PUDŁO O KSZTAŁCIE I ROZMIARZE DOPASOWANYM DO CIAŁA LUDZKIEGO, ZAOPATRZONE W ŻELAZNE, DWUSKRZYDŁOWE DRZWI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

DZIEWICA NORYMBERSKA to:

pudło o kształcie i rozmiarze dopasowanym do ciała ludzkiego, zaopatrzone w żelazne, dwuskrzydłowe drzwi (na 19 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PUDŁO O KSZTAŁCIE I ROZMIARZE DOPASOWANYM DO CIAŁA LUDZKIEGO, ZAOPATRZONE W ŻELAZNE, DWUSKRZYDŁOWE DRZWI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 1.646

PIRAMIDKA, RUCH JEDNOSTAJNIE PRZYŚPIESZONY, LISTWA, WYROSTEK RZĘSKOWY, SKANER OPTYCZNY, ŻÓŁW GWIAŹDZISTY, MASKOTKA, SUBSTANCJA MIESZKANIOWA, GIMNASTYKA MÓZGU, KUKIEŁKA LESSOWA, ÓSEMKA, KROPLA, PARZYSTOŚĆ, BASSHORN, ERYTRODERMIA ŁUSZCZYCOWA, HAFT GAŁĄZKOWY, MEANDER, SŁOŃ, REGUŁA GLOGERA, PRZEKOPNICA WIOSENNA, SANIE, CZOPEK, ARYBALLOS, TRUFLA, MIKSTURA, ZYDWESTKA, LINGAM, PODKOLANIE, BLOCZEK, BANIAK, KARDIODON, ŻELAZNE ZDROWIE, RAMA, MATERIAŁ BIOLOGICZNY, FIGURA, PRZEPUKLINA UDOWA, SKRĘT, NAPIĘCIE SPRĘŻYSTE, NUŻENIEC LUDZKI, FIZYKA STATYSTYCZNA, ABERRACJA, RAFLA, BOMBONIERA, RURA, PÓŁPLASTEREK, HANSUEZJA, IRYGATOR, OMDLAŁOŚĆ, STRUNOWCE, LEJEK, LANAZAUR, ŁOPATKA, KURSOR SZTABKOWY, PRYZMA, TURNIKIET, KOŚCIEC, HYDRANT, ŁAMAŃCE, KOTWICZNIKOWCE, KOSZÓWKA, ROZETKA, CHITYNA, WIELKOŚĆ, PALUSZEK, GŁOWA, PRZEWIJAK, ŁĘK, ESÓWKA, CZŁONECZEK, CZASZA, OPÓR AERODYNAMICZNY, RÓG, LEJ, FANTOM, BEZCZASZKOWIEC, PUZZEL, GRUPA GALOIS, ERYTROZUCH, SĘKACZ, GLYPTODONTOPELTA, UBRANIE OCHRONNE, PRĘDKOŚĆ OBROTOWA, FLUIDYZACJA, RUCH JEDNOSTAJNY PO OKRĘGU, BOREWICZE, SEGMENTACJA, AMALAKA, WSCHÓD, BAOBAB, FURGON, WKŁAD, KRĘG POŁOWICZY, CHWOST, ZWÓJ RDZENIOWY, PRZEPROST, KOŁOWRÓT, ZAĆMA PRZEJRZAŁA, TAGUAN, CHOROBA RUBARTHA, MACZETA BARONG, KAMPYLODONISK, SALPINKS, ROPNIAK, PROTEZA, STEPÓWKA, KREWETKA ZMIENNA, IGIEŁKA, DUPA, URSULA, WSPÓŁCZYNNIK ROZSZERZALNOŚCI CIEPLNEJ, ZAD, OBRAMIENIE, DEPILATOR, ANTYLOPA DERBIEGO, WZORY CRAMERA, CIĘŻAR WŁAŚCIWY, PÓŁTUSZA, KRYPTOZAUR, SEKSTA WIELKA, TRÓJLIŚĆ, PRECEL, ŻELAZNA DZIEWICA, GUJOT, SZPACHLA, GŁADZIZNA, OSTRÓG, LIKORYN, KWARTAŁ, SZWEDY, KOPERTA, DYSHARMONIA, ŁAZANKI, ALT, OBDUKCJA, UKŁAD ODNIESIENIA, DRAKOPELTA, CYLINDER, RYGIEL, ŚLEPE WROTA, IKEBANA, PROCES FIZYCZNY, ZASADA MACHA, AMORFICZNOŚĆ, EMISJA TERMOELEKTRONOWA, APOGEUM, CIĘŻAR POZORNY, CUDOTWÓR, CELOFYZY, KULA, RÓWNIACZ, CHOROBA SEGAWY, HERMA, KRATER METEORYTOWY, ODRĘTWIENIE, SZAŁAS, KOŃCZYNA GÓRNA, JANUS, DZIWOGŁÓWKA WIOSENNA, BÓBR RZECZNY, WIERTŁO PIÓRKOWE, JĘZYK SPUSTOWY, WĘGAR, ROŻEK, GWIAZDA ZARANNA, KLAMKA, PLANETOIDA TROJAŃSKA, PROBÓWKA, PORUSZENIE, CIĘŻKOŚĆ, PAŁECZKA, KARETA, NIBYNÓŻKA, KABOWROT, TULEJA, RÓWNIK, NIEDOWŁAD POŁOWICZY, GOPURA, MAKOWICA, WAŁEK, KOPUŁA, WSTĄŻKA, BEZCZASZKOWCE, IMMERSJA, HEŁM NORMANDZKI, GEOIDA, METAMERIA, SOKOLE OKO, POSTAWA, NOSOROŻEC, PADACZKA AUDIOGENNA, RYTON, WYTWÓR, REKRYSTALIZACJA, FIGURKA, PLETYZMOGRAF, PRYZMA, WNĘTRZNOŚCI, SZPILKA, PLATFORMA, ZĄBEK, ŚCIEG GAŁĄZKOWY, WRZECIONOWIEC, ODRZWIA, ZAWZGÓRZE, TRÓJKĄT, DROGA, MITSUKURINA, CZUANDONGOCELUR, DESZCZOCHRON, ABSORPCJA, DRUMULA, PŁASZCZ KĄPIELOWY, SIODZI, WIDŁY, KRZYŻ, MIEJSCE, NACZYNIA TĘTNICZE, PĘTLICA, DACH HEŁMOWY, WEŁNISTOŚĆ, ŻYŁA GŁÓWNA GÓRNA, ROZCIĘGNO DŁONIOWE, YALE, NASKÓREK, POSYBILIZM, DUŻA LITERA, REGENERACJA, ANDROID, PERŁA, NAPIĘCIE DOTYKOWE, STRAŻ OGNIOWA, SIŁA AERODYNAMICZNA, ŁUK TRIUMFALNY, TANIEC, PRĄTNIKOWCE, POZYCJA, PAZURNICE, FAZA, INKUBATOR, ASYSTA GRAWITACYJNA, TRÓJKĄT, PERTURBACJA, ABROZAUR, SATYR, KOLANKO, SZKIELET, PORZĄDEK, STEPÓWKA, KOZIOŁ, DYSKRETKA, ŻÓŁWIE SKRYTOSZYJNE, WOLE OCZY, GONIOMETRIA, SPOIWO BUDOWLANE, LINIJKA, ANTYPERSPIRANT, PUCHAR, NOTOHIPSYLOFODON, PUPA, TWÓR SIATKOWATY, PĄCZKOWCE, PENDENTYW, JĘZYK, CMENTARZ, PIPA, DATOUZAUR, CYJANELLA, MIMEZJA, ZMIENNOGAMA NIEBIESKOGŁOWA, ZADEK, AERODYNAMIKA, KRATER, FIZYCZNOŚĆ, CZERWONA NOGA, STRUP, UKŁAD PIRAMIDOWY, SZEWRON, ŁOPATECZKA, KONCHA, TYTKA, TOCZEŃ, MISIEK, REFLEKS, SEKRECJA, ZBOCZENIE, WIELORAK, BAŃKA, STORMBERGIA, KOLEPIOCEFAL, WSPÓŁCZYNNIK SPRĘŻYSTOŚCI, DZIEWICA KONSYSTORSKA, SIAD TURECKI, OBCIĄŻENIE STATYCZNE, LOTKA, PRÓG, BŁONA MIĘŚNIOWA, PUPINA, SZNYCEL MINSTERSKI, MIĘSIEŃ RZĘSKOWY, ?DRĘTWOTA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 1.646 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PUDŁO O KSZTAŁCIE I ROZMIARZE DOPASOWANYM DO CIAŁA LUDZKIEGO, ZAOPATRZONE W ŻELAZNE, DWUSKRZYDŁOWE DRZWI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PUDŁO O KSZTAŁCIE I ROZMIARZE DOPASOWANYM DO CIAŁA LUDZKIEGO, ZAOPATRZONE W ŻELAZNE, DWUSKRZYDŁOWE DRZWI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
DZIEWICA NORYMBERSKA pudło o kształcie i rozmiarze dopasowanym do ciała ludzkiego, zaopatrzone w żelazne, dwuskrzydłowe drzwi (na 19 lit.)

Definicje krzyżówkowe

DZIEWICA NORYMBERSKA
pudło o kształcie i rozmiarze dopasowanym do ciała ludzkiego, zaopatrzone w żelazne, dwuskrzydłowe drzwi (na 19 lit.).

Oprócz PUDŁO O KSZTAŁCIE I ROZMIARZE DOPASOWANYM DO CIAŁA LUDZKIEGO, ZAOPATRZONE W ŻELAZNE, DWUSKRZYDŁOWE DRZWI sprawdź również:

samochód marki Cadillac ,
była jednostka monetarna Łotwy ,
Peishansaurus - rodzaj roślinożernego dinozaura z rzędu dinozaurów ptasiomiednicznych; żył w okresie późnej kredy na terenach centralno-wschodniej Azji ,
zapobieganie i zwalczanie pożarów ,
miejsce na powierzchni kości, które jest bolesne bądź zniekształcone przez stan chorobowy lub długo utrzymujący się odruch trzewno-okostnowy ,
sztangista, trzykrotny mistrz świata w kategorii muszej, mistrz olimpijski z Monachium, obecnie trener kadry ,
Leucocephalon yuwonoi - gatunek żółwia z rodziny batagurowatych, z podrzędu żółwi skrytoszyjnych ,
osoba, która coś wybija, np. rytm ,
ŁASICA ,
suma w kościele ,
szef zespołu fotograficzno-operatorskiego, ustalający z reżyserem i scenografem kompozycję plastyczną kadru, oświetlenia i rodzaje stosowanych planów filmowych ,
rodzaj gotowego obrazka wykorzystywanego jako element prezentacji przygotowywanych na komputerze; najczęściej programy mają galerię clipartów, spośród których można wybrać odpowiednie obrazki ,
mechaniczna zamiana tekstu zapisanego w postaci znakowej na wypowiedź (mowę) w postaci dźwiękowej ,
eugleniny, Euglenophyta, Euglenida - takson glonów ze względów morfologicznych włączanych do nieformalnej grupy wiciowców; grupa protistów z kladu Euglenozoa obejmującego zarówno protisty w dawnych systemach określane jako zwierzęce jak i roślinne ,
zdrobniale: sznyta ,
urządzenie montowane na czołgu a przeznaczone do rozminowania terenu poprzez uderzanie, oranie lub wywieranie nacisku ,
najmniejsza strukturalna i funkcjonalna jednostka organizmów żywych zdolna do przeprowadzania wszystkich podstawowych procesów życiowych (takich jak przemiana materii, wzrost i rozmnażanie); jest podstawową jednostką morfologiczno-czynnościową ustroju ,
Terrapene ornata - gatunek gada z rodziny żółwi błotnych, o mocno wysklepionym pancerzu pokrytym jaskrawym rysunkiem, występujący w Ameryce Północnej ,
typ cech semantycznych słowa, realizowanych w warstwie jego morfologii; można wyróżnić kategorie gramatyczne imienne (odnoszące się do rodziny rzeczownika: liczba, rodzaj, przypadek) i werbalne (odnoszące się do rodziny czasownika: czas, osoba, aspekt, tryb, strona) ,
'Noce i ... ', powieść ,
zespół Alpersa, choroba Alpersa-Huttenlochera; rzadka, postępująca, uwarunkowana genetycznie choroba neurodegeneracyjna ośrodkowego układu nerwowego, o początku w okresie niemowlęcym lub wczesnym dzieciństwie. ,
fragment czegoś, co zostało zeskrobane ,
'... losu' hit R. Rynkowskiego ,
potoczna nazwa nurtu we włoskiej kinematografii w latach 1963-1973, stanowiąca określenie kręconych we Włoszech i Hiszpanii westernów ,
przygrywka, wstęp do utworu muzycznego ,
w fizyce ciśnienie wewnętrzne gazów i cieczy ,
w starożytności budowla o skomplikowanym układzie wnętrz ,
obowiązkowy na danym etapie edukacji zestaw treści nauczania oraz umiejętności, które muszą być uwzględnione w programie nauczania i umożliwiają ustalenie kryteriów ocen szkolnych i wymagań egzaminacyjnych ,
określenie wykonawcze; poważnie ,
Losillasaurus - rodzaj dużego zauropoda z grupy turiazaurów; żył na przełomie jury i kredy na terenach współczesnej Europy

Komentarze - PUDŁO O KSZTAŁCIE I ROZMIARZE DOPASOWANYM DO CIAŁA LUDZKIEGO, ZAOPATRZONE W ŻELAZNE, DWUSKRZYDŁOWE DRZWI. Dodaj komentarz

8-3 =

Poleć nas znajomym:

x