JEDNA Z TRZECH PODSTAWOWYCH PUENT W GRZE W BULE; KULA WIĘKSZOŚĆ SWOJEJ DROGI DO CELU POKONUJE TOCZĄC SIĘ PO NAWIERZCHNI BULODROMU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KULANKA to:

jedna z trzech podstawowych puent w grze w bule; kula większość swojej drogi do celu pokonuje tocząc się po nawierzchni bulodromu (na 7 lit.)TACZANKA to:

jedna z trzech podstawowych puent w grze w bule; kula większość swojej drogi do celu pokonuje tocząc się po nawierzchni bulodromu (na 8 lit.)TOCZENIE to:

jedna z trzech podstawowych puent w grze w bule; kula większość swojej drogi do celu pokonuje tocząc się po nawierzchni bulodromu (na 8 lit.)ŻUŻLAK to:

jedna z trzech podstawowych puent w grze w bule; kula większość swojej drogi do celu pokonuje tocząc się po nawierzchni bulodromu (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "JEDNA Z TRZECH PODSTAWOWYCH PUENT W GRZE W BULE; KULA WIĘKSZOŚĆ SWOJEJ DROGI DO CELU POKONUJE TOCZĄC SIĘ PO NAWIERZCHNI BULODROMU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.363

JĘZYK ŻYWY, ZALEŻNOŚĆ, LEKARZ DOMOWY, CZASOPISMO TEMATYCZNE, DYSRUPCJA, LISZAJ RUMIENIOWATY, SUWNICA, BALKONIK, BŁONA PŁAWNA, SYNDROM WILKOŁAKA, RZUT PROSTOKĄTNY, POTERNA, KISIEL, FYKOLOGIA, TURYSTYKA ABORCYJNA, WIELOPIĘTROWIEC, PODPALENIE, NUDYZM, TYTANIAN, ZUPA Z GWOŹDZIA, MUSICAL, OFIERSKI, OGIEŃ I WODA, KRWIOŻERCZOŚĆ, ŚMIAŁEK, RYBY DRAPIEŻNE, PRZECIWSTOK, WYŁUDZACZ, ECHOKARDIOGRAFIA, OGŁOSZENIE MATRYMONIALNE, PAPILOT, TEST CIS-TRANS, STACJA ZAKŁADOWA, KOMEDIANT, NIHILIZM, GARNEK, SKOCZNIA, KAZIRODCZOŚĆ, DOMENA INTERNETOWA, OLIMPIADA, PRZEPRÓCHA, PARADOKS, OJCZYZNA, CASUAL, KLAN, ŻABIA LASKA, MARSZ, ALFAPROTEOBAKTERIE, MODEL POINCARÉGO, HEROSTRATES, DIAGRAM KWIATOWY, OSTRONÓG, CHEMIA, MIETLORZ, DZIDZIA-PIERNIK, ODCIEŃ, WIECZÓR POETYCKI, ZAKON CZYNNY, WOREK TRZEWIOWY, LOGIKA PRAWNICZA, WOLNY RODNIK, PM, SFORMUŁOWANIE, SKAUT, IKAR, CHŁONIAK, OŚRODEK AKADEMICKI, TARTALETKA, FILEMON CIENKODZIOBY, SKWAPLIWOŚĆ, WSCHÓD, OBRAZICIEL, PRÓBA WODY, IDEAŁ MAKSYMALNY, ODDZIAŁ INTENSYWNEJ TERAPII, JAMA GARDŁOWA, FLAWONOL, AKCELERATOR CYKLICZNY, MARZENIE SENNE, OWCA WIELKOPOLSKA, HAMULEC NAJAZDOWY, EV, KORYTARZ EKOLOGICZNY, GRAFICZKA, WIRUSY SSDNA, PARAZYTOLOGIA WETERYNARYJNA, ARTRETYZM, MESA, EMALIA, KOŃ WSCHODNIOBUŁGARSKI, HERODY, DELEGACYJKA, OKOT, KRĘGOWIEC, CHOROBA SEITELBERGERA, SFERA GWIAZD STAŁYCH, LOGORYTMIKA, ZESTAW SŁUCHAWKOWY, FAJTNIĘCIE, WETERYNARIA, APLIKACJA ADWOKACKA, JEDNOSTKA ALOKACJI, BACHMISTRZ, RYNEK TERMINOWY, INDYGOWIEC, NITRO, KONSONANS, KATANA, PRANKO, KOMEDIA STAROGRECKA, WŁOSKI, CHOROBA FABRY'EGO, ANTROPOLOGIA NORMATYWNA, ZJAWISKO THOMSONA, ŚLIZGAWKA, POMOCNIK, PERŁA URIAŃSKA, NATURA, KONSTRUKCJONIZM SPOŁECZNY, RPG, ZSYP, MURSZ, SZCZEP, KORUPCJA, ROŚLINA NACZYNIOWA, POLE MAGNETYCZNE, AKTUALIZM, ZAĆMA PRZEJRZAŁA, RUMBA, PŁATNOŚĆ BALONOWA, PODŁOGA, DZIARSKOŚĆ, RADIESTETA, TECHNIKA KLASYCZNA, WINOGRODNIK, SUBEMITENT, SALA, PRZYNĘTA, VAT, JĄDRO CZERWIENNE, DISNEY, STREFA PODMIEJSKA, AGREGATY PIENIĘŻNE, KOŃ BADEŃSKO-WIRTEMBERSKI, ZGNICIE, BEZBRZEŻE, KĄT DEPRESJI, NARZECZEŃSTWO, CYBORIUM, AZDARCHY, ODPÓR, BIZNESWOMAN, NACZYNIAK NIEZŁOŚLIWY LIMFATYCZNY, PRÓBA NUKLEARNA, MARUDERSTWO, KOLEGIUM KARDYNAŁÓW, SZLACHTUZ, JUTLAND, DYKTATOR, KWASZARNIA, KRZEMIAN, AKATALEKSA, EGALITARYZM, EFEKT RYGLA, LIGNINA, WIECZÓR KAWALERSKI, BARIATRA, PĘTLA HENLEGO, BRODAWKA, DYSFUNKCJONALNOŚĆ, BOMBA KOBALTOWA, SAVE, ZASADA EKWIPARTYCJI, OBRONA HOLENDERSKA, FIZYKA MOLEKULARNA, HACEL, FILOZOFIA, ODNÓŻA, ZEGAR KWARCOWY, ODROSTY, PARAGAMMACYZM, NISKOŚĆ, BOK, KADZIDŁO, GRONINGER, KULA, ASOCJACJA GWIAZDOWA, ZWORKA, BRIT POP, BEZOBSŁUGOWOŚĆ, WOODSTOCK, LISOWCZYK, PARASZKA, KONTO, PRZEJEZDNY, ANTYSEPTYKA, SŁOWACYSTYKA, SZTORMLINA, PRODUCENT, CHOROBA SPIELMEYERA-VOGTA-SJÖGRENA, RÓJ, UKŁAD OKRESOWY PIERWIASTKÓW, NIEODZOWNOŚĆ, SYSTEM KAPITAŁOWY, PODWIELOKROTNOŚĆ, NEUROBLASTOMA, SZPILKA, MISTRZ PROSTEJ, NABOŻEŃSTWO MAJOWE, SYDERYT, DILPAK, SNIFFER, UKŁAD SCALONY, USZTYWNIACZ, DESZCZOCHRON, WYMIENNIKOWNIA, OKSZA, FERMA, DIAKON, HARD CORE, KIBOLSTWO, SIATKOWIEC, MAPNIK PIŁOGRZBIETY, ĆWIARTKA, PRZESZKODA, KATECHEZA, ROJENIE, PIROELEKTRYCZNOŚĆ, GODZINA KANONICZNA, POZYCJONER, ŁUSZCZYCOWE ZAPALENIE STAWÓW, PRZYGODA, PASEK, MIKROSILNIK, PIERWSZOROCZNY, SŁUŻEBNOŚĆ, KATON, KARTUSZ, CZARNA MAGIA, POGOTOWIE, SWEET, DOBRA KONSUMPCYJNE, TRYPLET, PRZEDSTAWIENIE, IZDEBNIK, LATAWICA, JEDNOSTKA SYSTEMATYCZNA, AKINEZJA, KRATOWNICA, PRZETARG OFERTOWY, DROGI, CHEMIA, OBRÓT PUBLICZNY, MIMETYZM, DELAWIRDYNA, POSEŁ DIETETYCZNY, ASYSTENTKA SPOŁECZNA, ROŚLINA, RÓŻNOWIEKOWOŚĆ, HIPERPOWIERZCHNIA, OGNIWO FOTOELEKTRYCZNE, PLEJADA, TAKSON, PĘDZLIK, FAZA, NASTAWNOŚĆ, TĘTNICA PRZEDNIA MÓZGU, CEKOTROFIA, CZYNNIK WZMACNIAJĄCY, KOPIOWANIE, WOLA, PROFESJONALISTA, DELFIN HEKTORA, ANIMAG, NABIEG KORZENIOWY, MASZYNA TURINGA, TYFLOLOGIA, RZĘDÓWKA, PIERWIASTEK CHEMICZNY, CAŁUSEK, KOCIOŁEK, PRZEŁOM, ŚWIAT DYSKU, KAPITULANT, PEBA, UKŁAD ODNIESIENIA, TARAN, MATKA BIOLOGICZNA, GARNEK, KIRENENI, OCHRONKA, WSZYSTKOŻERCA, BENGALSKI, ETER KOSMICZNY, LIPOLIZA, ŚWIT CYWILNY, ŚWISTUŁA, RYJKONOSY, NIDERLANDZKI, ?PÓŁOKRĄG.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.363 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

JEDNA Z TRZECH PODSTAWOWYCH PUENT W GRZE W BULE; KULA WIĘKSZOŚĆ SWOJEJ DROGI DO CELU POKONUJE TOCZĄC SIĘ PO NAWIERZCHNI BULODROMU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: JEDNA Z TRZECH PODSTAWOWYCH PUENT W GRZE W BULE; KULA WIĘKSZOŚĆ SWOJEJ DROGI DO CELU POKONUJE TOCZĄC SIĘ PO NAWIERZCHNI BULODROMU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KULANKA jedna z trzech podstawowych puent w grze w bule; kula większość swojej drogi do celu pokonuje tocząc się po nawierzchni bulodromu (na 7 lit.)
TACZANKA jedna z trzech podstawowych puent w grze w bule; kula większość swojej drogi do celu pokonuje tocząc się po nawierzchni bulodromu (na 8 lit.)
TOCZENIE jedna z trzech podstawowych puent w grze w bule; kula większość swojej drogi do celu pokonuje tocząc się po nawierzchni bulodromu (na 8 lit.)
ŻUŻLAK jedna z trzech podstawowych puent w grze w bule; kula większość swojej drogi do celu pokonuje tocząc się po nawierzchni bulodromu (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KULANKA
jedna z trzech podstawowych puent w grze w bule; kula większość swojej drogi do celu pokonuje tocząc się po nawierzchni bulodromu (na 7 lit.).
TACZANKA
jedna z trzech podstawowych puent w grze w bule; kula większość swojej drogi do celu pokonuje tocząc się po nawierzchni bulodromu (na 8 lit.).
TOCZENIE
jedna z trzech podstawowych puent w grze w bule; kula większość swojej drogi do celu pokonuje tocząc się po nawierzchni bulodromu (na 8 lit.).
ŻUŻLAK
jedna z trzech podstawowych puent w grze w bule; kula większość swojej drogi do celu pokonuje tocząc się po nawierzchni bulodromu (na 6 lit.).

Oprócz JEDNA Z TRZECH PODSTAWOWYCH PUENT W GRZE W BULE; KULA WIĘKSZOŚĆ SWOJEJ DROGI DO CELU POKONUJE TOCZĄC SIĘ PO NAWIERZCHNI BULODROMU sprawdź również:

lekarz specjalista w zakresie pediatrii, nauki o chorobach występujących wśród dzieci i metodach ich leczenia ,
nauka o technice, historii i metodologii nauczania tańca ,
aproksymatyw, który polega na nieostrych granicach denotacji danego wyrażenia ,
samotność ,
'My Pierwsza ...' ,
tkanina wełniana z przędzy czesankowej, o splocie skośnym, gładka, z widocznymi skośnymi prążkami; używana na kostiumy, suknie, garnitury ,
półwysep w północno-wschodnich Chinach ,
kobieta, dziewczyna, która wiecznie marudzi, grymasi, ma chimery (fochy), nic jej się nie podoba ,
choroba, w której organizm chorego produkuje zbyt duże ilości erytrocytów, granulocytów i płytek krwi ,
1) ZROSTNICA - nitkowaty glon, 2) kosmopolityczna roślina zielna z rodziny goździkowatych, w Polsce 9 gatunków ,
amunicja, której czynnikiem rażącym jest pojedynczy pocisk strzelecki (dawniej nazywany kulą, najczęściej wykonany ze stopu ołowiu, w pełnym lub częściowym płaszczu) ,
pisarka włoska (1870-1945), zbiór poezji, powieści, nowele; „Pieśni niedoli”, „Burze” ,
ruch wokół osi, wirowanie ,
dział zoologii zajmujący się mięczakami ,
komora wypełniona powietrza znajdująca się wewnątrz powłoki balonu lub sterowca ,
plotkuje z kapitanową ,
fizyk amerykański (1905-1991), badacz promieniowania kosmicznego ,
zmęczenie, zwłaszcza niechęć do wstawania z łóżka, również wywołane kacem ,
skład, miejsce przechowywania, zarówno przedmiotów materialnych, jak i np, genów, leksyki ,
jakość brzmienia gitary ,
Epitrimerus piri - gatunek roztocza z rodziny szpecieli ,
teoria praw ruchu obiektów poszerzająca zakres mechaniki na sytuacje, dla których przewidywania mechaniki klasycznej nie sprawdzały się ,
odlot ptaków przed zimą do ciepłych krajów ,
reklama w TV ,
zestaw do gry w bierki ,
PANTARKA; ptak z rzędu kuraków hodowany dla mięsa i jaj już od czasów rzymskich; południowa i środkowa Afryka ,
Lycaenidae - rodzina motyli dziennych, licząca około 6000 gatunków (z czego na terenie Polski wykazano 59 gatunków); są to motyle małe lub średniej wielkości (od 1,5 cm do 8 cm rozpiętości skrzydeł), występujące we wszystkich zoogeograficznych krainach świata ,
WODOLOT ,
osoba, która za czasów PRL prowadziła nielegalny obrót walutami, tzn. skupowała i sprzedawała dolary amerykańskie, a także inne waluty wymienialne i bony dolarowe PeKaO ,
osada w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie mrągowskim, w gminie Mrągowo

Komentarze - JEDNA Z TRZECH PODSTAWOWYCH PUENT W GRZE W BULE; KULA WIĘKSZOŚĆ SWOJEJ DROGI DO CELU POKONUJE TOCZĄC SIĘ PO NAWIERZCHNI BULODROMU. Dodaj komentarz

9-4 =

Poleć nas znajomym:

x