MASZYNA WŁÓKIENNICZA DO WYTWARZANIA PRZĘDZY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PRZĘDZARKA to:

maszyna włókiennicza do wytwarzania przędzy (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "MASZYNA WŁÓKIENNICZA DO WYTWARZANIA PRZĘDZY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 362

SZAPA, KUCH, KOMUNIKACJA SPOŁECZNA, PODBIERACZ, PRZĘDZARKA, DOKRĘT, WĘGIEL ENERGETYCZNY, PAKULARKA, MASZYNA ŻNIWNA, MASZYNA INDUKCYJNA, INFORMATYKA, MATERIAŁ PIROTECHNICZNY, WOAL, MŁOTKOWNICA, SYFON, NIEDOPRZĘD, MŁOT, NASTĘP, GNIOTOWNIK, KONOPIE, TRENER, BISTOR, AUTONOM, SYSTEM EKONOMICZNY, PROSUMPCJA, STOPKA, FILDEKOS, HOMESPUN, INHIBITOR POMPY PROTONOWEJ, MULINA, KOMBAJN ZBOŻOWY, LODOWNIK, MASZYNA WYPOROWA, MASZYNA WYCIĄGOWA, PALNIK, MASZYNA CIEPLNA, TEKS, CZESANKA, KOSZT KOMPARATYWNY, NAWIJACZ, KOŁOWROTEK, PRZESIEWACZ, OFFSET, ODGAŁĘZIACZ, NIEDOPRZĘD, KREPA, MASZYNA DYDAKTYCZNA, ELEKTROKINEZA, POMPA CIEPŁA, KOPARKA, OWIJARKA, STOKER, MASZYNA KOMUTATOROWA, SIECZKARNIA BIJAKOWA, KOCIOŁ PAROWY, GENERATOR, RAFA, PERLAK, MAŚNICZKA, DZIEWIARKA, FUMATOR, KOŁOWRÓT, NADAJNIK RADIOWY, KING, GIĘTARKA, KOPARKOŁADOWARKA, CYBORG, CENTRUM OBRÓBKOWE, PŁAT, CZYNNIK PRODUKCJI, MASZYNA SAMOBIEŻNA, SORTER, KOPACZKA, KLEPAK, MASZYNA PROSTA, PILARKA RAMOWA, ŚCIERAK, KAPAR, MASZYNA FORMIERSKA, ZWIJARKA, MOTAK, SILNIK INDUKCYJNY, PŁAT NOŚNY, PISZCZAŁKA GALTONA, ELASTYL, KOMBAJN ŚCIANOWY, MASIELNICA, MASZYNA ASYNCHRONICZNA, ŁAMARKA, KOSZT WYDZIAŁOWY, PRASA, LINOTYP, DMUCHAWKA, SILNIK, SILNIK ELEKTRYCZNY, ZWÓJKOWATE, BURETA, MAŚLNICA, KOMP, OPRZĘD, MASZYNA SYNCHRONICZNA, ELASTOR, KOWARKA, CZYNNIK WYTWÓRCZY, MASZYNA TŁOKOWA, SAJETA, CZYSZCZARNIA, KOLORÓWKA, EKSKAWATOR, ROZKŁADARKA, BIJAKOWY ŚCINACZ ZIELONEK, ŻNIWIARKA, IMMUNOSUPRESJA, GWAJAKOWIEC, KOPARKA, PRASA, RĘKODZIEŁO ARTYSTYCZNE, PRZELICZNIK, CZÓŁENKO, PODBIJARKA TOROWA, INSTRUMENT, MASZYNA ELEKTRYCZNA, SILNIK PNEUMATYCZNY, MASZYNA TURINGA, KOMBAJN, KUCHY, FALOWNICA, INSTRUMENTOLOGIA, LAMPA, MARENGO, KROSNO, CIĄGNIK LEŚNY, MASZYNA SPRĘŻAJĄCA, SILNIK ASYNCHRONICZNY, BROŃ, MOTARKA, MIĘDLARKA, OPŁOMKA, TYP GOSPODARKI, EPOKA KAMIENIA, APARAT RENTGENOWSKI, MASZYNA ELEKTRYCZNA, KANON, DONEGAL, ROGOWACENIE, BARWIARKA ZWROTNA, OPLOT, ORGANOLOGIA, OWERLOK, PILARKA, KROŚNIAK, WALEC, ŁUPACZKA, KORONKARKA, AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA, AUTOMAT LOSOWY, WŁOSIE, NOPKI, ŁAMACZ, KOSIARKA, MASZYNA, ROBOT PRZEMYSŁOWY, KOGENERACJA, FREZARKA KOPIARKA, MLEWNIK, TWARDE LĄDOWANIE, KUSKUTA, MASZYNA INFORMACYJNA, KAUCZUK NATURALNY, MASZYNA WYTRZYMAŁOŚCIOWA, ODLEWARKA, INFA, KROSNO, KING, PODBIERACZ POKOSÓW, KLIN, ELASTOR, ARYTMOMETR, SYRENA, INŻYNIERIA TKANKOWA, PRASA, MASZYNA WIRNIKOWA, GAŹNIK, GEODYN, TECHNIKA ŚWIETLNA, TRANSFORMATOR POŁOŻENIA KĄTOWEGO, KROŚNIAK, AUTOMAT ZRĘCZNOŚCIOWY, WYCISKARKA, OPYLACZ, CIĄGARKA, MASZYNA CIEPLNA, INŻYNIERIA MECHANICZNA, MASZYNA DROGOWA, ANALIZA WIDMOWA, MASZYNA OSADOWA, MAKUCH, MASZYNKA STEROWA, TOKARKA, MIĘDLARKA, SILNIK TŁOKOWY, ŚRUTOWNIK, GWAJAK, CZYSZCZALNIA, POMPA, ŁYSIENIE, KLEJARKA, ROBOT, TKACTWO ARTYSTYCZNE, FORMIERKA, MASZYNA WIELOBIEGUNOWA, MAŚLNICZKA, COUPER, PRZĘDNOŚĆ, FONETYKA, MASZYNA LICZĄCA, KWAS GIBERELINOWY, KUTER, TRYKOT, SYSTEM ENERGETYCZNY, PASMO, MALIMO, HOLENDER, ŁADOWARKA, PIKÓWKA, ADRIA, MASZYNA DO PISANIA, ŚRODEK SPOŻYWCZY, ROLBA, PRZĘDZENIE, METALURGIA PROSZKÓW, PEDAŁÓWKA, ASTRACHAN, KOŁO GARNCARSKIE, MASZYNA DO SZYCIA, WALEC, ŁOPATKA, MASZYNA KUGLERSKA, WYDMUCHIWACZ, MASZYNA ANALOGOWA, MASZYNA ZMĘCZENIOWA, MASZYNA MAGNETOELEKTRYCZNA, INFORMA, SELSYN, ELEKTRONICZNA MASZYNA LICZĄCA, KOMBAJN ROLNICZY, TWEED, ŚCINACZ ZIELONEK, RĘKODZIEŁO ARTYSTYCZNE, KOMBAJN ZIEMNIACZANY, INŻYNIERIA BIOMATERIAŁÓW, MIESZACZ, TRYJER, TITR, SZMELC, NOŚNIK, SSAK, ZWÓJKI, INTERCEPTOR, SZARE PŁÓTNO, PRALKA, MLEWNIK WALCOWY, KOMBAJN, MASZYNA PRZEMYSŁOWA, KOMBAJN GÓRNICZY, POMPA OBIEGOWA, KOLATOR, ŻAKARD, ŚWIECA, DEKORTYKATOR, WÓZ ASENIZACYJNY, MASZYNA CYBERNETYCZNA, EKONOMIKA, WĘZEŁ TKACKI, ZACIERACZKA, JEDWAB OCTANOWY, NYLON, SPRAWDZARKA, ANTAR POLARNY, MASZYNA, KOLATOR, WILK, RICE, MAGLOWNICA, OWCZA WEŁNA, MASZYNA LICZĄCO-ANALITYCZNA, SELSYN, GOSPODARKA, MŁYNEK, PRZENOŚNIK CIECZY, CZESALNIA, MASZYNA SAMOWZBUDNA, CZYNNOŚĆ HORMONALNA, MASZYNA ROBOCZA, MAGNETO, WIALNIA, HOMOGENIZATOR, SUBSTANCJA OBCA, KAFAR, ?FREZARKA GLEBOWA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 362 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

MASZYNA WŁÓKIENNICZA DO WYTWARZANIA PRZĘDZY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: MASZYNA WŁÓKIENNICZA DO WYTWARZANIA PRZĘDZY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PRZĘDZARKA maszyna włókiennicza do wytwarzania przędzy (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PRZĘDZARKA
maszyna włókiennicza do wytwarzania przędzy (na 10 lit.).

Oprócz MASZYNA WŁÓKIENNICZA DO WYTWARZANIA PRZĘDZY sprawdź również:

w żeglarstwie: zgrubienie, wypukłość rękojeści wiosła ,
dobra naturalne dostępne dla człowieka, odnawialne źródła energii i kopaliny ,
osoba mało inteligentna, tępa ,
jednostka używana w informatyce oznaczająca kwadrylion bajtów (1 JB = 1E+24 B) ,
samojezdna maszyna wyrównująca przebieg i płaszczyznę toru kolejowego ,
instrument muzyczny z grupy idiofonów klawiszowych, wynaleziony pod koniec XIX w., przypominający kształtem fisharmonię; dźwięki wytwarzane są poprzez uderzania uruchamianych przy pomocy klawiszy młoteczków w połączone z rezonatorem skrzynkowym metalowe płytki, które wydają dźwięk zbliżony do dzwonków ,
świstek papieru, plakietka potwoerdzające dokonanie opłaty za coś ,
nauka o kulturze i języku Grecji starożytnej i współczesnej ,
egzemplarz cudo ,
miejsce, gdzie dwa elementy geograficzne, np. dwie drogi, ramiona rzeki, pasma górskie, rozchodzą w różne strony ,
zespół cech typowych dla Dolnego Śląska, czegoś z tego regionu lub jego mieszkańca ,
miasto w Indiach (Karnataka) główny w kraju ośrodek eksploatacji złota i srebra ,
mistyczno-ascetyczny kierunek w islamie powstały w VII i VIII w ,
człowiek bez energii, niezgrabny, niezaradny ,
Aphrodroma brevirostris - gatunek ptaka z rodziny burzykowatych (Procellariidae) ,
kraina historyczna w południowo-wschodniej Francji, we francuskich Alpach, przy granicy ze Szwajcarią i Włochami ,
kod ISO 4217 dolara Brunei ,
duża karuzela z siedzeniami rozmieszczonymi na kole obracającym się w pionie ,
proces zachodzący w zakresie ekonomii ,
tzw. figura przydrożna, kapliczka, krzyż, małe, przydrożne miejsce kultu ,
końcowa część widlastego rozgałęzienia bezlistnych pędów kopalnych paprotników psylofitów ,
inna nazwa opieńki cesarskiej ,
stopień w okopie bądź wale fortu, umożliwiający strzelanie z broni ręcznej ponad przedpiersiem ,
żużlowiec szwedzki, siedmiokrotny mistrz świata w latach 1970-77 ,
lampa stroboskopowa, dająca charakterystyczne, przerywane światło, używana w celach rozrywkowych ,
organizm, który jest zdolny się zregenerować ,
element mający za zadanie przyjmowanie energii uderzenia i chronienie elementu (pojazdu, budowli, miejsca) na którym jest zamocowany ,
but z grubą podeszwą, zakładany na miękki pantofel przy wychodzeniu z domu na ulicę, noszony ok. XI-XVIII w ,
to, że jakaś czynność jest wykonywana bez litości ,
kwadratowa sieć rybacka o powierzchni nie większej niż 1×1 m i oczkach sieci nie mniejszych niż 5 mm, rozpięta na dwóch skrzyżowanych pałąkach, służąca do łowienia ryb na przynętę

Komentarze - MASZYNA WŁÓKIENNICZA DO WYTWARZANIA PRZĘDZY. Dodaj komentarz

6-2 =

Poleć nas znajomym:

x