MASZYNA DO PRANIA BIELIZNY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PRALKA to:

maszyna do prania bielizny (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: PRALKA

PRALKA to:

zawartość pralki, tyle, ile mieści się w pralce (na 6 lit.)PRALKA to:

zastąpiła tarę (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "MASZYNA DO PRANIA BIELIZNY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 277

MASZYNA INDUKCYJNA, ROBOT, FORMIERKA, ŚRUTOWNIK, JEDNORĘKI BANDYTA, STOPKA, BIJAKOWY ŚCINACZ ZIELONEK, KOŁOWRÓT, KOPARKA, ROZKŁADARKA, MŁYNEK, KOLATOR, KOMP, MASZYNA OBLEWNICZA, DOSIA, MASZYNA MATEMATYCZNA, KORONKA, GABCZASTOŚĆ MÓZGU, AUTOMAT, MIEDNICZKA, WYCIĄGARKA, ODLEWARKA, ROLBA, PROSZEK DO PRANIA, MASZYNA WIRNIKOWA, MIĘDLARKA, MLEWNIK, KOMBAJN, PODBIJARKA TOROWA, KOMBAJN ROLNICZY, FIGI, WILK, GACIE, KOSIARKA, SELSYN, AUTOMAT LOSOWY, KOLATOR, MŁYN, FREZARKA KOPIARKA, PERSIL, AUTOMAT ZRĘCZNOŚCIOWY, PRASA, MASZYNA DO PISANIA, ODGAŁĘZIACZ, POMPA OBIEGOWA, MIEDNICZKA, CYBORG, HOLENDER, DEKORTYKATOR, RAFA, ZACIERACZKA, MASZYNA ANALOGOWA, PAS, STOKER, WIALNIA, HALKA, SILNIK ASYNCHRONICZNY, MIESZACZ, ŚCIERAK, KORONKARKA, MASZYNA ELEKTRYCZNA, MASZYNA WIELOBIEGUNOWA, ŚCINACZ ZIELONEK, MASZYNA SYNCHRONICZNA, MAJTKI, TRANSFORMATOR POŁOŻENIA KĄTOWEGO, KUSKUTA, USZTYWNIACZ, MASZYNA LICZĄCA, MIESZACZ, CZESALNIA, ZMIANA, FREZARKA GLEBOWA, KOMBAJN, STANIK, NYLON, KLEPAK, WYBIELACZ OPTYCZNY, CEGLARKA, SUMATOR, MIĘDLARKA, OVERLOCK, MASZYNA WYCIĄGOWA, RICE, TETRACHLOROETEN, KOMBAJN ZBOŻOWY, BROŃ, NANSUK, ROZRZUTNIK, ELEKTRONICZNA MASZYNA LICZĄCA, KOPARKOŁADOWARKA, MIEDNICA, BARWIARKA ZWROTNA, POMPA CIEPŁA, MASZYNA MAGNETOELEKTRYCZNA, PODBIERACZ, DOSIA, MASZYNA, MASZYNKA STEROWA, MASZYNA DROGOWA, TARA, OWIJARKA, MASZYNA OSADOWA, PRALNIK, PRALKA, KROSNO, PRZESIEWACZ, KRAWIECTWO, BIUSTONOSZ, PRALKA, ZWIJARKA, ZSZYWARKA, ŁUPACZKA, BALIA, MASZYNA INFORMACYJNA, PRZĘDZARKA, ZOLNIK, KOMBAJN, IXI, TRENER, TOKARKA, ŁAMARKA, PODBIERACZ POKOSÓW, PANTALONY, KOPARKA, TWARDE LĄDOWANIE, MASZYNA SPRĘŻAJĄCA, TARA, PRALKA, WALEC, SELSYN, KOSZULA, SILNIK, TARA, ROZJAŚNIACZ OPTYCZNY, CENTRUM OBRÓBKOWE, SILNIK INDUKCYJNY, MASZYNA ELEKTRYCZNA, KOWARKA, MASZYNA KOMUTATOROWA, MASZYNA, ARYTMOMETR, WYDMUCHIWACZ, NOŚNIK, TARA, CIĄGNIK LEŚNY, MASZYNA, MASZYNA WYTRZYMAŁOŚCIOWA, KOMBAJN ŚCIANOWY, PILARKA, KREPA JEDWABNA, KALESONY, KAFAR, MASZYNA CIEPLNA, MILANEZ, ŻNIWIARKA, DACHÓWCZARKA, SZMELC, MASZYNA SZWALNICZA, DESU, MYDŁODRZEW, MASZYNA OTWARTA, MASZYNA TURINGA, MŁOT, ŁAMACZ, CIĄGARKA, ŁAMARKA, MASZYNA SAMOWZBUDNA, BALIA, MASZYNA CIEPLNA, MASZYNA PROSTA, DOSIA, WILK, CZYSZCZARNIA, MAGLOWNICA, KLIN, MASZYNA ROLNICZA, MASZYNA ASYNCHRONICZNA, OFFSET, ŁADOWARKA, MILANEZ, MASZYNA ENERGETYCZNA, MASZYNA DYDAKTYCZNA, OMO, MAJTKI, MASZYNA UCZĄCA, KOMBAJN GÓRNICZY, COUPER, AUTONOM, WALEC, SPÓD, CZYSZCZALNIA, PERLAK, KOLORÓWKA, MASZYNA WYPOROWA, KROSNO, PILARKA RAMOWA, INTERCEPTOR, OWERLOK, PRASA, TARKA, SIECZKARNIA BIJAKOWA, MLEWNIK, KLEJARKA, PEDAŁÓWKA, ROBOT PRZEMYSŁOWY, MASZYNA KUGLERSKA, BOTTOMLESS, MŁOTKOWNICA, ŻAKARD, MLEWNIK WALCOWY, WYCISKARKA, AUTOMAT, IXI, KAPAR, STANIK, MASZYNA TŁOKOWA, MASZYNA ŻAKARDOWA, KOMBAJN ZIEMNIACZANY, TRYJER, STANIK, EKSKAWATOR, MASZYNA CYBERNETYCZNA, MASZYNA ELEKTROSTATYCZNA, SILNIK ELEKTRYCZNY, PRASA, MASZYNA ZMĘCZENIOWA, OPYLACZ, MASZYNA DO SZYCIA, WIRÓWKA, WYŻĘCIE, SILNIK PNEUMATYCZNY, BRUDNIAK, MAJTASY, PRZENOŚNIK CIECZY, NASTĘP, DMUCHAWA, MASZYNA ROBOCZA, MIEDNICA, MASZYNA ROTACYJNA, WAŁ, WÓZ ASENIZACYJNY, LINOTYP, KUTER, KIJANKA, DZIEWIARKA, MASZYNA ŻNIWNA, MASZYNA SAMOBIEŻNA, KREPDESZYN, MASZYNA LICZĄCO-ANALITYCZNA, PIKÓWKA, SORTER, MASZYNA FORMIERSKA, SNOWARKA, MASZYNA PRZEMYSŁOWA, GNIOTOWNIK, KREPA CHIŃSKA, KOPACZKA, WELON, BIELIŹNIARSTWO, MASZYNA TŁOKOWA, MOTARKA, WIZIR, PRANKO, KOWARKA, GALOTY, OMO, KUTER, GIĘTARKA, SPRAWDZARKA, PAKULARKA, RÓWNIA, MAGIEL, ODLEWARKA, ARDO, PRZELICZNIK, ?KRAWIECZYZNA.

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

MASZYNA DO PRANIA BIELIZNY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: MASZYNA DO PRANIA BIELIZNY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PRALKA maszyna do prania bielizny (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PRALKA
maszyna do prania bielizny (na 6 lit.).

Oprócz MASZYNA DO PRANIA BIELIZNY sprawdź również:

w żeglarstwie: zgrubienie, wypukłość rękojeści wiosła ,
dobra naturalne dostępne dla człowieka, odnawialne źródła energii i kopaliny ,
osoba mało inteligentna, tępa ,
jednostka używana w informatyce oznaczająca kwadrylion bajtów (1 JB = 1E+24 B) ,
samojezdna maszyna wyrównująca przebieg i płaszczyznę toru kolejowego ,
instrument muzyczny z grupy idiofonów klawiszowych, wynaleziony pod koniec XIX w., przypominający kształtem fisharmonię; dźwięki wytwarzane są poprzez uderzania uruchamianych przy pomocy klawiszy młoteczków w połączone z rezonatorem skrzynkowym metalowe płytki, które wydają dźwięk zbliżony do dzwonków ,
świstek papieru, plakietka potwoerdzające dokonanie opłaty za coś ,
nauka o kulturze i języku Grecji starożytnej i współczesnej ,
egzemplarz cudo ,
miejsce, gdzie dwa elementy geograficzne, np. dwie drogi, ramiona rzeki, pasma górskie, rozchodzą w różne strony ,
zespół cech typowych dla Dolnego Śląska, czegoś z tego regionu lub jego mieszkańca ,
miasto w Indiach (Karnataka) główny w kraju ośrodek eksploatacji złota i srebra ,
mistyczno-ascetyczny kierunek w islamie powstały w VII i VIII w ,
człowiek bez energii, niezgrabny, niezaradny ,
Aphrodroma brevirostris - gatunek ptaka z rodziny burzykowatych (Procellariidae) ,
kraina historyczna w południowo-wschodniej Francji, we francuskich Alpach, przy granicy ze Szwajcarią i Włochami ,
kod ISO 4217 dolara Brunei ,
duża karuzela z siedzeniami rozmieszczonymi na kole obracającym się w pionie ,
proces zachodzący w zakresie ekonomii ,
tzw. figura przydrożna, kapliczka, krzyż, małe, przydrożne miejsce kultu ,
końcowa część widlastego rozgałęzienia bezlistnych pędów kopalnych paprotników psylofitów ,
inna nazwa opieńki cesarskiej ,
stopień w okopie bądź wale fortu, umożliwiający strzelanie z broni ręcznej ponad przedpiersiem ,
żużlowiec szwedzki, siedmiokrotny mistrz świata w latach 1970-77 ,
lampa stroboskopowa, dająca charakterystyczne, przerywane światło, używana w celach rozrywkowych ,
organizm, który jest zdolny się zregenerować ,
element mający za zadanie przyjmowanie energii uderzenia i chronienie elementu (pojazdu, budowli, miejsca) na którym jest zamocowany ,
but z grubą podeszwą, zakładany na miękki pantofel przy wychodzeniu z domu na ulicę, noszony ok. XI-XVIII w ,
to, że jakaś czynność jest wykonywana bez litości ,
kwadratowa sieć rybacka o powierzchni nie większej niż 1×1 m i oczkach sieci nie mniejszych niż 5 mm, rozpięta na dwóch skrzyżowanych pałąkach, służąca do łowienia ryb na przynętę

Komentarze - MASZYNA DO PRANIA BIELIZNY. Dodaj komentarz

6-1 =

Poleć nas znajomym:

x