemii - cecha atomu danego pierwiastka, który może utworzyć z atomem innego pierwiastka trzy wiązania ,
Stomiopera unicolor - gatunek ptaka z rodziny miodojadów (Meliphagidae) występujący w Australii ,
nazwa pieniądza obowiązującego w danym państwie ,
Lasiodora parahybana - brazylijski gatunek pająka z rodziny ptasznikowatych, osiągający do 11 cm długości (z odnóżami nawet do 26 cm) ,
Melanitta americana - gatunek ptaka z rodziny kaczkowatych (Anatidae) ,
zaznaczający się u wielu zwierząt podział ciała na szereg podobnie ukształtowanych odcinków ,
znak graficzny nad lub pod literą informujący o sposobie jej wymawiania ,
obszar ,
chrząszcz (mróweczka), żywiący się kornikami

Komentarze - PORCJA INKI, SPROSZKOWANEJ SUBSTANCJI, Z KTÓREJ PARZY SIĘ TAKI NAPÓJ; OKREŚLONA ILOŚĆ INKI, ZAZWYCZAJ SPECJALNA TOREBKA LUB SŁOIK. Dodaj komentarz

9-1 =

Poleć nas znajomym:

x