KRĘGOWCE, KTÓRYCH ROZWÓJ ZARODKOWY ODBYWA SIĘ W OSŁONIE BŁON PŁODOWYCH: GADY, PTAKI, SSAKI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

OWODNIOWCE to:

kręgowce, których rozwój zarodkowy odbywa się w osłonie błon płodowych: gady, ptaki, ssaki (na 10 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: OWODNIOWCE

OWODNIOWCE to:

Amniota - klad obejmujący kręgowce mające zdolność rozwoju zarodkowego na lądzie (gady, ptaki i ssaki); uzyskały ją dzięki wytworzeniu błon płodowych, które tworzą środowisko dla właściwego rozwoju zarodka (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "KRĘGOWCE, KTÓRYCH ROZWÓJ ZARODKOWY ODBYWA SIĘ W OSŁONIE BŁON PŁODOWYCH: GADY, PTAKI, SSAKI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.968

BIAŁY WIERSZ, NET, TERMODYNAMIKA TECHNICZNA, KANGUR, ZESPÓŁ HIPERKINETYCZNY, ANTROPOLOGIA FILOZOFICZNA, BIEGŁOŚĆ, ANALITYCZKA, WYGIBAS, POWIEŚĆ EPISTOLARNA, SUBKOMPAKT, SZAMOTANINA, MAORYSKI, HANDEL ŁAŃCUSZKOWY, PLOTKARSTWO, REGENERATOR, KWAS, PIRAMIDA, PLURALIZM, ŚRODEK GRZYBOBÓJCZY, TRZYDZIESTKA, NARRATOR PIERWSZOOSOBOWY, KARUK, DYWIZJA, PIERWIASTEK, TARSKI, PINIOR, ŁAŃCUSZEK, SCENA, BRAMKA, ETER KOSMICZNY, WYŁAWIACZ TALENTÓW, AKTYWNOŚĆ, BULDOG, ŚWIATOWOŚĆ, WYTRAWERSOWANIE, BIAŁY KARZEŁ, SPRZEDAŻ, PŁOZA, BRĄZOWA PLAMISTOŚĆ LIŚCI POMIDORA, GĄSKA WIOSENNA, POLEMIZATOR, ZYGMUNTÓWKA, KOROZJA ELEKTROCHEMICZNA, BIZNESIK, ROZTWÓR BUFOROWY, PLUTOKRACJA, DERMATOGLIFIKA, ALIENISTA, ROPIEŃ OKOŁOWIERZCHOŁKOWY, PŁYWACZEK, METEORYTYKA, FORUM, MAILOWANIE, OPAD, PSYCHOLOGIA, ŚLEDŹ, PROTUBERANCJA, ŻAGIEW, NASTROSZ LIPOWIEC, BAŚNIOWOŚĆ, WIEDZA O KULTURZE, USZKO, TEORIA PIERŚCIENI, ANAMORFOZA, KNAJPA, BINDA, PIĘĆDZIESIĄTKA, KONIKI MORSKIE, ROMANISTA, TALENT, MEDYCYNA WETERYNARYJNA, PŁATNOŚĆ KOMPENSACYJNA, REGION, WIELOFAZOWOŚĆ, PRZEŁĄCZALNIA, OSŁONKA, OWODNIOWCE, GRUSZKA ZIEMNA, STEREOIZOMER, ASYSTENTKA SPOŁECZNA, PRZYROST, MYJNIA, WŁOSKOWATOŚĆ, ULTRAFILTRACJA, METAMORFIZM RETROGRESYWNY, SŁUŻBA, CZERPACZ, BODZIEC PROKSYMALNY, ATRAKCJA, JEDWAB OCTANOWY, ZJAWISKO SEEBECKA, OPTYKA ELEKTRONOWA, SAK, PEJZANKA, SOPRAN KOLORATUROWY, GRAF PŁASKI, SURF, KIESZEŃ, DZIENNIKARZ ŚLEDCZY, WÓDKA, DEKANTER, SIŁA PŁYWOWA, BUJDA NA RESORACH, USPOKOJENIE, ŁAD KORPORACYJNY, FILM PSYCHOLOGICZNY, CZYNNOŚĆ MOTORYCZNA, RUSZNIKARZ, WAR, SAPROFAG, PAREMIOGRAFIA, PAMIĘĆ, AKWAWITA, BIOZA, KOMISJA SKRUTACYJNA, KRENELAŻ, DŁUGI RÓG, ROK OBROTOWY, PSYCHOBIOGRAFIA, MÓWNOŚĆ, ŻONA LOTA, MALAKOLOGIA, KOZIOŁ, HYBRYDYCZNOŚĆ, STARA MALEŃKA, PROROK, PLAMA, ESKORTA, SORABISTYKA, LITEWSKI, BASZTAN, TABLICA OGŁOSZENIOWA, DZIEŁO POŚREDNIE, BATSZEBA, TEORIA HOMOTOPII, WOLATUCHA, SUTASZ, DŻDŻOWNICA, ŁUSKA, REWANŻ, KOMIN WULKANICZNY, KARMA, STAŁA OPÓŹNIAJĄCA, PARKING, KĄT DEPRESJI, DEMOBILIZACJA, BIEGUN GALAKTYCZNY, EWEŃSKI, KANADA, KANADA, TEMAT FLEKSYJNY, ILOCZAS, PROCESOWICZ, ZOOMETRIA, MRÓWNIKI, SERYJNY MORDERCA, KORYTARZ EKOLOGICZNY, STROJNICA, PULSACJA, PIJAWKA, IGŁA MAGNETYCZNA, BŁONICA KRTANI, ŚRÓDBŁONIAK KRWIONOŚNY ZŁOŚLIWY, BATERIA AKUMULATOROWA, OBJĘTOŚĆ HUBBLE'A, ZAKON CZYNNY, CHŁODNICOWIEC, TUNIKA, MROCZEK POSREBRZANY, ZADUPIE, KULTURA ZACHODNIOBAŁTYJSKA, PANICZĄTKO, PLANTAGENECI, TAMANDUA, NEPALSKI, POCKET PC, RUDA, ŻNIWIARKA ZWYCZAJNA, KONODONT, CZYŻNIE, CYLINDEREK, PŁETWOJASZCZURY, IMMUNOONKOLOGIA, MOLOSOWATE, SCHRONISKO, DRZEWO TERPENTYNOWE, KAPITULANT, TEATR, UNIWERSYTECKOŚĆ, TRUTÓWKA, LIPODYSTROFIA, BIOLOGIA SYSTEMOWA, SPEKTROSKOPIA EMISYJNA, BŁYSKOTKA, PEDOFILSTWO, PARNOTA, AGENEZJA NERKI, ZUPA NA GWOŹDZIU, SOSNA CZERWONA, GALAKTYKA, GWIAZDA SYMBIOTYCZNA, PRZYGARŚĆ, NACIEK, BIELIŹNIARSTWO, RUCHOMY PIASEK, STOCZNIA ZŁOMOWA, DZIESIĄTKA, GALLIKANIZM, SYSTEM ARGENTYŃSKI, WYSŁUGA LAT, ZAPARZACZKA, PRZETWÓRSTWO, MŁODZIEŻÓWKA, STRĄGA, POMÓR, KAWA Z MLEKIEM, PRZEPOCZWARZENIE, SERWITUT, CYKL PRECESYJNY, DOSTĘPNOŚĆ BIOLOGICZNA, PISTOLET, BOGRACZ, KOORDYNACJA RUCHOWA, MALOWANIE, GALARETA WHARTONA, BIEG, TOSKAŃSKI, NIEŻYT, RAKIETKA TENISOWA, ZAKŁADKA, ANTYGRAWITACJA, STEROWANIE ODPORNE, PIES MYŚLIWSKI, ŁOWCA, POZŁOTNIK, TERRARYSTA, ZBIÓR, LUGER, HARD CORE, MUNSZTUK, MEDIANA, EKWIPARTYCJA, GRZYB WOLAK, PRÓŻNOWANIE, PRZESTRZEŃ STANU, PUSZKA MÓZGOWA, DUPLIKACJA, USZTYWNIACZ, MANIERY, ĆAKRAM, SŁUP OŚWIETLENIOWY, PĘDZLIK, STÓŁ MONTAŻOWY, POJAZD KOŁOWY, KUC SZETLANDZKI, JĘZYK ETIOSEMICKI, CHOROBA ODZWIERZĘCA, REFLUKS, CHRZĘSTNIAKOWATOŚĆ ŚRÓDKOSTNA, REKINY, SZESNASTKA, RUGBY, CHOROBA DAVIDSONA, DYPTYCH, PRANKO, MISTRZ, ORZEŁ, MIKROWENTYLACJA, OŻYWIENIE GOSPODARCZE, ALERGEN POKARMOWY, AKTORKA, MORENA SPIĘTRZONA, DRUGA BRODA, KUSICIEL, RZECZY OSTATNIE, PROCES POSZLAKOWY, PRZEDPOLE, TECHNIKA CYFROWA, ASYMILOWANIE SIĘ, WODOCIĄGOWNIA, MMO, SEJSMOAKUSTYKA, KINOMAN, ODNÓŻA, REANIMACJA, POSTĘPOWANIE UKŁADOWE, LUFA, LOGGIA, LEGHORN, POZBYWANIE SIĘ, ELOPSOPODOBNE, STRZAŁECZKA, SIEĆ WAN, RUCHLIWOŚĆ POZIOMA, PRACA INTERWENCYJNA, FELLINI, NIESKWAPLIWOŚĆ, GRUSZKA, ?SOLFUGI.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.968 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

KRĘGOWCE, KTÓRYCH ROZWÓJ ZARODKOWY ODBYWA SIĘ W OSŁONIE BŁON PŁODOWYCH: GADY, PTAKI, SSAKI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: KRĘGOWCE, KTÓRYCH ROZWÓJ ZARODKOWY ODBYWA SIĘ W OSŁONIE BŁON PŁODOWYCH: GADY, PTAKI, SSAKI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
OWODNIOWCE kręgowce, których rozwój zarodkowy odbywa się w osłonie błon płodowych: gady, ptaki, ssaki (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

OWODNIOWCE
kręgowce, których rozwój zarodkowy odbywa się w osłonie błon płodowych: gady, ptaki, ssaki (na 10 lit.).

Oprócz KRĘGOWCE, KTÓRYCH ROZWÓJ ZARODKOWY ODBYWA SIĘ W OSŁONIE BŁON PŁODOWYCH: GADY, PTAKI, SSAKI sprawdź również:

TULUIDYNY; aminy aromatyczne stosowane w syntezie barwników ,
porcja gotowej galaretki, tj. słodkiego w smaku wyrobu spożywczego o galaretowatej konsystencji, powstałego dzięki właściwościom żelującym dodatków; zazwyczaj sprzedawana w kubeczkach jako gotowy deser ,
podłużne naczynie gospodarskie służące do podawania pożywienia i wody większym zwierzętom hodowlanym ,
dwupokładowy wagon pasażerski ,
przyśpiewka ludowa wykonywana podczas tańca wyrwanego ,
budynek mieszkalny na planie prostokąta, z atrium (prywatnym pomieszczeniem wewnętrznym) w części centralnej ,
deser rozpowszechniony zarówno w kuchni tureckiej, ormiańskiej, bułgarskiej, jak i bałkańskiej ,
Cortinarius - rodzaj grzybów z rodziny zasłonakowatych ,
pieszczotliwie: kochana, ptaszyna, kobieta, dla której ma się szczególnie dużo czułości, przy okazji: zwykle osoba o łagodnym usposobieniu ,
utrata moralności, kultury, nieetyczne postępowanie, zubożenie duchowe i kulturalne ,
coś bardzo brzydkiego, szkaradnego, coś, co szokuje swoim wstrętnym wyglądem; zwykle nazywa się tak rzeczy, zastosowanie tej nazwy do człowieka (istoty żywej) jest bardzo deprecjonujące ,
ruchoma, okrągła część aparatu telefonicznego, służąca do wybierania numeru ,
Bombus soroeensis - owad z rodziny pszczołowatych; trzmiel różnobarwny zakłada niewielkie rodziny i gniazduje w ziemi ,
rodzaj ryb karpieńcokształtnych z rodziny strumieniakowatych ,
warzywo, owoc (nibyjagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
ośrodek eksploatacji rud manganu i złota w płn.-zach części Ghanu na płd. od Tarły ,
parowóz ciągnący tender ,
zawartość koryta; tyle, ile mieści się w korycie ,
w botanice: zawiązek pędu z merystemem wierzchołkowym i zawiązkami organów - liści i kwiatów ,
Richard, grał w filmie 'Szakal' ,
historyczne urządzenie do zrywki drewna ,
Bothriechis aurifer - gatunek węża z podrodziny grzechotnikowatych, z rodziny żmijowatych ,
wypowiedź mająca na celu schlebianie komuś i obliczona na przypodobanie się komuś ,
wiązanie stalowe lub drewniane używane do wzmacniania budowli ,
utwór plastyczny o komicznie przejaskrawionych, nieprawdopodobnych elementach ,
Clupeiformes - rząd ryb promieniopłetwych obejmujący ryby słonowodne, słodkowodne i wędrowne o dużym znaczeniu ekonomicznym ,
dekoracyjny, geometryczny wzór architektoniczny odkuty z kamienia lub zrobiony z cegieł, używany do wypełnienia górnej części gotyckiego okna; rzadziej używana polska nazwa maswerku ,
Squalus blainville - gatunek ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny koleniowatych (Squalidae) ,
gwiazda zmienna, która gwałtownie i nieprzewidzianie zwiększa swoją jasność w ciągu kilku minut lub godzin ,
NERKÓWKA; część cielęciny, baraniny z nerką

Komentarze - KRĘGOWCE, KTÓRYCH ROZWÓJ ZARODKOWY ODBYWA SIĘ W OSŁONIE BŁON PŁODOWYCH: GADY, PTAKI, SSAKI. Dodaj komentarz

5×7 =

Poleć nas znajomym:

x