KOMPUTER - ELEKTRONICZNA MASZYNA SŁUŻĄCA DO PRZETWARZANIA INFORMACJI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KOMP to:

komputer - elektroniczna maszyna służąca do przetwarzania informacji (na 4 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "KOMPUTER - ELEKTRONICZNA MASZYNA SŁUŻĄCA DO PRZETWARZANIA INFORMACJI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 940

ADRES INTERNETOWY, MYJKA, GARDEROBIANKA, WIZJER, BAKEN, MASZYNA TURINGA, DYSKURSYWNOŚĆ, TELEKS, RAFA, FORUM DYSKUSYJNE, INFORMATOR, KONWERSJA, KRYPTOLOGIA, DESKRYPTOR, MASZYNA SPRĘŻAJĄCA, NIEOBEZNANIE, FREZARKA KOPIARKA, WYWABIACZ, KUTER, SZEREG CZASOWY, DSS, TRYJER, ZB, MNICH, BOCZNICA KOLEJOWA, REJESTR, TELEMARK, INTELIGENCJA PSYCHOMETRYCZNA, GARBNIK, DOBIJAK, LINOLEUM, FALEŃ, KUTER, DEFLEKTOR, PAKULARKA, WYWIAD CHOROBOWY, MASZYNA FORMIERSKA, MLEWNIK, ŁAMARKA, BROŃ SIECZNA, MASZYNA CIEPLNA, ODKAŻALNIK, LAWETA, KOSTUR, SZCZĘKOCZUŁKI, PODRYWKA WĘDKARSKA, KB, KOPARKA, DOBROWOLSKI, FANFARA, MASZYNA MAGNETOELEKTRYCZNA, RAKIETA ATMOSFERYCZNA, SUBSKRYBENT, ARCHITEKTURA KOMPUTERA, ŁOŻE, POMPA OBIEGOWA, FEROMON, PALETA, SMAROWIDŁO, SZUM INFORMACYJNY, POSTING, SKIP, SYSTEM SYMBOLICZNY, SZPIEG PRZEMYSŁOWY, INŻYNIERIA SPOŁECZNA, CAŁUN, OBJĘTOŚĆ, PAS STARTOWY, STUDNIA ABISYŃSKA, MASZYNA WYPOROWA, KILOFEK, NAPEŁNIACZ, PLAYER, MAIL, KOMBAJN, KOLATOR, DZIENNIKARSTWO ŚLEDCZE, ROBOT, TURMA, STĘPKA PRZECHYŁOWA, KLAPA, WYWIAD, KB, PRZESYŁ, TARCZA, WOLUMIN, JAKUBKA, ELEKTRODA WSKAŹNIKOWA, ANALIZA SWOT, NOŚNIK, INSTYTUCJA OBOWIĄZANA, SPRZĄCZKA, SZCZYT GÓRY LODOWEJ, TOKARKA, WOSK PSZCZELI, ŁĄCZNOŚĆ, SELSYN, WIESEL, CZYSZCZALNIA, PROMIEŃ SŁOŃCA, TARCZA, KRYPA, SPIS LUDNOŚCI, OKTET, KOMPRESJA IMPULSÓW, KULISA, TRAWIENIE, CZEKAN, MÓZG ELEKTRONOWY, PRASA, DREN, LAPTOP, MUZYKA ELEKTRONICZNA, KODER, ŁAPA, PÓŁKAPONIERA, REMAT, YBIT, UKŁAD WEJŚCIA-WYJŚCIA, SZPARKA, PUBLIKATOR, PYTANIE, GÓRA LODOWA, MLECZKO, KB, KOPARKOŁADOWARKA, ŚCIERAK, MASZYNA ELEKTROSTATYCZNA, PROCES POZNAWCZY, MASZYNA MATEMATYCZNA, HOST, KONWERTER, KILOBIT, NEURON, FORMIERKA, RECEPCJA, PTASIE MLECZKO, SKALA BEAUFORTA, NIEWIEDZA, BUDOWLA HYDROTECHNICZNA, AMNEZJA NASTĘPCZA, BIAŁY WYWIAD, PAMIĘĆ KRÓTKOTRWAŁA, OPYLACZ, KAFAR, INFORMACYJNOŚĆ, MIESZACZ, KESON, GROTA OGRODOWA, PODŚCIÓŁKA, MÓZG MATRIOSZKA, BULLETIN BOARD SYSTEM, INFORMATOR, GNOJNIK, DZIEDZICTWO ARCHEOLOGICZNE, ZWIJARKA, KURIER PODHALAŃSKI, DUŻA ŁYŻKA, MASZYNA SAMOBIEŻNA, KAPSUŁA