ODEJMOWANA LUB ODCHYLANA CZĘŚĆ OBUDOWY MASZYNY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

POKRYWA to:

odejmowana lub odchylana część obudowy maszyny (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: POKRYWA

POKRYWA to:

rodzaj zamknięcia, osłony otworu (na 7 lit.)POKRYWA to:

warstwa materii przykrywająca płaszczyznę (na 7 lit.)POKRYWA to:

chitynowe skrzydło składające się na pierwszą parę skrzydeł niektórych owadów (na 7 lit.)POKRYWA to:

u ptaków - rodzaj pióra przykrywającego inne grupy upierzenia lub otwór uszny (na 7 lit.)POKRYWA to:

część śródmózgowia (na 7 lit.)POKRYWA to:

wieko, dekiel (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ODEJMOWANA LUB ODCHYLANA CZĘŚĆ OBUDOWY MASZYNY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.150

OPONENT, KOMPLIKACJA, OFLAG, MONOLOG WEWNĘTRZNY, PŁÓD, KOSZYKÓWKA ULICZNA, KALIMBA, JON KOMPLEKSOWY, PLEUSTOFIT, ODPOWIEDZIALNOŚĆ POSIŁKOWA, ROZSZCZEPIENIE WARGI, REKWIZYCJA, BRZUCHORZĘSKA, STRATEGIA, SUKIENKO, WYDRA, CHOROBA PROMIENNA, CZYNNIK CHŁODNICZY, ZASADA WIELKODUSZNOŚCI, TECHNICZNY NOKAUT, CEMENT, TASMAN, TABOR, ETAP, LODOWNIA, BROŃ BIOLOGICZNA, NUMER GEOGRAFICZNY, OBCY, NAPIĘCIE POWIERZCHNIOWE, ROŚLINA PASTEWNA, ZMAGANIA, JEDNOSTKA, GNOMON, LATARNIA MORSKA, TOKSYNA SINICOWA, TROL, NOWELIZACJA, CHINE, SŁONIOWATE, STYL KOLONIALNY, KRAKERULA, SŁONECZNIK, WIZA WYJAZDOWA, ENZYM, WÓZ STRAŻACKI, TRAGIZM, MATKA, BARIERA JĄDROWA, ZGROMADZENIE ZAKONNE LAICKIE, BLISKIE SPOTKANIE, PREZESKA, PODBRZUSZNIK, NAGŁOŚNIENIE, HIN, ATŁAS, ZWYROL, ALLEGRO, UDRĘKA, SPRAWIEDLIWOŚĆ DZIEJOWA, CEBULAK, FILTR ANTYSPAMOWY, GROŹBA, MANDAT, LENIUSZEK, SMUGA, SSANIE, ŁAWA DZIAŁOWA, FANTOM, MOC WYTWÓRCZA, OBRONA, KROPELKA, MARCHWIANE RĘCE, MADONNA, INICJATOR, SZCZOTECZKA, ASPIRACJA, MAJKA, MINERAŁ, WIESŁAW, KATOLIT, MODUŁ SERWISOWY, PAPILOTKA, GLAZURA, URZĄDZENIE NIEDOZWOLONE, ZAŁOŻENIE, SZYDLARZ, PLANETA SKALISTA, CEROWNIA, TEST NASKÓRKOWY, SZWABSKI, BASEN, SZYNA, HYMENOFOR, PALEOLIT, TAKT, ODDZIAŁYWANIE KULOMBOWSKIE, MEDYCYNA REGENERACYJNA, SABOTY, POWIASTKA FILOZOFICZNA, WINO, OZONEK, SERENADA, BAR, WJAZD, POLE GOLFOWE, SPÓJNIK, WOLE, NACZYNIE, RAUT, JAŁOWA MARTWICA KOŚCI, METAL, NADRUK, WŁÓKNIAK MIĘKKI, PONUR, MIELIZNA, NIEWIERNOŚĆ, DUCHOWY PRZYWÓDCA, SYMPATYKOMIMETYK, UJŚCIE GARDŁOWE, SAKRALIZACJA, TARTYNKA, ZAMEK, KOMISJA, WŁOCHACZ, WYŁĄCZNIK, ZJAWISKO THOMSONA, ATRIUM, MIŁOŚĆ FRANCUSKA, GWIAZDA PODWÓJNA, KOCIOŁ EWORSYJNY, PISTOLET, TYRAŃSTWO, BAWEŁNA, FAKT PRAWNY, POPRAWKA, ASFALT, GOL, HERB, BĄK AMERYKAŃSKI, BUŁA, HERBATA, SIEĆ ENERGETYCZNA, NIEDOROZWÓJ, WILCZA PASZCZA, WODNICZKA, PUNKT SPUSTOWY, EKSPRES, KORDYLINA, BRUKSELA, NADAWCA PUBLICZNY, NIEDOJRZAŁOŚĆ, STANOWISKO, KOMPLANACJA, CIĄGUTEK, GRA WYŚCIGOWA, REWALIDACJA, PRZEKŁADNIA BOCZNA, RELIKWIARZ, AKSAMIT, HEBRAJSKI, PERSYFLAŻ, RODZIMOŚĆ, FILTR RODZINNY, WARSZTAT STRATEGICZNY, KULFONIK, WIEŻA ARTYLERYJSKA, ŻYŁA, KREDKA, EGZERCYCJA, KOMORA, ROGALIK, PÓŁKULA, SPRZĘŻAJ, OWADOŻERNOŚĆ, MÓR, FINISZ, INDIE WSCHODNIE, KLESZCZE, ARTYLERIA NADBRZEŻNA, WŁAŚCIWOŚĆ, KASZTANEK, BLOKADA, REPERTUAR, KONFISKATA, POLSKI KOŃ ZIMNOKRWISTY, KOPROFIL, SUFIT, D, MIKROOTWÓR, DZIRYT, OPŁATA ADIACENCKA, KONWIKT, LADA, ZAĆMIENIE, ANTIDOTUM, PARATHA, FROTKA, MADRAS, DŻINS, MACZANKA, KROSNO, UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE, ANTONOMAZJA, ZIEMNIACZEK, KOLEC, BEK, SZTYCH, WERS, ŚRUBOWIEC, WIZERUNEK, ZNAK MUZYCZNY, KRYJÓWKA, PIGWA, BUTWA, PASJA, POWIEŚĆ POLIFONICZNA, PRZYLEPNOŚĆ, ODWYKÓWKA, BAZYLISZEK, WESTFALKA, TRZON, ZAWIESIE, KIL, CELOZJA, MANTELLOWATE, UCHWAŁA, GABINET, PRACE, STÓJKA, MASZYNA ROBOCZA, PIENIĄDZ LOKALNY, SSAK MORSKI, DEMOBILIZACJA, EMOTIKONA, ANSAMBL, DOK, DESKA SEDESOWA, TARLATAN, SKRZYNKA, KSIĄŻĘ, OPERACJA, AŁUN, FASETKA, REŻYSER, DMUCHAWKA, BAT, SEKEL, KAFETERIA, MIEJSCE, CHRAPA, ODSZCZEPIEŃSTWO, NIKIELINA, ASD, REZERWA WALUTOWA, TRADYCJA, BESTIARIUSZ, KOMPANIA, ATRYBUCJA STABILNA, MÓŻDŻEK, ŁUNA, METYZACJA, FALENICA, TYTOŃ, FASOWANIE, MATRYCA STRUKTURALNA, PLIK GRAFICZNY, KOPARKA, ŁATKA, ARKUSZ DRUKARSKI, KIBITKA, SZUFLA, PIERSICZKA, AFERA, POTENCJAŁ, BUTELKA ZAPALAJĄCA, ARSYNA, PACZKA, GOŚĆ, SATELITA, ALLEGRO, TRAWERS, POMNIK, SCHRONISKO, TOST FRANCUSKI, MARS, KANTON, SER ŻÓŁTY, BUDKA, PREBENDA, STRZEMIĘ, JĘZYK ALEUCKI, WIĘŹBA, SZARLOTKA, SKAŁA WAPIENNA, PURUSZA, SZPILKA, KOŻUSZYSKO, PODSADNIK KULISTY, PULPA, ?GRADACJA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.150 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ODEJMOWANA LUB ODCHYLANA CZĘŚĆ OBUDOWY MASZYNY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ODEJMOWANA LUB ODCHYLANA CZĘŚĆ OBUDOWY MASZYNY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
POKRYWA odejmowana lub odchylana część obudowy maszyny (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

POKRYWA
odejmowana lub odchylana część obudowy maszyny (na 7 lit.).

Oprócz ODEJMOWANA LUB ODCHYLANA CZĘŚĆ OBUDOWY MASZYNY sprawdź również:

organizm występujący na różnych kontynentach, w różnych strefach klimatycznych i ekologicznych ,
napój alkoholowy ,
wada stali, wewnętrzne pęknięcia materiału w postaci jasnych plam podobnych do płatków śnieżnych ,
miasto w USA (Rhode Island) nad Oceanem Atlantykim ,
częściowo lub całkowicie wymyślona i fałszywa historia na temat kogoś lub czegoś, często bardzo ubarwiona ,
partnerska współpraca, której celem jest wspieranie instytucji publicznych oraz nowoczesnej administracji w państwach objętych programami finansowanymi przez Komisję Europejską poprzez wymianę doświadczeń związanych z implementacją prawa UE ,
Hygrohypnum - rodzaj mchów należący do rodziny krzywoszyjowatych ,
tam noga najgrubsza ,
soczysty owoc (pestkowiec) drzewa lub krzewu o tej samej nazwie ,
ulwa sałatowa, sałata morska, Ulva lactuca - gatunek roślin z gromady zielenic (Chlorophyta) ,
... Moore, grał 'Świętego' ,
Orthotrichum affine - gatunek mchu należący do rzędu szurpkowców; występuje w Europie (oprócz części najbardziej północnej), na Kaukazie, w górach Ałtaj, na Syberii, w północnej części Afryki oraz w Ameryce Północnej; rośnie na pniach drzew liściastych i szpilkowych, rzadko na skałach ,
jeśli zwierzęce, to cynadry ,
rosyjskie imię lub rzeka ,
samolot pasażerski lub transportowy o typowej szerokości kadłuba wynoszącej od 3 do 4 metrów ,
potocznie o kłamstwie albo oszustwie, szczególnie takim, które jest wyjątkowo cwane i sprytne ,
geograf (1871-1954); twórca nowoczesnej kartografii polskiej ,
podłużna i cienka, przypominająca do tego końcówkę korkociągu, bakteria Gram-ujemna ,
szkarłupień o spłaszczonym ciele w kształcie gwiazdy, występujący w wielu gatunkach, żyjący na dnie mórz i oceanów ,
stalowa część do wkrętarki, która umożliwia obróbkę różnych materiałów, szczególnie sfazowanie otworów, aby pasowały do wkrętów ,
grupa komputerów zainfekowanych złośliwym oprogramowaniem (np. robakiem) pozostającym w ukryciu przed użytkownikiem i pozwalającym jego twórcy na sprawowanie zdalnej kontroli nad wszystkimi komputerami w ramach botnetu ,
górnik - robotnik pracujący w kopalni ,
pojazd papieża przeznaczonych na krótkie trasy, ze specjalnym miejscem dla papieża, z którego jest on widoczny ,
CANOE; eskimoska łódź o szkielecie z fiszbinu obszyta skórami foki; także łódź indiańska ,
w systemie modalnym piąty dźwięk skali podstawowej lub czwarty pochodnej ,
owoc (jagoda) miechunki jadalnej ,
rodzaj półtwardego żółtego sera, który w przekroju jest okrągły, jest produkowany w formie podłużnych walców ,
miasto w Walii w pobliżu Cardiff; ośrodek wydobycia węgla kamiennego ,
pozostałość, znak po czymś ,
możliwość komunikowania się - przemieszczania z miejca na miejsce

Komentarze - ODEJMOWANA LUB ODCHYLANA CZĘŚĆ OBUDOWY MASZYNY. Dodaj komentarz

7-2 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast