PRZEWÓD W ORGANIZMIE, DOSTARCZAJĄCY DO TKANEK CIAŁA KREW LUB LIMFĘ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

NACZYNIE to:

przewód w organizmie, dostarczający do tkanek ciała krew lub limfę (na 8 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: NACZYNIE

NACZYNIE to:

pojemnik służący do przechowywania (najczęściej cieczy lub materiałów sypkich) oraz wykonywania specyficznych czynności (obrzędowych, kuchennych, laboratoryjnych) (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PRZEWÓD W ORGANIZMIE, DOSTARCZAJĄCY DO TKANEK CIAŁA KREW LUB LIMFĘ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.542

DOPING, ZBIOROWISKO, JEDNOSTKA METRYCZNA, DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA, POPIELNICA, SKŁADNIK POKARMOWY, TRÓJKĄT, GŁOWOCIS, WYKRZYKNIENIE, MIZOPEDIA, WADA DREWNA, TERAPIA ODRUCHOWA, PAJĄK, RUBASZKA, BRATEK, CYLINDER, INDOKTRYNACJA, PRAKTYCZNOŚĆ, INTROMISJA, LINIA CZYSTA, SKALAR, PIERWSZOŚĆ, LODÓWKA, PAS, POMIESZANIE ZMYSŁÓW, CZUBEK, SYLWETKA, DODATEK RODZINNY, OSIEMNASTKA, DYKTATURA, NOTA PROTESTACYJNA, KORDYLINA, PERKAL, DWUDZIESTY SIÓDMY, TENOR, SZPIC, OPASKA, DUPKA, KRZEŚLISKO, LABORATORIUM, ETERYCZNOŚĆ, DZIESIĘCIOZŁOTÓWKA, MOTYL DZIENNY, TWARDE LĄDOWANIE, DYSTRYKT, PEŁNE MLEKO, NIEWAŻNOŚĆ, PRZENIKLIWOŚĆ, ADWOKAT DIABŁA, PYZY, MNOŻENIE MACIERZY, FILM SCIENCE-FICTION, NACZYNIE ŻYLNE, PÓŁWYSEP, WSPÓŁRZĄDCA, NIEZDARSTWO, KONOTATKA, KUTER, WNĘTER, SENSACJA ŻOŁĄDKOWA, DIABLOTKA, KUPIEC, AIDEOLOGICZNOŚĆ, PÓŁSKÓREK, MECENAS, KREW, KIESZEŃ, OŚ STRZAŁKOWA, OKUCIE, PRZEWÓD ŻERDZIOWY, SUMA, RODZAJ, KRYSTALIZACJA, DUROMER, BURGER, WYGIB, KONSOLA, JAMOCHŁON, KASOWNIK, CHRUST, SKÓRZAK, UKŁAD KOSTNY, BOMBA, HELIKAZA, POTWIERDZENIE, SKATING, AGENT, KOD DWÓJKOWY, RZEMIEŚLNICTWO, ROZMODLENIE, OBMUROWANIE, PRZYDZIAŁ, TYMPANON, HYDROFON, NIEWYDOLNOŚĆ, DONIESIENIE, MIMETYZM, NACZYNIE TĘTNICZE, CHOŁODEĆ, KATAR SIENNY, SŁOIK, MATNIA, KLUCZ, WĘZEŁ, GRYLAŻ, DOBYTEK, UDAWACZKA, WICEKAPELMISTRZ, KAWALKATA, CZARCIK, ALDEHYD, PIENIĄDZ DEPOZYTOWY, KULA, KISZONKA, SZUFLA, TABLETKA, MISKA, ŁUSKOWIEC, AKWAMANILA, BÓG, POSTOŁ, LWIA CZĘŚĆ, JEDNOPARTYJNOŚĆ, CZŁONEK RODZINY, SAMOOBRONA POWSZECHNA, KRYPTOGRAFIA ASYMETRYCZNA, GŁOŻYNA, KACAPSKI, KLASA, MUR, PRZYJEZDNY, ANGIOPLASTYKA, STYLON, SPIRYT, AUTOBUS SZYNOWY, ŻABOT, BYDLEŃ, CUKIER WANILIOWY, PRZESŁANKA, INTRUZJA, MIŃSZCZANIN, NACZYŃKO, OGNIWO SREBROWE, MISZCZU, EMIGRACJA, PUSZKA, KANAŁ BURZOWY, DANA, SZYSZKA, ŁASKOTKI, NIEWIERZĄCY, MARGINALNOŚĆ, SKAŁA OSADOWA, PRZÓD, KOKTAJL MOŁOTOWA, CZĄSTKA DZIWNA, LAWOWANIE, TALIB, PAPROTNICA GÓRSKA, SZCZECIOSZCZĘKIE, PASIERB, KREWNY, KULTUROWOŚĆ, ŻAGIEW, RADA, PANGSZURA INDYJSKA, UŻYTEK ZIELONY, ENAMINA, SIŁA PŁYWOWA, CZAS FABULARNY, WIELOKULTUROWOŚĆ, PARTIA, DEKONCENTRACJA, KOOPERANT, ELEKTRODA WSKAŹNIKOWA, KRÓCIEC, ROSOŁEK, NAPIĘCIE ELEKTRYCZNE, GERYLASI, PASZTETÓWKA, KRYSZTAŁ, KONCENTRAT, HOKEJ, SOLO, FILTR CYFROWY, HISTOCHEMIA, ROZŁOGI, TĘTNICA WĄTROBOWA, POZIOMICA, PRZEWÓD PŁASKI, TWARZYCZKA, SZMACIARZ, PIKIETA, KANAŁ ENERGETYCZNY, NOWENNA, NEKROMANTA, KOTWICZNIKOWCE, SOLITER, BRYTFANKA, PRZYCHÓWEK, APANAŻE, SPRĘŻYSTOŚĆ, SNIFFER, EMENTALER, KLEIK, WAGA, GATUNEK ITEROPARYCZNY, CZUBEK, DETAL, ŻYŁA WIELKA MÓZGU, FUGA, SERECZNIK, NIEGOSPODARNOŚĆ, OBSTRUKCJA, KURDYBAN, AUTOMAT, MAKAGIGA, OBLIGACJA ZAMIENNA, ZNACZENIE, REKLAMA PORÓWNAWCZA, TRIO, CURRY, DANIE CZARNEJ POLEWKI, ŁAJKA, LEJ, KLASYFIKACJA ABC, UNIA, BRAMKA SAMOBÓJCZA, WIĄZANIE, NAWIEWNIK, WSCHÓD, DZIELNOŚĆ, KOŁNIERZ MARYNARSKI, KRĄGŁOŚĆ, BANIA, ROZBRATEL, WJAZD, PODATEK KOŚCIELNY, CZESKI, SOLNICZKA, QUADCOPTER, UPRZĄŻ, WRĘGA, DROGA, FARBA, REFERENDUM LOKALNE, OPONA, ZŁAMANIE OTWARTE, AGREGACJA, RACA, ANTRYKOT, PRZENOSICIEL, STARTER, TĘSKNOTA, WOLE OKO, INTEGRACJA PIONOWA, RUBASZNICA, BELA, ORGAN, METRYKA, MAŁŻ, ZASADA, CZAS TERAŹNIEJSZY, PAS, TYRAŃSTWO, WINO ZIOŁOWE, ANAGLIF, KRYSTALIZATOR, ŻAGIEL, CZERWONE CIAŁKO KRWI, KOMPATYBILNOŚĆ ELEKTROMAGNETYCZNA, MODEL, TRUFLA, PEŁZAK, SYLFON, SERWIS, ZADANIE, ANTYKADENCJA, GROWL, NAROST, BALET, KLAUZULA UMOWNA, CACKO, ZŁOTOKAP, NIESTAWIENNICTWO, SUSZ, REKREACJA, KLEJEŃ, MOMENT TEORETYCZNY, ŁABĘDZI ŚPIEW, BRZYDAL, SOŁTYSOSTWO, DYSEKCJA, KLIN, KONTROLA PASZPORTOWA, DOM, NACZYNIA TĘTNICZE, BOŚNIACKOŚĆ, PRAWOMOCNOŚĆ, ?KUSTOSZ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.542 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PRZEWÓD W ORGANIZMIE, DOSTARCZAJĄCY DO TKANEK CIAŁA KREW LUB LIMFĘ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PRZEWÓD W ORGANIZMIE, DOSTARCZAJĄCY DO TKANEK CIAŁA KREW LUB LIMFĘ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
NACZYNIE przewód w organizmie, dostarczający do tkanek ciała krew lub limfę (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

NACZYNIE
przewód w organizmie, dostarczający do tkanek ciała krew lub limfę (na 8 lit.).

Oprócz PRZEWÓD W ORGANIZMIE, DOSTARCZAJĄCY DO TKANEK CIAŁA KREW LUB LIMFĘ sprawdź również:

drapieżnik z rodziny łaskowatych, wszystkożerny i padlinożerny; Eurazja, Ameryka Płn ,
zmiana kierunku poruszania się lub położenia względem czegoś o mniej niż 180 stopni ,
wielki ssak nieparzystokopytny z rodziny o tej samej nazwie, o ciężkiej budowie ciała, dużej głowie z jednym lub dwoma rogami i grubej, niemal bezwłosej skórze; występuje na stepach Afryki i w dżunglach Azji ,
zbrojne wystąpienie ludności państwa, miasta lub pewnego obszaru, skierowane przeciw dotychczasowej władzy lub władzy okupacyjnej ,
uczucie, poczucie zadowolenia, połączone często z odczuwaniem dumy, radości, spełnienia ,
(1907-79), pisarz bułgarski, powieści historyczne, nowele, książki dla młodzieży; „Wojna z aniołem”, „Antychryst”, „Złodziej brzoskwiń” ,
samochód (zwykle ciężarówka albo autobus) marki Robur ,
rasa konia domowego, wywodząca się od koni turkmeńskich, słynąca z wytrzymałości - jest to rasa pustynna, więc przystosowana zarówno do bardzo wysokich temperatur, jak i wyjątkowo niskich, a także potrafiąca pokonywać bardzo długie dystanse bez odpoczynku czy pojenia; osiąga wiele sukcesów w sporcie, m. in. dzięki sile, wytrwałości i odporności ,
... przerobowe ,
puszka rogowa u ssaków kopytnych ,
wzornik do kreślenia krzywych linii ,
element łańcucha wrębowego, w którym umocowuje się noże wrębowe ,
Natrix maura - gatunek niejadowitego węża z rodziny połozowatych, podrodziny zaskrońcowatych, występujący w południowo-zachodniej Europie i północno-zachodniej Afryce ,
chomik kaukaski, Mesocricetus raddei - gatunek gryzonia z rodziny chomikowatych; na wolności występuje tylko w Rosji ,
kres Wszechświata w wyniku osiągnięcia stanu termicznej równowagi ,
ekonomista (1910-84); profesor Uniwersytetu Warszawskiego ,
pieszczotliwie o babci ,
(1890-1971 ) pedagog, zasłużony wychowawca wielu pokoleń marynarzy ,
to, że jakiś element lub układ elementów zorganizowanej całości (układu, struktury) powtarza się (występuje wielokrotnie) w strukturze tej całości ,
to, że coś nie jest rozstrzygalne - nie można jednoznacznie określić rozwiązania, wyprowadzić wniosku ,
przecinek, jeden z najczęściej używanych znaków interpunkcyjnych w kształcie kropki z małym ogonkiem; nazwa ta jest stosowana najczęściej podczas dyktowania, odczytywania na głos liczb ,
Dicranodontium - rodzaj mchów należący do rodziny widłozębowatych ,
część ciała kręgowców, składająca się z obręczy i części wolnej ,
andyjskie pnącze uprawiane w Afryce, w soku mlecznym kauczuk ,
użyteczny zbiór czegoś ,
imię jugosł. dyktatora ,
ostre marynaty warzywne ,
antena kierunkowa z cewką w kształcie kwadratowej lub okrągłej ramy ,
dawniej: biała obwódka naszyta na żałobną suknię ,
filozofia Arystotelesa rozwijana później przez jego następców i zwolenników

Komentarze - PRZEWÓD W ORGANIZMIE, DOSTARCZAJĄCY DO TKANEK CIAŁA KREW LUB LIMFĘ. Dodaj komentarz

7×4 =

Poleć nas znajomym:

x