CIŚNIENIE WYWIERANE PRZEZ KREW NA ŚCIANKI TĘTNIC, PRZY CZYM ROZUMIE SIĘ POD TĄ NAZWĄ CIŚNIENIE W NAJWIĘKSZYCH TĘTNICACH, NP. W TĘTNICY W RAMIENIU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

CIŚNIENIE TĘTNICZE to:

ciśnienie wywierane przez krew na ścianki tętnic, przy czym rozumie się pod tą nazwą ciśnienie w największych tętnicach, np. w tętnicy w ramieniu (na 17 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CIŚNIENIE WYWIERANE PRZEZ KREW NA ŚCIANKI TĘTNIC, PRZY CZYM ROZUMIE SIĘ POD TĄ NAZWĄ CIŚNIENIE W NAJWIĘKSZYCH TĘTNICACH, NP. W TĘTNICY W RAMIENIU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 18.712

KÓZKI, AMFIBIA, WARSZAWA, ZNAMIENITOŚĆ, BON SKARBOWY, RÓŻNICA, ŚLIZG, UZBECKI, REINKARNACJA, PASKÓWKI, NIWELIZM, CUMA, MEGHALAJA, FOTOGRAFIA KRAJOZNAWCZA, OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA, ZABUDOWA, KAPIBARA, STORYBOARD, SROKOSZ, SEKRETARZ, FIKNIĘCIE KOZIOŁKA, SUBIEKTYWISTA, JĘZYK DAHALIK, NIEMIEC, KLIPA, CZESALNIA, NOŻOWNICTWO, KREDYT KUPIECKI, TELEGRAF OPTYCZNY, LEWICOWOŚĆ, OSAD, KRANIOTOMIA, MAILOWANIE, GRZEBIENIARZ, MIASTO POWIATOWE, MEDYCYNA NUKLEARNA, PLEBS, DYFERENCJACJA SPOŁECZNA, NIEPOJĘTOŚĆ, BORDER, TEREN ZAKRYTY, EKSPAT, WĘZEŁ SA, SAMOLOT NADDŹWIĘKOWY, KĄT PÓŁPEŁNY, OWCA ŻELAŹNIEŃSKA, KOD GRAYA, KOŃ ANDALUZYJSKI, WIĄZADŁO, CZEK PODRÓŻNICZY, WYGODNICTWO, OBLEGA, CIAŁO BEZPOSTACIOWE, PREZENTER, FRANCUZ, CZWARTACZKA, NACZYNIE TĘTNICZE, GUMA NATURALNA, POMYŁKA FREUDOWSKA, ZWARCIE, RUCH JEDNOSTAJNIE PRZYŚPIESZONY, WOJEWODA, KACZKA, FILOZOF, WYROBNICA, ZAWIĄZEK, UPIÓR PIERŚCIENIA, ANATOMIA MIKROSKOPOWA, CZŁOWIEK PIÓRA, KRĄŻEK PRZESUWNY, FARAMUSZKA, DOMINIUM, NARZUT, POKÓJ, DOMINO, STRZAŁ W DZIESIĄTKĘ, REPARACJA WOJENNA, BIAŁY TRĄD, KICHA, OKRES PÓŁTRWANIA, POSTAĆ BIBLIJNA, BEZDNIA, NASIONO, KOD DWUWARTOŚCIOWY, ROŚLINA PASOŻYTNICZA, OBRAZ, PŁASZCZYZNA STRZAŁKOWA, WYKRYWACZ MIN, GONADOTROPINA, ŚWIDRAK OKRĘTOWY, NIEKAPEK, JĘZYKI KAUKASKIE, REJTERADA, ORIJA, POLSKOŚĆ, NALOT, JUMPER, HANIEBNOŚĆ, OFICYNA DRUKARSKA, WIELKOŚĆ, BAJRONISTA, PLAZMA ZARODKOWA, MISTERIUM PASYJNE, KOPIEC, PRUSAK, MIRA, PŁOTEK, GILOTYNA HUME'A, TORKRETNICA, PUNK ROCK, BURRITO, BIOLOGIA EWOLUCYJNA, BALANSJER, RYBIE OKO, WELWET, KYZYŁ, RURA CROOKESA, SPISEK, DZIEWIĘĆDZIESIĄTKA, PALLAS, UFNOŚĆ, MIĘSIEŃ CZWOROGŁOWY, ELITARYSTA, KOLEGIATA, PIELUSZKOWE ZAPALENIE MÓZGU, SERENADA, DORTMUNDER, KUŹNIA, UDZIAŁ CZŁONKOWSKI, PLANT, NAPŁYW, PEŁZAK, TBV, CZĘŚĆ PRZEWODZĄCA OBCA, KWATERA OKIENNA, SEMANTYKA KOGNITYWNA, OKRES AMAZOŃSKI, TEMPO, WYŁAM, BARSZCZ BIAŁY, CIUPAGA, REFORMATOR, SENAT, WYŁADOWANIE KORONOWE, TKACZ, CIAŁO JAMISTE, NASTROSZEK KĘDZIERZAWY, JĘZYK HENOCHIAŃSKI, PODWIELOKROTNOŚĆ, TERMODYNAMIKA