TO, CO WYRÓŻNIA SIĘ W WYNIKU PODZIAŁU WIĘKSZEJ CAŁOŚCI BĄDŹ OPERACJI MYŚLOWYCH DOKONYWANYCH NA WIĘKSZEJ CAŁOŚCI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

CZĘŚĆ to:

to, co wyróżnia się w wyniku podziału większej całości bądź operacji myślowych dokonywanych na większej całości (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: CZĘŚĆ

CZĘŚĆ to:

ilość czegoś niepoliczalnego, liczba elementów jakiegoś zbioru, wycinek całości, wynik podziału (na 5 lit.)CZĘŚĆ to:

dający się wyodrębnić składnik całości najczęściej o określonej funkcji (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "TO, CO WYRÓŻNIA SIĘ W WYNIKU PODZIAŁU WIĘKSZEJ CAŁOŚCI BĄDŹ OPERACJI MYŚLOWYCH DOKONYWANYCH NA WIĘKSZEJ CAŁOŚCI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.352

FIRN, ZASADA D'ALEMBERTA, POŁĄCZENIE SZEREGOWE, WIĄZANIE KOORDYNACYJNE, STAŁOŚĆ, KOMPOSTOWNIK, LANDRYNKA, EKSPERT, SIEDZISKO, NOOBEK, MIĘDZYŻEBRZE, GĄSIOR, TEŚCIK, DEMOBILIZACJA, ŚCIEG ŁAŃCUSZKOWY, ANALIZA FUNDAMENTALNA, POLIMORF, KOSZARY SZYJOWE, KRĄŻENIE PŁUCNE, PĘCHERZ, IZOENZYM, PIĘĆDZIESIĄTKA, KUZYN, AKOMODACJA, PROMIEŃ GAMMA, KSYLOFON, PIDGIN, CHŁOPEK ROZTROPEK, BAJKOPIS, UCHWYT, WYWALENIE SIĘ, KOŚCIÓŁ ZACHODNI, JADOWITOŚĆ, KAMICA MOCZOWA, PORA GODOWA, ĆAKRA, FILOLOGIA BIAŁORUSKA, TRACKLISTA, CEMENTOWE BUTY, SERWITUT, PODKORA, TERMOS BUFETOWY, UNIŻONOŚĆ, DROŻDŻOWNIA, ROZDRABNIACZ ODPADKÓW ORGANICZNYCH, FILOLOGIA WŁOSKA, CYTADELA, JEDNOSTKA OBJĘTOŚCI CIAŁ SYPKICH, GŁADŹ, SZTUKA DEKORACYJNA, BOSCH, KOTEW, SZABAŚNIK, DZWONEK RĘCZNY, SPICIE SIĘ NA UMÓR, PRZESTRZEŃ WOKÓŁZIEMSKA, SATELITA GEOSTACJONARNY, UNIWEREK, KRZYŻ MALTAŃSKI, DEZINTEGRACJA MROZOWA, BANKSTER, CIERNIOGŁOWY, TEOLOGIA APOFATYCZNA, RÓWNOWAGA MAKROEKONOMICZNA, REGION, PŁASZCZKI SŁODKOWODNE, JĘZYK ERGATYWNO-ABSOLUTYWNY, MEDYCYNA PALIATYWNA, BURŻUJSTWO, KULON, WŚCIEKLICE, CEREMONIA, SĄD REJESTROWY, BECZKA, OPPERT, AMALGAMAT, DRESIARZ, REFLEKSOLOG, WĘZEŁ ZARODKOWY, LORNETA NOŻYCOWA, MBIRA, PODBÓJ, ODKUPICIEL, SUPERNOWE, HUTNICTWO, ŻÓŁTLICA WŁOCHATA, NALEŹLINA POSPOLITA, TECHNIKA ŚWIETLNA, WIGURA, OPRAWA, LUSTERKO, BLISKOŚĆ, ŚRÓDBRZUSZE, ETERYCZNOŚĆ, SEMITOLOG, REPRYZA, PRZYROST, KRZYŻ ŚWIĘTEGO ANDRZEJA, PRZYBUDÓWKA, PORCIĘTA, PROLIFERACJA, JEDNOKLASÓWKA, STÓŁ, WIĘŹNIARKA, KALIMBA, WĘZEŁ PRZEDSIONKOWO-KOMOROWY, MOBILNOŚĆ SPOŁECZNA, KAFTAN, RĄB, UKŁAD NEUROWEGETATYWNY, MLECZ, STALNICA, B, REHABILITANT, OKUREK, OŚLA CZAPKA, ODSTAWKA, GRUPA WSPARCIA, PARANOJA PIENIACZA, NISZA NIWALNA, TERMOTRANSFER, RZECZ NIERUCHOMA, URODYNAMIKA, USTROJOWOŚĆ, PRZEMYSŁ CUKROWNICZY, SAMOZAPALENIE, CELNOŚĆ, FUZJA PIONOWA, INTERTEKSTUALNOŚĆ POZORNA, LASECZKA, HARDOŚĆ, OZÓR, GWIAZDA, WYCIĄG, STOPA, SIODŁO JUCZNE, KAZUISTA, PRZEDMURZE, SZABLON, OGON, MIESZANINA EUTEKTYCZNA, HAK ABORDAŻOWY, PIRAMIDA, GEN RECESYWNY, KWIAT LOTOSU, PSYCHOGERIATRIA, BREZYLKA, CIĄG DALSZY, KONSTRUKCJONIZM SPOŁECZNY, NANOŚNIK, RODZAJ NIJAKI, ROZBIERANKA, DZIESIĄTKA, NADPŁYNNOŚĆ, OŚRODEK, AKCELERATOR LINIOWY, TRANSWESTYTKA, NORNIK PÓŁNOCNY, ELASMOZAURY, MŁOT HYDRAULICZNY, OSADNIK, PREZYDENCJALIZM, ADBLOCK, AZOLLA, ARTYSTKA, TANCERKA BRZUCHA, SŁOWIANIN, ZNAJOMY, WCIOS, REFREN, FEDERACJA, KONDOR, DOLA, PŁOZA, JEDWABNIK, ANTYNOMIA, PRZYGODA, PREFEKTURA, WIELOPŁETWIEC, UKŁAD CIAŁA, ŻÓŁWIE, OBRONA FRANCUSKA, SNICKERS, SKLEPIENIE KRZYŻOWE, WYBIEG, OPIESZAŁOŚĆ, SOK, TURANIEC, SKLEPIENIE ŻAGLASTE, STYL MOTYLKOWY, REMISJA, TURBINA CIEPLNA, TUTORIAL, SAMOA, APARAT SZPARKOWY, WOREK REZONANSOWY, DZIEWCZĘCOŚĆ, ŁUCZNIK, ELEMENT NIEROZKŁADALNY, CZARCZAF, PLEUSTOFIT, SZKLIWO, ELITA, MRÓWNIK, ALDROWANDA, CZAS MĘSKI, FULMAR, SHIMMY, OCET SPIRYTUSOWY, NABYCIE WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWE, STARZENIE MORALNE, PRZEJEZDNA, WALCOWNIA GORĄCA, WELUR, HARD CORE, OSKARŻENIE, NIEŚMIAŁOŚĆ, KOMISJA SKRUTACYJNA, ZAĆMIENIE, KAMIKADZE, SŁOIK, GIMBOPATRIOTYZM, GETTO, NARCIARSTWO ALPEJSKIE, HURTNICA ZWYCZAJNA, OBIEKTYWNOŚĆ, CZARKA, BŁONA NACZYNIOWA, OTOLARYNGOLOGIA, IGIEŁKA, RADIACJA ADAPTACYJNA, NERW WZROKOWY, INFA, ODBIÓR, SARABANDA, SZCZUDLARZ, GRUCZOŁ PŁCIOWY, STOPA, WAŻNIAK, SZCZEP, IZOLACJONIZM, ORTOPTYCZKA, MYJNIA, STARY WRÓBEL, MASŁO, PĘDNIK AZYMUTALNY, PUDŁO, RYNEK RÓWNOLEGŁY, ORGANIZM, DZIEDZICTWO ARCHEOLOGICZNE, SFERA NIEBIESKA, LAWENDA, WALUTA BAZOWA, BARYKADA, JASIENICA, TWARDZIEL, MORSZCZYNA, WYJEC PŁASZCZOWY, JĘZYK OBCY, WOLNY RODNIK, ELOPSOPODOBNE, BOBROWISKO, OSIOŁ, UKRAIŃSKI, ODCZYN ZAPALNY, WZNIESIENIE, ŚLĄSK, SOKOLE OKO, ZROBIENIE RUCHU, SZEW PODNIEBIENNY, OCEANOTECHNIKA, DYSK KOMPAKTOWY, KASTA, PRANIE BRUDNYCH PIENIĘDZY, NAWAŻKA, NAJEBANIE SIĘ, GRAFICZKA, FUNT GIBRALTARSKI, SŁONIOWATOŚĆ, STARA MALEŃKA, BUREK, KACERSTWO, ROZKOJARZENIE, CHARAKTERYSTYKA CZASOWA, PAREJAZAURY, NADRZĘDNIK, ALGORYTM ITERACYJNY, CHIRURGIA SZCZĘKOWO-TWARZOWA, WSPÓŁMAŁŻONEK, SĘPNIK PSTROGŁOWY, PIASKOWIEC KWARCOWY, PADOK, CLARINO, PŁYTKA BAKTERYJNA NAZĘBNA, ODZYSK, ŚLIZGACZ, STATUS, PODSTAWA, SZCZEP, ?MNIEJSZOŚĆ NARODOWA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.352 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

TO, CO WYRÓŻNIA SIĘ W WYNIKU PODZIAŁU WIĘKSZEJ CAŁOŚCI BĄDŹ OPERACJI MYŚLOWYCH DOKONYWANYCH NA WIĘKSZEJ CAŁOŚCI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: TO, CO WYRÓŻNIA SIĘ W WYNIKU PODZIAŁU WIĘKSZEJ CAŁOŚCI BĄDŹ OPERACJI MYŚLOWYCH DOKONYWANYCH NA WIĘKSZEJ CAŁOŚCI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
CZĘŚĆ to, co wyróżnia się w wyniku podziału większej całości bądź operacji myślowych dokonywanych na większej całości (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

CZĘŚĆ
to, co wyróżnia się w wyniku podziału większej całości bądź operacji myślowych dokonywanych na większej całości (na 5 lit.).

Oprócz TO, CO WYRÓŻNIA SIĘ W WYNIKU PODZIAŁU WIĘKSZEJ CAŁOŚCI BĄDŹ OPERACJI MYŚLOWYCH DOKONYWANYCH NA WIĘKSZEJ CAŁOŚCI sprawdź również:

kosmopolityczny ptak nadwodny z rzędu kraskowatych; gniazdo na dnie korytarzy wykopanych w urwistych brzegach; chroniony ,
wymienna część palnika laboratoryjnego lub palnika do spawania, którą zakłada się na rękojeść palnika ,
nieprzemakalna, lekka tkanina używana do wyrobu kurtek lub płaszczy ,
jeden z 16 niemieckich krajów związkowych ,
rodzaj tłustej, wędzonej kiełbasy wytwarzanej z wołowiny i boczku ,
narrator nienależący do świata przedstawionego, opowiadający o nim, ale niebiorący udziału w wydarzeniach, posiadający nieograniczoną wiedzę ,
członkini zakonu żeńskiego ,
instrument irański, rodzaj cymbałów ,
człowiek oceniany bardzo negatywnie (z różnych powodów), nazywany tak, żeby go obrazić ,
zgrubienie pochodzenia naturalnego lub wywołane uderzeniem ,
gaz powstający po burzy ,
gruba i okrągła bateria o napięciu 1,5 V ,
HENAN - prowincja w środkowych Chinach, powierzchnia 167 tys. km2 ,
pojemnik lub naczynie skonstruowane w taki sposób, by zwierzęta - zwykle ptaki - mogły swobodnie pobierać z niego pokarm, który samoczynne opada z zasobnika w miarę jak jest wyjadany przez zwierzęta ,
lekarz dokonujący obdukcji ,
waluta obowiązująca w Turkmenistanie ,
miejsce zmagań Legii i Widzewa ,
miejsce ostrej rywalizacji ,
piec z kociołkami do gromadzenia stopionych metali stosowany w odlewnictwie ,
proszek do pieczenia na bazie wodorowęglanu amonu ,
miasto w Brazylii w stanie Alagoas ,
nazwa zwyczajowa cykloheksanheksolu - cyklicznego sześciowęglowego alkoholu polihydroksylowego posiadającego sześć grup hydroksylowych (cukrol) ,
kulszowy lub wzrokowy ,
program komputerowy służący do zarządzania rozmaitego rodzaju notatkami, kontaktami, terminami czy zadaniami ,
... narciarskie ,
TENT, POKLAT; dach z płótna nad pokładem statku ,
ktoś, kto został znaleziony; najczęściej o dziecku, które porzucili rodzice ,
Manis tricuspis - ssak łożyskowy zaliczany do łuskowców; zamieszkuje lasy deszczowe Afryki, od Senegalu do zachodniej Kenii i na południe do Zambii ,
usunięcie intronów (sekwencji niekodujących) i połączenie eksonów (sekwencji kodujących) z prekursorowego mRNA organizmów eukariotycznych ,
zespół populacji organizmów roślinnych (fitocenoza), zwierzęcych (zoocenoza) i mikroorganizmów (mikrobiocenoza) danego środowiska (biotopu), należących do różnych gatunków, ale powiązanych ze sobą różnorodnymi czynnikami ekologicznymi i zależnościami pokarmowymi, tworzących całość, która pozostaje w przyrodzie w stanie homeostazy (czyli dynamicznej równowagi)

Komentarze - TO, CO WYRÓŻNIA SIĘ W WYNIKU PODZIAŁU WIĘKSZEJ CAŁOŚCI BĄDŹ OPERACJI MYŚLOWYCH DOKONYWANYCH NA WIĘKSZEJ CAŁOŚCI. Dodaj komentarz

9-2 =

Poleć nas znajomym:

x