KALENDARZ UŻYWANY W KOŚCIELE KATOLICKIM I W NIEKTÓRYCH INNYCH KOŚCIOŁACH CHRZEŚCIJAŃSKICH, OPARTY NA DWU SYSTEMACH RACHUBY CZASU: SŁONECZNYM, W KTÓRYM DŁUGOŚĆ ROKU OBLICZENIOWEGO POKRYWA SIĘ Z ROKIEM W KALENDARZU GREGORIAŃSKIM, I KSIĘŻYCOWYM, WEDŁUG KTÓREGO OBLICZA SIĘ CZAS OBCHODZENIA ŚWIĄT WIELKANOCNYCH I NASTĘPNYCH, LICZONYCH OD WIELKANOCY, KOLEJNYCH ŚWIĄT - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KALENDARZ KOŚCIELNY to:

kalendarz używany w Kościele katolickim i w niektórych innych kościołach chrześcijańskich, oparty na dwu systemach rachuby czasu: słonecznym, w którym długość roku obliczeniowego pokrywa się z rokiem w kalendarzu gregoriańskim, i księżycowym, według którego oblicza się czas obchodzenia świąt Wielkanocnych i następnych, liczonych od Wielkanocy, kolejnych świąt (na 18 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "KALENDARZ UŻYWANY W KOŚCIELE KATOLICKIM I W NIEKTÓRYCH INNYCH KOŚCIOŁACH CHRZEŚCIJAŃSKICH, OPARTY NA DWU SYSTEMACH RACHUBY CZASU: SŁONECZNYM, W KTÓRYM DŁUGOŚĆ ROKU OBLICZENIOWEGO POKRYWA SIĘ Z ROKIEM W KALENDARZU GREGORIAŃSKIM, I KSIĘŻYCOWYM, WEDŁUG KTÓREGO OBLICZA SIĘ CZAS OBCHODZENIA ŚWIĄT WIELKANOCNYCH I NASTĘPNYCH, LICZONYCH OD WIELKANOCY, KOLEJNYCH ŚWIĄT". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 18.846

NIERELIGIJNOŚĆ, KARATEKA, LAVABO, DESKRYPCJA OKREŚLONA, ŁAŹNIA ŁAŃCUSZKOWA, LĄG, FALOWNIK PRĄDU, OSTROSŁUP FOREMNY, NUBIRA, DETEKTOR PROMIENIOWANIA ELEKTROMAGNETYCZNEGO, KLEJEŃ, SERBISTYKA, WYRÓB CZEKOLADOPODOBNY, SATELITA, DACH ŚWIATA, IRRADIACJA, SHOJO-AI, JASZCZUR, BODE, SAMOOCZYSZCZANIE, MAKROPIERWIASTEK, FRANCZYZA, TURYSTYKA WYJAZDOWA, CZAS NIEOZNACZONY, INDYWIDUALIZM, NIECZUCIE, POST, ROZMNAŻALNIA, BUJANIE, HAMULEC BĘBNOWY, PŁASZCZ WODNY, STOPIEŃ RÓWNY, ROZCIĘCIE, OSSUARIUM, ŁODRANIT, DZIEWCZYNA LEKKIEGO PROWADZENIA, KIERUNKOWOŚĆ ANTENY, PIERSI, ŚWIDRAK OKRĘTOWY, KANTYKA, SPRAWDZIAN, RADIOLOGIA, GATUNEK PARASOLOWY, OSŁONKA NABYTA, ASTROSPEKTROSKOPIA, SPIRYTUS, CHIRURGIA SZCZĘKOWO-TWARZOWA, GROMBELARD, LAPIDARNOŚĆ, HALLING, GILOSZ, PRZEDPOLE, DOM KATECHETYCZNY, SEKWENCJA, PROCES POSZLAKOWY, LASTRYKO, CIEMNOTA, RYTM, STANIĘCIE, THINK TANK, KONJUPKCJA, ZAUROZUCH, ABOLICJONISTKA, HYBRYDA, CZARNOKSIĘŻNIK, ROZDRABNIACZ ODPADKÓW ORGANICZNYCH, DIALOGICZNOŚĆ, MARNOTRAWCA, ŚMIECIARZ, JĘZYK PENDŻABSKI, DAMA, LAGUNA, MORA, ZEBRA, GRADACJA, TRIADA, PŁYN STAWOWY, SĄDOWNICTWO POWSZECHNE, HEIMAT, DYPTYCH, ZATOPIONA DEPRESJA, CZWÓRNIAK, PARTIA ANGIELSKA, LATAWIEC, WĄŻ, EKSTRADYCJA, EGZEKUTORKA, KORYTOZAUR, KOZA BARWNA USZLACHETNIONA, ANTYSYJONISTA, BRAMKA, WIDZOWNIA, PORTATO, KIJ, KUC DALES, WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE, ODBÓJ, PROTROMBINA, KROK DOSTAWNY, SAGAN, OŚ PORTALOWA, SOK, ZWÓJKA SOSNÓWKA, POŻAR, AMFIBIA, TŁOCZEK, ARPEGGIO, POWIEŚCIOPISARZ, AWARYJNOŚĆ, ŁUSKOWCE, RENTGENOLOGIA, SKOCZNIA, POJAZD ZAPRZĘGOWY, UDAR, CHOROBA THOMSENA, REFERENDUM LOKALNE, PURPURA, DESKRYPTOR, MASKA, PSYCHOTANATOLOGIA, NEPALSKI, CZASOPISMO NAUKOWE, SIODŁO, TEOLOGIA FUNDAMENTALNA, METRAŻ, ORIJA, NACZYNIE KUCHENNE, PRALUDZIE, PADWAN, STONKA, MIĘSIEŃ POŚLADKOWY MAŁY, ROZUMOWANIE REDUKCYJNE, APLANAT, TRYNITARIANIZM, HOWARDYT, KARA, ELEMENT TOCZNY, TRYL, ROK SYDERYCZNY, SĄD APODYKTYCZNY, PUCHLINA WODNA, PALATOGRAM, NARZECZEŃSTWO, ANTYNATURALIZM, WOREK SPOJÓWKOWY, ULOTNOŚĆ, JĘZYK MARTWY, SUBWOOFER PASYWNY, CYBERNETYZACJA, KEKSÓWKA, POWIEŚĆ FANTASTYCZNA, TELEFON ZAMIEJSCOWY, TAMARAW, NADCIEKŁOŚĆ, ZUCHWAŁOŚĆ, MISIO, CESARZ, CANZONETTA, PÓŁNOCEK, TECHNIKA CYFROWA, SAMOZAPŁON, OGRÓDEK, GIĘTKOŚĆ, TACIERZYŃSKI, WYMÓG, ANTYPERTYT, MOTYLEK, ĆAKRAM, MIEDZIOWIEC, POITEVIN, WSTĄŻKA, OBRONICIEL, ODWODNIENIE HIPERTONICZNE, NIEDOŁĘŻNOŚĆ, FLAK, NADTLENEK, DIORAMA, FLAK, UTWARDZACZ, ZWÓJ GWIAŹDZISTY, JĘZYK WEGETUJĄCY, PAWPAWZAUR, ŁAPACZ, PRZESZUKANIE, PRAWA RĘKA, GRANDA, BEZPOWROTNOŚĆ, HIERARCHIA, LODOWIEC ALPEJSKI, KOSZAROWOŚĆ, ANKUS, WZROST ZEROWY, KLESZCZ, PRZYLEPNOŚĆ, CZYSTKA ETNICZNA, KOMPARYCJA, MARSZAŁEK, KONGO-BRAZZAVILLE, RADIESTETA, RUBIN, WŁADCZOŚĆ, INSTRUMENT SZARPANY, CZAS, WIKTYMOLOGIA, JEDNOSTKA MIARY, BUCZYNA NIŻOWA, RÓJKA, PSALM ALFABETYCZNY, DYSKURSYWNOŚĆ, AMPUŁKA, TYP, KOŚĆ KULSZOWA, FILOLOGIA BIAŁORUSKA, NIERUCHLIWOŚĆ, CYKL ROZLICZENIOWY, STAROPERSKI, GAWIALOWATE, NADSCENIE, ŚMIETKA OZIMÓWKA, BRANIE ROZWODU, CHOROBA CAROLEGO, STOPA, SZLAM, ZIARNINIAK GRZYBIASTY, BUDDYZM TYBETAŃSKI, BEZJĘZYKOWE, MONTAŻYSTA, OPOŃCZYKOWCE, AGORA, CZERWONA GWARDIA, KANCLERZ, MORENA SPIĘTRZONA, DŻAGA, KASZUBSKI, ALABASTRON, METAMORFIZM, ZATRUCIE SIĘ, PUNKT ASEKURACYJNY, TAJEMNICA ADWOKACKA, ENERGETYKA ODNAWIALNA, MCLAREN, ROSA MIODOWA, PRZYCISK, SITCOM, NIEDOMYKALNOŚĆ ZASTAWKI AORTALNEJ, SEZONOWIEC, ROZPAD, JĘZYKI KAUKASKIE, PRANIE PIENIĘDZY, WEJŚCIE, NASIERDZIE, STAROPOLSZCZYZNA, PREFEKTURA MIEJSKA, STEROWIEC CIŚNIENIOWY, MIKROMACIERZ DNA, ZIMA, ROK, BACIK, ZASADA HUYGENSA, MIŚ, SEMINARIUM, KOLOR OCHRONNY, PŁASTUGA, WĘZEŁ ZATOKOWO-PRZEDSIONKOWY, DOŚWIADCZENIE, RODZAJ NIEMĘSKOOSOBOWY, AZYL, BOKÓWKA, OBRZEZANIE, MONSTRUM, KSIĘGOWOŚĆ, METYS, MEDYCYNA, FILOZOFIA NAUKI, RÓJ METEORÓW, MINIMALISTA, PÓŁMISEK, ZNAK KOREKTORSKI, WYROK, ZABURZENIE AFEKTYWNE, PARNOŚĆ, PODATEK TOBINA, BIAŁORUSKI, BRATKARTOFLE, GRUPA NILPOTENTNA, RUCH JEDNOSTAJNIE PRZYŚPIESZONY, ZAPORA SIECIOWA, SULKY, PAMIĘĆ MASOWA, CHIRURGIA URAZOWA, WARSZTAT STRATEGICZNY, PODWOIK BAŁTYCKI, KRÓLESTWO WSCHODNICH FRANKÓW, SKORPION CESARSKI, KAZNODZIEJSTWO, DYPTYK, POLAROGRAFIA, GENERAŁ, LAWINA GRUZOWA, ?DONNA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 18.846 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

KALENDARZ UŻYWANY W KOŚCIELE KATOLICKIM I W NIEKTÓRYCH INNYCH KOŚCIOŁACH CHRZEŚCIJAŃSKICH, OPARTY NA DWU SYSTEMACH RACHUBY CZASU: SŁONECZNYM, W KTÓRYM DŁUGOŚĆ ROKU OBLICZENIOWEGO POKRYWA SIĘ Z ROKIEM W KALENDARZU GREGORIAŃSKIM, I KSIĘŻYCOWYM, WEDŁUG KTÓREGO OBLICZA SIĘ CZAS OBCHODZENIA ŚWIĄT WIELKANOCNYCH I NASTĘPNYCH, LICZONYCH OD WIELKANOCY, KOLEJNYCH ŚWIĄT się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: KALENDARZ UŻYWANY W KOŚCIELE KATOLICKIM I W NIEKTÓRYCH INNYCH KOŚCIOŁACH CHRZEŚCIJAŃSKICH, OPARTY NA DWU SYSTEMACH RACHUBY CZASU: SŁONECZNYM, W KTÓRYM DŁUGOŚĆ ROKU OBLICZENIOWEGO POKRYWA SIĘ Z ROKIEM W KALENDARZU GREGORIAŃSKIM, I KSIĘŻYCOWYM, WEDŁUG KTÓREGO OBLICZA SIĘ CZAS OBCHODZENIA ŚWIĄT WIELKANOCNYCH I NASTĘPNYCH, LICZONYCH OD WIELKANOCY, KOLEJNYCH ŚWIĄT
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KALENDARZ KOŚCIELNY kalendarz używany w Kościele katolickim i w niektórych innych kościołach chrześcijańskich, oparty na dwu systemach rachuby czasu: słonecznym, w którym długość roku obliczeniowego pokrywa się z rokiem w kalendarzu gregoriańskim, i księżycowym, według którego oblicza się czas obchodzenia świąt Wielkanocnych i następnych, liczonych od Wielkanocy, kolejnych świąt (na 18 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KALENDARZ KOŚCIELNY
kalendarz używany w Kościele katolickim i w niektórych innych kościołach chrześcijańskich, oparty na dwu systemach rachuby czasu: słonecznym, w którym długość roku obliczeniowego pokrywa się z rokiem w kalendarzu gregoriańskim, i księżycowym, według którego oblicza się czas obchodzenia świąt Wielkanocnych i następnych, liczonych od Wielkanocy, kolejnych świąt (na 18 lit.).

Oprócz KALENDARZ UŻYWANY W KOŚCIELE KATOLICKIM I W NIEKTÓRYCH INNYCH KOŚCIOŁACH CHRZEŚCIJAŃSKICH, OPARTY NA DWU SYSTEMACH RACHUBY CZASU: SŁONECZNYM, W KTÓRYM DŁUGOŚĆ ROKU OBLICZENIOWEGO POKRYWA SIĘ Z ROKIEM W KALENDARZU GREGORIAŃSKIM, I KSIĘŻYCOWYM, WEDŁUG KTÓREGO OBLICZA SIĘ CZAS OBCHODZENIA ŚWIĄT WIELKANOCNYCH I NASTĘPNYCH, LICZONYCH OD WIELKANOCY, KOLEJNYCH ŚWIĄT sprawdź również:

osobnik ludzki lub zwierzęcy we wczesnym etapie rozwoju zwanym okresem zarodkowym ,
wieża obronna z bramą wjazdową umieszczoną w niższej kondygnacji ,
układ służący do przechowywania i odtwarzania informacji ,
literacki zabieg polegający na nagromadzeniu bliskoznacznych określeń mającym na celu uwydatnienie wagi omawianego przedmiotu ,
skupisko minerałów ,
Zamieszkanie grupy ludzi na określonym terytornium, na którym wcześniej nie mieszkała ,
otwór w igle ,
'Bananowy ...' VOX-u ,
gliniany garnuszek o kształcie gruszki, otwarty z dwu stron, używany dawniej w laboratoriach ,
nauczyciel, który uczy języka niemieckiego ,
mała, przeważnie drewniana warownia znajdująca się na kresach państwa dla obrony granic ,
dzień świętego odpoczynku w judaizmie ,
neurolog (1897-1963); prace z histopatologii ośrodkowego układu nerwowego ,
udawany żal, rzadkie ,
cecha czegoś, co jest powszechnie spotykane ,
zjawisko optyczne polegające na pojawieniu się wąskich smug (pasm) świetlnych układających się w kształtgwiazdy na powierzchni kamieni szlachetnych, zwłaszcza szlifowanych w kaboszon ,
niechęć - brak ochoty na coś, chęci do czegoś ,
BIELUŃ, DATURA ,
pochodna dihydralazyny, lek o działaniu hipotensyjnym oraz stymulującym mieszki włosowe ,
imię Ludwiga, b. kolarza ,
w średniowieczu podstawowa jednostka organizacyjna jazdy rycerskiej ,
przedstawiciel protistów roślinopodobnych z gromady kryptomonad (Cryptophyta) ,
metal lub półmetal charakteryzujący się dużą gęstością, często także właściwościami toksycznymi ,
zbiór technik mających na celu prognozę przyszłych cen (kursów) papierów wartościowych, walut czy surowców na podstawie cen historycznych ,
to, że coś ma zły wpływ na coś innego, nie przynosi korzyści ,
człowiek, który praktykuje ascezę ,
lekkie obuwie o skórzanych lub gumowych podeszwach, do których mocowane są paski ze skóry lub z innego materiału ,
ur. w 1930r. astronauta amerykański, dowódca we wspólnym locie Apollo-Sojuz ,
z ekspresją o marynarce; część garderoby damskiej i męskiej, górna część garnituru lub kostiumu, często funkcjonująca poza kompletem ,
osoba, która kieruje przebiegiem jakiejś uroczystości

Komentarze - KALENDARZ UŻYWANY W KOŚCIELE KATOLICKIM I W NIEKTÓRYCH INNYCH KOŚCIOŁACH CHRZEŚCIJAŃSKICH, OPARTY NA DWU SYSTEMACH RACHUBY CZASU: SŁONECZNYM, W KTÓRYM DŁUGOŚĆ ROKU OBLICZENIOWEGO POKRYWA SIĘ Z ROKIEM W KALENDARZU GREGORIAŃSKIM, I KSIĘŻYCOWYM, WEDŁUG KTÓREGO OBLICZA SIĘ CZAS OBCHODZENIA ŚWIĄT WIELKANOCNYCH I NASTĘPNYCH, LICZONYCH OD WIELKANOCY, KOLEJNYCH ŚWIĄT. Dodaj komentarz

7×3 =

Poleć nas znajomym:

x