CHELONOIDIS NIGRA - GATUNEK GADA Z RODZINY ŻÓŁWI LĄDOWYCH, JEDEN Z NAJWIĘKSZYCH ŻÓŁWI NA ŚWIECIE, PODOBNY ROZMIAREM DO ŻÓŁWIA OLBRZYMIEGO, WYSTĘPUJE NA WYSPACH GALAPAGOS - NA KAŻDEJ Z WYSP ŻYJE INNY PODGATUNEK RÓŻNIĄCY SIĘ OD INNYCH KSZTAŁTEM I ROZMIARAMI PANCERZA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ŻÓŁW SŁONIOWY to:

Chelonoidis nigra - gatunek gada z rodziny żółwi lądowych, jeden z największych żółwi na świecie, podobny rozmiarem do żółwia olbrzymiego, występuje na wyspach Galapagos - na każdej z wysp żyje inny podgatunek różniący się od innych kształtem i rozmiarami pancerza (na 12 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CHELONOIDIS NIGRA - GATUNEK GADA Z RODZINY ŻÓŁWI LĄDOWYCH, JEDEN Z NAJWIĘKSZYCH ŻÓŁWI NA ŚWIECIE, PODOBNY ROZMIAREM DO ŻÓŁWIA OLBRZYMIEGO, WYSTĘPUJE NA WYSPACH GALAPAGOS - NA KAŻDEJ Z WYSP ŻYJE INNY PODGATUNEK RÓŻNIĄCY SIĘ OD INNYCH KSZTAŁTEM I ROZMIARAMI PANCERZA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 25.406

AMFITEATR, SZAŁAMAJA, KLARKIA WDZIĘCZNA, MAGICZNA GÓRKA, KONDYCJONER, POCIĄG METRA, WAZA, KLINGA, FLAMING RÓŻOWY, KOSZT PROSTY, TRZMIELEC OGRODOWY, DUJKER ABBOTTA, NAPIĘCIE POWIERZCHNIOWE, SSAK DRAPIEŻNY, WSTAWKA, JEGO PRZEWIELEBNOŚĆ, KOMIN WULKANICZNY, KŁOBUK, CUDACTWO, BLESKOTKA, WESZ MORSKA, PERCZOWIEC, DIAPAUZA ZIMOWA, PYTAJNIK, AKTYWNOŚĆ, ZŁOTOUCH ŻÓŁTOSKRZYDŁY, CHRONOMETR, CYPRYS WIECZNIE ZIELONY, NAPÓJKA ŁĄKÓWKA, PAROZĄB MYLNY, LAMPARCIK STROJNY, SZEŚCIOSZPAR SZARY, KORNICKI, ARIEL, CHA-CHA, SYNSEPAL, TŁO, OHAR, GROMADNIK SIWOGŁOWY, ROZWAR, ARYTMETYKA MODULARNA, LILIA-UCHO ŚWINI, PANCERNIK SZCZECINIASTY, HUNIA, KOLONISTA, TRÓJSKLEPKA WIELKOŁODYGOWA, OSIOŁ NUBIJSKI, PUNKT KOPULACYJNY, PARZĘCHLIN DŁUGOSZCZECINOWY, DOJNICA, ANTROPOSFERA, BRAZYLIJSKI, ZOSTERA DROBNA, BIAŁOCZÓŁKA, SEDES, STATEK GŁĘBINOWY, PROST, MUSTEL GWIAŹDZISTY, FAUST, PERKOZEK, SOCJOPSYCHOLOGIA, MOSKIT, TELEMECHANIKA, SPONTANICZNOŚĆ, KAZUISTA, KACERSTWO, MATA, LIMA, ANTYLOPA SKOCZEK, GRUBOWARG ZIELONY, ROZBIERANKA, JĄDRO, ŻUBR STEPOWY, PROBLEMISTYKA, POŁOŻNICTWO, ROBEREK, KOŃ FIŃSKI, GARKOTŁUK, EGZOTYK, SŁAWIANKA, DŻEREŃ, DARGOMYŻSKI, RYGORYSTKA, ŚWIERZBOWIEC DRĄŻĄCY PSI, CIAŁO SZTYWNE, SURFAKTANT, LIRA KORBOWA, PIGWOWIEC JAPOŃSKI, WAL BIAŁY, BŁONA NACZYNIOWA, ŻYWY KAMIEŃ, SKALNIK TĘPY, SEKS ORALNY, LOKACJA, LIMPRICHTIA DŁUGOKOŃCZYSTA, STEPNIARKA MONGOLSKA, SZCZEKUSZKA AMERYKAŃSKA, POŚRÓDEK POSPOLITY, ALUMINOGRAFIA, ABOLICJONISTKA, KONSERWIARNIA, CALABAZA, CAMORRA, FENKUŁ WŁOSKI, GALASÓWKA, NAUKA INTERDYSCYPLINARNA, JAMS SKRZYDLATY, RZEKOTKA TRAWNA, GRINDWAL KRÓTKOPŁETWY, INTERGLACJAŁ, PERLICA ZWYCZAJNA, SALAMANDRA LUZYTAŃSKA, ANTYRAKIETA, NERWIAK ZARODKOWY, PIEPRZ ZIOŁOWY, KUKICHA, PARTIA KATALOŃSKA, SZPULKA, PRĄTNIK NADMORSKI, NOWA TWARZ, LORD PROTEKTOR, DRZEWIK WŚCIBSKI, DZIELNICA PRZYRODNICZO-LEŚNA, RYT, ANION HYDROKSYLOWY, MARSYLIOWATE, CYRANECZKA ANDAMAŃSKA, WSPÓŁCZYNNIK DETERMINACJI, CZWÓRBÓJ, ERA KENOZOICZNA, PODKOWA, CIEPŁO, KOMBATANCKOŚĆ, SARDELKA, WINNICA NABOTA, PĘPAWA JACQUINA, ORLICZKA MIECZOWATA, PRĄTNIK ŻÓŁKNĄCY, SZPAK, CHOROBA FABRY'EGO, SAKSONIA, KNOTNIK, BIOGEOGRAFIA, TAR, LABORATORIUM, ASTER NIEBIESKAWY, DIABEŁ TASMAŃSKI, ANTURIUM ANDREGO, BŹDZIĄGWA, FIKNIĘCIE, REDYSTRYBUCJA DOCHODÓW, FORSYCJA, STOKŁOSA MADRYCKA, CZAJKA CZARNOKARKOWA, KOZŁEK LEKARSKI, EMBRITOZAUR, TRZONOWIEC, ARMIA, CHARYZMA, CZAGRA PRZYLĄDKOWA, MECZ MIĘDZYPAŃSTWOWY, KMIN, PSTROKACZKI, NAOS, FREZARKA, ANABAENA, KAPUCYNKA OLIWKOWA, ZASKRONIEC RYBOŻER, CZOSNEK WĘŻOWY, TRZEŹWOŚĆ, REGRESJA PROBITOWA, PAWILON, RĘKAWICZNIK, FRANCISZKANIZM, GÓRNICTWO KRUSZCOWE, MNISZEK, APOLOGETA, BILL, GRZEBACZOWATE, POJEMNOŚĆ SKOKOWA, DYFTERIA, NOCEK WĄSATY, GATUNEK WSZĘDOBYLSKI, MAJOWY ROBOTNIK, MAŚLAK, KONTRALT, GEODEZJA SATELITARNA, ZASTAWKA, ROŻEN, ERYTRODERMIA ŁUSZCZYCOWA, CZYSZCZALNIA, BUSZOWY SPYCHACZ, ANTAR PATAGOŃSKI, BICZOGON, KUNINGAMIA LANCETOWATA, CHOINA, NIEDYPLOMATYCZNOŚĆ, URUBU ŻÓŁTOGŁOWY, ODWAPNIENIE, ARPEGGIO, THINK TANK, LIMBA SYBERYJSKA, CZAPLA PURPUROWA, RODZAJ MĘSKONIEŻYWOTNY, BOOT, DOBA, WRONA, AGRAFA, ZGRZEBŁO, PERKOZ SREBRNOCZUBY, PIPIL CZARNOGRZBIETY, STERNICZKA AUSTRALIJSKA, OŻYWIENIE GOSPODARCZE, NAŚLADOWCZOŚĆ, PERSONALNIK, POKRZYK, MIĘSIEŃ MIĘDZYŻEBROWY, PERŁOZ, PASKÓWKI, ŁASKAWCA, MAZUT, WIRUS ZAPALENIA ROGÓW PRZEDNICH RDZENIA KRĘGOWEGO, PONURNIK, PAWIE OCZKO, JAWAJSKI, ŻUBR PIERWOTNY, SADNIK, ZARAŻONY, SUPERNOWA TYPU IB, OBROSTNICA, DWUSTRONEK LEŚNY, PŁETWIANKA DORII, WOSZERIA, OCEANNIK KRÓTKODZIOBY, JASŁO, KALATEA LANCETOLISTNA, MIECHERA, ORKA, STRZAŁ W DZIESIĄTKĘ, JĘZYK, BEZPOSTACIOWOŚĆ, MELISA LEKARSKA, ANTYLA, OPIEKA TERMINALNA, KOMPENSACJA, SAPKA, GAZELA ŚRODKOWOSOMALIJSKA, GANIMEDES, ORŁOSĘP, STARUNEK, GROMADA, WICEHRABIA, POMPELA, BEZWŁAD, TKANIEC, KOŁKOWNICA, NASTROSZ, DRIP, PRZECIWNIK, MAGNOLIA GÓRSKA, MIEDŹ, SĄD KOŚCIELNY, ŁZAWNICA ŁZY HIOBA, REWIŚ, CHIŃSKI, GÓRALEK PRZYLĄDKOWY, PUNICKI, MIĘKKIE LĄDOWANIE, KUMKWAT, GEODYNAMIKA, RAMFORYNCHOWCE, SZABLODZIOBEK, GRUSZA POLNA, DŻEZ, RZĘSOREK MNIEJSZY, BADACZ POLARNY, STRZELEC KENIJSKI, ZADYCHRA POSPOLITA, BEZA, KUZU, LASONÓG SŁUPKOOKI, BABKA PIASKOWA, PLISZKA GÓRSKA, NOCEK, TRÓJLIST TSCHONOWSKIEGO, KAMICA MOCZOWA, PREPPERS, PEJZAŻ, HARACZOWNIK, BARCZATKA ŚLIWIENICA, WYKLINA WIOTKA, SADZANKA CESARSKA, SCYNK OGNISTY, TYGRYS, SZERMIERZ, ANGLOSASKI, HETEROSFERA, AKSJOMAT, WIEWIÓRKA RAFIOWA, ?LICZBA MNOGA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 25.406 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CHELONOIDIS NIGRA - GATUNEK GADA Z RODZINY ŻÓŁWI LĄDOWYCH, JEDEN Z NAJWIĘKSZYCH ŻÓŁWI NA ŚWIECIE, PODOBNY ROZMIAREM DO ŻÓŁWIA OLBRZYMIEGO, WYSTĘPUJE NA WYSPACH GALAPAGOS - NA KAŻDEJ Z WYSP ŻYJE INNY PODGATUNEK RÓŻNIĄCY SIĘ OD INNYCH KSZTAŁTEM I ROZMIARAMI PANCERZA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CHELONOIDIS NIGRA - GATUNEK GADA Z RODZINY ŻÓŁWI LĄDOWYCH, JEDEN Z NAJWIĘKSZYCH ŻÓŁWI NA ŚWIECIE, PODOBNY ROZMIAREM DO ŻÓŁWIA OLBRZYMIEGO, WYSTĘPUJE NA WYSPACH GALAPAGOS - NA KAŻDEJ Z WYSP ŻYJE INNY PODGATUNEK RÓŻNIĄCY SIĘ OD INNYCH KSZTAŁTEM I ROZMIARAMI PANCERZA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ŻÓŁW SŁONIOWY Chelonoidis nigra - gatunek gada z rodziny żółwi lądowych, jeden z największych żółwi na świecie, podobny rozmiarem do żółwia olbrzymiego, występuje na wyspach Galapagos - na każdej z wysp żyje inny podgatunek różniący się od innych kształtem i rozmiarami pancerza (na 12 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ŻÓŁW SŁONIOWY
Chelonoidis nigra - gatunek gada z rodziny żółwi lądowych, jeden z największych żółwi na świecie, podobny rozmiarem do żółwia olbrzymiego, występuje na wyspach Galapagos - na każdej z wysp żyje inny podgatunek różniący się od innych kształtem i rozmiarami pancerza (na 12 lit.).

Oprócz CHELONOIDIS NIGRA - GATUNEK GADA Z RODZINY ŻÓŁWI LĄDOWYCH, JEDEN Z NAJWIĘKSZYCH ŻÓŁWI NA ŚWIECIE, PODOBNY ROZMIAREM DO ŻÓŁWIA OLBRZYMIEGO, WYSTĘPUJE NA WYSPACH GALAPAGOS - NA KAŻDEJ Z WYSP ŻYJE INNY PODGATUNEK RÓŻNIĄCY SIĘ OD INNYCH KSZTAŁTEM I ROZMIARAMI PANCERZA sprawdź również:

obiekt z przeznaczeniem do rejestracji nagrań dźwiękowych, obejmujący zazwyczaj reżyserkę, pomieszczenia z przeznaczeniem do miksowania i masteringu, a także część socjalną ,
CYPO ,
jezioro w zachodniej Australii ,
księga służąca do zapisywania spraw i danych związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego ,
mucha nieco mniejsza od domowej; kłuje boleśnie i żywi się krwią ssaków ,
zbiorowisko roślinne o określonej strukturze, składzie gatunkowym i właściwościach ekologicznych ,
żeglarz kanadyjski, brązowy medalista z Los Angeles ,
elegancik ,
przestępca, specjalizujący się w przestępstwach komputerowych ,
człowiek, który wyznaje lub głosi herezję, czyli poglądy sprzeczne z dogmatami wiary katolickiej ,
w starożytności miasto greckie w Azji Mniejszej przy ujściu rzeki Meander, założona w 2 połowie II tysiąclecia p.n.e ,
tytuł urzędników w daw. Turcji ,
niemowlęca koszulka ,
podejście badacza do przedmiotu badań (zwłaszcza humanistycznych), akcentujące swoistość tego przedmiotu i stawianie pytań o sens jego istnienia w większej całości ,
wybitny architekt niemiecki i historyk architektury ,
kurczenie się i rozkurczanie gwiazd zmiennych co związane jest ze zmianami ich jasności ,
bojowy środek trujący o działaniu drażniącym, chlorowcopochodna amin alifatycznych ,
Tadek Norek z 'Miodowych lat' ,
rogoząb australijski, barramunda, Neoceratodus forsteri - najbardziej pierwotny gatunek ryby dwudysznej; rogoząb zamieszkuje muliste rzeki Australii ,
ogród zbudowany ze skał, kamieni i ziemi, w którym hoduje się rośliny wysokogórskie ,
starorzymskie okrycie kobiety ,
tyle, ile mieści się w dzbaneczku ,
pręt wykonany z metalu, często używany jako dodatkowe zamknięcie drzwi ,
określone umiejętności i wiedza zdobyte przez harcerza (zwykle wiąże się to z awansem w hierarchii grupy harcerzy, nowymi obowiązkami i otrzymaniem odznaki) ,
cecha jakiegoś materiału, przedmiotu, całkowita odporność na wodę, nieprzepuszczanie wody ,
konflikt stanowisk, różnica zdań, interesów ,
urzędowa księga odnotowująca fakt wystawienia dokumentu i dokonania czynności publicznoprawnej, zakładana dla potrzeb własnych przez administrację państwową lub kościelną ,
Marek z powieści Niziurskiego ,
kąt wypukły wyznaczony przez styczną do okręgu w punkcie X oraz półprostą zawierającą cięciwę o końcu w punkcie X ,
miłośnik samochodów

Komentarze - CHELONOIDIS NIGRA - GATUNEK GADA Z RODZINY ŻÓŁWI LĄDOWYCH, JEDEN Z NAJWIĘKSZYCH ŻÓŁWI NA ŚWIECIE, PODOBNY ROZMIAREM DO ŻÓŁWIA OLBRZYMIEGO, WYSTĘPUJE NA WYSPACH GALAPAGOS - NA KAŻDEJ Z WYSP ŻYJE INNY PODGATUNEK RÓŻNIĄCY SIĘ OD INNYCH KSZTAŁTEM I ROZMIARAMI PANCERZA. Dodaj komentarz

7-1 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast