CIŚNIENIE WYWIERANE PRZEZ KREW NA ŚCIANKI TĘTNIC, PRZY CZYM ROZUMIE SIĘ POD TĄ NAZWĄ CIŚNIENIE W NAJWIĘKSZYCH TĘTNICACH, NP. W TĘTNICY W RAMIENIU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

CIŚNIENIE TĘTNICZE to:

ciśnienie wywierane przez krew na ścianki tętnic, przy czym rozumie się pod tą nazwą ciśnienie w największych tętnicach, np. w tętnicy w ramieniu (na 17 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CIŚNIENIE WYWIERANE PRZEZ KREW NA ŚCIANKI TĘTNIC, PRZY CZYM ROZUMIE SIĘ POD TĄ NAZWĄ CIŚNIENIE W NAJWIĘKSZYCH TĘTNICACH, NP. W TĘTNICY W RAMIENIU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 18.712

OPRAWA, WYWALENIE SIĘ, POCIĄG METRA, PĘDRAK, UKŁAD ADAPTACYJNY, PETRYFIKACJA, PRASADA, ZALEW, ZAKURZENIE, AGAMA NIEBIESKOGŁOWA, KLINOPIROKSEN, KOMPENSATOR CIEPLNY, APOSTOŁ, APTAMER, TEMPERATURA UPAŁU, IMIGRANT, KOŃ BUDIONNOWSKI, MAKAK CZUBATY, SADYSTA, ŁAZIENKI, MAJÓWKA, ROŻEK BASETOWY, PRYZMA AKRECYJNA, KRYSZTAŁ MIESZANY, LAWA PODUSZKOWA, CHOROBA RUBARTHA, OFIARA, JEZUITA, SEJSMOGRAM, IZOLACJONIZM, WŚCIEKLICA ZWYCZAJNA, MIKRODERMABRAZJA, PRAWA MIEJSKIE, TANIEC, ŁUSZCZYCA BRODAWKUJĄCA, POŁYSK, IRISH DRAFT, OKRES ZALICZALNY, ZAKŁADZINY, ALKOHOLIZM, OKRES AMAZOŃSKI, BALON RADIOSONDA, PARANOIK, POSTĘP TECHNICZNY, PAJĄCZEK, GINEKOLOGIA, PONĘTA, ROZMIARÓWKA, AUTOMAT, SOS BESZAMELOWY, PANDA, ANTAŁECZEK, SPORT ZIMOWY, ULĘGAŁKA, OŚWIETLENIOWIEC, BRACTWO RYCERSKIE, GONIOMETRIA, WÓR, PALEC CYNKOWY, PODATEK NALEŻNY, MACIEJKA, PRZEWÓD WYTRYSKOWY, SMOCZA KREW, KUC SZETLANDZKI, KORTYKOSTEROID, KAJENNA, PEŁNOWARTOŚCIOWOŚĆ, DYNAMIT, TIOMERSAL, PRZĘDZIOREK SZKLARNIOWIEC, ALFABET GRECKI, OŻAGLOWANIE ROZPRZOWE, GREKA, TURANIZM, ODROSTY, CHANSON, MASZT, TRYB WSADOWY, TASIEMIEC, EPILEPTOLOGIA, ANTYKOAGULANT TOCZNIA, OGÓREK, BURSZTYNIARZ, PASO PERUANO, MAGENTA, WNIEBOWSTĄPIENIE, AWARYJNOŚĆ, VAT, PRZYZWOITOŚĆ, RZUTKA, CIĄG, CHMURA KONWEKCYJNA, KROWIENTA, BEMBA, WYPIERDEK MAMUTA, HALON, ASTROTURFING, KOLABORANT, PAŃSTWO WSCHODNIOFRANKIJSKIE, PŁYN STAWOWY, CZYTAL, BEZGRANICZNOŚĆ, RELIGIOLOG, ROMANISTA, KARTOWNIK, PRZEŁĄCZALNIA, GIZARMA, UPADEK, PRZETARG OGRANICZONY, OSTROGA PIĘTOWA, GORETEX, PALLIUM, WYRAFINOWANIE, DYSZKANT, CZĘSTOKÓŁ, OBJAW ZASŁONOWY, CZERPAK, POŚCIELÓWA, UWAGA, WÓDKA, DYFUZOR, ANOMALIA POLANDA, KILOMETR ZEROWY, KROWA, ROTATOR, PLUJ-ZUPKA, NOC, SPŁYW, PAUPER, BACH, ŻONA LOTA, PARTNERKA, ŁOWCA, PUNKT OKOSTNOWY, INDYWIDUALNOŚĆ, ZASADA EKWIPARTYCJI, LOGIKA FORMALNA, TERROR, TERIOLOGIA, ŁZA, KULTURA PIEŃKOWSKA, CZARODZIEJ, SKÓRA PERGAMINOWA, LÓD BRZEGOWY, MOLOSY, WŁAŚCIWOŚĆ, LEISZMANIOZA SKÓRNO-ŚLUZÓWKOWA, PRZYNĘTA SZTUCZNA, BAZYLIANIE, FOREMKA, ROŚLINY RUDERALNE, GEKON PAZURZASTY, PRZYROST, MILIMETR SŁUPA RTĘCI, WIELORYBNICTWO, KORONA, USTĘPSTWO, TOPNIK, SZEŚĆDZIESIĄTKA, JEŻOWCE, BEZPARDONOWOŚĆ, FALA BALISTYCZNA, USTAWA, BEZPOSTACIOWOŚĆ, OPAT KOMENDATORYJNY, STANICA, CHRZEST, ZMOWA MILCZENIA, GONDOLA, PISTOLET, ANTYNOMIA, KLIRING PRACY, KRZYŻMO, WIELOPŁETWIEC, ZMARZLAK, KANAŁ, HAK, WIEŻA KONTROLNA, HERMA, AKROPOL, KRAJANKA, KIELICH, CZARNA FEBRA, KOPEĆ, JASZCZUR, TĘTNICA BIODROWA WEWNĘTRZNA, RÓWNOWAGA TERMODYNAMICZNA, COKÓŁ, TYROMANCJA, APERCEPCJA, EWAPORAT, SER, INDYJSKI KOŃ WOJSKOWY, EGZOTYK, KĄT DEPRESJI, WARGA, ERGASTULUM, WĘDRÓWKA, WIANO, GRUBA ZWIERZYNA, IMPLEMENTACJA, NACZYNIE, ODTWARZANIE, ZBLIŻENIE, OPIEKA PALIATYWNA, STOS ATOMOWY, WICIOKRZEW, HEMATOFAGIA, RUCH, MIKANIT, PIERWOTNA JAMA CIAŁA, ANATOMIA PATOLOGICZNA, IZOLACYJNOŚĆ TERMICZNA, DRGANIE AKUSTYCZNE, MŁYNEK DO ODPADÓW, GASKONADA, ANTROPOCENTRYZM, WYMIENNIKOWNIA, JEDNORAZOWOŚĆ, KOŁODZIEJ, PROBLEM, HELMINTOLOGIA, ZNAMIĘ SUTTONA, BILDUNGSROMAN, TENOR LIRYCZNY, AMAZONKA, METRUM, PROŚBY I GROŹBY, TORPEDA ZDALNIE STEROWANA, NORA, TUBULOPATIA, NORWESKI, FETOSKOPIA, ROZCHODNIACZEK, OLIFANT, LEKARSTWO, KOMISUROTOMIA, KAPOTAŻ, AMFIBIA, DYFTERIA, AJAKS, BROSZA, OSZCZĘDNIŚ, OGI, CENTRUM, MATERIAŁ ZECERSKI, PLAC, KOZA PIERWOTNA, ZŁUDNOŚĆ, BĄBELEK, DRINK-BAR, CZERNINA, PRZYDAWKA OKOLICZNIKOWA, EFEKT PRZYPOWIERZCHNIOWY, PUPKA, MIĘDZYŻEBRZE, NIEPUNKTUALNOŚĆ, OBSZAR WIEJSKI, FIZYK, PŁASTUGA, ODPŁATA, CINEREA, TOUAREG, KATALOG SYSTEMATYCZNY, WŁÓKNO WĘGLOWE, OCZKO POLODOWCOWE, DIVA, CZARTER, STOCZNIA ZŁOMOWA, SCHULZ, ŁĘGOWO, SOBÓR, TRZEŚNIA, WIĄZANIE KOORDYNACYJNE, FAWELA, CIERNIOGŁOWY, SAMIEC, KREDYT REDYSKONTOWY, FONETYKA AKUSTYCZNA, LINORYT, ZAPUSTY, PODSZERSTEK, JĘZYKI NIGEROKONGIJSKIE, LINIA KREDYTOWA, HALOTRON, SZKARŁUPIEŃ, CHARLES, SAMOZACHOWAWCZOŚĆ, SAPROFAG, PRZYNĘTA, WARSTWA KOLCZYSTA, KRAJOBRAZ, DEMÓWKA, ŻARŁOK, PRZESŁUCHANIE, NATURALIZACJA, TASIEMIEC UZBROJONY, CZARKA, BIEDA, ?PARADOKS BANACHA-TARSKIEGO.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 18.712 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CIŚNIENIE WYWIERANE PRZEZ KREW NA ŚCIANKI TĘTNIC, PRZY CZYM ROZUMIE SIĘ POD TĄ NAZWĄ CIŚNIENIE W NAJWIĘKSZYCH TĘTNICACH, NP. W TĘTNICY W RAMIENIU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CIŚNIENIE WYWIERANE PRZEZ KREW NA ŚCIANKI TĘTNIC, PRZY CZYM ROZUMIE SIĘ POD TĄ NAZWĄ CIŚNIENIE W NAJWIĘKSZYCH TĘTNICACH, NP. W TĘTNICY W RAMIENIU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
CIŚNIENIE TĘTNICZE ciśnienie wywierane przez krew na ścianki tętnic, przy czym rozumie się pod tą nazwą ciśnienie w największych tętnicach, np. w tętnicy w ramieniu (na 17 lit.)

Definicje krzyżówkowe

CIŚNIENIE TĘTNICZE
ciśnienie wywierane przez krew na ścianki tętnic, przy czym rozumie się pod tą nazwą ciśnienie w największych tętnicach, np. w tętnicy w ramieniu (na 17 lit.).

Oprócz CIŚNIENIE WYWIERANE PRZEZ KREW NA ŚCIANKI TĘTNIC, PRZY CZYM ROZUMIE SIĘ POD TĄ NAZWĄ CIŚNIENIE W NAJWIĘKSZYCH TĘTNICACH, NP. W TĘTNICY W RAMIENIU sprawdź również:

kobieta, która urodziła dziecko i (najczęściej) je wychowuje, rodzicielka ,
wal biały, Delphinapterus leucas - gatunek walenia z rodziny narwalowatych; zamieszkuje wody Arktyki i subarktyczne ,
żółw Jangcy, Rafetus swinhoei - gatunek dużego gada z rodziny żółwiaków, jeden z najbardziej zagrożonych wyginięciem; występuje w południowych Chinach i w Wietnamie, w 2008 roku potwierdzono istnienie czterech osobników (trzech samców i jednej samicy) ,
(SAL'A); miasto w Słowacji nad Wagiem (kraj zachodniosłowacki), ośrodek przemysłu chemicznego ,
jezioro w Niemczech, u podnóża Alp Bawarskich, powierzchnia 82 km2, głębokość do 73 m ,
pojęcie prawnicze określające obronę własnej osoby lub własnych dóbr w sytuacji zamachu ,
każdy człon, który znajduje się pomiędzy innymi dwoma członami całości ,
utrwalone w użyciu z ustalonym znaczeniem połączenie dwóch lub więcej wyrazów ,
malowanie statku mające na celu jego zamaskowanie ,
język, a w zasadzie grupa dialektów i etnolektów, używana przez mieszkańców północnej Grecji, Macedonii, Bułgarii Albanii, spotykany także na terenie Rumunii, Serbii, Czarnogóry oraz Bośni i Hercegowiny ,
w górnictwie; kloc drewniany w zewnętrznej części stosu ,
motyl z rodziny barczatkowatych, występujący na terenie całego kraju ,
sterowanie wiropłatami za pomocą drążka sterowniczego i elementów sterujących umieszczonych w głowicy wiropłatu ,
łatwopalne paliwo ,
człowiek przyjmujący bierną, obojętną postawę wobec życia ,
gatunek rośliny należący do rodziny astrowatych ,
mechanizm przenoszący ruch klawiszy na wentyle otwierające dopływ powietrza do piszczałek w organach ,
aparat radiowy umieszczony w jednej skrzynce z magnetofonem ,
niewielki okręt pełniący zadania łącznikowe i patrolowe ,
rodzaj węgierskiego mięsnego ragout przyrządzanego z mięsa, grzybów i warzyw ,
gągoł, Bucephala clangula - gatunek średniej wielkości wędrownego ptaka wodnego z rodziny kaczkowatych (Anatidae); zamieszkuje północną i środkową Europę oraz północną Azję i Amerykę Północną ,
dystrybucja ciepła w obrębie budynku ,
Carex curvata - gatunek byliny należący do rodziny ciborowatych ,
imię Stanek, dziewczyny z gitarą ,
zaprzęg na trzy konie ,
to, że coś jest polimodalne - obejmuje, wykorzystuje, angażuje, dokonuje się w wielu trybach, na wiele sposobów, wieloma kanałami ,
nagroda muzyczna przyznawana wydawnictwu za osiągnięcie przez nie określonego progu sprzedaży ,
ptak z rzędu długoskrzydłych, ze śliny i roślin buduje gniazda jadane pod nazwą jaskółczych; Płw. Indyjski, A. Sundajski, Cejlon, Nowa Gwinea ,
przyprawa, rodzaj pieprzu, wyrabiany z bardzo ostrej papryki Cayenne ,
kompozytor francuski (1892-1974); balety, symfonie, koncerty, utwory kameralne, pieśni, opery; 'Krzysztof Kolumb'

Komentarze - CIŚNIENIE WYWIERANE PRZEZ KREW NA ŚCIANKI TĘTNIC, PRZY CZYM ROZUMIE SIĘ POD TĄ NAZWĄ CIŚNIENIE W NAJWIĘKSZYCH TĘTNICACH, NP. W TĘTNICY W RAMIENIU. Dodaj komentarz

2×2 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast