OBRABIARKA; MASZYNA STOSOWANA DO OBRÓBKI SKRAWANIEM POWIERZCHNI WALCOWATYCH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

TOKARKA to:

obrabiarka; maszyna stosowana do obróbki skrawaniem powierzchni walcowatych (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "OBRABIARKA; MASZYNA STOSOWANA DO OBRÓBKI SKRAWANIEM POWIERZCHNI WALCOWATYCH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 1.264

REFOWANIE, OŚLIZGŁOŚĆ, AKR, PRYSZNIC, ŁASZT, LOTOS, ŁUK, PODRYWKA, POMPA PUSZKOWA, ŁAMACZ, MASZYNA KUGLERSKA, PUNKT PODSŁONECZNY, SKRAJ, ŁUT, MAPA HIPSOMETRYCZNA, SILNIK INDUKCYJNY, ALFA-BLOKER, LICOWANIE, RĘBARKA, NIEBIOSY, BINARNOŚĆ, GOSPODARSTWO KARŁOWATE, ALTIMETRIA SATELITARNA, AGAT, KUWETA, STANOWISKO DOKUMENTACYJNE, PERSKIE OKO, SYNGIEL, ŚRODEK GRZYBOBÓJCZY, PINTA, CZYSZCZARNIA, EUROPA ŚRÓDZIEMNOMORSKA, SODA, ŁAMARKA, MILA METRYCZNA, PALCAT, MŁYNEK MODLITEWNY, TRAWA PASTEWNA, BIEG PŁASKI, ATMOSFERA ZIEMSKA, MILA KWADRATOWA, SPAJAK, KRAWATKA, STOPKA, PODCHLORYN, BLASZKA, MASZYNA TŁOKOWA, STOŻEK GLACIFLUWIALNY, OSAD, RADIOFARMECUTYK, EPILIT, PÓŁCIEŃ, ISTOTA SZARA, PODRYWKA WĘDKARSKA, CIAŁO KOLANKOWATE PRZYŚRODKOWE, AMFIBIA, RÓWNOWAŻNIK ELEKTROCHEMICZNY, KONGRUENCJA, ZADRAPNIĘCIE, NUMER, GAROSMANCJA, ŁYŻKA STOŁOWA, TRAGAKANTA, LECZENIE WSTRZĄSOWE, PAPA, OKNO TEKTONICZNE, MM, ZSZYWARKA, TOKARKA STOŁOWA, MILA MORSKA, ODKAŻALNIK, CZUCIE SOMATYCZNE, ANGARIA, KAMIZELKA RATUNKOWA, WYBIELACZ OPTYCZNY, WODA POWIERZCHNIOWA, SZMELC, IRRADIACJA, NÓŻ, HAMULEC TARCZOWY, METAMORFIZM WSTECZNY, BRIE, MASZYNA INDUKCYJNA, EPIPSAMMON, ELEKTRONOWOLT, BRYLL, PLEWA, WYPRYSK KONTAKTOWY, KAZUISTYKA, TOKARKA ZATACZARKA, ZAMIEĆ, KOMBAJN, MIĘDLARKA, NACIEK, NASKALNIK, BAWOLE OKO, PROCES GEOLOGICZNY, KRATER, WARSTWA GRANICZNA, KATANGA, PŁYTKA BAKTERYJNA NAZĘBNA, PODBIJARKA TOROWA, OWERLOK, SPŁAWIK, KAFTAN BEZPIECZEŃSTWA, ZARYSOWANIE, TOKARKA WIELONOŻOWA, MLEWNIK, PIEC GRZEWCZY, MAZIÓWKA, LIBRACJA, MŁOT, MI2, ROŚLINA PRZYPRAWOWA, MYLAR, TWARDE LĄDOWANIE, MECHANIZM RÓŻNICOWY, ŚCIANA, MAKARON, JAMA, OBRÓBKA SKRAWANIEM, CLL, MASZYNA DYDAKTYCZNA, LEMNID, ROBOT, STEREOTAKSJA, PUNIJCZYK, MŁYN, KIESZEŃ PATOLOGICZNA, PIANOPLASTYK, MASZYNA SAMOWZBUDNA, MENISK, SZTYCH, LEJ KRASOWY, ŚLIZGACZ, RUBEL TRANSFEROWY, WALEC, MATERIAŁ MORENOWY, PRÓBA WODY, MASZYNA WYPOROWA, ŁAN, TERMINATOR, FAKTURA, MASZYNA ROTACYJNA, BIAŁA RDZA, RÓWNIA, PIKÓWKA, RÓWNIK, KOTWICZNIKOWCE, 2-AMINOETANOL, POMPA CIEPŁA, SĄŻEŃ KWADRATOWY, MIĘDLARKA, KORYTO RZEKI, ŻNIWIARKA, PRZEKRÓJ CZYNNY, BOMBA KOBALTOWA, ŁÓDŹ LATAJĄCA, KRZYWA HIPSOMETRYCZNA, MIEJSCE, ROZKŁADARKA, KROSNO, TERYTORIUM, GARKUCHNIA, CYNAMON MAGELLAŃSKI, BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY, LODOWICA, PRASA, AZYDOTYMIDYNA, BROMOLEJ, BEJCÓWKA, MILA ANGIELSKA, WYPUKŁOŚĆ, ŁUPINA, KROPKOWANIE, FORMIERKA, BORDER, MEKHAUZJA, PRZESIEWACZ, TERMIT, FAKOEMULSYFIKACJA, UNCJA, WĘŻOWNIK, MATERIAŁ OPATRUNKOWY, ZADRAPANIE, OBRAZ, PROTEZA DENTYSTYCZNA, HEMISFEREKTOMIA, STAL DAMASCEŃSKA, SILNIK ASYNCHRONICZNY, WARSTWA JASNA, PAPA TERMOZGRZEWALNA, SIECZKARNIA BIJAKOWA, UMBRA, ORLA, AR, SATELITA METEOROLOGICZNY, GAZ WĘGLOWY, PLAMA BARWNA, CORO, SELENOGRAFIA, JĘZOR OSUWISKOWY, TRANSGRESJA MORZA, DOCISK, MAŚĆ KOŃSKA, GEOLOGIA, KRAJANKA, CHROPOWATOŚĆ, WIATR, DOLOT, MIMETYZM, MASZYNA WYTRZYMAŁOŚCIOWA, MŁOTKOWNICA, TARCZA, MASZYNA OTWARTA, MASZYNA ANALOGOWA, MASZYNA SPRĘŻAJĄCA, CHROPAWOŚĆ, BRODAWKA, CENA TRANSFEROWA, BRONA, POLE, MASZYNA KOMUTATOROWA, TWIERDZENIE, UNCJA MIĘDZYNARODOWA, ENDOSKOP, PODSTAWKA, TRYTYTKA, CERIWASTATYNA, ŚLIZGAWKA, ŚRUTOWNIK, MACERACJA, KIESZEŃ PRZYZĘBNA, MASZYNA FORMIERSKA, POŁYSK, MORENA NIWALNA, DRUKARKA ELEKTROSTATYCZNA, MAPA GEOLOGICZNA, FLADROWANIE, MACHINA WOJENNA, EROZJA RZECZNA, KOSIARKA, PŁASZKA, LIGAWA, ŚNIOT, KUTER, SILNIK PNEUMATYCZNY, TOKARKA KŁOWA, GNIOTOWNIK, SZPACHLA, GRANICA PAŃSTWA, EGZOSFERA, KOHORTA, NISZA NIWALNA, PRZECZULICA, FLAXMAN, ŚLIZGAWKA, MILA NA GODZINĘ, CEDET, GRUNT, JAMA, PORĘCZ, BENZYNÓWKA, WYCHÓD, BARN, PODGŁÓWEK, MIÓD SYCONY, BRODAWKA PŁASKA, POZYCJA CZTEROKOŃCZYNOWA, NEOSTYGMINA, KONIEC, EPIPELON, KATNIK, FRESKO, MENISK, METAMORFIZM RETROGRESYWNY, HEKTAR PRZELICZENIOWY, NASTĘP, FLIZA, GRZBIETOPŁAT, ELEKTRODA OGNISKUJĄCA, NAROST, CHŁODZENIE ABLACYJNE, DRZEWO DECYZYJNE, ZJAWISKO ELEKTROKINETYCZNE, MASZYNA LICZĄCO-ANALITYCZNA, ŚLIZGAWKA, STOPA KWADRATOWA, ZADRAPANIE, MASZYNA ENERGETYCZNA, OCZKO, INWERSJA RZEŹBY, ODBICIE, TILAPIA WIELKOGŁOWA, KOWARKA, POTENCJAŁ, KILOMETR NA GODZINĘ, IMADŁO, PIANOPLASTIK, ?MASZYNA DO PISANIA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 1.264 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

OBRABIARKA; MASZYNA STOSOWANA DO OBRÓBKI SKRAWANIEM POWIERZCHNI WALCOWATYCH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: OBRABIARKA; MASZYNA STOSOWANA DO OBRÓBKI SKRAWANIEM POWIERZCHNI WALCOWATYCH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
TOKARKA obrabiarka; maszyna stosowana do obróbki skrawaniem powierzchni walcowatych (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

TOKARKA
obrabiarka; maszyna stosowana do obróbki skrawaniem powierzchni walcowatych (na 7 lit.).

Oprócz OBRABIARKA; MASZYNA STOSOWANA DO OBRÓBKI SKRAWANIEM POWIERZCHNI WALCOWATYCH sprawdź również:

w żeglarstwie: zgrubienie, wypukłość rękojeści wiosła ,
dobra naturalne dostępne dla człowieka, odnawialne źródła energii i kopaliny ,
osoba mało inteligentna, tępa ,
jednostka używana w informatyce oznaczająca kwadrylion bajtów (1 JB = 1E+24 B) ,
samojezdna maszyna wyrównująca przebieg i płaszczyznę toru kolejowego ,
instrument muzyczny z grupy idiofonów klawiszowych, wynaleziony pod koniec XIX w., przypominający kształtem fisharmonię; dźwięki wytwarzane są poprzez uderzania uruchamianych przy pomocy klawiszy młoteczków w połączone z rezonatorem skrzynkowym metalowe płytki, które wydają dźwięk zbliżony do dzwonków ,
świstek papieru, plakietka potwoerdzające dokonanie opłaty za coś ,
nauka o kulturze i języku Grecji starożytnej i współczesnej ,
egzemplarz cudo ,
miejsce, gdzie dwa elementy geograficzne, np. dwie drogi, ramiona rzeki, pasma górskie, rozchodzą w różne strony ,
zespół cech typowych dla Dolnego Śląska, czegoś z tego regionu lub jego mieszkańca ,
miasto w Indiach (Karnataka) główny w kraju ośrodek eksploatacji złota i srebra ,
mistyczno-ascetyczny kierunek w islamie powstały w VII i VIII w ,
człowiek bez energii, niezgrabny, niezaradny ,
Aphrodroma brevirostris - gatunek ptaka z rodziny burzykowatych (Procellariidae) ,
kraina historyczna w południowo-wschodniej Francji, we francuskich Alpach, przy granicy ze Szwajcarią i Włochami ,
kod ISO 4217 dolara Brunei ,
duża karuzela z siedzeniami rozmieszczonymi na kole obracającym się w pionie ,
proces zachodzący w zakresie ekonomii ,
tzw. figura przydrożna, kapliczka, krzyż, małe, przydrożne miejsce kultu ,
końcowa część widlastego rozgałęzienia bezlistnych pędów kopalnych paprotników psylofitów ,
inna nazwa opieńki cesarskiej ,
stopień w okopie bądź wale fortu, umożliwiający strzelanie z broni ręcznej ponad przedpiersiem ,
żużlowiec szwedzki, siedmiokrotny mistrz świata w latach 1970-77 ,
lampa stroboskopowa, dająca charakterystyczne, przerywane światło, używana w celach rozrywkowych ,
organizm, który jest zdolny się zregenerować ,
element mający za zadanie przyjmowanie energii uderzenia i chronienie elementu (pojazdu, budowli, miejsca) na którym jest zamocowany ,
but z grubą podeszwą, zakładany na miękki pantofel przy wychodzeniu z domu na ulicę, noszony ok. XI-XVIII w ,
to, że jakaś czynność jest wykonywana bez litości ,
kwadratowa sieć rybacka o powierzchni nie większej niż 1×1 m i oczkach sieci nie mniejszych niż 5 mm, rozpięta na dwóch skrzyżowanych pałąkach, służąca do łowienia ryb na przynętę

Komentarze - OBRABIARKA; MASZYNA STOSOWANA DO OBRÓBKI SKRAWANIEM POWIERZCHNI WALCOWATYCH. Dodaj komentarz

4+8 =

Poleć nas znajomym:

x