ZDOLNOŚĆ PŁCIOWEGO ROZMNAŻANIA SIĘ LARW NIEKTÓRYCH ZWIERZĄT, WYSTĘPUJĄCA W NASTĘPSTWIE PRZYSPIESZONEGO W STOSUNKU DO RESZTY CIAŁA ROZWOJU NARZĄDÓW ROZRODCZYCH, A TAKŻE ZATRZYMANIE U OSOBNIKÓW DOROSŁYCH PEWNYCH CECH INFANTYLNYCH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

NEOTENIA to:

zdolność płciowego rozmnażania się larw niektórych zwierząt, występująca w następstwie przyspieszonego w stosunku do reszty ciała rozwoju narządów rozrodczych, a także zatrzymanie u osobników dorosłych pewnych cech infantylnych (na 8 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: NEOTENIA

NEOTENIA to:

zdolność płciowego rozmnażania się larw niektórych zwierząt (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZDOLNOŚĆ PŁCIOWEGO ROZMNAŻANIA SIĘ LARW NIEKTÓRYCH ZWIERZĄT, WYSTĘPUJĄCA W NASTĘPSTWIE PRZYSPIESZONEGO W STOSUNKU DO RESZTY CIAŁA ROZWOJU NARZĄDÓW ROZRODCZYCH, A TAKŻE ZATRZYMANIE U OSOBNIKÓW DOROSŁYCH PEWNYCH CECH INFANTYLNYCH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 16.101

STEPÓWKA, KACAPSKI, GĄSKA ZDRADLIWA, TREN, GENETYKA KLINICZNA, MONARCHIANIZM, TEMAT, NATYWIZM, MAPA SZTABOWA, STYLIKOWCE, PIERWOMRÓWKA ŻWIROWA, UKŁAD WEWNĄTRZWYDZIELNICZY, FILTR BUTTERWORTHA, FOCH, KOSTIUMERNIA, PERLISTOŚĆ, STYL, BRUNELLESCHI, SPEKTROSKOPIA ASTRONOMICZNA, DEKLINACJA NIJAKA, SOCZEWKOWANIE, DZIEDZICZENIE POZAJĄDROWE, SYROP, TORFOWIEC NASTROSZONY, OZONOSFERA, MASZT, NIERUCHAWOŚĆ, NORMANDZKI COB, SZEWCZYNA, MLECZKO, APEL, DŹWIGNIA FINANSOWA, KOMENSALIZM, SEANS SPIRYTYSTYCZNY, INŻYNIERIA BIOPROCESOWA, MAŁOŚĆ, OSAD, KOMÓRKA JAJOWA, ŁĄCZNIK MECHANIZMOWY, IMIESŁÓW NIEODMIENNY, HASŁO, LAUFER BIAŁOPOLOWY, NOOSFERA, LINIA PODSTAWOWA, DREWNO FIOŁKOWE, GEODEZJA LEŚNA, ADLER, SCYT, ROZNOSICIEL, ZWIĄZEK SPORTOWY, HAMULEC NAJAZDOWY, BEZJĘZYKOWE, PIĘTNO, MONUMENTALIZACJA, GROMOWŁADCA, WINA, ADAPTACYJNOŚĆ, KORKOWIEC, DYSTONIA TORSYJNA, MRÓWKA SMĘTNICA, OKLUZJA, KOMÓRKA PIRAMIDALNA, DZIDZIA PIERNIK, JĘZYKI SINO-TYBETAŃSKIE, MILTON ERICKSON, PRZYWILEJ OJCZYŹNIANY, KOMÓRKA KERRA, WYTWÓRCZOŚĆ, WAPIENNIK, SNOBISTYCZNOŚĆ, CHARAKTER, CZEK IMIENNY, UCHO WEWNĘTRZNE, SATURACJA, KARBOKSYL, MELODIA, FRACHT DYSTANSOWY, PRZEDMURZE, FINAŁ, GALISYJSKI, JĘZYK GALICYJSKI, OWADOŻERNE, SZPANERSTWO, WYTRZYMAŁOŚĆ, SYF, SCHWANNOMA, IMPERTYNENCKOŚĆ, PREZYDENCJALIZM, SZKLIWO, POCIĄG METRA, DŻIG, LUZAK, STENOKARDIA, CZEKOLADZIARNIA, SOZOLOGIA, ALGEBRAIK, ZDZIWIENIE, JAZDA, EROTYZACJA, KLUG, KARTA MOBILIZACYJNA, KOMISUROTOMIA, FARSZ, SIÓDEMKA, MIODOJAD, BACIK, NIEGOSPODARNOŚĆ, RUCH PIESZY, RYZYKO NIEWYGASŁE, MŁYN, KWASICA MEWALONIANOWA, ARCYPASTERZ, TEJU Z CHILE, CIĘŻKOŚĆ, NAPÓJ, CZASOPISMO, PROSAK, POCHWA, MORGAN, KURS, SINGEL, STYCZNOŚĆ, JUBILEUSZ, MIGRACJA PLANETARNA, REPRESJA, STARORAKI, NOC ŚWIĘTOJAŃSKA, FALA WZROSTOWA, DZIEŻA, DUSZA, INDUSTRIALIZACJA, VAT, GNIAZDO, WYRWIZĄB, KAMELEON, OBŁOK SREBRZYSTY, FAJCZARNIA, KOŃCZYNA DOLNA, FILOLOGIA KLASYCZNA, KINEZYTERAPEUTA, ZRÓŻNICOWANIE, ŁUSZCZYCA TYPU VON ZUMBUSCHA, POWIJAKI, MIĘSOŻERCA, MASTYKS, CZĘSTOKÓŁ, POWIEŚĆ AUTOBIOGRAFICZNA, ZWIĘZŁOŚĆ, WYKŁADNIA CELOWOŚCIOWA, BECZKARNIA, RADIOBIOLOGIA, BAKTERIA GRAM-DODATNIA, LOT, ANIMALIZM, SZMALEC, RZEPIK, WYGA, ŚWIECA, NEURON LUSTRZANY, MASOŃSTWO, ADSORBAT, ZDUN, KLIMATOLOGIA ROLNICZA, MINIKOSZYKÓWKA, CZŁOWIEKOWATE, GRANICA CIĄGU, MIKROSOCZEWKA, KANCLERZ, NAMOLNOŚĆ, GAZPACHO, KAMICA, SEDES, ŚLIZGAWKA, JOGACZARA, HODOWLA TKANKOWA, ERA PALEOFITYCZNA, MIESZANIEC, RYKOSZET, IRRADIACJA, GARDEROBA, RUSKI, KLASA, ZACHLANIE SIĘ, EFEKT ZATŁOCZENIA, EKSPRES, BRĄZOSZOWATE, PAZUR, IMAGO, GRA SINGLOWA, ODŁAM, ŁATA, ATAWIZM, KUKLIK, NAWYK, BODIAK, DOGI, HERODY, RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH, GUNIAK, AKCENT OSTRY, ENCYKLOPEDYSTA, SAPONINA, SKLERYT, WIEWIÓRKA RUDA, ZGROMADZENIE ZAKONNE, WIOSKA, JAMRAJOWATE, MAKAK JAPOŃSKI, LEWICA, ADENOZYNO-5'-MONOFOSFORAN, PIĘKNO, FENOLOGIA, NIMFA, FOTOEDYTOR, OWAD DOSKONAŁY, FLESZ, SKOCZ ZŁOTOCZUBY, CHOKER, ESTYMACJA, NOWA, CIĄGUTKA, BUDŻET ZADANIOWY, FAKTORYZACJA, FISZBINOWIEC, PILOTKA, PRZYŚPIESZENIE DOŚRODKOWE, DZIEWIARKA, PERSONA, WYMIOCINY, ŚLEPE ŹRÓDŁO, KONTRAKT TERMINOWY, EFEKT MNOŻNIKOWY, PERKOZ CHILIJSKI, OSYPISKO, NATRĘCTWO, KULTURA MAGLEMOSKA, DZIADZIENIE, RÓŻYCZKOPRĄTNIK KANADYJSKI, BOJER, GALICYJSKOŚĆ, OWAD DOROSŁY, NIZAM, FANATYZM, TWIERDZENIE ZERMELO, GRIGORIJ ALEKSANDROWICZ POTIOMKIN, NIEODPORNOŚĆ, AFEKTYWNOŚĆ, PRÓBA, SZPIK, PATELNICA NIEBIESKOPLAMA, MIKROWELA, KOGUT GALIJSKI, MARTWY SEZON, SKRZYNIA, KOKTAJL, KULTURA PIEŃKOWSKA, JĘZYKOZNAWCA, CZARNE KINO, DWUTLENEK SIARKI, MOHRG, CYKADA WIELOLETNIA, GEN HOMEOTYZNY, POŻYCZKOMAT, STYL KORYNCKI, FIKOLOGIA, BLISKOŚĆ, ZŁOTY STRZAŁ, CHAŁTURSZCZYK, KRZYŻÓWKA MEKSYKAŃSKA, BANALNOŚĆ, LINIA PRZEMIANY, POWTÓRZENIE, WERSYFIKACJA, ZAODWŁOK, OGNISKO, LAJKRY, BRANSOLETA KRZYWICZA, DŁUGOSZYJ PIŁKOWANY, SKRZYNECZKA, POSIADACZ ZALEŻNY, KAMICA NERKOWA, KORELACJA ELEKTRONOWA, KARDAMON, FORMACJA, AZOLLA, SZAMA, KOŃ BERBERYJSKI, UPAŁ, GŁÓD, KAPUCYNKA WŁAŚCIWA, PODSTAWCZAK, PIÓRO, KONTRGAMBIT WINAWERA, FLASZECZKA, STAŁA, GLORIA, WZROK, KONAK, KAMBIUM WASKULARNE, ?SERIA KWALIFIKACYJNA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 16.101 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZDOLNOŚĆ PŁCIOWEGO ROZMNAŻANIA SIĘ LARW NIEKTÓRYCH ZWIERZĄT, WYSTĘPUJĄCA W NASTĘPSTWIE PRZYSPIESZONEGO W STOSUNKU DO RESZTY CIAŁA ROZWOJU NARZĄDÓW ROZRODCZYCH, A TAKŻE ZATRZYMANIE U OSOBNIKÓW DOROSŁYCH PEWNYCH CECH INFANTYLNYCH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ZDOLNOŚĆ PŁCIOWEGO ROZMNAŻANIA SIĘ LARW NIEKTÓRYCH ZWIERZĄT, WYSTĘPUJĄCA W NASTĘPSTWIE PRZYSPIESZONEGO W STOSUNKU DO RESZTY CIAŁA ROZWOJU NARZĄDÓW ROZRODCZYCH, A TAKŻE ZATRZYMANIE U OSOBNIKÓW DOROSŁYCH PEWNYCH CECH INFANTYLNYCH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
NEOTENIA zdolność płciowego rozmnażania się larw niektórych zwierząt, występująca w następstwie przyspieszonego w stosunku do reszty ciała rozwoju narządów rozrodczych, a także zatrzymanie u osobników dorosłych pewnych cech infantylnych (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

NEOTENIA
zdolność płciowego rozmnażania się larw niektórych zwierząt, występująca w następstwie przyspieszonego w stosunku do reszty ciała rozwoju narządów rozrodczych, a także zatrzymanie u osobników dorosłych pewnych cech infantylnych (na 8 lit.).

Oprócz ZDOLNOŚĆ PŁCIOWEGO ROZMNAŻANIA SIĘ LARW NIEKTÓRYCH ZWIERZĄT, WYSTĘPUJĄCA W NASTĘPSTWIE PRZYSPIESZONEGO W STOSUNKU DO RESZTY CIAŁA ROZWOJU NARZĄDÓW ROZRODCZYCH, A TAKŻE ZATRZYMANIE U OSOBNIKÓW DOROSŁYCH PEWNYCH CECH INFANTYLNYCH sprawdź również:

TULUIDYNY; aminy aromatyczne stosowane w syntezie barwników ,
porcja gotowej galaretki, tj. słodkiego w smaku wyrobu spożywczego o galaretowatej konsystencji, powstałego dzięki właściwościom żelującym dodatków; zazwyczaj sprzedawana w kubeczkach jako gotowy deser ,
podłużne naczynie gospodarskie służące do podawania pożywienia i wody większym zwierzętom hodowlanym ,
dwupokładowy wagon pasażerski ,
przyśpiewka ludowa wykonywana podczas tańca wyrwanego ,
budynek mieszkalny na planie prostokąta, z atrium (prywatnym pomieszczeniem wewnętrznym) w części centralnej ,
deser rozpowszechniony zarówno w kuchni tureckiej, ormiańskiej, bułgarskiej, jak i bałkańskiej ,
Cortinarius - rodzaj grzybów z rodziny zasłonakowatych ,
pieszczotliwie: kochana, ptaszyna, kobieta, dla której ma się szczególnie dużo czułości, przy okazji: zwykle osoba o łagodnym usposobieniu ,
utrata moralności, kultury, nieetyczne postępowanie, zubożenie duchowe i kulturalne ,
coś bardzo brzydkiego, szkaradnego, coś, co szokuje swoim wstrętnym wyglądem; zwykle nazywa się tak rzeczy, zastosowanie tej nazwy do człowieka (istoty żywej) jest bardzo deprecjonujące ,
ruchoma, okrągła część aparatu telefonicznego, służąca do wybierania numeru ,
Bombus soroeensis - owad z rodziny pszczołowatych; trzmiel różnobarwny zakłada niewielkie rodziny i gniazduje w ziemi ,
rodzaj ryb karpieńcokształtnych z rodziny strumieniakowatych ,
warzywo, owoc (nibyjagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
ośrodek eksploatacji rud manganu i złota w płn.-zach części Ghanu na płd. od Tarły ,
parowóz ciągnący tender ,
zawartość koryta; tyle, ile mieści się w korycie ,
w botanice: zawiązek pędu z merystemem wierzchołkowym i zawiązkami organów - liści i kwiatów ,
Richard, grał w filmie 'Szakal' ,
historyczne urządzenie do zrywki drewna ,
Bothriechis aurifer - gatunek węża z podrodziny grzechotnikowatych, z rodziny żmijowatych ,
wypowiedź mająca na celu schlebianie komuś i obliczona na przypodobanie się komuś ,
wiązanie stalowe lub drewniane używane do wzmacniania budowli ,
utwór plastyczny o komicznie przejaskrawionych, nieprawdopodobnych elementach ,
Clupeiformes - rząd ryb promieniopłetwych obejmujący ryby słonowodne, słodkowodne i wędrowne o dużym znaczeniu ekonomicznym ,
dekoracyjny, geometryczny wzór architektoniczny odkuty z kamienia lub zrobiony z cegieł, używany do wypełnienia górnej części gotyckiego okna; rzadziej używana polska nazwa maswerku ,
Squalus blainville - gatunek ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny koleniowatych (Squalidae) ,
gwiazda zmienna, która gwałtownie i nieprzewidzianie zwiększa swoją jasność w ciągu kilku minut lub godzin ,
NERKÓWKA; część cielęciny, baraniny z nerką

Komentarze - ZDOLNOŚĆ PŁCIOWEGO ROZMNAŻANIA SIĘ LARW NIEKTÓRYCH ZWIERZĄT, WYSTĘPUJĄCA W NASTĘPSTWIE PRZYSPIESZONEGO W STOSUNKU DO RESZTY CIAŁA ROZWOJU NARZĄDÓW ROZRODCZYCH, A TAKŻE ZATRZYMANIE U OSOBNIKÓW DOROSŁYCH PEWNYCH CECH INFANTYLNYCH. Dodaj komentarz

6×7 =

Poleć nas znajomym:

x