RATUNKOWA, NASTĘP, SPIKER, MASZYNA ROLNICZA, DYNAMIKA UKŁADÓW, ENTROPIA WARUNKOWA, DETEKTYW, YBIT, LAMPA ELEKTROMETRYCZNA, MASZYNA TŁOKOWA, LIZAK LOGOPEDYCZNY, SERWER WIDEO, CZYNNOŚĆ PSYCHICZNA, TEORIA INFORMACJI, MASZYNA ELEKTRYCZNA, APRETURA, SYSTEM POMIAROWY, NOWINKARSTWO, MIARA, PERKUSJA ELEKTRONICZNA, STATYSTYKA, AMIGA, OBRAZ KLINICZNY, KOMBAJN, SUBSTANCJA DODATKOWA, HERBATA ZIELONA, MAGNETO, CZYTNIK, KIOSK, ŚCIÓŁKA, MASZYNA SZWALNICZA, MB, MAGIEL, DZIEDZICZENIE MITOCHONDRIALNE, WYTYK, MASZYNA ROBOCZA, STOKER, TUSZ, DOSTĘP, SERWER, SPOWALNIACZ, KLIN, MASZYNA SAMOWZBUDNA, SONIFIKACJA, KOMPUTER KWANTOWY, KOŁOWRÓT, BAJCIK, IMPULS, WYWIAD LEKARSKI, PABLO, KOMP, PISMO HIERATYCZNE, ANAMNEZJA, PRASA, RÓW, OGRZEWANIE, SPEAKER, KORBA, GALETA, PRALKA, SOŚNIK, REGIONALISTA, ŹRÓDŁO ARCHEOLOGICZNE, CZUCIE SOMATYCZNE, FOLA, KOSIARKA, CENTRALA TELEFONICZNA, WYSZUKIWARKA INTERNETOWA, WIERZCHOŁEK GÓRY LODOWEJ, GNIAZDO SIECIOWE, FORUM, YB, ZB, EKSABIT, WYWIAD, ARON HA-KODESZ, WILK, ZWIAD, ŚCINACZ ZIELONEK, KOD KRESKOWY, KOMBAJN ZIEMNIACZANY, ZSZYWARKA, WYDMUCHIWACZ, KYLIKS, PRZETWARZANIE JĘZYKA NATURALNEGO, POTENCJAŁ CZYNNOŚCIOWY, KOD SYGNAŁOWY, KOMPUTER ANALOGOWY, ANALIZA KOSZTÓW, GOOGLE, WYSZUKIWARKA, PRZĘDZARKA, CZAS MARTWY, PIŁA DIAMENTOWA, POJĘCIE, MASZYNA ELEKTRYCZNA, TB, ANALIZA CZYNNIKOWA, ŚLUZA WAŁOWA, KUSKUTA, PAMIĘĆ, E MAIL, RÓŻDŻKA, PRASA OD OWOCÓW, PUSZEK, CYBORG, KANCELARIA TAJNA, REJESTRATOR, WIALNIA, MASZYNA OBLEWNICZA, METABOLIZM INFORMACYJNY, MIĘDLARKA, PACHOLICA, FUNKCJONALNY ANALFABETA, BAJT, FUTRYNA, TELEGRAF HUGHESA, KOMÓRKA PŁCIOWA, ODKŁADNICA, METODA SIECZNYCH, INTERCEPTOR, YB, DESZYFRAŻ, MACINTOSH, KOPARKA, BBS, B, SELSYN, FIBULA, TARAN, ARYTMOMETR, PAMIĘĆ ROBOCZA, ANALIZATOR RÓŻNICOWY, MASZYNA OSADOWA, INTERVIEW, BIURO ŁĄCZNIKOWE, RACHUNEK CIĄGNIONY, TARKA, FANPAGE, MAC, ?KLISZA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 940 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

KOMPUTER - ELEKTRONICZNA MASZYNA SŁUŻĄCA DO PRZETWARZANIA INFORMACJI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: KOMPUTER - ELEKTRONICZNA MASZYNA SŁUŻĄCA DO PRZETWARZANIA INFORMACJI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KOMP komputer - elektroniczna maszyna służąca do przetwarzania informacji (na 4 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KOMP
komputer - elektroniczna maszyna służąca do przetwarzania informacji (na 4 lit.).

Oprócz KOMPUTER - ELEKTRONICZNA MASZYNA SŁUŻĄCA DO PRZETWARZANIA INFORMACJI sprawdź również:

w żeglarstwie: zgrubienie, wypukłość rękojeści wiosła ,
dobra naturalne dostępne dla człowieka, odnawialne źródła energii i kopaliny ,
osoba mało inteligentna, tępa ,
jednostka używana w informatyce oznaczająca kwadrylion bajtów (1 JB = 1E+24 B) ,
samojezdna maszyna wyrównująca przebieg i płaszczyznę toru kolejowego ,
instrument muzyczny z grupy idiofonów klawiszowych, wynaleziony pod koniec XIX w., przypominający kształtem fisharmonię; dźwięki wytwarzane są poprzez uderzania uruchamianych przy pomocy klawiszy młoteczków w połączone z rezonatorem skrzynkowym metalowe płytki, które wydają dźwięk zbliżony do dzwonków ,
świstek papieru, plakietka potwoerdzające dokonanie opłaty za coś ,
nauka o kulturze i języku Grecji starożytnej i współczesnej ,
egzemplarz cudo ,
miejsce, gdzie dwa elementy geograficzne, np. dwie drogi, ramiona rzeki, pasma górskie, rozchodzą w różne strony ,
zespół cech typowych dla Dolnego Śląska, czegoś z tego regionu lub jego mieszkańca ,
miasto w Indiach (Karnataka) główny w kraju ośrodek eksploatacji złota i srebra ,
mistyczno-ascetyczny kierunek w islamie powstały w VII i VIII w ,
człowiek bez energii, niezgrabny, niezaradny ,
Aphrodroma brevirostris - gatunek ptaka z rodziny burzykowatych (Procellariidae) ,
kraina historyczna w południowo-wschodniej Francji, we francuskich Alpach, przy granicy ze Szwajcarią i Włochami ,
kod ISO 4217 dolara Brunei ,
duża karuzela z siedzeniami rozmieszczonymi na kole obracającym się w pionie ,
proces zachodzący w zakresie ekonomii ,
tzw. figura przydrożna, kapliczka, krzyż, małe, przydrożne miejsce kultu ,
końcowa część widlastego rozgałęzienia bezlistnych pędów kopalnych paprotników psylofitów ,
inna nazwa opieńki cesarskiej ,
stopień w okopie bądź wale fortu, umożliwiający strzelanie z broni ręcznej ponad przedpiersiem ,
żużlowiec szwedzki, siedmiokrotny mistrz świata w latach 1970-77 ,
lampa stroboskopowa, dająca charakterystyczne, przerywane światło, używana w celach rozrywkowych ,
organizm, który jest zdolny się zregenerować ,
element mający za zadanie przyjmowanie energii uderzenia i chronienie elementu (pojazdu, budowli, miejsca) na którym jest zamocowany ,
but z grubą podeszwą, zakładany na miękki pantofel przy wychodzeniu z domu na ulicę, noszony ok. XI-XVIII w ,
to, że jakaś czynność jest wykonywana bez litości ,
kwadratowa sieć rybacka o powierzchni nie większej niż 1×1 m i oczkach sieci nie mniejszych niż 5 mm, rozpięta na dwóch skrzyżowanych pałąkach, służąca do łowienia ryb na przynętę

Komentarze - KOMPUTER - ELEKTRONICZNA MASZYNA SŁUŻĄCA DO PRZETWARZANIA INFORMACJI. Dodaj komentarz

4×6 =

Poleć nas znajomym:

x