KOŃ MORSKI; SSAK Z RZĘDU PŁETWONOGICH; ŻYWI SIĘ MIĘCZAKAMI I SKORUPIAKAMI CHRONIONY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

MORS to:

KOŃ MORSKI; ssak z rzędu płetwonogich; żywi się mięczakami i skorupiakami chroniony (na 4 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: MORS

MORS to:

człowiek, który kąpie się w bardzo zimnej wodzie (na 4 lit.)MORS to:

większy krewny foki (na 4 lit.)MORS to:

z kłami w morzu (na 4 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "KOŃ MORSKI; SSAK Z RZĘDU PŁETWONOGICH; ŻYWI SIĘ MIĘCZAKAMI I SKORUPIAKAMI CHRONIONY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.497

ŻYWNOŚĆ, CHOROBA DARIERA, NISZA NIWALNA, ERGONOMIKA, PRAWOZNAWCA, ARAUKARIA, JAZDA, JELEŃ MILU, REUMATOLOGIA, TARTALETKA, JANUSZ, ZERÓWKA, IMPRESYJNOŚĆ, FILOZOFIA, GOFERY, SECESJONISTA, SZKUTNIK, GAPA, ŁĄCZNIK PÓŁPRZEWODNIKOWY, TOPIELEC, GARNITUR, STADION, ŁAŃCUSZEK, DRAMA, LAMBDA, KATAKUMBY, RENTIER, EFEKT LOTOSU, LIMO, STEEL PAN, LOTOKOT MALAJSKI, OKAPI, WF, NIEŻYT, SZYP, WYWIAD SKARBOWY, NIEŚPIESZNOŚĆ, WĘŻÓWKA, TYBETAŃCZYK, WYDŁUŻALNIK, LEPKOŚĆ CEN, KWOTA BAZOWA, SZAMKA, STRATYGRAFIA SEJSMICZNA, AMH, RZUT KAMIENIEM, ODPLAMIACZ, JEDNOSTKA ŁADUNKU ELEKTRYCZNEGO, ASYSTENTKA SPOŁECZNA, ADRIA, PLAC MANEWROWY, SZWEDY, OWCA ROMANOWSKA, JANOWIEC, BILTONG, CHOROBA NASU-HAKOLI, PODMIOT ZBIOROWY, ZAKON FRANCISZKAŃSKI, TRAWY, KAGU, KLAUZULA WYKONALNOŚCI, ZESPÓŁ DRAVET, ŚPIĄCZKA, NADMIERNA SENNOŚĆ, LUNETA, RÓJ, KSIĘGOWOŚĆ, BATERIA AKUMULATOROWA, BOJOWOŚĆ, TUŁACZ, ARGALA, ODPÓR, URĄBKOWATE, BOROWIEC LEISLERA, DŁUGI WEEKEND, GALERIA HANDLOWA, PRAWOMOCNOŚĆ, PIONEK, ŁUSZCZYCOWE ZAPALENIE STAWÓW, MIEŚCINA, LAKIER, DILPAK, BARCZATKOWATE, POSTĘPAK, NORIKER, CHODACZKI, DUCH OPIEKUŃCZY, CHORIJAMB, CRACKER, PIERWOTNIAK, GEOFAG, KLUSKA KŁADZIONA, MEDYCYNA NUKLEARNA, PODRZENIOWATE, DIANA, CEMENTOWE BUTY, HISTORIA SZTUKI, PILODZIÓB, PSYCHIATRYK, ZWÓJKOWATE, BIELNIK BIAŁY, KOŃ KIŃSKI, KLESZCZ, USPOKOJENIE, ANGLISTYKA, PARTIA HISZPAŃSKA, WYZIEWY, BARBARZYŃSKOŚĆ, ŚMIEĆ, WŁOSKI, FURAŻER, PRÓCHNICZKOWATE, RAK SZEWC, PRUSY, SAŁATA, ŁEBEK, CYKL MIESIĘCZNY, PRACE KONSERWACYJNE, CUKIER MLEKOWY, PŁETWAL, STOLICA, ŁOZÓWKA, ZASADA PRZYJEMNOŚCI, ESKORTA, GLAZURA, NIEPOCHWYTNOŚĆ, PAŁASZ, PARANOIK, KŁUSAK ORŁOWSKI, LABORATORIUM GALENOWE, KASYNO, LEMING GRENLANDZKI, MANIA PRZEŚLADOWCZA, ZAKRES REAKCJI, ZESPÓŁ LHERMITTE'A, PLOTER GRAWERUJĄCY, KRIOKOMORA, CHOROBA BESNIERA-BOECKA-SCHAUMANNA, DŻIN, MAŁYSZOMANIA, KAPLICA CHRZCIELNA, TOCZKOWATE, TŁO, SIEDZENIE, HYIA, WODA GEOTERMALNA, ARGONAUTA, RZEKOTKOWATE, HETERODONTOZAUR, KARTY, CHOROBA HIRSCHSPRUNGA, CHWILÓWKA, CZEKAN, PISTACJA TERPENTYNOWA, ODGŁOS, MOKRADŁOSZKA ZAOSTRZONA, PAZURKOWCOWATE, ŻMIJA, FAZA ROZKWITU, PARTIA WIEDEŃSKA, NARWALOWATE, OWOCOSTAN ORZESZKOWY, ARIPISOWATE, WADLIWOŚĆ, MACHNIĘCIE KOZIOŁKA, CYKLOTYMIA, WEKTOR WAHADŁOWY, RUSKI, PRZEDMIOT, PERTYT, BURSZ, TEFILIM, EKLIPTYKA, MAGNES, PARANOJA PIENIACZA, ŁUSZCZYCA STAWOWA, NIEWOLA EGIPSKA, ŁAWA, DZIAŁ PERSONALNY, SOREK, CIAŁO OBCE, NAWALANKA, FALOWNIK PRĄDU, CZEKADEŁKO, CZARNE, PARKINGOWY, KĄKOL, ŻÓŁTLICA DROBNOKWIATOWA, FILIŻANKA, BŁĄD SYSTEMATYCZNY, SZAROTA BŁOTNA, PACHNOTKA BRAZYLIJSKA, ZATRACENIE, CZEKOLADZIARNIA, LAWA PODUSZKOWA, FURDYMENT, LITOGRAFIA, CHMURZENIE CZOŁA, KROWIENTA, KAGUAN, BACHATA, POWIEŚĆ BRUKOWA, LICHWA, BEKAS, NACISKANIE, ELEKTRONOWOLT, DYBUK, ASFALTOBETON, GASTRONOMIK, ŻABA NILOWA, DOLA, KAJMAN KROKODYLOWY, PEPERONI, OLEJ MIGDAŁOWY, SYNDROM PARYSKI, PAW, CHMYZ, OGRANICZONOŚĆ, KAŁMUK, PRZYTOMNOŚĆ, CUKIER LODOWATY, ADIANTOWATE, WŁÓKIENKO, ALFA-BLOKER, JĄDRO MIGDAŁOWATE, DINODONTOZAUR, KRÓLIK DOŚWIADCZALNY, MŁAKA, STOIK, ZAPAŚNICTWO, UPADEK ŁAŃCUSZKOWY, MIECZOGON, METACENTRUM, DOM WIELORODZINNY, WYLĘG, IMADŁO ŚLUSARSKIE, ARAB, KONDOR, RYTM ASYMETRYCZNY, BETONOWE BUTY, PRYZMA, REPETYTYWNOŚĆ, PŁASKOMERZYKOWATE, SETER, PARAPETÓWKA, RZEMIEŚLNIK, SIEWNICA, PEJZANKA, KRYTYCZNA ANALIZA DYSKURSU, SYSTEM JĘZYKOWY, NASADA, KOSMOPOLITYCZNOŚĆ, TRUST, CUKIERNIA, BLACHA ZIMNOWALCOWANA, NISKOŚĆ, AKSJOMAT INDUKCJI, CIELĘCINKA, CYWILIZACJA TURAŃSKA, NERWIAK PŁODOWY WSPÓŁCZULNY, NOWICJAT, ŁUSZCZYCA KROSTKOWA, EROZJA WĄWOZOWA, MANATOWATE, RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA, TENREK, MOWA POZORNIE ZALEŻNA, NUR BIAŁODZIOBY, METODA SCENARIUSZOWA, CYNODONTY, HIPPISKA, GRUBY ZWIERZ, POTRZESZCZ, STOPA, FOKMASZT, KOTEW, ROSA MIODOWA, BAGNICOWATE, TEKSTYLNY, TERGAL, SWAWOLNIK, FILEMON CZARNOLICY, SOK JELITOWY, ŚWIR, ZRZECZENIE SIĘ, FILAKTERIA, GŁÓD, ANGEOLOGIA, ZAPUSTY, RYTOWNIK, USUWISKO, GRYPA ŻOŁĄDKOWA, WILCZY GŁÓD, PROMIENIOWIEC, JAGIELLON, KONOPIOWATE, MERZYK SELIGERA, RYZYKO NIEWYGASŁE, MASELNICZKA, ?CHOROBA WRZODOWA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.497 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

KOŃ MORSKI; SSAK Z RZĘDU PŁETWONOGICH; ŻYWI SIĘ MIĘCZAKAMI I SKORUPIAKAMI CHRONIONY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: KOŃ MORSKI; SSAK Z RZĘDU PŁETWONOGICH; ŻYWI SIĘ MIĘCZAKAMI I SKORUPIAKAMI CHRONIONY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
MORS KOŃ MORSKI; ssak z rzędu płetwonogich; żywi się mięczakami i skorupiakami chroniony (na 4 lit.)

Definicje krzyżówkowe

MORS
KOŃ MORSKI; ssak z rzędu płetwonogich; żywi się mięczakami i skorupiakami chroniony (na 4 lit.).

Oprócz KOŃ MORSKI; SSAK Z RZĘDU PŁETWONOGICH; ŻYWI SIĘ MIĘCZAKAMI I SKORUPIAKAMI CHRONIONY sprawdź również:

TULUIDYNY; aminy aromatyczne stosowane w syntezie barwników ,
porcja gotowej galaretki, tj. słodkiego w smaku wyrobu spożywczego o galaretowatej konsystencji, powstałego dzięki właściwościom żelującym dodatków; zazwyczaj sprzedawana w kubeczkach jako gotowy deser ,
podłużne naczynie gospodarskie służące do podawania pożywienia i wody większym zwierzętom hodowlanym ,
dwupokładowy wagon pasażerski ,
przyśpiewka ludowa wykonywana podczas tańca wyrwanego ,
budynek mieszkalny na planie prostokąta, z atrium (prywatnym pomieszczeniem wewnętrznym) w części centralnej ,
deser rozpowszechniony zarówno w kuchni tureckiej, ormiańskiej, bułgarskiej, jak i bałkańskiej ,
Cortinarius - rodzaj grzybów z rodziny zasłonakowatych ,
pieszczotliwie: kochana, ptaszyna, kobieta, dla której ma się szczególnie dużo czułości, przy okazji: zwykle osoba o łagodnym usposobieniu ,
utrata moralności, kultury, nieetyczne postępowanie, zubożenie duchowe i kulturalne ,
coś bardzo brzydkiego, szkaradnego, coś, co szokuje swoim wstrętnym wyglądem; zwykle nazywa się tak rzeczy, zastosowanie tej nazwy do człowieka (istoty żywej) jest bardzo deprecjonujące ,
ruchoma, okrągła część aparatu telefonicznego, służąca do wybierania numeru ,
Bombus soroeensis - owad z rodziny pszczołowatych; trzmiel różnobarwny zakłada niewielkie rodziny i gniazduje w ziemi ,
rodzaj ryb karpieńcokształtnych z rodziny strumieniakowatych ,
warzywo, owoc (nibyjagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
ośrodek eksploatacji rud manganu i złota w płn.-zach części Ghanu na płd. od Tarły ,
parowóz ciągnący tender ,
zawartość koryta; tyle, ile mieści się w korycie ,
w botanice: zawiązek pędu z merystemem wierzchołkowym i zawiązkami organów - liści i kwiatów ,
Richard, grał w filmie 'Szakal' ,
historyczne urządzenie do zrywki drewna ,
Bothriechis aurifer - gatunek węża z podrodziny grzechotnikowatych, z rodziny żmijowatych ,
wypowiedź mająca na celu schlebianie komuś i obliczona na przypodobanie się komuś ,
wiązanie stalowe lub drewniane używane do wzmacniania budowli ,
utwór plastyczny o komicznie przejaskrawionych, nieprawdopodobnych elementach ,
Clupeiformes - rząd ryb promieniopłetwych obejmujący ryby słonowodne, słodkowodne i wędrowne o dużym znaczeniu ekonomicznym ,
dekoracyjny, geometryczny wzór architektoniczny odkuty z kamienia lub zrobiony z cegieł, używany do wypełnienia górnej części gotyckiego okna; rzadziej używana polska nazwa maswerku ,
Squalus blainville - gatunek ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny koleniowatych (Squalidae) ,
gwiazda zmienna, która gwałtownie i nieprzewidzianie zwiększa swoją jasność w ciągu kilku minut lub godzin ,
NERKÓWKA; część cielęciny, baraniny z nerką

Komentarze - KOŃ MORSKI; SSAK Z RZĘDU PŁETWONOGICH; ŻYWI SIĘ MIĘCZAKAMI I SKORUPIAKAMI CHRONIONY. Dodaj komentarz

4×3 =

Poleć nas znajomym:

x