DZIAŁ CHEMII FIZYCZNEJ ZAJMUJĄCY SIĘ BADANIEM PRZEBIEGU REAKCJI CHEMICZNYCH W BARDZO KRÓTKICH, FEMTOSEKUNDOWYCH SKALACH CZASU; W EKSPERYMENTACH FEMTOCHEMICZNYCH POWSZECHNIE WYKORZYSTUJE SIĘ LASERY FEMTOSEKUNDOWE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

FEMTOCHEMIA to:

dział chemii fizycznej zajmujący się badaniem przebiegu reakcji chemicznych w bardzo krótkich, femtosekundowych skalach czasu; w eksperymentach femtochemicznych powszechnie wykorzystuje się lasery femtosekundowe (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "DZIAŁ CHEMII FIZYCZNEJ ZAJMUJĄCY SIĘ BADANIEM PRZEBIEGU REAKCJI CHEMICZNYCH W BARDZO KRÓTKICH, FEMTOSEKUNDOWYCH SKALACH CZASU; W EKSPERYMENTACH FEMTOCHEMICZNYCH POWSZECHNIE WYKORZYSTUJE SIĘ LASERY FEMTOSEKUNDOWE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.312

PEPINIERA, TRANSCENDENCJA, WILAMOWSKI, GIMBAZA, PROCESOWICZ, STARY LIS, WIZA IMIGRACYJNA, INTROJEKCJA, SPEKTROSKOPIA ABSORPCYJNA, NAWAŁNICA, HELMIOTOLOGIA, SKAŁA METAMORFICZNA, LEGWAN FRĘDZLASTY, WARS, CIELĘCE LATA, WAGON DOCZEPNY, BIAŁA GORĄCZKA, KRÓLICZARNIA, ADLER, KOLEBKA, BALERON, UPOMNIENIE, BIAŁE WINO, CU, BOCZEK, PULPIT, POGOTOWIE, KADŹ ZALEWNA, TAKTYKA, KASJERKA, SZEREG NAPIĘCIOWY, JĘZYK, JELEC, GOLARZ, ŚRODEK GRZYBOBÓJCZY, NAPINACZ, NIZIOŁEK, TEKSTUALNOŚĆ, SANATORIUM UZDROWISKOWE, WASABI, IMPREGNATOR, GAWROSZ, OSTROKÓŁ, PODWÓJ WIELKI, BIKRON, RADIOBIOLOG, BOSS, SZKOŁA, SZLACHTA CHODACZKOWA, TĘTNICA SKRONIOWA, DZBANEK DO ŚMIETANY, BUJDA NA RESORACH, SZOPEN, KONFRATERNIA BENEDYKTYŃSKA, MANIPULATOR, LINIA HODOWLANA, BILTONG, PRINSEPIA JEDNOKWIATOWA, DZIEŃ TRZECH WIEDŹM, LITURGIA, KRYSZTAŁEK, AEROLOGIA, DRES, CHRZĘSTNIAKOWATOŚĆ ŚRÓDKOSTNA, BIERNY OPÓR, GAWOT, MIEDNICA, LOSOWANIE PROSTE, EUTEKTYK, OSTRĘŻYNA, MNIEJSZOŚĆ ETNICZNA, NOCEK ORZĘSIONY, ŚWIADECTWO, INŻYNIERIA BIOMATERIAŁÓW, IR, GNICIE, ZRAZÓWKA, ZASADA, PODŚCIÓŁKA TŁUSZCZOWA, EKRAN FLUORESCENCYJNY, MIKROFON KWASOWY, ŚWINKA, PARTNERKA, PRZYTULIA, TUTORIAL, SYGNAŁ DYSKRETNY, ŁUPEK SERYCYTOWY, PYSZNOŚCI, OGLĄD, REWIZJONIZM, SZPIEGOSTWO PRZEMYSŁOWE, AKCJA, BAGNET, MIÓD, ROZCZAROWANIE, ŁĄCZNOŚĆ, SALAMANDRA MEKSYKAŃSKA, FESTON, CHOROBA BUSCHKEGO, SŁONIOWATE, LELEK, KOPERTA, TERAPENA, ODPŁYW, OKULARY, PENETRACJA, PODNIEBIENIE TWARDE, KUTASI ŁEB, BOOGIE-WOOGIE, INFORMATYK, MROCZEK POSREBRZANY, SPAWACZ, KARAKUŁ, ZMAGANIA, MELODRAMAT, SONAR, SORBENT, OSTRONÓG, POROŚLE, WIELKOŚĆ SKALARNA, BIEG PŁASKI, OCZEKIWANIE INFLACYJNE, KOCZOWNIK, GEOMETRIA ALGEBRAICZNA, KONTUR MELODYCZNY, POTENCJAŁ ZETA, DANE BIOMETRYCZNE, PORTRECISTKA, ROŻEN, DY, ZDZIADZIENIE, GONGORYSTA, APOSTAZJA, DOSŁUGA, DELIRKA, IBISOWATE, LIST ŻELAZNY, MATEMATYK, PEŁNIA, MINA, TYSIĄC, NOOB, DOJŚCIE, WOLNY ZAWÓD, BETON ŻUŻLOWY, PIES OGRODNIKA, KOLCZATKA, EKSTRAKTOR CUKROWNICZY, KASTYLIJSKI, GODZINA, DENTYSTA, DEKANAT, RACHUBA CZASU, BOBIK, LYGODIUM JAPOŃSKIE, CZASOPISMO TEMATYCZNE, TRANSSEKSUALISTKA, MĄDRALIŃSKI, JĘZYK KREOLSKI, LEWICOWOŚĆ, ZBIEG, STRZELNICA, PURYNA, SEMITYSTA, BOKÓWKA, WOŁEK, OSIEMDZIESIĄTKA, PRĄD ZMIENNY, JER PRZEDNI, MAŁA OJCZYZNA, PRACOWNIA RENTGENOWSKA, GENTELMAN, RAJTUZY, PISTACJA TERPENTYNOWA, DRYBLING, RÓG, RYNEK PODSTAWOWY, PANNUS, STRATUS, KAMERDYNER, KOLOR, ZGREDEK, OBIJACZ, FLISAK, KIELICH, LICZBA PÓŁPIERWSZA, NIEPOCHWYTNOŚĆ, POWIEŚĆ PRZYGODOWA, BLOK SOCJALISTYCZNY, RUSKI, ŁAGODNOŚĆ, CHALDEJSKI, KOMITET OBRONY ROBOTNIKÓW, DOM STARCÓW, TROJACZEK, OPASŁOŚĆ, NOCEK WĄSATY, PSYCHIATRIA DZIECI I MŁODZIEŻY, ROZMIARÓWKA, MAHDI, KARALNOŚĆ, OCZKO, WEŁNA, TERGAL, ZŁOTY CIELEC, TUZ, SUBSYSTENCJA, RANEK, KŁOPOTANIE SIĘ, KOMORNIK, UISTITI BIAŁOUCHA, NELSON, BASKINKA, PROBLEM MARSZRUTYZACJI, GOSPODARKA RYNKOWA, RETROGRADACJA, ELEGANT, PIZANG, KRÓTKODYSTANSOWIEC, WEGETARIANIN, SUBSTANCJA ODŻYWCZA, OBSUWA, MIESZKANIÓWKA, LAKIERNICTWO, FERRYT, SZKŁO JENAJSKIE, POJAZD KOLEJOWY, PARKIET, TURANIZM, CYKL PRECESYJNY, KASA, STECHIOMETRIA, KONWOKACJA, FRAKCJA, UBEZPIECZENIE WZAJEMNE, WARUGA, PRINCESSA, SIEWKI, BOŚNIA, IRANISTAŃSKI, DROGA KOŁOWA, KONDENSACJA HYDROLITYCZNA, SPEKTROSKOPIA ATOMOWA, SILNIK CZTEROTAKTOWY, PREPPER, MALEŃKOŚĆ, PUSZKA MÓZGOWA, DESKA, PODKÓWECZKA, AZOTEK KRZEMU, INTERMEZZO, TRYGONOMETRIA SFERYCZNA, WITAMINA B6, ZŁOTY RYŻ, PRZEDPOLE, INTERESOWNOŚĆ, OZONOSFERA, WERSJA REŻYSERSKA, DOJŚCIE, GEOBOTANIKA, OKRUTNIK, PRZYPŁYW, NEUROFIBROMATOZA, OGNIWO NALEWNE, ODPŁATA, BARBARYZACJA, OBRZEŻE, FLĄDRA, PROTOBUŁGARSKI, ELEKTROMEDYCYNA, BIOGEOGRAFIA, CHOROLOG, POZIOMKA WIRGINIJSKA, PĘCHERZYK JAJNIKOWY, SZEREG HOMOLOGICZNY, KARLIK DROBNY, WIZAŻYSTKA, PIES RODZINNY, HERBACIARKA, MARUDA, MARMURKOWANIE, FANATYK, JĘZYK ELFÓW, OBJAWIENIE, PYLICA ALUMINIOWA, OGNISKO, SZYNKA, WYPITEK, ZWYŻKA, MENISK, SIEROTA NIEBOŻA, KOJEC, KOREK TOPLIWY, EKONOMIA, PALISANDER AFRYKAŃSKI, LAWINA DESKOWA, PSEFOLOGIA, HUTNICTWO, RESZTKA, ?JĘZYK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.312 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

DZIAŁ CHEMII FIZYCZNEJ ZAJMUJĄCY SIĘ BADANIEM PRZEBIEGU REAKCJI CHEMICZNYCH W BARDZO KRÓTKICH, FEMTOSEKUNDOWYCH SKALACH CZASU; W EKSPERYMENTACH FEMTOCHEMICZNYCH POWSZECHNIE WYKORZYSTUJE SIĘ LASERY FEMTOSEKUNDOWE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: DZIAŁ CHEMII FIZYCZNEJ ZAJMUJĄCY SIĘ BADANIEM PRZEBIEGU REAKCJI CHEMICZNYCH W BARDZO KRÓTKICH, FEMTOSEKUNDOWYCH SKALACH CZASU; W EKSPERYMENTACH FEMTOCHEMICZNYCH POWSZECHNIE WYKORZYSTUJE SIĘ LASERY FEMTOSEKUNDOWE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
FEMTOCHEMIA dział chemii fizycznej zajmujący się badaniem przebiegu reakcji chemicznych w bardzo krótkich, femtosekundowych skalach czasu; w eksperymentach femtochemicznych powszechnie wykorzystuje się lasery femtosekundowe (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

FEMTOCHEMIA
dział chemii fizycznej zajmujący się badaniem przebiegu reakcji chemicznych w bardzo krótkich, femtosekundowych skalach czasu; w eksperymentach femtochemicznych powszechnie wykorzystuje się lasery femtosekundowe (na 11 lit.).

Oprócz DZIAŁ CHEMII FIZYCZNEJ ZAJMUJĄCY SIĘ BADANIEM PRZEBIEGU REAKCJI CHEMICZNYCH W BARDZO KRÓTKICH, FEMTOSEKUNDOWYCH SKALACH CZASU; W EKSPERYMENTACH FEMTOCHEMICZNYCH POWSZECHNIE WYKORZYSTUJE SIĘ LASERY FEMTOSEKUNDOWE sprawdź również:

jap. autobus ,
czasownik wyrażający czynność momentalną, jednorazową ,
wzór na podstawie którego określa się wysokość podatku, jaki zapłaci podatnik od dochodu uzyskanego w jednym roku podatkowym ,
Bubo bubo bubo - nominatywny podgatunek ptaka drapieżnego wyróżniony w obrębie gatunku puchacz zwyczajny (Bubo bubo); obszar występowania obejmuje większą część Europy ,
zjawisko gospodarcze charakterystyczne dla fazy rozkwitu cyklu koniunkturalnego ,
sporządzanie i wysadzanie sadzonki rośliny w celu rozmnożenia jej ,
w chemii: symbol lantanu ,
rozwój ścieżki zawodowej, osiąganie coraz lepszych wyników i zajmowanie lepszych stanowisk ,
SĄSIEK ,
mitologiczny pojazd latający ,
CHUWARIZMI ,
drewno pozyskiwane z drzewa bożodrzewu gruczołowatego; wykorzystywane w meblarstwie i przy produkcji papieru ,
ur. w 1784r. astronom niemiecki; wyznaczył masy planet i orbitę komety Halleya ,
osoba zaufana, pełnomocnik, służący załatwiający wszelkie sprawy ,
cecha człowieka - to, że ktoś dobrze się prezentuje w mediach ,
cecha czynności niezgodnej z przyjętymi normami grzeczności, niewłaściwego postępowania ,
siniec pod okiem, zwykle wynik zmęczenia lub choroby ,
wąs ,
klub sportowy z miejscowości Jadowniki ,
Petasites kablikianus - gatunek rośliny z rodziny astrowatych, występuje w Europie: na Półwyspie Bałkańskim oraz w Sudetach i Karpatach; w Polsce występuje głównie w Karpatach, w Sudetach rzadziej, na rozproszonych stanowiskach ,
jest podobny do elipsy ,
przyrząd gimnastyczny, wykorzystywany w gimnastyce artystycznej ,
zespół środków technicznych chroniących przed wynikłymi z uszkodzenia ochrony przeciwporażeniowej podstawowej, skutkami zetknięcia się człowieka lub zwierzęcia z częściami przewodzącymi i/lub częściami obcymi ,
rodzaj malarstwa, którego tematem są sceny z życia codziennego ,
tytuł szlachecki ,
większy samochód, mikrobus ,
opisane w języku formalnym zasady wymiany informacji i współpracy programów i urządzeń komputerowych ,
ZIARNOPŁON ,
chuligaństwo stadionowe, kibice, którzy zachowują się fanatycznie i często agresywnie, chamsko, wulgarnie, nieprzepisowo ,
loża - podstawowa jednostka organizacyjna wolnomularstwa

Komentarze - DZIAŁ CHEMII FIZYCZNEJ ZAJMUJĄCY SIĘ BADANIEM PRZEBIEGU REAKCJI CHEMICZNYCH W BARDZO KRÓTKICH, FEMTOSEKUNDOWYCH SKALACH CZASU; W EKSPERYMENTACH FEMTOCHEMICZNYCH POWSZECHNIE WYKORZYSTUJE SIĘ LASERY FEMTOSEKUNDOWE. Dodaj komentarz

8-2 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast