ZBIÓR ROPY W JAMACH CIAŁA, PRZYJMUJĄCY KSZTAŁT STOŻKA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

CZOP to:

zbiór ropy w jamach ciała, przyjmujący kształt stożka (na 4 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: CZOP

CZOP to:

szpunt - stożkowy klin służący do zamykania beczki (na 4 lit.)CZOP to:

przedmiot, zbiór przedmiotów o kształcie stożka (na 4 lit.)CZOP to:

element, który służy do łączenia części konstrukcji, urządzenia ze sobą; działa na zasadzie dopasowania kształtu wypustka w jednym elemencie do kształtu otworu w drugim (na 4 lit.)CZOP to:

klejek - grzyb z rodziny klejówkowatych (na 4 lit.)CZOP to:

ogólna nazwa dla ryb z rodziny okoniowatych należących do rodzaju Zingel (na 4 lit.)CZOP to:

inna nazwa klejówki świerkowej (na 4 lit.)CZOP to:

inna nazwa opieńki cesarskiej (na 4 lit.)CZOP to:

inna nazwa klejówki (z rodzaju Gomphidius) (na 4 lit.)CZOP to:

występ pięty masztu (na 4 lit.)CZOP to:

ryba z okoniowatych o bardzo smacznym mięsie żyjąca w rzekach zlewiska czarnomorskiego (na 4 lit.)CZOP to:

element konstrukcyjny do połączenia z innym elementem poprzez włożenia czopa w gniazdo tego elementu (na 4 lit.)CZOP to:

stożkowa zatyczka beczki, kadzi (na 4 lit.)CZOP to:

zatyczka beczki (na 4 lit.)CZOP to:

zatyczka, szpunt (na 4 lit.)CZOP to:

szpunt w beczce (na 4 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZBIÓR ROPY W JAMACH CIAŁA, PRZYJMUJĄCY KSZTAŁT STOŻKA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 1.771

REAKCJA WYPROSTNA, UMYWALNIA, KK, REZONANS, REKONSTRUKTOR, BEŁKACZEK POSPOLITY, GIERASIMOW, KOLEPIOCEFAL, LANAZAUR, PRĘDKOŚĆ UCIECZKI, KLUCZ GŁÓWNY, SÓWKOWATE, CYKL FIGURALNY, KORZEŃ, SYTUACJA, LINGAM, AURA, DIAKRYTYKA, KOMPLET, MIMOŚRÓD, KAFKA, CZOP, SAMODESTRUKCJA, HIPOTROFIA, KOMPLEKSJA, DUPCIA, TRÓJKĄT, TALMUD, BOLOMETR, PARANTODON, CZOP, PRZÓD, EKSLIBRIS, ZAKOŃCZENIE, ZBIÓR POTĘGOWY, KRYPTOZAUR, MUFA, RZUT, SYSTEM DEDUKCYJNY, DEKLINACJA, STYGIMOLOCH, KAMELEON, ŁASKOTKI, MASKA, EKSTENSJA FUNKCJI ZDANIOWEJ, PEINE, KRZYŻ, KOŁOWRÓT, KSIĘGA RACHUNKOWA, AUGUSTYN, CIELISTOŚĆ, BINDA, PERYASTRON, ROZMAITOŚĆ ALGEBRAICZNA, SEKS ORALNY, SKŁAD, DOPEŁNIENIE ORTOGONALNE, TECZKA, POPULACJA STATYSTYCZNA, METODA TERMICZNA, LANZHOU, BATERIA, PORTFEL ZAMÓWIEŃ, MEZOMORFIK, MYMURAPELTA, ANTARKTOPELTA, RAMA, WIELKOŚĆ, WAHADŁO, PRZEDZIAŁ, TABOR, OPUSZKA, PŁASZCZYZNA STRZAŁKOWA, MIDLAND, STOŻEK PRZYBYSZOWY, APASTRON, ABLUCJA, PŁAZY OGONIASTE, OMOMIŁEK, PRĘŻNOŚĆ, KARTOTEKA, BRACHYCEFALIA, ŻACHWA, ŁUK WYSP, HESPEROZAUR, FUNKCJA TOTALNA, HUZAR RUDY, BERGMAN, FORMA, KOTWICZNIKOWCE, BIERNAT, ŚCIANA, MOHRG, DZIENNIK, FONOTEKA, SOLARIUM, GRANIASTOSŁUP TRÓJKĄTNY, KSZTAŁT, TWIERDZENIE O ZWARTOŚCI, WŁÓKIENKO, KOMPLEKS, EGZOSZKIELET, GRUPA, DRGANIE AKUSTYCZNE, OTOCZKA WYPUKŁA, KOSMICZNE PROMIENIOWANIE TŁA, VOLTAIRE, ASNYK, OSTATNIE PODRYGI, UKŁAD KOSTNY, ABSORPCJA, ŚRODEK ZNIECZULAJĄCY MIEJSCOWO, PIERŚCIEŃ MIKUSIŃSKIEGO, PRZECZULICA, TEMPERATURA BARWOWA, ZESPÓŁ, PLIK, AMORFIZM, POSTRZEGANIE POZAZMYSŁOWE, SĄCZEK, KADŁUB, MIESZANINA, MIĘSIEŃ RZĘSKOWY, EKSTENSJA, FIZYKA STATYSTYCZNA, LAMACERATOPS, WYSYPKA, KIKUTNICA CZERWONA, LEISZMANIOZA TRZEWNA, BOCZEK, SETE, BARYCENTRUM, STEROWIEC CIŚNIENIOWY, FEZ, PĘK PROSTYCH, OPRYSZCZKA POSPOLITA, WĘŻOWIDŁA, MAŁŻORACZKI, PLACEK, KLASMODOZAUR, PRYSZNIC, FITOASOCJACJA, REAKCJA RÓWNOWAŻNA, FREATOFIL, STYMULACJA ODWIERTU, PAZURNICE, HUZAR ZWYKŁY, SZKLISTKA, APARAT GĘBOWY, APSYDA, CZOP, FUNKCJA JEDNEJ ZMIENNEJ, KRUCHOŚĆ, SYSTEM OBRONNY, SOCZEWKOWANIE GRAWITACYJNE, FERGANOCEFAL, UKŁAD PIRAMIDOWY, GRUBOŚĆ, MINOG WŁADYKOWA, HIPOPOTAMOWATE, MAPA, FIGURA, POJEMNOŚĆ CIEPLNA, CARIPITO, MAZATLAN, ZARYS, FOREMKA, STYGOFIL, CEREMONIALNOŚĆ, ODWŁOK, PŁEĆ, ROGAL, DRYBLING, GŁÓD NIKOTYNOWY, IGŁA, SYBERYJSKI, PRAWO HOOKE’A, SYLWETA, TYŁEK, SIEĆ KOMPUTEROWA, MIŚ, KSZTAŁT, KOSMOGRAFIA, URANOZAUR, AMEBA, UBRANIE OCHRONNE, PSALTERIUM, MISIEK, GRUPA GALOIS, WIELBŁĄD JEDNOGARBNY, BRYŁKOWATOŚĆ, RÓŻNICA ZBIORÓW, STORMBERGIA, PRODUKCJA, EUROPAZAUR, ASYSTA GRAWITACYJNA, TYP ENDOMORFICZNY, DYSEKCJA, BACHTIN, CHITYNA, WIĄZAR, KOSMETYK, CZUBUTIZAUR, BLIŹNIACZOŚĆ, CHUDOŚĆ, EMISJA TERMOELEKTRONOWA, ŁAJDACTWO, BÓBR EUROPEJSKI, KEPI, CIOS, LONGVIEW, OPOZYCJA, PÓŁGRUPA CYKLICZNA, ASOCJACJA, CEWNIK, PRZEMYSŁ RAFINERYJNY, PARZYSTOŚĆ, WYGIB, GIGANTYZM EUNUCHOIDALNY, SYTUACJA DECYZYJNA, VADEMECUM, ŚMIECI, WSPÓŁCZYNNIK SPRĘŻYSTOŚCI, PERYGEUM, PARAMAGNETYZM, KUREK, BENZYNA CIĘŻKA, CZĘŚĆ WSPÓLNA, FUNKCJA BORELOWSKA, MIKROFALOWE PROMIENIOWANIE TŁA, NAPIĘCIE SPRĘŻYSTE, HANOWER, PACZKA, KRĄG CYWILIZACYJNY, KLASA, ECHINODON, CHROMOSOM SUBMETACENTRYCZNY, WACHLARZ, WYDANIE, BERGAMOTKA ZŁOCISTA, DEKOLT, STACJA ZAKŁADOWA, OWAL, PANTOMIMA, KULMINACJA, GEMULA, OPONKA, PIERWOTNIAK, ŁASKOTKI, GÓRNICTWO NAFTOWE, ŚCIĘCIE, ŁAŃCUCH, WADA DREWNA, HACZEK, KATEGORIA SYNTAKTYCZNA, ALMANACH, ZARKA, HELISA, OPUS, TERRINA, ZAKRZTUSZENIE, UPRAWA, PORTFEL WIODĄCY, ŻABA LATAJĄCA KOSTNOGŁOWA, SYMPLEKS, KRYNOLINA, BRYŁA GEOMETRYCZNA, HIPERALGEZJA, ROSŁOŚĆ, CZUBATOŚĆ, ORBITA, KATALOG, KULTURA, EKSCENTRYCZNOŚĆ, WIBRACJA, CZĘŚĆ WSPÓLNA ZBIORÓW, ZALESZCZOTEK POSPOLITY, WITRYNA INTERNETOWA, ROLADA, ZBIÓR DYSKRETNY, DOPPELGANGER, PERYSELENIUM, CZARNA WDOWA, DICKENS, CIAŁO AMORFICZNE, SZUANGMIAOZAUR, PLAMA, SARKOLEST, INKUBATOR, URAZOWOŚĆ, NOTOHIPSYLOFODON, ANATOM, PROMIENISTOŚĆ WZROKOWA, JĘZYK OGNIA, UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE, CZOP, LIKORIN, GALWEOZAUR, PRZEŚCIERADŁO KĄPIELOWE, ?TERMINAL NAFTOWY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 1.771 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZBIÓR ROPY W JAMACH CIAŁA, PRZYJMUJĄCY KSZTAŁT STOŻKA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ZBIÓR ROPY W JAMACH CIAŁA, PRZYJMUJĄCY KSZTAŁT STOŻKA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
CZOP zbiór ropy w jamach ciała, przyjmujący kształt stożka (na 4 lit.)

Definicje krzyżówkowe

CZOP
zbiór ropy w jamach ciała, przyjmujący kształt stożka (na 4 lit.).

Oprócz ZBIÓR ROPY W JAMACH CIAŁA, PRZYJMUJĄCY KSZTAŁT STOŻKA sprawdź również:

czajnik - naczynie do gotowania wody ,
miłośnik przyrody ,
Harpiinae - podrodzina ptaków z rodziny jastrzębiowatych (Accipitridae) ,
jedna z siedmiu grup wirusów, wyróżnionych przez Davida Baltimore'a; wirusy zawierające jednoniciowy RNA o ujemnej polarności ,
zdrobniale: fala - pasmo włosów, które się skręca ,
filozof lub artysta będący zwolennikiem katastrofizmu - postawy wyrażającej przeświadczenie o nieuniknionej, gwałtownej zagładzie obecnej formy świata i cywilizacji ,
indyjski asceta, który poprzez hartowanie swojego ciała i umysłu zyskuje odporność na kontakt z gorącymi i ostrymi przedmiotami, ogniem itp ,
rybożerny ptak z rzędu wiosłonogich o małej głowie i długiej szyi i dziobie; obszary nawodne i bagniska strefy międzyzwrotnikowej całego świata ,
minog kaspijski, Caspiomyzon wagneri - gatunek pasożytniczego bezżuchwowca z rodziny minogowatych (Petromyzontidae), jedyny przedstawiciel rodzaju Caspiomyzon; minóg kaspijski zamieszkuje Morze Kaspijskie i wpadające do niego rzeki, zwłaszcza Wołgę i jej dopływy Kamę i Okę, Ural, Terek i Kurę ,
podejście, nastawienie człowieka, który nie uznaje dogmatów bezkrytycznie, podważa je lub w ogóle ich nie uznaje ,
prawo do czerpania korzyści finansowych z jakiegoś dzieła, wytworu, inwestycji lub nieruchomości ,
sosna japońska, Pinus densiflora - gatunek drzewa z rodziny sosnowatych (Pinaceae) ,
kawałek futra lub materiału podbity watoliną, zeszyty w ten sposób żeby można było włożyć doń dłonie dla ochrony przed zimnem - noszona od XVI do XX w ,
wynalazek, którego używanie przynosi negatywne skutki ,
miasto znane z fabryki porcelany ,
cecha czegoś, co jest oceniane jako odstręczające, godne potępienia, sprzeczne z obowiązującymi standardami etycznymi, bardzo niestosowe, brzydkie ,
ogół zabiegów służących prezentacji, analizie i interpretacji postaci literackiej ,
francuski lekarz parazytolog (1845-1922); odkrywca zarodźca zimnicy, laureat nagrody Nobla ,
ptak z rodziny dzierzbowatych ,
ktoś bardzo cenny, ważny, bez kogo byłoby dużo trudniej i gorzej ,
samochodowy element pasywnego systemu bezpieczeństwa, mający na celu zamortyzowanie uderzenia o elementy pojazdu ciała (w szczególności głowy) pasażerów i kierowcy w wypadku zderzenia (czołowego lub bocznego) ,
pospolity ptak z rodziny krukowatych ,
legendarny kielich ,
namiot z akrobatami ,
miasto blisko Mikołajek ,
w chemii: symbol neonu ,
ktoś bardzo niezdarny, słaby ,
lampa elektronowa, w której zmiany natężenia prądu jonowego wykorzystywane są do mierzenia bardzo małych ciśnień zawartego w niej gazu ,
w XVII/XIX w. wyborowy żołnierz kawalerii i piechoty w wielu krajach europejskich ,
cecha charakteru; przenośnie: uległość, niezdecydowanie

Komentarze - ZBIÓR ROPY W JAMACH CIAŁA, PRZYJMUJĄCY KSZTAŁT STOŻKA. Dodaj komentarz

2×4 =

Poleć nas znajomym:

x