PRZEWÓD W ORGANIZMIE, DOSTARCZAJĄCY DO TKANEK CIAŁA KREW LUB LIMFĘ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

NACZYNIE to:

przewód w organizmie, dostarczający do tkanek ciała krew lub limfę (na 8 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: NACZYNIE

NACZYNIE to:

pojemnik służący do przechowywania (najczęściej cieczy lub materiałów sypkich) oraz wykonywania specyficznych czynności (obrzędowych, kuchennych, laboratoryjnych) (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PRZEWÓD W ORGANIZMIE, DOSTARCZAJĄCY DO TKANEK CIAŁA KREW LUB LIMFĘ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.542

GLONY ZŁOCISTE, BEZŻENNOŚĆ, PRZEWÓD WODOCIĄGOWY, LEUKOTOMIA, GÓRA, GOSPODARSTWO POMOCNICZE, PLAKAT, WATA, TEMBLAK, DEZETA, SREBERKO, KONSERWACJA, WAFELEK, MILANEZ, DIRT, VASARELY, PIERWSZY, PEREŁKA, ADRES, TOCZKOWCE, SKONIA, GRĄD ŚRODKOWOEUROPEJSKI, KANAŁY, KOREGENT, TŁO, ORGANIZM ZMODYFIKOWANY GENETYCZNIE, WIATR, ACETAL, PARTIA, KUFEL, MURAKOZI, IGLAK, MATURA POMOSTOWA, WYMIAR, POJEMNOŚĆ CIEPLNA, RADIO, LUBASZKA, SYLWETA, SPRAWA, POKAL, MIMETYZM FORMALNY, DESER, ADAPTACYJNOŚĆ, WILCZY BILET, WYRÓB MEDYCZNY, ADWEKCJA, REFLEKS, DYFERENCJACJA, AGONISTA, REKWIZYCJA, ALLOSTERIA, SWÓJ, ZACHŁYŚNIĘCIE, RUBASZKA, KIJEK NARCIARSKI, SIEKANIEC, GRAMOWID, JOGURCIK, GRUBOŚĆ, BLISKIE SPOTKANIE, DIADOCHIA, CIŚNIENIE PROMIENIOWANIA, GRAF PODSTAWOWY, DZIEWCZYNIĄTKO, CYKL METONA, TRAWA MORSKA, KALKA, SYMPTOM, PRZESUNIĘCIE FAZOWE, WŁOSIANKA, SZCZEP, NIEODPOWIEDNIOŚĆ, BURGER, DACH HEŁMOWY, SANKI, POETA, WISZNICA, ĆWICZENIA, ŁZAWNICA, KOLARSTWO ŚCIEŻKOWE, DYBUK, FUNKCJA, KAPITAN, OSCYLATOR, SOKI, UNIFORM, WĄSKOŚĆ, GRANULACJA, REAKCJA SPRAWCZA, RUSKOŚĆ, APARTAMENT, JAZDA SPRAWNOŚCIOWA, PĄK, SMAROWNICA, LEKARZ, ALBUM, EKSTRUZJA, MINERAŁ ZABARWIONY, AZJATA, WÓZKOWY, MASZYNKA, PODŁOWCZY, BŁOTNIAK, SĘKACZ, NADRUK, RAJDER, EKONOMIA, LODOWIEC ALPEJSKI, GOL, HACJENDA, WOSKOWNICA, SZTUCIEC, ZASTOINA, BYDLĘ, WAGON POCZTOWY, SKAŁA MAGMOWA, TRANSPORTER, MAGNEZJA, STĄGIEW, MADZIARSKI, PAŁKA, NÓŻ CHIRURGICZNY, WYGIBAS, SESJA POPULARNONAUKOWA, PRZETWÓR, ROWER, WSPÓŁCZYNNIK ZAŁAMANIA, ABRAZJA, KOLONIZATOR, STECZKA, GOŹDZIANKA, SCHEDA, PLACEK, OGNIWO, UCHO, TREŚĆ, EMBOLIZACJA, BECZKA, MIMETYZM, PÓŁKLUZA, POSUW, GŁUPTAS, KONDYCJA FINANSOWA, FOTOGRAM, DEPTAK, DUŃSKOŚĆ, PIEC INDUKCYJNY, KOTYLION, ODDZIAŁ ZAMKNIĘTY, OBRONA, TAJEMNICA, KLUBOWIEC, KULTURA STARTEROWA, PRZEWÓD ODGAŁĘZIENIOWY, FRONTYSPIS, MONOPARTYJNOŚĆ, SALATERKA, PURUSZA, ESKADRA, DZIEŁO OTWARTE, KATAPULTOWANIE, ROM, INFOMAT, WĘGLÓWKA, NIEDOSŁUCH PRZEWODZENIOWY, NIEMOŻNOŚĆ, APHELIUM, JAMA, PODGATUNEK, SMALCZYK, USTRÓJ, TERMOS BUFETOWY, OPONA PNEUMATYCZNA, POR, MAKROMINERAŁ, ALUZJA, POLARYZACJA DIELEKTRYKA, GWIAZDKA, KARIN, GAŁĘZIAK, TWARDE LĄDOWANIE, BLOKADA EKONOMICZNA, JODEK, ŚLIWA WĘGIERKA, WOLNY RODNIK, KRÓLEWIĘTA, KOŁOWANIE, WEDUTA, POTRÓJNOŚĆ, CZŁONECZEK, SKRZYNKA, PALPACJA, KOMORA, FUSY, FILTR ELEKTROSTATYCZNY, WSPÓŁREGENT, WARTOWNIK, BALON, STYMULATOR, PIANA, CZARNUCH, RYKSZA, BASEN, POLIANDRIA, PIECZARKOWA, WIZYTÓWKA, DEFERENT, MROZOODPORNOŚĆ, ŁOŻYSKO TOCZNE, SKARPA, KAMIEŃ, BERŻERA, GRODŹ, INTRUZJA, GRUPA WAROWNA, SMOCZEK, POŚWIĘCENIE, SSAK, RUBELLIT, STROLLER, PLAŻA, ŁADUNEK, OKAP, FEERIA, MADISON, KOMPOTIERA, WYCIĄG TALERZYKOWY, MAGAZYN, NACISK, OPÓR, ANTYKOAGULANT, SIAD, GLORIA, TERYTORIUM STOWARZYSZONE, OKRUCH SKALNY, WINDA, MAJDAN, GASPARINIZAURA, ŻÓŁW TORFOWISKOWY, DIVA, KARTA MOBILIZACYJNA, RZEMIOSŁO, KARTOFELEK, ORBITAL, PRZEWROTKA, BARONIĄTKO, POKRĘTKA, KRYPTOGRAFIA ASYMETRYCZNA, BACYTRACYNA, WYSIĘK, LAMPA ELEKTROMETRYCZNA, CYTRYNIAN, STARZĘŚLA, WULKAN BŁOTNY, NIERÓWNOWAŻNOŚĆ, KOMPRADOR, SKAŁA, PUSTAK STROPOWY, OSKARŻYCIEL PUBLICZNY, KABRIOLECIK, METODA TERMICZNA, TRUKCZASZY, SKRAJNOŚĆ, ŻEGLUGA, BOHATER POZYTYWNY, ILUMINACJA, GRANAT, KOŁO HISTORII, WĘZEŁ GORDYJSKI, LUTNIA, ŁATKA, ZBOCZENIEC, POZYCJA RYGLOWA, ODPRYSK, URNA KANOPSKA, CHOROBA ZARAŹLIWA, LINIA LOTNICZA, RAWA, NIEWINNA KREW, ŚWIETLIK, REKOLEKCJE, PRZYCZÓŁEK MOSTOWY, WIĘZADŁO ŁUKOWATE, PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG, FILTR WĘGLOWY, OSIEDLINY, OLEANDER, TONACJA, MENTALNOŚĆ, AKCENT, DEMONSTRACJA, PATERA, CZAPKA FRYGIJSKA, DYL, WYKROCZENIE SKARBOWE, ROMANS, DZIAŁANIE ALGEBRAICZNE, LINIA ŚREDNICOWA, HODOWLA PIERWOTNA, ?ANTARKTOPELTA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.542 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PRZEWÓD W ORGANIZMIE, DOSTARCZAJĄCY DO TKANEK CIAŁA KREW LUB LIMFĘ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PRZEWÓD W ORGANIZMIE, DOSTARCZAJĄCY DO TKANEK CIAŁA KREW LUB LIMFĘ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
NACZYNIE przewód w organizmie, dostarczający do tkanek ciała krew lub limfę (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

NACZYNIE
przewód w organizmie, dostarczający do tkanek ciała krew lub limfę (na 8 lit.).

Oprócz PRZEWÓD W ORGANIZMIE, DOSTARCZAJĄCY DO TKANEK CIAŁA KREW LUB LIMFĘ sprawdź również:

biuro, w którym pracuje notariusz ,
lutowina lub spaw ,
klub piłkarski Jagiellonia Białystok ,
paker, kulturysta, pudzian, osoba, która ma rozbudowaną tkankę mięśniową (często na skutek stosowania anabolików) ,
możliwa do wyodrębnienia część czegoś ,
na głowie byka ,
gałąź nauk humanistycznych zajmująca się badaniem języków klasycznych dla kultury europejskiej (zwanych w skrócie po prostu klasycznymi), to jest greki i łaciny ,
prawo do własnego bicia monety ,
największy, mieszany splot autonomiczny położony w obszarze klatki piersiowej ,
choroba ludzi i zwierząt, wywoływana przez pasożyty; niegdyś zaliczana do chorób zakaźnych, obecnie klasyfikowana odrębnie ,
paleozoolog austriacki (1875-1946); współtwórca nauki o życiu zwierząt kopalnych ,
osoba, która uszczęśliwia innych ,
telefon bezprzewodowy; przenośny aparat służący do dzwonienia, telefonowania ,
wypróbowywanie broni palnej poprzez strzelanie ostrą amunicją ,
Blindia acuta - gatunek mchu z rodziny drobniaczkowatych ,
brązowo-czerwone drewno pozyskiwane z drzewa Entan drophragma angolense; wykorzystywane do produkcji mebli, parkietów, sklejki, schodów ,
członek orkiestry filharmonicznej ,
miasto w Stanach Zjednoczonych w stanie Nevada ,
słodki napój gazowany, początkowo wytwarzany z soków z owoców drzewa koli i krzewu koki zmieszanych z wodą sodową ,
obraźliwe określenie otyłej kobiety ,
chemik badający skład substancji ,
miasto w płd.-wsch Hiszpanii na płn. od Albacete ,
oficjalne składanie zeznań ,
brak wiedzy na jakiś temat, nieznajomość jakiejś informacji, jakiegoś zagadnienia ,
część mechanizmu pewnych instrumentów (zazwyczaj strunowych) w kształcie drewnianego młoteczka, który służy do uderzania w struny ,
Botrychium multifidum - gatunek psylota z rodziny nasięźrzałowatych; występuje wokółbiegunowo w Europie, Azji i Ameryce Północnej, w Europie tylko w północno-wschodniej i środkowej części, a jego południowa granica zasięgu dochodzi do Alp i Karpat; w Polsce występuje w rozproszeniu na całym niemal obszarze kraju, najczęściej w północno-wschodniej części ,
zaburzenie występujące w części ucha przewodzącej dźwięk: przewodzie słuchowym zewnętrznym lub uchu środkowym ,
Kiaeria starkei, Dicranum starkei - gatunek mchu z rodziny widłozębowatych ,
struktura nadcząsteczkowa, w której istnieją dwie grupy cząsteczek tworzące wspólną sieć powiązań ,
komunistyczny przywódca Jugosławii

Komentarze - PRZEWÓD W ORGANIZMIE, DOSTARCZAJĄCY DO TKANEK CIAŁA KREW LUB LIMFĘ. Dodaj komentarz

7+1 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast