PROCES GEOLOGICZNY DEGRADACJI POWIERZCHNI ZIEMI OBEJMUJĄCY PRZEOBRAŻENIE RZEŹBY TERENU, POKRYWY GLEBOWEJ I STOSUNKÓW WODNYCH, ZACHODZĄCY W WARUNKACH NATURALNYCH, WYŁĄCZNIE POD WPŁYWEM MECHANICZNEGO, NISZCZĄCEGO DZIAŁANIA TOPNIEJĄCEGO I OSUWAJĄCEGO SIĘ ŚNIEGU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

EROZJA ŚNIEŻNA to:

proces geologiczny degradacji powierzchni ziemi obejmujący przeobrażenie rzeźby terenu, pokrywy glebowej i stosunków wodnych, zachodzący w warunkach naturalnych, wyłącznie pod wpływem mechanicznego, niszczącego działania topniejącego i osuwającego się śniegu (na 13 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PROCES GEOLOGICZNY DEGRADACJI POWIERZCHNI ZIEMI OBEJMUJĄCY PRZEOBRAŻENIE RZEŹBY TERENU, POKRYWY GLEBOWEJ I STOSUNKÓW WODNYCH, ZACHODZĄCY W WARUNKACH NATURALNYCH, WYŁĄCZNIE POD WPŁYWEM MECHANICZNEGO, NISZCZĄCEGO DZIAŁANIA TOPNIEJĄCEGO I OSUWAJĄCEGO SIĘ ŚNIEGU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 16.006

MIKROFON WĘGLOWY, PUCHLINA, JUDAISTA, WŁADCZOŚĆ, SKÓRNIK, SPŁYW BŁOTNY, CEFALOPOLISYNDAKTYLIA GREIGA, RANA, MISIO, TRAWERS, KONIEC, CZOŁO LODOWCA, SAMOLOT SZEROKOKADŁUBOWY, SIEDEMDZIESIĄTKA, OSTROŻNOŚĆ, BAHAMY, MARKETINGOWIEC, ZGRUBIAŁOŚĆ, TUTORIAL, PROGRAM LOJALNOŚCIOWY, SYRENOWATE, SUBSTANCJA EGZOGENNA, TRIUMWIRAT, SZLACHTUZ, MARIMBA, DRABINKA, NACZYNIAK GRONIASTY, LORD, USKOK, SKŁADOWA, INSPEKCJA WETERYNARYJNA, MIĘSOŻERNOŚĆ, ZEŚWIECCZENIE, FREZARKA, NIESUBTELNOŚĆ, KRAJOBRAZ KULTUROWY, ZŁOŻENIE BRONI, PUBLIKA, SIATKA, MALARSTWO FIGURATYNWE, POSTĘP TECHNICZNY, CISOWCE, FILOLOGIA ORIENTALNA, POLITYKA KURSOWA, WIELKI WYBUCH, URODYNAMIKA, NEOFITA, CZERNIDŁAK BŁYSZCZĄCY, SKLEP MONOPOLOWY, PONĘTA, KAPITALISTA, ZAWIKŁANIE, MODELUNEK, OPIEKA SPOŁECZNA, PILŚŃ NERWOWA, GLEJCHENIOWATE, DEMISEKSUALIZM, UWAGA, POZWOLENIE EMISYJNE, PINGWIN PAPUA, LINA RATUNKOWA, CESARZ, FANEROFIT, SYNTEZA JĄDROWA, PĘCINA, GRA WYŚCIGOWA, ROZWÓJ ZARODKOWY, KRAS, KARAFINKA, NAUCZYCIEL DYPLOMOWANY, JAMA GARDŁOWA, KISIEL, STACJA NASŁUCHOWA, SKARBNIK, WARZELNICTWO, STARANIE, POCZĄTEK, EKSTREMISTYCZNOŚĆ, LUSITANO, KOLBA, ORNITOLOG, KOMUNIKACYJNOŚĆ, MIODOJADEK BIAŁOGARDŁY, GALARETA, PISUM, PODEJŹRZON MARUNOWY, WOŁOCH, AUSTRIACKI, DRUCIARZ, INWENTARZ ŻYWY, PORZĄDEK DORYCKI, ELIMINACJA, MUTACJA DYNAMICZNA, EKOLOGIA BIOCHEMICZNA, WINKULACJA, INHIBICJA, FLETNER, SAŁATA, ŚCIEG ŁAŃCUSZKOWY, DESZCZ, SKALAR, WŁAMANIE, OSTATNIE PODRYGI ZDYCHAJĄCEJ OSTRYGI, POŃCZOSZNIK, POLA ELIZEJSKIE, ALERGEN POKARMOWY, PROPAGACJA FAL RADIOWYCH, HETEROMORFIZM, KOLCZAKOWATE, DYFUZJA ŚLEDZONA, PROJEKT ARCHITEKTONICZNY, BUDA, KWADRATURA KOŁA, FOTOWOLTAIKA, PIECZONA ALASKA, NOSOWOŚĆ, LAKIERNICTWO, OTORYNOLARYNGOLOGIA, POKAL, KANION PODMORSKI, KOŁNIERZ SZALOWY, INSZA INSZOŚĆ, DYLATACJA, WRAŻENIE, ETNOLINGWISTYKA, SUTANELA, KONTRWYWIAD, KANTONIERA, SEJM, TORBACZE, TRÓJKOMBINACJA, JĘZYK, PANI, KOMPLEKS ARENOWY, OBRONA ROSYJSKA, ANGLOSASKI, BIOGAZOWNIA, ALLEL RECESYWNY, KRAWĘDŹ, FULMAR ZWYCZAJNY, ŁOPIAN, KANGUROSZCZUR, CHOROBA TAYA-SACHSA, MILLET, GATUNEK AMFITERMICZNY, TAFTA, OBCIĄŻNIK, JEDENASTKA, BYK SYCYLIJSKI, KERALCZYK, TRASZKA PIRENEJSKA, WAGON BEZPRZEDZIAŁOWY, LUKSEMBURSKI, ENCEFALOPATIA WĄTROBOWA, ANTYCIAŁO, PAWANA, THINK TANK, TWIERDZENIE ABELA-RUFFINIEGO, OTWARCIE SERCA, PUDŁO, CIAŁO AMORFICZNE, POWIEŚĆ ŚRODOWISKOWA, PRÓBA ZEROWA, ZALANIE PAŁY, OSTEOTOMIA, ISKRA, AKCJA, TACKA, SZTORMLINA, REFERENDUM LOKALNE, ELEMENT TOCZNY, ASOCJACJA CHARGE, GRUNT, STROFANTYNA, UNIWERSUM HERBRANDA, EKONOMIA POZYTYWNA, GZY, MIRAŻ, LORA, WYŁADOWANIE ELEKTRYCZNE, TELEFON ZAUFANIA, STRUMIEŃ, KOMEDIANT, PRZYBŁĘDA, KUJNOŚĆ, KUZYN, PROCES STOCHASTYCZNY, SŁOŃCE, ŻABA KRZYKLIWA, DZIUPLA, LEŃ, JEZIORO EKSTRAGLACJALNE, PEDAGOG SPECJALNY, RIST, PIANKA, ARAKAŃCZYK, PODSEKTOR, FORMALIZACJA RACHUNKU ZDAŃ, KURS, WYCIĄG, ZANIK MIĘŚNI, TEŚCIK, IMPRESYJNOŚĆ, WAZOW, CHOROBA THOMSENA, POKŁAD ŁODZIOWY, KLEJARZ, KLOZET, GRA NA ZWŁOKĘ, GALISYJSKI, PARA, WARSTWA PERYDOTYTOWA, WSPÓŁCZESNOŚĆ, PAWĘŻ, CHLOREK HEMATYNY, POJAZD, PIAST, PRZYCZYNKARZ, MAGNESIK, LIEBERMANN, KAZNODZIEJA, SPAD, POMOC, DEGENERACJA, PEDAGOGIKA REWALIDACYJNA, POŁOŻENIE, MAŁPY WŁAŚCIWE, FIGURA, GÓRNICTWO WĘGLOWE, NAPŁYW KORZENIOWY, OCHOTNIK, NASIENIE, KUMOSZKA, OHIO, SPREJ, NAŁOGOWOŚĆ, APARATOWNIA RUCHOMEGO WĘZŁA ŁĄCZNOŚCI, KSIĘŻYC, UCHWYT NOŻOWY, SERENADA, JARYZACJA, INSTALOWANIE, FETYSZYZM, SEKTOR, SZEŚĆ DZIEWIĘĆ, DIALER, ODWAŁ, WYKŁADNIA CELOWOŚCIOWA, PENITENCJA, SELEKTYWNY MODULATOR RECEPTORA ESTROGENOWEGO, SUPRESJA, MOWA WIĄZANA, MIĘSOPUST, NEUROFIBROMATOZA, FALOWNIK NAPIĘCIA, CAMORRA, ŻYCZLIWY, INŻYNIERIA BIOPROCESOWA, SUPERNOWA TYPU IB, GEOGRAFIA, ULICA, REZERWACJA, METEORYT, HARMONIA, TEORIA GEOCENTRYCZNA, NATUROPATIA, PTERION, CZAS, DOM STARCÓW, GAROSMANCJA, BEZJĘZYKOWE, WYMIOCINY, WARTA, KOSZT UTOPIONY, WĄTEK, TERRINA, CUDACTWO, BEJT, LICZBA ATOMOWA, DISNEY, TELLUREK, DROGA KROPELKOWA, PODRÓŻ SŁUŻBOWA, NIEPOKORNOŚĆ, CZYNNOŚĆ POMYŁKOWA, FILIŻANKA, PRZEPITKA, FILEMON BLADY, PRZEKŁADACZ, ZATYCZKA DO USZU, AUDYTOR WEWNĘTRZNY, LENIWIEC BRAZYLIJSKI, ZADZIORNICA WŁOCHATA, ŻÓŁW ŻÓŁTOBRZUCHY, MOTYLEK, WYGŁAD TEKTONICZNY, ANGIELSKI, DYFERENCJAŁ SEMANTYCZNY, LIPOLIZA, ?MUZYK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 16.006 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PROCES GEOLOGICZNY DEGRADACJI POWIERZCHNI ZIEMI OBEJMUJĄCY PRZEOBRAŻENIE RZEŹBY TERENU, POKRYWY GLEBOWEJ I STOSUNKÓW WODNYCH, ZACHODZĄCY W WARUNKACH NATURALNYCH, WYŁĄCZNIE POD WPŁYWEM MECHANICZNEGO, NISZCZĄCEGO DZIAŁANIA TOPNIEJĄCEGO I OSUWAJĄCEGO SIĘ ŚNIEGU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PROCES GEOLOGICZNY DEGRADACJI POWIERZCHNI ZIEMI OBEJMUJĄCY PRZEOBRAŻENIE RZEŹBY TERENU, POKRYWY GLEBOWEJ I STOSUNKÓW WODNYCH, ZACHODZĄCY W WARUNKACH NATURALNYCH, WYŁĄCZNIE POD WPŁYWEM MECHANICZNEGO, NISZCZĄCEGO DZIAŁANIA TOPNIEJĄCEGO I OSUWAJĄCEGO SIĘ ŚNIEGU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
EROZJA ŚNIEŻNA proces geologiczny degradacji powierzchni ziemi obejmujący przeobrażenie rzeźby terenu, pokrywy glebowej i stosunków wodnych, zachodzący w warunkach naturalnych, wyłącznie pod wpływem mechanicznego, niszczącego działania topniejącego i osuwającego się śniegu (na 13 lit.)

Definicje krzyżówkowe

EROZJA ŚNIEŻNA
proces geologiczny degradacji powierzchni ziemi obejmujący przeobrażenie rzeźby terenu, pokrywy glebowej i stosunków wodnych, zachodzący w warunkach naturalnych, wyłącznie pod wpływem mechanicznego, niszczącego działania topniejącego i osuwającego się śniegu (na 13 lit.).

Oprócz PROCES GEOLOGICZNY DEGRADACJI POWIERZCHNI ZIEMI OBEJMUJĄCY PRZEOBRAŻENIE RZEŹBY TERENU, POKRYWY GLEBOWEJ I STOSUNKÓW WODNYCH, ZACHODZĄCY W WARUNKACH NATURALNYCH, WYŁĄCZNIE POD WPŁYWEM MECHANICZNEGO, NISZCZĄCEGO DZIAŁANIA TOPNIEJĄCEGO I OSUWAJĄCEGO SIĘ ŚNIEGU sprawdź również:

osobnik ludzki lub zwierzęcy we wczesnym etapie rozwoju zwanym okresem zarodkowym ,
wieża obronna z bramą wjazdową umieszczoną w niższej kondygnacji ,
układ służący do przechowywania i odtwarzania informacji ,
literacki zabieg polegający na nagromadzeniu bliskoznacznych określeń mającym na celu uwydatnienie wagi omawianego przedmiotu ,
skupisko minerałów ,
Zamieszkanie grupy ludzi na określonym terytornium, na którym wcześniej nie mieszkała ,
otwór w igle ,
'Bananowy ...' VOX-u ,
gliniany garnuszek o kształcie gruszki, otwarty z dwu stron, używany dawniej w laboratoriach ,
nauczyciel, który uczy języka niemieckiego ,
mała, przeważnie drewniana warownia znajdująca się na kresach państwa dla obrony granic ,
dzień świętego odpoczynku w judaizmie ,
neurolog (1897-1963); prace z histopatologii ośrodkowego układu nerwowego ,
udawany żal, rzadkie ,
cecha czegoś, co jest powszechnie spotykane ,
zjawisko optyczne polegające na pojawieniu się wąskich smug (pasm) świetlnych układających się w kształtgwiazdy na powierzchni kamieni szlachetnych, zwłaszcza szlifowanych w kaboszon ,
niechęć - brak ochoty na coś, chęci do czegoś ,
BIELUŃ, DATURA ,
pochodna dihydralazyny, lek o działaniu hipotensyjnym oraz stymulującym mieszki włosowe ,
imię Ludwiga, b. kolarza ,
w średniowieczu podstawowa jednostka organizacyjna jazdy rycerskiej ,
przedstawiciel protistów roślinopodobnych z gromady kryptomonad (Cryptophyta) ,
metal lub półmetal charakteryzujący się dużą gęstością, często także właściwościami toksycznymi ,
zbiór technik mających na celu prognozę przyszłych cen (kursów) papierów wartościowych, walut czy surowców na podstawie cen historycznych ,
to, że coś ma zły wpływ na coś innego, nie przynosi korzyści ,
człowiek, który praktykuje ascezę ,
lekkie obuwie o skórzanych lub gumowych podeszwach, do których mocowane są paski ze skóry lub z innego materiału ,
ur. w 1930r. astronauta amerykański, dowódca we wspólnym locie Apollo-Sojuz ,
z ekspresją o marynarce; część garderoby damskiej i męskiej, górna część garnituru lub kostiumu, często funkcjonująca poza kompletem ,
osoba, która kieruje przebiegiem jakiejś uroczystości

Komentarze - PROCES GEOLOGICZNY DEGRADACJI POWIERZCHNI ZIEMI OBEJMUJĄCY PRZEOBRAŻENIE RZEŹBY TERENU, POKRYWY GLEBOWEJ I STOSUNKÓW WODNYCH, ZACHODZĄCY W WARUNKACH NATURALNYCH, WYŁĄCZNIE POD WPŁYWEM MECHANICZNEGO, NISZCZĄCEGO DZIAŁANIA TOPNIEJĄCEGO I OSUWAJĄCEGO SIĘ ŚNIEGU. Dodaj komentarz

5×4 =

Poleć nas znajomym:

x