WADA WYMOWY CHARAKTERYZUJĄCA SIĘ OPUSZCZANIEM GŁOSKI R W WYRAZIE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

MOGIROTACYZM to:

wada wymowy charakteryzująca się opuszczaniem głoski r w wyrazie (na 12 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "WADA WYMOWY CHARAKTERYZUJĄCA SIĘ OPUSZCZANIEM GŁOSKI R W WYRAZIE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.451

KOSIARKA ROTACYJNA, CZYNNOŚĆ MOTORYCZNA, SZEROKOŚĆ GEOCENTRYCZNA, CHMURA ŚREDNIA, HYDROCHEMIA, ŚCIEG ŁAŃCUSZKOWY, LANGUR KSIĄŻĘCY, FILOLOGIA ANGIELSKA, SALA, OCZYWISTA OCZYWISTOŚĆ, OTWARCIE DUSZY, BIEGUN, SCHRONISKO, ALERGEN POKARMOWY, KREOLKA, UKRAINISTYKA, HEPTAPTYK, ANGIOMATOZA BAKTERYJNA, JĘZYK PENDŻABSKI, BIEGACZ, SCHIZOFRENIA NIEZRÓŻNICOWANA, PRZECIWSTAWIENIE, ZAOPATRZENIE, OBOJNACTWO RZEKOME ŻEŃSKIE, TEFILIN, WIRUS WŚCIEKLIZNY, BICIE POKŁONÓW, WAMPIRZYCA, POGROBOWIEC, MRÓWKA PNIOWA, USTNOŚĆ, MANDRYL, DZIELNICA KLIMATYCZNA, WATA, MOMENT, KISZKA FASZYNOWA, EUTEKTYK, WYLEW, ARCHOZAUROMORFY, FIZYKA, POTPOURRI, OSTRY BRZUCH, ŻABIA LASKA, MIECZ OBROTOWY, NADZIENIE, GOSPODARKA PLANOWA, PRZEKŁADANIEC, JĘZYK ŁACIŃSKI, KORONA, DRĄŻEK POGO, JĘZYK SFORMALIZOWANY, OBRZYD, ODWAPNIENIE, PŁONNIKI, OBIJACZ, OWCA, BETON JAMISTY, TRAJEKTORIA, SOFCIK, EWOLUCJONIZM UNIWERSALNY, PODUSZKA ANTYALERGICZNA, OBWAŁ, IMMUNOONKOLOGIA, OBEDIENCJA, SILNOŚĆ, KOMA, OWCA FRYZYJSKA, RADIOELEKTRYKA, KAZIRODCZOŚĆ, FLUID, ODPÓR, MUSSET, PROWENTOWY, KOŃ TROJAŃSKI, POJAZD SILNIKOWY, RULETKA, POJAZD GĄSIENICOWY, JEGO PRZEWIELEBNOŚĆ, CZARNA MOWA, SPICIE SIĘ NA UMÓR, SCRATCHING, LANDSKNECHT, HISPANO, ORZESZEK PINIOWY, ERGONOMIKA, GROOMING, TEOLOGIA FUNDAMENTALNA, IRRADIACJA, GMACHÓWKA DRZEWOTOCZNA, SKRĘT, UŻĄDLENIE, PSYCHOZA SCHIZOFRENICZNA, SELENOGRAFIA, PRZESTRZEŃ PERYPLAZMATYCZNA, KRAJE, HAMSUN, JĘZYK ANGIELSKI, OPÓR WZNIESIENIA, POINTER, ZOROASTER, OKOWITA, TREN, KUPIEC, ŚWIDRAK OKRĘTOWIEC, STYRON, PRACOWNIK PRODUKCYJNY, INSTAGRAMER, GORE-TEX, POŻAR, ŁADOWNIK, ŁAWICA SKALNA, BIURO ŁĄCZNIKOWE, TAFTA, GRYMAŚNIK, HIPERFOKALNA, ANOMALIA PELGERA-HUETA, SMAR, JĘZYK DRAWIDYJSKI, SAKRAMENT, EPOS HOMERYCKI, WINDSOR, SKALENOEDR, PEŁNIA, HEGEL, ALBAŃSKI, IRISH DRAUGHT, MANIERKA, MUSZLA KLOZETOWA, ŚMIETANKA, CHARTER, TURBOSŁOWIANIN, RANA WYLOTOWA, RAUIZUCHY, DNA MOCZANOWA, KOTWICZNIKOWCE, WYKRZTUSZANIE, ŻAŁOBA, ŚRYŻ, FREAK, DIVA, BÓBR KANADYJSKI, PRZYCZEPNOŚĆ, PAJĘCZYNA, JĘZYK MANSYJSKI, MICHAŁEK, SKRĘTKOWCE, SZENG, PONĘTA, PRZYBYTEK, PARTIA WŁOSKA, SPÓŁGŁOSKA NOSOWA, PARTNERKA, BARIATRIA, PLECY WKLĘSŁE, GRUBA ZWIERZYNA, WAPIENNIK, MOL, NIEDOKRWISTOŚĆ ADDISONA-BIERMERA, SZKŁO WENECKIE, WIETRZENIE FIZYCZNE, TAŚMA, DYSPLAZJA TWARZOWO-GENITALNA, HAZUKA, WIELORASOWOŚĆ, ZDENERWOWANIE, GRUPA ACETYLOWA, PŁYTKA CHODNIKOWA, PRZYBŁĘDA, RYTUAŁ, BARONIĄTKO, CZARNA SOTNIA, RIST, MŁODZIEŻÓWA, CHOROBA HIRSCHSPRUNGA, PROPAGACJA, EROZJA WSTECZNA, MAKROREGION, ROPUCHA ZIELONA, BATUTA, POLICJA DROGOWA, PRZEJAZD, ZMIENNOGAMA NIEBIESKOGŁOWA, BABA JAGA, POJAZD KOŁOWY, SPRAWNOŚĆ, OŻENEK, WIETRZENIE INSOLACYJNE, KRÓTKOWZROCZNOŚĆ, ZMIANA, PRZEWALENIE SIĘ, POSTĘPACTWO, DANIE, ROZSZCZEP NERWU WZROKOWEGO, OKULISTYKA, NIESTACJONARNOŚĆ, ZACZEPNOŚĆ, SZARPANINA, STAROUKRAIŃSKI, ROTATOR, MEDYCYNA SĄDOWA, INFEKCYJNE ZAPALENIE WSIERDZIA, KIFOZA, TORFOWISKO SOLIGENICZNE, IZOZYM, FENOLOGIA, BALOWICZ, PRZEPOCZWARZENIE, PRÓG WYBORCZY, STROLLER, TAŚMA, KULTURA ZACHODNIOBAŁTYJSKA, LENIWCOWATE, ASTRONOMIA NEUTRINOWA, SAMOZAPALENIE SIĘ, CENTRALA RYBNA, NIEZAWODNOŚĆ, SKUPYWACZ, FILOZOFIA, APORT, EKSTYNKCJA MIĘDZYGALAKTYCZNA, KARTKA, BARCIAK, CHŁOPCZYCA, SAMOUPROWADZENIE, PRZEMYSŁ STOCZNIOWY, ŁASKAWCA, SIŁA, GLOBIGERYNA, WODOCIĄGOWNIA, ODNÓŻA, LANCKNECHT, WALOŃSKI, OSIEDLE MIESZKANIOWE, PRACA WYJŚCIA, ACHAJA, POWSTRZYMANIE, KRYKIET, SĘKACZ, WSKAŹNIK, OJCZYZNA, NERWIAK WĘCHOWY ZARODKOWY, WITEKS CZCZONY, SZARMANTERIA, KALENDARZ KOŚCIELNY, SZAFIARKA, MŁYNEK DO ODPADÓW, PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZA, LAMPA CROOKESA, MIRAŻ, HURTOWNIA, CHOROBA MORGELLONÓW, PAKA, KAMIEŃ WĘGIELNY, DOROBKIEWICZ, CZARNY KARZEŁ, CZASOPISMO TEMATYCZNE, WULKAN BŁOTNY, JEŻ MORSKI, PARAMEDYK, GARNUSZECZEK, KSIĘGOWOŚĆ, MORS, RUCH, ŁAMANY DACH POLSKI, MENU, WELUR, NAUKA INTERDYSCYPLINARNA, PAŃSTWA SOCJALISTYCZNE, RAZ, ASIEJEW, NIMFA, ROZTOCZE, ROZPAD SKAŁ, WRZAWA, PIRAMIDA, HYBRYDYZACJA KWASÓW NUKLEINOWYCH, WYCHOWANIE FIZYCZNE, NAUKI PENALNE, BABA-JĘDZA, AL SECCO, NEBIWOLOL, PĘD, NATRYSK, NATURALIZACJA, PACAN, ASPIRANT, IRANIZACJA, LINA PORĘCZOWA, ZAPRAWA, ORKIESTRA SYMFONICZNA, KRATKA ŚCIEKOWA, COUNTRY ALTERNATYWNE, AKLIMATYZOWANIE SIĘ, AMPUŁKA, PALEOKLIMATOLOGIA, BUREK, SĄD DRUGIEJ INSTANCJI, SZAFARZ, ROZDŹWIĘK, ?POKŁAD.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.451 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

WADA WYMOWY CHARAKTERYZUJĄCA SIĘ OPUSZCZANIEM GŁOSKI R W WYRAZIE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: WADA WYMOWY CHARAKTERYZUJĄCA SIĘ OPUSZCZANIEM GŁOSKI R W WYRAZIE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
MOGIROTACYZM wada wymowy charakteryzująca się opuszczaniem głoski r w wyrazie (na 12 lit.)

Definicje krzyżówkowe

MOGIROTACYZM
wada wymowy charakteryzująca się opuszczaniem głoski r w wyrazie (na 12 lit.).

Oprócz WADA WYMOWY CHARAKTERYZUJĄCA SIĘ OPUSZCZANIEM GŁOSKI R W WYRAZIE sprawdź również:

ilustrowane pismo dla kobiet ,
czynność, która dostarcza rozrywki ,
fakt marnotrawienia; to, że ktoś coś marnotrawi ,
łukowaty pasek blachy przymocowanej do nosala i obręczy hełmu ,
poeta czeski (1811-70), badacz folkloru, ballady osnute na poezji ludowej; „Kytice” ,
otwór, najczęściej okrągły, różnej wielkości, przez który wchodzi się do czegoś ,
całokształt stosunków handlowych i gospodarczych ,
ŁEZKI ,
wskaźnik mierzący zakres wykorzystania aktywów w celu osiągnięcia zysków ,
jednostka długości stosowania w żegludze równa 1/10 mili morskiej ,
przednia górna część tułowia człowieka (~ klatka piersiowa) i niektórych zwierząt ,
element konstrukcyjny podzespołów akustycznych i elektroakustycznych w postaci cienkiej folii, płytki lub blaszki, drgającej pod wpływem fal dźwiękowych (np. w mikrofonie) lub wytwarzającej falę dźwiękową w wyniku pobudzania do drgań (np. w głośniku) ,
to, że ktoś jest szczery ,
tkanina (zwykle wełniana, choć zdarzają się też sztuczne) imitująca zamsz, posiadająca lekki meszek ,
pod zapaśnikiem ,
Setaria italica - gatunek rośliny zbożowej z rodziny wiechlinowatych ,
kod ISO 4217 waluty birr ,
mieszkaniec Korsyki - regionu we Francji, wyspy na Morzu Śródziemnym, człowiek pochodzenia korsykańskiego ,
część głowicy kolumny doryckiej ,
niewielki okaz arona, rośliny z rodziny obrazkowatych ,
urządza owacje za pieniądze ,
w chemii - cecha atomu danego pierwiastka, który może utworzyć z atomem innego pierwiastka trzy wiązania ,
Stomiopera unicolor - gatunek ptaka z rodziny miodojadów (Meliphagidae) występujący w Australii ,
nazwa pieniądza obowiązującego w danym państwie ,
Lasiodora parahybana - brazylijski gatunek pająka z rodziny ptasznikowatych, osiągający do 11 cm długości (z odnóżami nawet do 26 cm) ,
Melanitta americana - gatunek ptaka z rodziny kaczkowatych (Anatidae) ,
zaznaczający się u wielu zwierząt podział ciała na szereg podobnie ukształtowanych odcinków ,
znak graficzny nad lub pod literą informujący o sposobie jej wymawiania ,
obszar ,
chrząszcz (mróweczka), żywiący się kornikami

Komentarze - WADA WYMOWY CHARAKTERYZUJĄCA SIĘ OPUSZCZANIEM GŁOSKI R W WYRAZIE. Dodaj komentarz

7-4 =

Poleć nas znajomym:

x