W DRUKARSTWIE: CZWARTA CZĘŚĆ ARKUSZA DRUKARSKIEGO - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ĆWIARTKA to:

w drukarstwie: czwarta część arkusza drukarskiego (na 8 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: ĆWIARTKA

ĆWIARTKA to:

ćwierć - czwarta część pewnej całości (na 8 lit.)ĆWIARTKA to:

w typografii: quarto - arkusz papieru dwukrotnie złożony, który tworzy cztery karty i osiem stronic (na 8 lit.)ĆWIARTKA to:

250 ml wódki bądź innego wysokoprocentowego napoju alkoholowego (na 8 lit.)ĆWIARTKA to:

nazwa każdej z części płaszczyzny wydzielonej przez osie prostokątnego układu współrzędnych (na 8 lit.)ĆWIARTKA to:

nuta w notacji muzycznej trwająca tyle, co jedna czwarta całej nuty (na 8 lit.)ĆWIARTKA to:

pół połówki (na 8 lit.)ĆWIARTKA to:

połowa półtuszy (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "W DRUKARSTWIE: CZWARTA CZĘŚĆ ARKUSZA DRUKARSKIEGO". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 2.218

PROWINCJA, UKŁAD ZAPŁONOWY, MIĘSIEŃ NAJSZERSZY GRZBIETU, LASKOWICE OŁAWSKIE, LABIRYNT, MUSTEL GWIAŹDZISTY, GORS, BIOTOP, JARZMO, MISKA, MUNSZTUK, KORZEŃ, WIATROWNICA, CZASZA, OLIWKA, TRYMER, JĘZYK, ĆWIARTKA, NAWA, IGIEŁECZKA, ACHTERPIK, RÓWNINA ZALEWOWA, KARK, WYŻYNA KRAKOWSKO-CZĘSTOCHOWSKA, MIKRONEZJA, SIODŁO, MYKOHETEROTROF, WIENIEC, MAJEUTYKA, SIŁY POWIETRZNE, ZATOKA, CECHOWNIA, PRZĄŚNICA, POKRYWA, KOŚĆ KLINOWA, KONDYGNACJA, BERNIKLA BIAŁOLICA, SIŁA ROBOCZA, SZYJKA, ODZIOM, ŚLIMAK, PATELNICA, FUNDUSZ MIESZANY, LUFA, SIODŁO, AGADA, POZYCJA TRENDELENBURGA, DZIELNICA, PIĘTA, SROM, SCHAB, KORMORAN OLIWKOWY, ŁOPATKA, TARCZKA OPACHOWA, SŁOWO, PUSZKA MÓZGOWA, ŻUWACZKA, PIOTROWO, CHWYTAK, GRYZ, BOCZEK, BIUSTONOSZ, BRZOSKWINKA, PÓŁWYSEP, PIERŚ, KOLEC, ZAPŁON, KURTYNA, GLIZA, BINARKA, DZIÓB, BOKS, TERCJA, RITORNEL, LEJEK, NARZĄD KOPULACYJNY, DWUNASTA CZĘŚĆ, OBSADKA, ELEMENT, NOS, OGRODOWIZNA, SEKTOR, ROŻEK, ZRĄB, BIDŁO, KARAPAKS, PRZYGOTOWALNIA, PODKORA, OTOK, SZYNA, MAGAZYNEK, PREZBITERIUM, KIEŁZNO, FOLA, SZCZUR DRZEWNY, HALIZNA, TARCZA, JĘZYK SPUSTOWY, SKRZYDŁO, CENTYGRAM, AGENCJA, JĄDRO MIGDAŁOWATE, KONTYNENT, MARTWIAK, PŁAT CZOŁOWY, OPONA, KABINA, PAS, ECHIN, BELKOWANIE, NOC ASTRONOMICZNA, DZIEWIARNIA, MŁOTECZEK, KORONA, LISTEK, TYKA, MASKA, CHORWACKI, ZRAZ, ZAKOLE, MAJTKI, KATOLIT, PÓŁNOC, NIERUCHOMOŚĆ, WESTWERK, ŁUSKA, FOSA, PŁÓZ, GANEK, MODUŁ, PODRZĘDNIK, CZŁONEK, NARZĄD ŁZOWY, PRZEDSCENIE, LAKOLIT, HEŁMIATKA, SIÓDMA CZĘŚĆ, ĆWIARTKA, SZELF, ŁĄCZNIK KRAŃCOWY, GIROSKOP, SPÓD, KUPLET, NÓŻKA, TABLAZO, PUŚLISKO, UJŚCIE GARDŁOWE, KRZYŻÓWKA, SĘPNIK PSTROGŁOWY, GRZYWA FALI, SEKTOR PUBLICZNY, ARYTMOMETR, PODSTAWY, WĘZINA, CEWKA MOCZOWA, BOKS, OBRZEŻE, ANTROPOLOGIA TEOLOGICZNA, SIATKÓWKA, RACHUNEK KAPITAŁOWY, KWADRANT, WIEK DOROSŁY, JĘZYK LODOWCOWY, PIÓRO, SZPONDER, FALC, PRZODOMÓŻDŻE, TARCZA HAMULCOWA, GLADIUS, OŁTARZ, DECHA, ODSETEK, ŁAWA FUNDAMENTOWA, BOKS, KRĄŻENIE SYSTEMOWE, SCHODY PRZECIWPOŻAROWE, PRZECIWSTOK, CZWARTA CZĘŚĆ, RURA OGNIOWA, EPINICJON, CENTRUM URAZOWE, ANTROPOLOGIA RELIGIJNA, OKTANT, LOCH, RECYTATYW, LAMNA, AFLASTON, GRYZ, PASSACAGLIA, GÓRALKI, MOSTEK, KOMUNIA, LUSTRO FENICKIE, KIELICH, TEREN ZALEWOWY, OSŁONKA POCHWOWA JĄDRA, OPONA, WNĘKA WĄTROBY, BLASTODERMA, KACZKA HEŁMIASTA, MNIEJSZOŚĆ, STOPA, PODBRÓDEK, RZĄP, SKŁADOWA, MIESZADŁO, PODETAP, ZALĄŻNIA, MEMBRANA, UDO, GRZBIET, JAKLA, ŁĄCZNIK, FOTOSFERA, WORECZEK, CZOK, JELITO PROSTE, NACISK, RAMKA, GRUPA, OSK, DZIAŁKA, STOPA, EUROPA, CZASOWNIK POSIŁKOWY, EWANGELIA, KĄT PŁASKI, ŁYDKA, ELEMENT, WARZYWNIAK, WIERZCHNICA, STOPA, ODŹWIERNIK, DZIAŁKA ROBOCZA, PŁYWAK, SAMOA AMERYKAŃSKIE, RĘKA, KOŃCZYNA GÓRNA, DUPKA, PUPCIA, PIEŚŃ, PAMIĘĆ, PERKOZ OLBRZYMI, ANTROPOSFERA, ODCINEK KOŁA, PRZEDODWŁOK, DŁOŃ, ODBYTNICA, URUBU PSTROGŁOWY, ANTECEDENS, GÓRNICA, BECZKA, PRECYPITAT, STROP, NOGA, LIBRA, BRYT, ZAODWŁOK, RZEPKA KOLANOWA, FORTE, STARORZECZE, SKARPETKA, ALTERNAT, CROSS, SYNKOPA, LARGHETTO, FUNDAMENT, NAUSZNIK, SIEDZISKO, HARAM, CZOŁO, WALABIA DAMA, MASYW GÓRSKI, PRÓBA REPREZENTATYWNA, CIAŁO DOSKONALE SZARE, DZIÓB, CZĘŚĆ WSPÓLNA ZBIORÓW, ZAPADLISKO TEKTONICZNE, JARZYNA, KŁĘBUSZEK NERKOWY, DUJKER MODRY, ZAKŁADKA, MŁOTECZEK, ZRAZOWA, SEKEL, SUTERENA, ROSTBEF, SKRZYDŁO, JĘZOR OSUWISKOWY, NACIĄG, WYSEPKA, CHOLEWKA, LICO, CZARCZAF, TRYSKAWKA, REJESTR, ULICA, DAMAN, NAUSZNIK, ?WAHADŁO.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 2.218 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

W DRUKARSTWIE: CZWARTA CZĘŚĆ ARKUSZA DRUKARSKIEGO się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: W DRUKARSTWIE: CZWARTA CZĘŚĆ ARKUSZA DRUKARSKIEGO
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ĆWIARTKA w drukarstwie: czwarta część arkusza drukarskiego (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ĆWIARTKA
w drukarstwie: czwarta część arkusza drukarskiego (na 8 lit.).

Oprócz W DRUKARSTWIE: CZWARTA CZĘŚĆ ARKUSZA DRUKARSKIEGO sprawdź również:

urządzenie wykorzystywane w elektroencefalografii (EEG); rejestruje zespół słabych sygnałów elektrycznych zapisanych jednocześnie w różnych punktach skóry głowy ,
dziwaczny, niedorzeczny twór ludzki ,
karta z cyfrą 2 ,
kolorowy, niekształtny rysunek o abstrakcyjnych motywach ,
przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu, wolności, obyczajności, mieniu, wymiarowi sprawiedliwości, dokumentom. Jako przestępstwo pospolite traktować można wszystkie rodzaje przestępstw poza zbrodniami przeciwko ludzkości, zbrodniami wojennymi i zbrodniami przeciwko pokojowi, a także przestępstwami politycznymi ,
miasto w województwie podlaskim, w powiecie grajewskim, nad Jeziorem Rajgrodzkim ,
uniemożliwianie kobietom (ale także mniejszościom narodowym, etnicznym, seksualnym, wyznaniowym lub również osobom niepełnosprawnym itp.) dojścia do wysokich pozycji w biznesie czy polityce ,
Stachys - rodzaj roślin z rodziny jasnotowatych (Lamiaceae Lindl.); liczy ok. 300 gatunków, występujących w strefach umiarkowanych i ciepłych, głównie na półkuli północnej ,
obniżenie się standardów moralnych, zubożenie duchowe i kulturowe, pogorszenie się stanu ,
DRYF ,
ASKARYSI ,
cecha kogoś, kto jest potulny ,
prawdopodobnie najistotniejsze przeciwciało biorące udział w odpowiedzi wtórnej; charakteryzuje je obecność łańcucha ciężkiego ? ,
to, że pochodzi się z gminu, należy się do gminu ,
mężczyzna, który stosuje przemoc wobec kobiet, szczególnie wobec swojej partnerki ,
wielkoformatowy afisz informujący o czymś lub reklamujący coś ,
urządzenie do odprowadzania spalin z okrętu podwodnego i pobierania powietrza ,
twierdzenie mówiące, że nieskończony zbiór zdań rachunku predykatów pierwszego rzędu jest spełnialny, jeśli tylko każdy jego podzbiór skończony jest spełnialny ,
duża, poważna awantura ,
Redłowo - nadmorska dzielnica mieszkalna Gdyni, granicząca z następującymi dzielnicami tegoż miasta: Wzgórze Św. Maksymiliana (od północy), Działki Leśne, Mały Kack (obie od zachodu), Orłowo (od południa), a od wschodu także z Morzem Bałtyckim ,
ssak drapieżny z rodziny kotów: na końcu uszu pędzelki czarnych włosów, poluje nocą łowny ,
jeniec schwytany dla pozyskania wiadomości o nieprzyjacielu ,
taniec pochodzenia brazylijsko-boliwijskiego, który zyskał popularność na świecie w latach 80. XX wieku ,
Bromus carinatus - gatunek rośliny z rodziny wiechlinowatych ,
potrawa żydowska przyrządzana z pokruszopnej macy smażonej z tartą cebulą i jajkami ,
proces, w wyniku którego przekazy medialne lub miejsca ich prezentowania (np. potrale internetowe, wiadomości telewizyjne, prasa) upodabniają się stylem do tabloidów - plotkarskich, nierzetelnych magazynów skupiających się na wzbudzeniu sensacji ,
graf, w którym dla każdej pary dowolnych wierzchołków istnieje ścieżka, która je łączy ,
elastyczna nić wykonana z różnych materiałów (np. zwierzęcych jelit albo nylonu), która jest stosowana w rakietach do tenisa ziemnego ,
prymitywny, pozbawiony szczęk kręgowiec wodny ,
cecha człowieka: brak ucziwości, moralności

Komentarze - W DRUKARSTWIE: CZWARTA CZĘŚĆ ARKUSZA DRUKARSKIEGO. Dodaj komentarz

7+3 =

Poleć nas znajomym:

x