TECHNICZNA, CYWIL, STACCATO, DOM PRZEDPOGRZEBOWY, BIEDRONKA, ABLACJA, TORFOWISKO PRZEJŚCIOWE, AKWALUNG, PRZYZWOITOŚĆ, BIZNESMEN, BRUDNICA MNISZKA, MŁOTNIK, PORZĄDEK PUBLICZNY, PRZYPADEK, ELEGANTKA, SEMITA, TAMANDUA, ROŻEN, PÓŁSFERA, KUFA, KLIENT, BOFORS, PRZYGODA, NOŻYCE, ALLOSTERIA, ŻAKARD, PŁAZY BEZOGONOWE, KANADA, KOŻUSZEK, SAMOZATRACENIE, MENISK, GESTALTYZM, DERYWACJA FLEKSYJNA, BAR MLECZNY, TRANSFORMACJA FALKOWA, SPŁYW BŁOTNY, GLUKOZOAMINOGLIKAN, WSTRZYMANIE, ZMARSZCZKA, SYNGALESKI, WYZNAWCA, RACHUNEK POMOCNICZY, PREPAID, CHEMIA, KWATERUNEK, NAUKA, TOPIELICA, ZUPA Z GWOŹDZIA, REPERTUAR, WĘGORZ AMERYKAŃSKI, KROTNOŚĆ, OFIARA, TROGLOFIL, KORONOGRAFIA, MISKA, INSTALACJA SPRĘŻONEGO POWIETRZA, GRUCHOT, USKOK, RZECZ, KOSTNOJĘZYKOPODOBNE, ANGIELCZYK, OMAHA, METODA AGLOMERACYJNA, NAPÓR, STRUP, WIELOETATOWOŚĆ, KOMPRESJA IMPULSÓW, EMULSJA, ZJAWISKO FARADAYA, RYBY ŁAWICOWE, WIĘZOZROST SPRĘŻYSTY, OWCA WIELKOPOLSKA, ENTUZJASTYCZNOŚĆ, ODPOWIEDŹ ODPORNOŚCIOWA, METALMANIA, HRABSTWO, KANDYDEMIA, ACID WESTERN, LISZAJ PŁASKI, MDK, MIÓD SZTUCZNY, DENTYSTA, CHA-CHA, PARANOIK, KINOMANIAK, KARTKA, BADACZ, SZYNOBUS, SYNTETYK, NARYS KWIATOWY, ŚMIETANKA, ŁUSKOWCE, OSOBA PRAWNA, PRZETWÓR, RZECZOZNAWCA MAJĄTKOWY, TRZEŹWY, GRA WSTĘPNA, ŻÓŁW ŻÓŁTOGŁOWY, RIVERA, MIKROKROPKA, OCZKO POLODOWCOWE, SŁUŻBISTKA, IBISOWATE, IZOENZYM, ŁÓW, PSZCZOŁA INDYJSKA, DZIAŁ PERSONALNY, ŻÓŁWIE PIŻMOWE, FOSA ORKIESTROWA, BONANZA, ARKUSZ INTROLIGATORSKI, KOPIOWANIE, KOŃCZYNA, NET, DŹWIGNIA FINANSOWA, NIEREGULARNOŚĆ, DORUCHÓW, WYKROCZENIE SKARBOWE, HIPOTELORYZM, TOCZENIE, KARATEKA, TROCZEK ZGINACZY, IMIĘ, POMOCNIK, SSAK ŻYWORODNY, EWOLUCJA NARCIARSKA, KONTROLA ZARZĄDCZA, PATRON, FARBA, HULA, PAREO, SZCZELINA SKRZELOWA, PŁOZA, IMPERIUM KHMERSKIE, NALEPA, SKWIR, ŁADOWNICA, RAJSTOPY, TAJEMNICA ADWOKACKA, MIĘSIEŃ PIRAMIDOWY, F, ARKUSZ EGZAMINACYJNY, JAZZ, SĄD OSTATECZNY, MACA, SAMOREALIZACJA, BON PIENIĘŻNY, DYSZKANT, KOSTIUMERNIA, MAFIA PALIWOWA, ?DELFIN.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 18.712 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CIŚNIENIE WYWIERANE PRZEZ KREW NA ŚCIANKI TĘTNIC, PRZY CZYM ROZUMIE SIĘ POD TĄ NAZWĄ CIŚNIENIE W NAJWIĘKSZYCH TĘTNICACH, NP. W TĘTNICY W RAMIENIU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CIŚNIENIE WYWIERANE PRZEZ KREW NA ŚCIANKI TĘTNIC, PRZY CZYM ROZUMIE SIĘ POD TĄ NAZWĄ CIŚNIENIE W NAJWIĘKSZYCH TĘTNICACH, NP. W TĘTNICY W RAMIENIU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
CIŚNIENIE TĘTNICZE ciśnienie wywierane przez krew na ścianki tętnic, przy czym rozumie się pod tą nazwą ciśnienie w największych tętnicach, np. w tętnicy w ramieniu (na 17 lit.)

Definicje krzyżówkowe

CIŚNIENIE TĘTNICZE
ciśnienie wywierane przez krew na ścianki tętnic, przy czym rozumie się pod tą nazwą ciśnienie w największych tętnicach, np. w tętnicy w ramieniu (na 17 lit.).

Oprócz CIŚNIENIE WYWIERANE PRZEZ KREW NA ŚCIANKI TĘTNIC, PRZY CZYM ROZUMIE SIĘ POD TĄ NAZWĄ CIŚNIENIE W NAJWIĘKSZYCH TĘTNICACH, NP. W TĘTNICY W RAMIENIU sprawdź również:

kosmopolityczny ptak nadwodny z rzędu kraskowatych; gniazdo na dnie korytarzy wykopanych w urwistych brzegach; chroniony ,
wymienna część palnika laboratoryjnego lub palnika do spawania, którą zakłada się na rękojeść palnika ,
nieprzemakalna, lekka tkanina używana do wyrobu kurtek lub płaszczy ,
jeden z 16 niemieckich krajów związkowych ,
rodzaj tłustej, wędzonej kiełbasy wytwarzanej z wołowiny i boczku ,
narrator nienależący do świata przedstawionego, opowiadający o nim, ale niebiorący udziału w wydarzeniach, posiadający nieograniczoną wiedzę ,
członkini zakonu żeńskiego ,
instrument irański, rodzaj cymbałów ,
człowiek oceniany bardzo negatywnie (z różnych powodów), nazywany tak, żeby go obrazić ,
zgrubienie pochodzenia naturalnego lub wywołane uderzeniem ,
gaz powstający po burzy ,
gruba i okrągła bateria o napięciu 1,5 V ,
HENAN - prowincja w środkowych Chinach, powierzchnia 167 tys. km2 ,
pojemnik lub naczynie skonstruowane w taki sposób, by zwierzęta - zwykle ptaki - mogły swobodnie pobierać z niego pokarm, który samoczynne opada z zasobnika w miarę jak jest wyjadany przez zwierzęta ,
lekarz dokonujący obdukcji ,
waluta obowiązująca w Turkmenistanie ,
miejsce zmagań Legii i Widzewa ,
miejsce ostrej rywalizacji ,
piec z kociołkami do gromadzenia stopionych metali stosowany w odlewnictwie ,
proszek do pieczenia na bazie wodorowęglanu amonu ,
miasto w Brazylii w stanie Alagoas ,
nazwa zwyczajowa cykloheksanheksolu - cyklicznego sześciowęglowego alkoholu polihydroksylowego posiadającego sześć grup hydroksylowych (cukrol) ,
kulszowy lub wzrokowy ,
program komputerowy służący do zarządzania rozmaitego rodzaju notatkami, kontaktami, terminami czy zadaniami ,
... narciarskie ,
TENT, POKLAT; dach z płótna nad pokładem statku ,
ktoś, kto został znaleziony; najczęściej o dziecku, które porzucili rodzice ,
Manis tricuspis - ssak łożyskowy zaliczany do łuskowców; zamieszkuje lasy deszczowe Afryki, od Senegalu do zachodniej Kenii i na południe do Zambii ,
usunięcie intronów (sekwencji niekodujących) i połączenie eksonów (sekwencji kodujących) z prekursorowego mRNA organizmów eukariotycznych ,
zespół populacji organizmów roślinnych (fitocenoza), zwierzęcych (zoocenoza) i mikroorganizmów (mikrobiocenoza) danego środowiska (biotopu), należących do różnych gatunków, ale powiązanych ze sobą różnorodnymi czynnikami ekologicznymi i zależnościami pokarmowymi, tworzących całość, która pozostaje w przyrodzie w stanie homeostazy (czyli dynamicznej równowagi)

Komentarze - CIŚNIENIE WYWIERANE PRZEZ KREW NA ŚCIANKI TĘTNIC, PRZY CZYM ROZUMIE SIĘ POD TĄ NAZWĄ CIŚNIENIE W NAJWIĘKSZYCH TĘTNICACH, NP. W TĘTNICY W RAMIENIU. Dodaj komentarz

6-2 =

Poleć nas znajomym:

x