OSOBA ZAJMUJĄCA SIĘ ŻEGLOWANIEM - W FORMIE HOBBY LUB JAKO SPORTOWIEC - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ŻEGLARZ to:

osoba zajmująca się żeglowaniem - w formie hobby lub jako sportowiec (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: ŻEGLARZ

ŻEGLARZ to:

marynarz; osoba, która podróżuje statkiem, łodzią (na 7 lit.)ŻEGLARZ to:

paź żeglarz, witeź żeglarz, żeglarek, Iphiclides podalirius, Papilio podalirius - motyl dzienny zaliczany do rodziny paziowatych; ma ubarwienie skrzydeł jasnożółte z czarnymi, klinowato zwężającymi się pręgami (na 7 lit.)ŻEGLARZ to:

północnoamerykański ptak z rodziny jerzyków (na 7 lit.)ŻEGLARZ to:

z rodziny jerzyków - Stany Zjednoczone (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "OSOBA ZAJMUJĄCA SIĘ ŻEGLOWANIEM - W FORMIE HOBBY LUB JAKO SPORTOWIEC". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 25.122

BEZPIECZNIK SKRZYDEŁKOWY, SPÓŁGŁOSKA DENTALNA, DYSKRETKA, OSTROWIANIN, IGŁAWA, LODRANIT, ABORCJONISTA, FREEGANIN, KONSTRUKCJA SOCHOWA, KLUCZ, TARCZKA, SEN ZIMOWY, TRACZ DŁUGODZIOBY, PROGRAM, GĘSIARZ, KĘDZIERZAWKA, CZARNOGIEŁDZIARZ, FRANT, ORZEŁ, AFRYKANISTYKA, KOMISANT, LIBELA, SWEET, SILNIK SPALINOWY, REGENERACJA, KAPISZON, PODWODA, ATREZJA ODBYTU, NIEMIASZEK, INGRESJA MORSKA, CYFRA, IPSYLON, BENTAL, FASCYNATOR, POWSTANIE WARSZAWSKIE, BYLICA POSPOLITA, MONOTELETA, PASEK, SAMOOKALECZENIE, BEZGRANICZNOŚĆ, KASZA, MORA, PIENIĄDZ LOKALNY, BASEN, KONDENSATOR DOSTROJCZY, WOJNA, KIERAT, CHOROBA SOMATYCZNA, HOTENTOT, SZMER, OPĘTANIE, DANIE KOSZA, ZBÓJNIK, KOSZT POŚREDNI, MOTYWIK, KROTON, POTERNA, OGNISKO, CZŁON PĘDOWY, PODRÓŻNIK, KAMIKADZE, NAJWIĘKSZY WSPÓLNY DZIELNIK, ZNAK ZAPYTANIA, WYTŁACZANKA, SZALKA, NEUTRALISTA, GŁUCHY TELEFON, INWIGILACJA, TINTA, KRUPON, PRZEKAŹNIK STATYCZNY, GLINKA KAOLINOWA, MIĘSIEŃ DWUGŁOWY, MODULACJA JEDNOWSTĘGOWA, ORTOPTYSTKA, LOKALNA PĘTLA ABONENCKA, WIBRACJA LABILNA, ANTIDOTUM, MARKIZA, CYKORIA KORZENIOWA, PRAWA RĘKA, CIAMAJDA, PĘCHERZYCA BUJAJĄCA, ŹDZIEBLARZE, BIAŁA SALA, TEOGONIA, WYROŚL, TERAPEUTA, PACHCIARKA, HÄNDEL, PIĘĆSETZŁOTÓWKA, OKLEPIEC, TRUP, PAJA, KLINKIER, LATARNIK, RUDZIELEC, OKRZOSEK, CIEPŁE KRAJE, GRA SINGLOWA, KRYZA, ANALIZA, SARKOIDOZA, PRZEZWISKO, STACJA KOPULACYJNA, KABOTYNIZM, WIĄZANIE, WYPOWIEDZENIE, NOGA, TAJNIAK, EKONOMIA POLITYCZNA, ATRYBUCJA, UKŁAD DWUWIRNIKOWY PODŁUŻNY, INSIMBI, PIANOLA, SERWOZAWÓR ELEKTROHYDRAULICZNY, LEJ, NUNCJUSZ, FURGONETKA PANCERNA, PUCHAREK, KIJ, SAJETA, PARALAKSA, KOMFORT CIEPLNY, PLAMISTOŚĆ, ŁOWCA, ENERGIA ELEKTRYCZNA, FILTR POWIETRZA, GNOJNICA, AZOLLA DROBNA, HOLENDERSKI KOŃ ZIMNOKRWISTY, LUK, POCENIE, WÓZ STRAŻACKI, POŻYTECZNOŚĆ, PRZEDMIOT, PRZYGOTOWALNIA, MOSKIT, LISTA PROSKRYPCYJNA, MŁOTEK, ABAKUS, TYCZKARZ, NEOREALIZM, CYCEK, LALKARSTWO, SZESNASTY, DZIEDZICZENIE TYPU PISUM, PANIER, ARTYLERIA LEKKA, AUGUST, GEOFAG, SKRAJNA PRAWICA, OBOROWY, KIESZEŃ, WIDMO OSCYLACYJNO-ROTACYJNE, CZAPA, PRZYDAWKA, MASZYNA ELEKTRYCZNA, SKROMNISIA, PLAN OGÓLNY, PRZYBYTEK, SPRAWA, DELIRKA, ŁAŃCUSZEK, PAPILOTKA, NIEPOJĘTOŚĆ, KRZYŻÓWKA MEKSYKAŃSKA, KOTWA, PŁUG TALERZOWY, POSREBRZANIE, DYM, BULLA, STAŁA SVEDBERGA, POJAZD NIENORMATYWNY, DOMINO, KULTURA TRZCINIECKA, PASO PERUANO, PRZYSTANEK NA ŻĄDANIE, SKANER PŁASKI, MATRYCA, CZYŚCIOCHA, TELEFON ZAUFANIA, SCENOPISARSTWO, WARZELNICTWO, IZOLACJA, LIPKA, BEZROBOCIE SEZONOWE, AFRYKAŃSKI, WYKRĘCANIE, PART, PÓŁKRUCHE CIASTO, SEJM, KOSZ, SŁOWIANIN, WYŻ, PLANTACJA, HUMANISTYKA, KARIATYDA, ESCALIVADA, INTERTEKSTUALNOŚĆ POZORNA, WSKAŹNIK UBÓSTWA, MUSZNIK, TEATR, KWIATUSZEK, BACYTRACYNA, KANU, CZĄSTKA ALFA, PRASA, PALEC BOŻY, UPRZĄŻ, KORMORAN WSPANIAŁY, ATŁAS, KOHORTA, FUNKCJA NAZWOWA, SZMALCÓWKA, ADAMITA, DEKIEL, ANGIOPLASTYKA, ZNAK IDENTYFIKACYJNY, BUCZYNA NIŻOWA, NIEPUNKTUALNOŚĆ, NAUKA JAZDY, PRZYPOCHLEBCA, EKWIPARTYCJA, POWIEŚĆ AUTOTEMATYCZNA, BIEGUN, POŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE SZEREGOWE, ALFRED, SZARY RYNEK, RECEPTOR WĘCHOWY, KINO DROGI, STUDENT, BEZECEŃSTWO, KŁUSAK AMERYKAŃSKI, PODWÓJNY TROCHEJ, PODTYP, RÓWNOWAŻNIK ZDANIA, GRÓB POBIELANY, PODMIOT LOGICZNY, HAK, PRZEDZIAŁ, TRZECI ŚWIAT, UCZEŃ, DZIECINKA, CYNIA, GRASICA, KOK, DOMINANTA, TAMANDUA, TRIATLON, FAŁSZYWY PROROK, BOB, ZABAWIACZ, OPERAT, REAKCJA ZAPALNA, NIEODPORNOŚĆ, CZŁOWIEK, SZEŚĆSETKA, MUR, SKURCZ, KORONA, OSZOŁOM, FIFKA, PISZCZEK, NABIERKA, URZĄDZENIE WEJŚCIA-WYJŚCIA, ŚWIDER, ARENGA, BABUŚKA, WYROK, PRUSY, CHLORAN(I), PRZYCZYNKARZ, TYPOLOGIZACJA, JEDYNOWŁADCA, EWANIELIA, BRZEZINA, KAZBA, EGZEMPLARZ OKAZOWY, FUNKCJONALNY ANALFABETA, WŁĄCZNIK, POWIEŚĆ SCIENCE-FICTION, WIELOKULTUROWOŚĆ, NADMIERNA SENNOŚĆ, ULTRAPRAWICA, OUROBOROS, PRZEWALENIE SIĘ, WIĄZANIE KOORDYNACYJNE, EMIL, BOLSZEWIA, DUPLEKS, OFIERSKI, KURACJA SZOKOWA, MCV, CHOROBA POCAŁUNKÓW, PRZYBLIŻENIE, BEFSZTYK, KORD, KOMORA MINOWA, ?TEORIA STEROWANIA DUALNEGO.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 25.122 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

OSOBA ZAJMUJĄCA SIĘ ŻEGLOWANIEM - W FORMIE HOBBY LUB JAKO SPORTOWIEC się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: OSOBA ZAJMUJĄCA SIĘ ŻEGLOWANIEM - W FORMIE HOBBY LUB JAKO SPORTOWIEC
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ŻEGLARZ osoba zajmująca się żeglowaniem - w formie hobby lub jako sportowiec (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ŻEGLARZ
osoba zajmująca się żeglowaniem - w formie hobby lub jako sportowiec (na 7 lit.).

Oprócz OSOBA ZAJMUJĄCA SIĘ ŻEGLOWANIEM - W FORMIE HOBBY LUB JAKO SPORTOWIEC sprawdź również:

sieć służąca do połowu węgorzy ,
rodzaj lampy wyładowczej wykonanej ze szkła kwarcowego, w której źródło promieniowania nadfioletowego powstaje poprzez wzbudzenie par rtęci bądź gazów szlachetnych pod wpływem pola elektrycznego ,
wydarzenie, czynność, zajęcie, akcja, działanie, które wykonuje się w grupie; bardzo często mówi się tak na grupowe polowanie albo grupową wycieczkę ,
ozdobna roślina z rodziny złożonych ,
dowód, w którym prawdziwość tezy dowodzi się bezpośrednio poprzez dedukcję - z założeń twierdzenia i aksjomatów teorii ,
izolacja od innych ,
młynek do odpadków, młynek do odpadów, rozdrabniacz, młynek odpadków organicznych, rozdrabniacz do odpadów, młynek do zlewozmywaka - urządzenie elektryczne montowane zazwyczaj pod zlewozmywakiem kuchennym; służy do rozdrabniania kuchennych odpadków organicznych, które następnie wraz z wodą dostają się do systemu kanalizacji ,
opozycja planet ,
ogólne ujęcie jakiegoś tematu (problemu, zagadnienia) w formie artykułu, pracy naukowej bądź innej wypowiedzi ,
świadectwo z czerwonym paskiem ,
wariant nazwy geograficznej ,
znany lek na zgagę ,
przyprawa do ciast i trunków ,
YANIAN ,
LOTOKOT - KAGUAN ,
pagi, Simias concolor - gatunek ssaka z rodziny makakowatych, przystosowany do wspinaczki dzięki długim ramionom; gatunek endemiczny - występuje jedynie na Wyspach Mantawai, gdzie jest znany jako Simakobou na wyspie Siberut i jako Simasepsep na południowych wysepkach - w Sipura, North Pagai i South Pagai ,
Opisthoprora euryptera - gatunek ptaka z rzędu jerzykowych (Apodiformes), z rodziny kolibrów (Trochilidae), z podrodziny kolibrów (Trochilinae) ,
gwałtowne działanie sił zewnętrznych na dane ciało lub siły bezwładnościowe powstające wskutek przyspieszenia masy ciała ,
mieszkaniec Teb ,
Thalassarche carteri - gatunek ptaka z rodziny albatrosów (Diomedeidae) ,
karta płatnicza, w której podobnie jak przy karcie kredytowej bank udziela nam limitu wydatków ,
macierz kwadratowa, której wyrazy położone symetrycznie względem głównej przekątnej są przeciwnych znaków ,
Bryum capillare - gatunek mchu z rodziny prątnikowatych; mech o wysokości do 3 cm, liście wilgotne odstają, liście suche są skręcone spiralnie, na szczycie zwężone we włosowaty kończyk, mech ten rośnie na martwych drzewach, korze, skałach, murach ,
Lichmera limbata - gatunek ptaka z rodziny miodojadów (Meliphagidae) obejmujący gatunki występujące na Małych Wyspach Sundajskich, Molukach, Nowej Gwinei, Vanuatu, Nowej Kaledonii i w Australii ,
pojemność baku ,
niskotopliwy stop trzech metali: cyny (90-98%), antymonu (0,5-8%) i miedzi (0,25-2,5%) ,
średniowieczny żaglowiosłowiec o jednym maszcie ,
kieł lub siekacz ,
Stephen - (1871-1900), pisarz amerykański, naturalista; „Szkarłatne godło odwagi”, „Szalupa” - powieści o bezsensie wojny ,
najwyższa karta w taroku

Komentarze - OSOBA ZAJMUJĄCA SIĘ ŻEGLOWANIEM - W FORMIE HOBBY LUB JAKO SPORTOWIEC. Dodaj komentarz

4+1 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast