MASZYNA ANALITYCZNO-LICZĄCA, SEGREGUJĄCA PERFOROWANE KARTY WEDŁUG RODZAJU ZAPISANYCH NA NICH DANYCH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KOLATOR to:

maszyna analityczno-licząca, segregująca perforowane karty według rodzaju zapisanych na nich danych (na 7 lit.)MIESZACZ to:

maszyna analityczno-licząca, segregująca perforowane karty według rodzaju zapisanych na nich danych (na 8 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KOLATOR

KOLATOR to:

patron kościoła bądź jego fundator (na 7 lit.)KOLATOR to:

maszyna analityczno-licząca, segregująca perforowane karty według rodzaju zapisanych na nich danych (na 7 lit.)KOLATOR to:

fundator kościoła mający prawo obsadzania urzędów kościelnych (na 7 lit.)KOLATOR to:

maszyna analityczno licząca, która z doprowadzonych do niej kart dziurkowanych, wybiera poszczególne i rozdziela na grupy (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "MASZYNA ANALITYCZNO-LICZĄCA, SEGREGUJĄCA PERFOROWANE KARTY WEDŁUG RODZAJU ZAPISANYCH NA NICH DANYCH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 1.905

AZOLLA, ZROSTNICA, MAJ, SZEREG NAPIĘCIOWY, OGONOPIÓR USZASTY, KĄTNIK WIEJSKI, RACJONALIZM EMPIRYCZNY, UKŁAD FUNKCJONALNY, MŁOTKOWNICA, TASIEMIEC NIEUZBROJONY, KRZYŻAK ŁĄKOWY, PODTYP, SMOCZEK, BIBLIOGRAFIA, STAWONOGI, ŻYWA GOTÓWKA, PROPAGANDA, SZCZOTKA KRYSTALICZNA, ANTYLOPA TYBETAŃSKA, TAWROSZ PIASKOWY, PIERWOTEK, MAPA MORSKA, GUMA ARABSKA, GRUSZA USSURYJSKA, SADÓWKA, PROCES DECYZYJNY, RAMIONA, INFLACJA, MATERIAŁ BUDOWLANY, CZASOWNIK POSIŁKOWY, ZIEMIA, POGROBOWIEC, PŁACHTA ZYGALSKIEGO, DŻELADA BRUNATNA, TRANSFER, KOPARKOŁADOWARKA, TRAGAKANTA, MAKÓWKA, BAGNO, TAJEMNICA STATYSTYCZNA, GWIAZDA BETLEJEMSKA, CZAPLA MODRA, GARNA, MEWKA, SZAMEROWANIE, MASZYNA ELEKTRYCZNA, CANALETTO, BAKTERIA KORZENIOWA, DEDUPLIKACJA, WĘŻÓWKA PALMIASTA, TALERZ PERKUSYJNY, CIEMIENIEC KĘDZIERZAWNY, BD, OSKRZELE, ODDZIAŁ ZAPOROWY, ODLEWARKA, KONDOR KALIFORNIJSKI, ODLEWARKA, DELFIN SZARY, LISTOPAD, ANALIZA DYSKRYMINACYJNA, EPIGENEZA, SZANTA, CZARNY KOŃ, JASNOTA GAJOWIEC, KARA TALIONU, ŁADNICZKA OKAZAŁA, REJESTR KARNY, NOMINALIZM, KOŃ MORSKI, ZASADA WIELKODUSZNOŚCI, AMUR BIAŁY, CZŁON PĘDOWY, METASEKWOJA CHIŃSKA, KANONICZKI, PONCYRIA TRÓJLISTKOWA, KLASTER, NIERÓBKA CZARNIAWA, PAMIĘĆ BUFOROWA, BULION, BADANY, PODZIAŁ HARMONICZNY, FREZARKA GLEBOWA, KODEKS CYWILNY, TYGRYS SZABLASTOZĘBNY, STRING, NEPTUN, CYWILIZACJA, ODCHYLENIE BEZWZGLĘDNE, DEKORTYKATOR, GORĄCZKA MALTAŃSKA, FREESTYLE, ROZCIĘGNO DŁONIOWE, SYSTEM TRANSAKCYJNY, KOMBAJN, ACHAJOWIE, NAJŚWIĘTSZA OFIARA OŁTARZA, KLASYFIKACJA, PRZEMYSŁ PETROCHEMICZNY, POCZET SZTANDAROWY, TYGRYS, STARORAKI, FILTR, LINIOWIEC, ROBOT, BOBREK TRÓJLISTNY, GUMA BENJAMINA, RYJÓWKA KRÓTKOOGONIASTA, ZAWISAK, K.C, REJESTR SĄDOWY, DIBATAG, KONTROLA AUTOMATYCZNA, MEKHAUZJA, MASZYNA OBLEWNICZA, ATERYNA SMUGOBOK, ŁAMARKA, TYGRYS SZABLOZĘBNY, OFFSET, ANOA GÓRSKI, AETOZAURY, TERMIDORIANIN, BOEUF STROGONOW, CHLORELLA, TAMARYNDOWIEC INDYJSKI, RZEKOTKA NOWOGWINEJSKA, SELSYN, RELACJA RÓWNOWAŻNOŚCI, GERENUK, DAROWNIK PRZEDZIWNY, BEDŁKA, TRZMIEL ZAMASKOWANY, INTERAKCJONIZM SYMBOLICZNY, MASZYNA DO PISANIA, GRZECH SODOMSKI, MASZYNA KOMUTATOROWA, SERDUSZKA OKAZAŁE, CIEPLICA, MUNDŻAK CZARNY, KRYPTOMERIA JAPOŃSKA, KLIMAKTER, CZUBNICZKA OMĄCZONA, BAWÓŁ PRZYLĄDKOWY, ZBRODNIA HITLEROWSKA, GROMADNICA, GŁĘBOKA HOMOLOGIA, JELEŃ PAMPASOWY, BIBLIOTEKA, DINAR CHORWACKI, ROSOŁEK, MANIPULATOR, TRZMIEL SZEŚCIOZĘBNY, OSIE, TOKARKA, SĘPNIK CZARNY, MEREŻKA, PSZCZOŁA WSCHODNIOAZJATYCKA, MIRA, STARA, KOLOR MOCNY, USŁUGA OBCA, OLIWKOBRODAL, MASZYNA CIEPLNA, DRUŻBART, AUTOMAT ZRĘCZNOŚCIOWY, CNOTA KARDYNALNA, CZARNA OWCA, WEJŚCIE, ANALITYKA BIZNESOWA, WOSZERIA, COUPER, GOŁYSZEK CHIŃSKI, DŻELADA, RYWAL, BARWIARKA ZWROTNA, MASZYNA DO SZYCIA, ŚCINACZ ZIELONEK, ABONAMENT, KONDOR WIELKI, STRUKTURA FUNKCYJNA, GRYM, SERDUSZKA OKAZAŁA, AMFIPRION, BORÓWKA, AMIODARON, WALE DZIOBOGŁOWE, LORI POTTO, AUTONOM, APOLIŃSKOŚĆ, BIBLIOGRAFIA, PRZEKIEROWANIE, SKRONIE, LAKONIZM, MAŁA INFORMATYKA, DETERMINIZM, ŻÓŁW DIAMENTOWY, ETIOPKA, TAŚMA, KOPIEC, PUŁK, KWIETNIK, BYSTRZYK BŁĘKITNY, KUC HACKNEY, PAMIĘĆ MASOWA, KLEJARKA, RELATYWIZM MORALNY, KOWARI, SKANER, MODERN, GRUPA ADDYTYWNA, OBŁUSZYN, MAGNETYZM ZWIERZĘCY, DINOZAURY GADZIOMIEDNICZNE, SZERSZEŃ, ARCHIWIZACJA DANYCH, STATYSTYKA, BLOKADA, ĆAKRA, ZEBRA, TRZECI ZAKON, MORŚWIN BIAŁOPŁETWY, DZIEJOPISARSTWO, PŁYTA, KLUCZ, MIESZACZ, TORFOWCE, BEZPIECZEŃSTWO ZEWNĘTRZNE, MASZYNA, KACZKA CZUBATA, JAGODNIK, MĄŻ, MORELA, IDEAŁ PIERWSZY, WORCZAKOWATE, KOMBAJN, KONCERNIAK, FORMULARZ SPISOWY, ROŚLINA ZARODNIKOWA, ABLACJA, MASZYNA, RZEKOTKOWATE, ŻAKARD, AMARANT, WIELOPŁETWCE, TRĘBACZE, PROSTNICA, SKAT, MASZYNA INFORMACYJNA, GRZBIETORODOWATE, GWIAZDONOS, ŁOSIE ROGI, SKOCZEK PUSTYNNY, POST, BARCZATKA DĘBOLISTNA, JAPOK, ŻWAWIK SREBRZYSTY, TYPOLOGIZACJA, TRASOWANIE, SERCÓWKA, ODTWARZACZ, KOWARKA, STOJAKI, DYSTRYBUCJA KOMPLEMENTARNA, URSON, BLENDED WHISKY, PODPIS CYFROWY, TRZMIEL RDZAWOODWŁOKOWY, TYPIZACJA, SĄD SZCZEGÓŁOWY, KSIĘGA DOMOWA, ACENA NOWOZELANDZKA, POSTĘPOWANIE, SYSTEM KLASY BUSINESS INTELLIGENCE, PRZEBITKA, HAFCIARSTWO, WSTRZĄS ENDOTOKSYCZNY, FLUID, POSIEW, EFEKT LOTOSU, KATALOG SYSTEMATYCZNY, MATERIAŁ ROZMNOŻENIOWY, ELEKTRODA WSKAŹNIKOWA, SZYPLIN, TETRASTYCH, GIĘTKOZĄB, AFLATOKSYNA, REMI, SARDYNELA KAMERUŃSKA, PAKU CZARNOPŁETWY, SIERPIEŃ, UPRAWNIENIE ADMINISTRATORSKIE, FISZA, PUNKT KONSTRUKCYJNY, ARGUS MALAJSKI, KOSZATNICZKA GÓRSKA, MASZYNA SAMOBIEŻNA, LOTNISKOWIEC ŚMIGŁOWCOWY, TENREK ZWYCZAJNY, STOPKA, ?SARDYNELA OLEISTA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 1.905 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

MASZYNA ANALITYCZNO-LICZĄCA, SEGREGUJĄCA PERFOROWANE KARTY WEDŁUG RODZAJU ZAPISANYCH NA NICH DANYCH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: MASZYNA ANALITYCZNO-LICZĄCA, SEGREGUJĄCA PERFOROWANE KARTY WEDŁUG RODZAJU ZAPISANYCH NA NICH DANYCH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KOLATOR maszyna analityczno-licząca, segregująca perforowane karty według rodzaju zapisanych na nich danych (na 7 lit.)
MIESZACZ maszyna analityczno-licząca, segregująca perforowane karty według rodzaju zapisanych na nich danych (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KOLATOR
maszyna analityczno-licząca, segregująca perforowane karty według rodzaju zapisanych na nich danych (na 7 lit.).
MIESZACZ
maszyna analityczno-licząca, segregująca perforowane karty według rodzaju zapisanych na nich danych (na 8 lit.).

Oprócz MASZYNA ANALITYCZNO-LICZĄCA, SEGREGUJĄCA PERFOROWANE KARTY WEDŁUG RODZAJU ZAPISANYCH NA NICH DANYCH sprawdź również:

w żeglarstwie: zgrubienie, wypukłość rękojeści wiosła ,
dobra naturalne dostępne dla człowieka, odnawialne źródła energii i kopaliny ,
osoba mało inteligentna, tępa ,
jednostka używana w informatyce oznaczająca kwadrylion bajtów (1 JB = 1E+24 B) ,
samojezdna maszyna wyrównująca przebieg i płaszczyznę toru kolejowego ,
instrument muzyczny z grupy idiofonów klawiszowych, wynaleziony pod koniec XIX w., przypominający kształtem fisharmonię; dźwięki wytwarzane są poprzez uderzania uruchamianych przy pomocy klawiszy młoteczków w połączone z rezonatorem skrzynkowym metalowe płytki, które wydają dźwięk zbliżony do dzwonków ,
świstek papieru, plakietka potwoerdzające dokonanie opłaty za coś ,
nauka o kulturze i języku Grecji starożytnej i współczesnej ,
egzemplarz cudo ,
miejsce, gdzie dwa elementy geograficzne, np. dwie drogi, ramiona rzeki, pasma górskie, rozchodzą w różne strony ,
zespół cech typowych dla Dolnego Śląska, czegoś z tego regionu lub jego mieszkańca ,
miasto w Indiach (Karnataka) główny w kraju ośrodek eksploatacji złota i srebra ,
mistyczno-ascetyczny kierunek w islamie powstały w VII i VIII w ,
człowiek bez energii, niezgrabny, niezaradny ,
Aphrodroma brevirostris - gatunek ptaka z rodziny burzykowatych (Procellariidae) ,
kraina historyczna w południowo-wschodniej Francji, we francuskich Alpach, przy granicy ze Szwajcarią i Włochami ,
kod ISO 4217 dolara Brunei ,
duża karuzela z siedzeniami rozmieszczonymi na kole obracającym się w pionie ,
proces zachodzący w zakresie ekonomii ,
tzw. figura przydrożna, kapliczka, krzyż, małe, przydrożne miejsce kultu ,
końcowa część widlastego rozgałęzienia bezlistnych pędów kopalnych paprotników psylofitów ,
inna nazwa opieńki cesarskiej ,
stopień w okopie bądź wale fortu, umożliwiający strzelanie z broni ręcznej ponad przedpiersiem ,
żużlowiec szwedzki, siedmiokrotny mistrz świata w latach 1970-77 ,
lampa stroboskopowa, dająca charakterystyczne, przerywane światło, używana w celach rozrywkowych ,
organizm, który jest zdolny się zregenerować ,
element mający za zadanie przyjmowanie energii uderzenia i chronienie elementu (pojazdu, budowli, miejsca) na którym jest zamocowany ,
but z grubą podeszwą, zakładany na miękki pantofel przy wychodzeniu z domu na ulicę, noszony ok. XI-XVIII w ,
to, że jakaś czynność jest wykonywana bez litości ,
kwadratowa sieć rybacka o powierzchni nie większej niż 1×1 m i oczkach sieci nie mniejszych niż 5 mm, rozpięta na dwóch skrzyżowanych pałąkach, służąca do łowienia ryb na przynętę

Komentarze - MASZYNA ANALITYCZNO-LICZĄCA, SEGREGUJĄCA PERFOROWANE KARTY WEDŁUG RODZAJU ZAPISANYCH NA NICH DANYCH. Dodaj komentarz

5+2 =

Poleć nas znajomym:

x