ELIMINOWANIE POWTARZAJĄCYCH SIĘ CZĘŚCI W ZBIORZE DANYCH, PROCES STOSOWANY PRZY OKAZJI TWORZENIA KOPII ZAPASOWYCH DANYCH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

DEDUPLIKACJA to:

eliminowanie powtarzających się części w zbiorze danych, proces stosowany przy okazji tworzenia kopii zapasowych danych (na 12 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ELIMINOWANIE POWTARZAJĄCYCH SIĘ CZĘŚCI W ZBIORZE DANYCH, PROCES STOSOWANY PRZY OKAZJI TWORZENIA KOPII ZAPASOWYCH DANYCH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.786

CHELAT, LUGER, MĘKI TANTALA, STRAJK OSTRZEGAWCZY, ZALANIE SIĘ, FILOLOGIA KLASYCZNA, SKRZYDLATE SŁOWO, ANTYCYPACJA, CZERWONA BURŻUAZJA, RAPPEN, IMAK NARZĘDZIOWY, STARY WYŻERACZ, KIERUNEK, TYTUŁ WYKONAWCZY, MASKULINIZM, SIEWKA, ROZDRABNIACZ, NAMYSŁ, ZĘBORÓG, TYSIĄC, BEZKRĘGOWIEC, KAZUISTA, HWOZDOWNIA, KARCIANE DOMINO, NIEUŻYTECZNOŚĆ, NAUKA PRZYRODNICZA, POLIMER WINYLOWY, BOGRACZ, BEZPIECZNY SEKS, GANGSTERSTWO, SKAŁA OSADOWA, ETERYCZNOŚĆ, IZBA, ŁASKAWCA, WIDŁOGONEK, REPUBLIKA KARAKAŁPACKA, OSOWIAŁOŚĆ, SKROMNOŚĆ, POMPA, KARCZOWISKO, ANTYWESTERN, JEŻOWIEC, FAZA, SADZE, PALEOKLIMATOLOG, GLOJOPELTIS WIDLASTA, AMORFIZM, KRATER BOCZNY, BEZBRZEŻ, KÓŁKO WZAJEMNEJ ADORACJI, USTAWKA, GEOFIT CEBULOWY, ZACIESZ, ZAKON ŻEBRZĄCY, DEMARKACJA, ZWID, PRZEMYSŁ STOCZNIOWY, SPOLEGLIWOŚĆ, TEATR MUZYCZNY, RUSKI, KORZONEK, ROZPAD, GŁUPTAK BIAŁY, BIUSTONOSZ, SKLEJACZ, KOPARKA WIELONACZYNIOWA, ROSYJSKI, PROROK, OSIEMDZIESIĄTKA, SKRZYNECZKA, CHALKOGRAF, WYDZIELANIE, KANAPA, BANKRUCTWO, DZIURKA, MEDYCYNA PERSONALNA, MANIPULATOR, ODPŁATA, SUBSTANCJA OBCA, SZCZĘŚCIARA, SAMOOBRONA, RZEPY, ELANA, PAS PLANETOID, PRACE KONSERWACYJNE, SUBKOWY, DOSTRZEGALNOŚĆ, RAK PRĘGOWANY, KATANA, KOMUNIKACJA, SUSZARKA, RUDA, MŁOT, STAN ŚREDNI, WYŁADOWANIE KORONOWE, WAŻNOŚĆ, ZAJĄC, PRZESTRZEŃ WSPÓŁRZĘDNYCH, BÓBR EUROPEJSKI, ELEKTRODYNAMIKA KLASYCZNA, RECESJA LODOWCA, MIESIĘCZNIK, BOGUSZÓW-GORCE, ADALINA, HUMOR, RĘKA OPADAJĄCA, RZEKOTKA, SINIAK, ELEMENT TOCZNY, MIESZALNOŚĆ NIEOGRANICZONA, IMPLEMENTACJA, IRANIZACJA, PŁAZY BEZOGONOWE, DYNAMO, FRYZYJSKI, MIŁOBĄDZ, WIRUS MIĘCZAKA ZAKAŹNEGO, PSYCHOTERAPIA BEHAWIORALNA, NAZWA ABSTRAKCYJNA, CEBULKA PRZYBYSZOWA, LEGHORN, TIRET, KAFTAN BEZPIECZEŃSTWA, PODZIAŁ METRYCZNY, ZIARNO, HOMOMORFIZM, ZAPITA, DWUNASTKA, SCENA, MULDA, HULAJPOLE, WARSTWOWANIE, EKSPERT, PRYMUS, CELTYJKA, ANOMALIA MAGNETYCZNA, KOLUMNA GŁOŚNIKOWA, COOL JAZZ, ŚMIEĆ, CHOROBA LENEGRE'A, CHRYSTOFANIA, GĄSIOREK, TAKT, NARTA WODNA, KOLOS NA GLINIANYCH NOGACH, KRADZIEŻ ROZBÓJNICZA, DVD, TEMPERATURA MROZU, SKÓRNIK, SZCZEPONOGI, RENATURACJA BIAŁKA, KRATKA KSIĘCIA WALII, WIROWOŚĆ, HIERARCHA, SZPULA, LĘG, SZYSZKA, GWIAZDA, TEMPO, MELANODERMA, PROFESJONALISTA, GÓWNOJAD, KOLOR OCHRONNY, ZALANIE PAŁY, BRODACZ MONACHIJSKI, HAFT ATŁASKOWY, PREZENT, KRYTYCZNA ANALIZA DYSKURSU, ZAPRUCIE SIĘ, BRZYDULA, ROSTBEF, ZAMEK BŁYSKAWICZNY, ARMANIAK, HRECZKOSIEJ, MOKRADŁOSZ ŻMIJOWATY, ATALIA, BUTELKA, KĄPIEL, RZADKOŚĆ, RUSKI, KOŁOKOLNIA, WYSTĘPOWANIE, MATERIAŁ BIOLOGICZNY, ETNOPSYCHOLOGIA, FALA, KOLORYT LOKALNY, KOMORA MINOWA, KSIĘGOWY, NALEŹLINA POSPOLITA, KOLBA, INSTRUMENT SZARPANY, KOMISJA SKRUTACYJNA, CHROMOSOMOWA TEORIA DZIEDZICZENIA, MONOPOL, KAWA ROZPUSZCZALNA, STRĄGA, PREZENTER, TYNTA, ROZŚWIETLACZ, KONTRALT, RUMIEŃ NAGŁY, BĄBELEK, TERAPEUTA ZAJĘCIOWY, BAWÓŁ, PIERWSZOŚĆ, ŁAWA, KRYTERIUM AMSTERDAMSKIE, NIEMĘSKOŚĆ, TUŁACZ, ŚCIĘCIE, ZWARCIE, NASTROSZ LIPOWIEC, GENUA, BERŻERETKA, UMBRA, CHRZĘSTNIAKOWATOŚĆ ŚRÓDKOSTNA, MAPA PRZEGLĄDOWA, POINTER, FINEZYJNOŚĆ, DRIAKIEW, SZPECIELOWATE, PANAMA, ZAPARZACZKA, TWARDY KARK, WALEC, MIERNIKOWCOWATE, UNIWEREK, WIETRZENIE TERMICZNE, PIERŚCIEŃ SZOTOWY, DOBRO, BEZGRANICZE, SKRAJNA PRAWICA, STRUNA GŁOSOWA, ZWARCIE ELEKTRYCZNE, SZMALEC, TAJNIAK, RYSUNEK, MORAWY, CAŁKOWITE ZEPSUCIE, WALTORNIA, MOTYW, CHOROBA SIEMERLINGA-CREUTZFELDTA, SŁUGA BOŻA, ZNACZENIE, ODCZYN ZAPALNY, SENTYMENT INWESTYCYJNY, SZKATUŁA, PAŃSTWO UNITARNE, PLAFON, KOKSOWNIK, MILCZĄCA ZGODA, CHOROBA HABERMANNA-MUCHY, RACHUNEK WEKTOROWY, KARAKAŁPAKSTAN, ŚLEPOTA KOROWA, GOBELINIARZ, PLAZMOLIZA, LIEBIG, PIES MYŚLIWSKI, RECEPTYWNOŚĆ, KOLUMNA MARYJNA, POLE MAGNETYCZNE, ELEGANCIK, SIEWIEROMORSK, KAMICA, PAŃSTWO ZWIĄZKOWE, SAROS, MASWERK, VALLA, GARNA, POBLISKOŚĆ, AGRAFA, KOLORYSTYKA, ODWSZALNIA, ZWARCIE, CHOROBA OGUCHIEGO, USTNOŚĆ, NASADA, RAMIENICA SZORSTKA, DENATURACJA BIAŁKA, SZKŁO OPTYCZNE, KOCIOŁ, ŻÓŁTLICZKA, LICZBA CAŁKOWITA, ZAWÓD, POJAZD GĄSIENICOWY, LABORANT, INDYGOWIEC, SKALICA, JAMA STAWOWA, BASZTAN, EURYTERMICZNY ORGANIZM, TRZĘSIEC MEKLEMBURSKI, TUNEZYJSKI, MIENIE ZAMIENNE, KOŃ KABARDYŃSKI, WYŚCIG, CYKL WEGETACYJNY, KANIBALIZACJA, ?MAJSTRA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.786 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ELIMINOWANIE POWTARZAJĄCYCH SIĘ CZĘŚCI W ZBIORZE DANYCH, PROCES STOSOWANY PRZY OKAZJI TWORZENIA KOPII ZAPASOWYCH DANYCH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ELIMINOWANIE POWTARZAJĄCYCH SIĘ CZĘŚCI W ZBIORZE DANYCH, PROCES STOSOWANY PRZY OKAZJI TWORZENIA KOPII ZAPASOWYCH DANYCH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
DEDUPLIKACJA eliminowanie powtarzających się części w zbiorze danych, proces stosowany przy okazji tworzenia kopii zapasowych danych (na 12 lit.)

Definicje krzyżówkowe

DEDUPLIKACJA
eliminowanie powtarzających się części w zbiorze danych, proces stosowany przy okazji tworzenia kopii zapasowych danych (na 12 lit.).

Oprócz ELIMINOWANIE POWTARZAJĄCYCH SIĘ CZĘŚCI W ZBIORZE DANYCH, PROCES STOSOWANY PRZY OKAZJI TWORZENIA KOPII ZAPASOWYCH DANYCH sprawdź również:

schron lub loch w dawnych fortyfikacjach ,
postrzeganie rzeczywistości z punktu widzenia spraw Polski i Polaków ,
Graptemys pseudogeographica - gatunek gada z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, z rodziny żółwi błotnych, o uwypuklonych środkowych tarczkach karapaksu, występujący w Ameryce Północnej ,
mieszkaniec Etiopii, człowiek pochodzenia etiopskiego ,
osoba, która mieszka na wsi i pracuje na roli, często jest właścicielem swojej gospodarki ,
Bóg religii monoteistycznych, postrzegany jak ten, który przebywa w empireum ,
zdanie, którego rezultatem powinna być odpowiedź partneta w komunikacji na jakieś pytanie ,
Vanellus miles miles - nominatywny podgatunek ptaka wyróżniony w obrębie gatunku czajka płatkolica (Vanellus miles) ,
dokumenty w archiwum ,
mały nóż ,
twierdzenie analizy matematycznej pozwalające stwierdzić zbieżność pewnych ciągów i wyznaczyć ich granice ,
długi płaszcz damski, o kolistym obwodzie, z rozcięciami zamiast rękawów ,
chryzofity, glony złociste, Chrysophyta - typ protistów roślinopodobnych zaliczanych do glonów; są to organizmy jednokomórkowe lub kolonijne, wyjątkowo tylko wielokomórkowe ,
Amphiuma tridactylum - gatunek płaza ogoniastego z rodziny amfium ,
manewr lotniczy polegający na zbliżaniu się samolotu do określonego punktu (np. na powierzchni ziemi), końcowy fragment lotu ,
studentami należący do stowarzyszenia o charakterze samokształceniowym i politycznym, wywodzącego się z XIX-wiecznych Niemiec ,
dział fizyki zajmujący się badaniem i wyjaśnianiem struktury i własności fizycznych cząsteczek, natury wiązań chemicznych oraz ich funkcji i roli w układach fizycznych, chemicznych i biologicznych ,
hiszpański dość powolny i majestatyczny taniec ludowy ,
dzień, który właśnie trwa ,
BIUST ,
'Noce i ... ', powieść ,
miasto w Australii (Nowa Płd. Walia), w dolinie rzeki Hunter, ośrodek wydobycia węgla kamiennego ,
grupa uzwojeń generatora ,
człowiek, który działa w obszarze polityki, zajmuje się - najczęściej zawodowo - polityką ,
mały budynek ,
to, że ktoś lub coś ma najwyższe znaczenie, góruje nad innymi, przewodzi ,
wzór matematyczny na wartość wyrazów ciągu lub wartości funkcji zależny bezpośrednio od numeru wyrazu ciągu, lub argumentów funkcji ,
zawartość basenu, naczynia, umożliwiającego osobom obłożnie chorym wypróżnianie się w pozycji leżącej lub półleżącej bez opuszczania łóżka ,
lipid, lipoid - naturalny związek organiczny, którego cząsteczki zawierają długołańcuchowe kwasy tłuszczowe ,
oceaniczny ptak z północy

Komentarze - ELIMINOWANIE POWTARZAJĄCYCH SIĘ CZĘŚCI W ZBIORZE DANYCH, PROCES STOSOWANY PRZY OKAZJI TWORZENIA KOPII ZAPASOWYCH DANYCH. Dodaj komentarz

2×6 =

Poleć nas znajomym:

x