W DRUKARSTWIE: MASZYNA DO ODLEWANIA CZCIONEK, CZĘŚĆ MONOTYPU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ODLEWARKA to:

w drukarstwie: maszyna do odlewania czcionek, część monotypu (na 9 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: ODLEWARKA

ODLEWARKA to:

maszyna przemysłowa, za pomocą której wykonuje się odlewy (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "W DRUKARSTWIE: MASZYNA DO ODLEWANIA CZCIONEK, CZĘŚĆ MONOTYPU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 2.391

PRZEDZIAŁ, KLAPKA, MASKA, ZATOKA, TON HARMONICZNY, GORS, ZAGÓRZANKA, AUTONOM, ODCINEK, WYSEPKA, SKRZYDŁO, KOLBA, UZDA, UCHO ZEWNĘTRZNE, KORPUS, MŁYNEK, SPÓD, SOHO, GOSPODARSTWO POMOCNICZE, PUNKT EUTEKTYCZNY, CZASZA, TUBUS, KOTWICA, PŁAT, CZWÓRKA, MASZYNA SAMOWZBUDNA, UKŁAD ZAPŁONOWY, KARWIA, PRZĘSŁO, RYCYK, UJŚCIE GARDŁOWE, LEŚNICTWO, LOKACJA, SEKTOR PRYWATNY, WSTĘPNICA, PODCZYSZCZALNIA, KIEŁZNO, AKCJA, WARSTWA KULISTA, ŁAPA, SŁOWO POSIŁKOWE, MASZYNA ENERGETYCZNA, OSŁONKA POCHWOWA JĄDRA, EOLIA, KORONKARKA, ZAPADLISKO TEKTONICZNE, KAZARKA, JELITKOWO, ROK, PIASTA, ACHTERDEK, WIBRATOR, BIEGUN ANIMALNY, MASZYNA WYTRZYMAŁOŚCIOWA, SPODNIE, JELEC, BŁĘDNIK KOSTNY, ZALĄŻNIA, WZGÓRZE, OCZKO, KOMBAJN ŚCIANOWY, SIECZKARNIA BIJAKOWA, DZIÓB, KRÓBKA, PŁASZCZ, DZIEKANAT, SUSEŁ LAMPARCI, LARGHETTO, PAKULARKA, MASZYNA WIRNIKOWA, WIECZÓR, NARAMIENNIK, PŁOZA, STUDIO NAGRANIOWE, GAZIK, ŁĘK, LITOSFERA, HEŁMIATKA, ANTARKTYKA, DUSZA, LOTNICTWO WOJSKOWE, CZŁON SKŁADNIOWY, PODBIJARKA TOROWA, SZYPUŁKA, SEKTOR, PADOK, KŁĄB, POŁUDNIE, WKŁADKA, LOKAL, CENTRUM URAZOWE, PRZYSIÓŁEK, BIODOSTĘPNOŚĆ, NASTĘP, MARCELIN, ADWERBIUM, GRZBIET, ŻEBRO, KOMUNALIZACJA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, CEP, BOCZEK, APEREA, WAHADŁO, JĘZOR OSUWISKOWY, DRINK-BAR, WIEŻA KOŚCIELNA, PÓŁKULA MÓZGU, PRZÓD, WOŁYNIAK, ESICA, ORGAN, AFIKS, KĄT, ABAKUS, CEWKA MOCZOWA, DŁOŃ, SPÓD, MASZYNA TŁOKOWA, WARZYWO, WERS, EGZEKWIE, ZAWIĄZEK, TEMAT, SIMA, FRONT, DORĘCZNA, NAWA, SFERA AFEKTYWNA, RELATOR, MASKA, PRASA, DUANT, PORTASY, ŹRENICA, NASADKA, CECHOWNIA, JELEŃ BIAŁOWARGI, OPYLACZ, TARAN, STUŁA, ROZWORA, KOLEC, MNIEJSZOŚĆ, CHINY ZACHODNIE, KOŚCIÓŁ ZACHODNI, MANTYLA, DŁOŃ, LICE, MIEDNICA, LITURGIA EUCHARYSTYCZNA, SZYJA, ZAKŁADKA, MIĘDZYWĘŹLE, DZIEWIARNIA, BATYMETRIA, MIESZAK, PODSEKTOR, BETONKA, PRZEISTOCZENIE, TRINAKSODON, DISNEY, ZBIORY ROZŁĄCZNE, STERNICZKA ZWYCZAJNA, STALNICA, PROMIENIOWANIE WIDZIALNE, KAFTANIK, PEDAŁÓWKA, ŁATA, OKADIA PRĘGOWANA, ZWIERCIADŁO, NÓŻKA, TRIO, TRZECIA CZĘŚĆ, ŚRÓDBRZUSZE, SZPILKA, SIEDZISKO, KADŁUB, JAWAJSKI, PARTIA, KOMBAJN ROLNICZY, MASŁO MAŚLANE, PORTYK, SZYPUŁKA, ŁUPINA, MURZYSKO, WYOBLAK, BRYLANT, CIĄGNIK LEŚNY, GŁOS, EKRAN, ŻOŁĄDEK MIĘŚNIOWY, NOWA HUTA, ŚCIANA WSCHODNIA, ŻEBRO, ABC, NAKŁADKA, NACZÓŁEK, BUFOR RAMKI, BUFET, GAZELA, PLAFON, WESTWERK, SPŁACHEĆ, ZBIORNIK, NABIEGUNNIK, PORTFEL, RURA OGNIOWA, NADBUDÓWKA, JĘZYK SPUSTOWY, WIERTŁO, PODNIEBIENIE TWARDE, CIAŁO DOSKONALE SZARE, GRUSZKA ŻAROWA, PODBIERACZ, RĘKAW, GIĘTARKA, TRANSMITANCJA, NACISK, CIĘŻKA WODA, NARAMIENNICA, KOSIARKA, SPÓDNICZKA, DZIELNICA, GŁOWICA, RZEPKA, SPÓŁGŁOSKA NIEPALATALNA, POTAŻ, OPARCIE, BAWET, PRZODOMÓŻDŻE, NOWICJAT, INTERMEZZO, ZESPÓŁ TRAKCYJNY, SCHAB, PAŁANKA WĘDROWNA, MRAD, PANTOFLE, ZBOWID, PRZEDPIERSIE, DINOZAUR PTASIOMIEDNICZNY, COKÓŁ KONTYNENTALNY, PRZEDPOLE, JASIENICA, KSIĘSTWO, KANON, PAWILON, RÓŻANKA, PODSADKA, DEKANAT, AKCIK, ZACHYŁEK ŁONOWY, SILOS ZBOŻOWY, CZŁON PĘDOWY, OGON, OLINOWANIE, KACZKA HEŁMIASTA, MIGAWKA, SKŁAD, GLIKOPROTEID, ODKŁADNICA, PRÓG, METEORYT, MARYNARCZYNA, GUZ KULSZOWY, TRZON, ODBYTNICA, KOPARKA, ZAD, PT, POPRZECZNICA, BRZOSKWINKA, DZWON HEŁMU, RESORT SIŁOWY, KOZUBEK, DUWAJHIN, STOPA, ELEMENT, KULMINACJA, WAFEL, SZELF, CIEMNIA OPTYCZNA, PRZESTRON, MOHER, POKRYWA, STADIUM, ODZIOM, KABINA, ZWÓJ RDZENIOWY, DUPCIA, WYCINEK, DOM PRZEDPOGRZEBOWY, KAPLERZ, PRZYŁĄCZE, KRAN, SKRZYDŁO, KANON, PŁAT CZOŁOWY, ZŁĄCZE, GRZECHOTNICZEK MEKSYKAŃSKI, ?ELEMENT.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 2.391 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

W DRUKARSTWIE: MASZYNA DO ODLEWANIA CZCIONEK, CZĘŚĆ MONOTYPU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: W DRUKARSTWIE: MASZYNA DO ODLEWANIA CZCIONEK, CZĘŚĆ MONOTYPU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ODLEWARKA w drukarstwie: maszyna do odlewania czcionek, część monotypu (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ODLEWARKA
w drukarstwie: maszyna do odlewania czcionek, część monotypu (na 9 lit.).

Oprócz W DRUKARSTWIE: MASZYNA DO ODLEWANIA CZCIONEK, CZĘŚĆ MONOTYPU sprawdź również:

w żeglarstwie: zgrubienie, wypukłość rękojeści wiosła ,
dobra naturalne dostępne dla człowieka, odnawialne źródła energii i kopaliny ,
osoba mało inteligentna, tępa ,
jednostka używana w informatyce oznaczająca kwadrylion bajtów (1 JB = 1E+24 B) ,
samojezdna maszyna wyrównująca przebieg i płaszczyznę toru kolejowego ,
instrument muzyczny z grupy idiofonów klawiszowych, wynaleziony pod koniec XIX w., przypominający kształtem fisharmonię; dźwięki wytwarzane są poprzez uderzania uruchamianych przy pomocy klawiszy młoteczków w połączone z rezonatorem skrzynkowym metalowe płytki, które wydają dźwięk zbliżony do dzwonków ,
świstek papieru, plakietka potwoerdzające dokonanie opłaty za coś ,
nauka o kulturze i języku Grecji starożytnej i współczesnej ,
egzemplarz cudo ,
miejsce, gdzie dwa elementy geograficzne, np. dwie drogi, ramiona rzeki, pasma górskie, rozchodzą w różne strony ,
zespół cech typowych dla Dolnego Śląska, czegoś z tego regionu lub jego mieszkańca ,
miasto w Indiach (Karnataka) główny w kraju ośrodek eksploatacji złota i srebra ,
mistyczno-ascetyczny kierunek w islamie powstały w VII i VIII w ,
człowiek bez energii, niezgrabny, niezaradny ,
Aphrodroma brevirostris - gatunek ptaka z rodziny burzykowatych (Procellariidae) ,
kraina historyczna w południowo-wschodniej Francji, we francuskich Alpach, przy granicy ze Szwajcarią i Włochami ,
kod ISO 4217 dolara Brunei ,
duża karuzela z siedzeniami rozmieszczonymi na kole obracającym się w pionie ,
proces zachodzący w zakresie ekonomii ,
tzw. figura przydrożna, kapliczka, krzyż, małe, przydrożne miejsce kultu ,
końcowa część widlastego rozgałęzienia bezlistnych pędów kopalnych paprotników psylofitów ,
inna nazwa opieńki cesarskiej ,
stopień w okopie bądź wale fortu, umożliwiający strzelanie z broni ręcznej ponad przedpiersiem ,
żużlowiec szwedzki, siedmiokrotny mistrz świata w latach 1970-77 ,
lampa stroboskopowa, dająca charakterystyczne, przerywane światło, używana w celach rozrywkowych ,
organizm, który jest zdolny się zregenerować ,
element mający za zadanie przyjmowanie energii uderzenia i chronienie elementu (pojazdu, budowli, miejsca) na którym jest zamocowany ,
but z grubą podeszwą, zakładany na miękki pantofel przy wychodzeniu z domu na ulicę, noszony ok. XI-XVIII w ,
to, że jakaś czynność jest wykonywana bez litości ,
kwadratowa sieć rybacka o powierzchni nie większej niż 1×1 m i oczkach sieci nie mniejszych niż 5 mm, rozpięta na dwóch skrzyżowanych pałąkach, służąca do łowienia ryb na przynętę

Komentarze - W DRUKARSTWIE: MASZYNA DO ODLEWANIA CZCIONEK, CZĘŚĆ MONOTYPU. Dodaj komentarz

9+4 =

Poleć nas znajomym:

x