EMISJA ELEKTRONÓW PRZEZ ROZGRZANE CIAŁA, W WYNIKU CIEPLNEGO POBUDZENIA ELEKTRONÓW - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

EMISJA TERMOELEKTRONOWA to:

emisja elektronów przez rozgrzane ciała, w wyniku cieplnego pobudzenia elektronów (na 22 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "EMISJA ELEKTRONÓW PRZEZ ROZGRZANE CIAŁA, W WYNIKU CIEPLNEGO POBUDZENIA ELEKTRONÓW". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 6.226

ESCUDO GWINEJSKIE, POSIŁEK REGENERACYJNY, OSIEDLE, IMPERIUM GHISCARI, RZECZ, POKARM, ANALIZA, KOŃ BADEŃSKO-WIRTEMBERSKI, ODDYCHANIE, DUBLET, TON, ZAKŁADNIK, METR KATOLICKI, AMYLOID, RENTA INWALIDZKA, KOŃ BRABANCKI, WYKROCZENIE DROGOWE, HUZAR RUDY, CIŚNIENIE PROMIENIOWANIA ELEKTROMAGNETYCZNEGO, ŁUK MADZIARSKI, LAGERPETON, MYLAI, GNIOTOWCE, PRYSZNIC, KSIĘGA LITURGICZNA, WIERTŁO DENTYSTYCZNE, KONFIGURACJA, POŁAĆ, TYRANIA, PUNIJCZYK, MODELUNEK, NIOBRARAZAUR, EKSPRES KOLBOWY, JEDNOSTKA OSADNICZA, CHMIELEWSKI, CZARODZIEJSKI KRĄG, SUS, EFEKT BŁAŻKI, CHIRURGIA ESTETYCZNA, UNIA PERSONALNA, PIERŚCIEŃ, KURANT, KONFEKCJONER, BON LOKACYJNY, KRATKA ŚCIEKOWA, DYSKONTO, ZARZĄDZENIE ZASTĘPCZE, TEMPERA, ROZCIĄGŁOŚĆ RÓWNOLEŻNIKOWA, MIS, TSUNAML, MŁOT, ODDYCHANIE BEZTLENOWE, ARSENAŁ, GRUCHOT, KANAŁ JONOWY, FILIPIN, SZTUKI PLASTYCZNE, KREACJONIZM, UJŚCIE GARDŁOWE, MANGABA RUDOCZELNA, EFEKT SNOBA, TWIERDZENIE CEVY, ABROZAUR, ŻÓŁWIE MUŁOWE, WSTRZYMANIE, WYPAD, KLASMODOZAUR, POLITYKA SPOŁECZNA, SPRZĘŻNICE, ROZSZERZENIE CIAŁA, BAŁWOCHWALSTWO, KHUZDUL, KOMBUCZA, WIELKA WOJNA KOZACKA, BIAŁACZKA KOTÓW, ETEROFON, UŁAMEK ZWYKŁY, MEGAPOLIS, HIPOPOTAMOWATE, EMISJA, JEDNOSTKA CIŚNIENIA, BŁYSK, LIST GOŃCZY, KOŃ KABARDYŃSKI, TELETURNIEJ, PILEUS, HISZPAŃSKI LODZIK, BRYŁA KORZENIOWA, UKŁAD CIAŁA, OGÓRCZAK, ZŁOŻE MINERALNE, ŻUBROŃ, ALFABET MORSE'A, HORYZONT, ANALIZA RADIOMETRYCZNA, JUFER, BARABAN, HARACZ, DELOKALIZACJA ELEKTRONÓW, CZUCIE GŁĘBOKIE, OBCIĄŻENIE STATYCZNE, NANDO, KLON, OBRÓT, ŻÓŁWIE SKÓRZASTE, PARAMAGNETYK, INTERAKTYWNOŚĆ, FIRMAMENT, TURANOWIE, MASZYNKA, DRESZCZ, PASIAK, PENSUM DYDAKTYCZNE, GRAND VITARA, MIENSZEWIZM, BROSZKA, GRZECHOT, GALWANOTERAPIA, CHOROBA HISA-WERNERA, KONCERT, KROTNOŚĆ, REALNY SOCJALIZM, TRISKWELIŃSKI, PROMIENIOWANIE SYNCHROTRONOWE, ŻYWA LEKCJA, HERETYK, EKONOMIA KLASYCZNA, GHOUL, KLASA SPRZĘŻNOŚCI, TRANSGRESJA, CHOROBA WELWETOWA, APPALOOSA, GUNIA, TIC TAC, DOKTOR HONORIS CAUSA, ROSZCZENIE REGRESOWE, ŻELAZNA DZIEWICA, NAPIĘCIE, TOŁHAJ, ARMEKT, MAJORAT, CHORIZO, PARA, IMIĘ, DALMATYKA, CUKIER INWERTOWANY, MULTIPLET WIDMOWY, GODZINA REKTORSKA, JEDYNY, KADETT, DOBRO PRAWNE, EMISYJNOŚĆ, AMBER GOLD, KUBRAK, KOMPLEKS NIŻSZOŚCI, AKT PRAWNY, OBRAZ KLINICZNY, SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA, WIRUS KRWOTOCZNEJ CHOROBY ZWIERZYNY PŁOWEJ, ASTMA, ŁAŃCUCH TRANSPORTU ELEKTRONÓW, ROK ZWROTNIKOWY, KRÓLESTWO PERGAMOŃSKIE, DYREKTORIAT, OLEJ SOJOWY, STOWARZYSZENIE, PIERWSZY PLAN, DRIBLING, OSTROSŁUP ŚCIĘTY, VOTUM, IMITACJA, NOŻYCE CENOWE, ANKH-MORPORK, JAMRAJ BRUNATNY, PRZEWÓD, ŚW. PIOTR, PODATEK WYRÓWNAWCZY, ZIMNO, POLO, HURYCKI, ORKIJSKI, OBJĘTOŚĆ WYRZUTOWA, DYTYRAMB, PERTURBACJA, RACHUNEK BIEŻĄCY, POKÉMON, TRYB WSADOWY, METYLOTROFIA, RZAZ, MIESZEK, ŁEBA, ŻABA LATAJĄCA KOSTNOGŁOWA, GALWEOZAUR, TRANZYCJA, AWANGARDA, POWIERZCHNIA PROSTOKREŚLNA, USŁUGA INTERNETOWA, OSUTKA SOSEN, LINIA EMISYJNA, METAMER, ZMOWA MILCZENIA, FERRARI, SZAMBELAN PAPIESKI, ESCUDO PORTUGALSKIE, RĘKAWICA GOLFOWA, ESENSJA, ŚRODKI PIENIĘŻNE, TAMTAM, ZADYMKA, KOTONINA, OBYWATEL, URZĄDZENIE WYJŚCIA, ODPRAWA POŚMIERTNA, PAPACHA, GRYPA AZJATYCKA, CHOROBA LUTZA, WYCINEK KULI, TALENKAUEN, BENZYLOPENICYLINA, HAJDUK, KĄDZIOŁEK, BOŚNIACKI, KRETOWISKO, DZWONY, STRUP, SKANINGOWY MIKROSKOP ELEKTRONOWY EMISYJNY, NAPROTECHNOLOGIA, JAMAJSKI, OCEANNIKI, BLASK, WYŚCIGÓWKA, POPRAWKA, WYCHOWANIE FIZYCZNE, SZKIELET ZEWNĘTRZNY, JANOSIKOWE, TROP, SKOK, INKWIZYCJA, EWOLUCJA KASKADERSKA, STYGOFIL, TYGODNIÓWKA, CHART, SUSZARNICTWO, JEZIORO TEKTONICZNE, TOKSYNA SINICOWA, NEGOCJACJE CZŁONKOWSKIE, MISTRZYNI, WIETRZENIE BIOLOGICZNE, GUMA, EUKLIDES, ROTATOR, ROBOTY PUBLICZNE, PODZIEMIE, OKLEPIEC, KAZARKA CZUBATA, PACHYPLEUROZAUR, KREATYZM, AKT ADMINISTRACYJNY, WCIOS, IUE, RUBEL BIAŁORUSKI, ROPUCHA BLOMBERGA, SYNTEZA, BINOKLE, NARCIARSTWO ALPEJSKIE, CHOROBA CUSHINGA, SPOTKANIE MODLITEWNE, RZĘSISTKOWICA BYDŁA, WIDEŁKI HERETYKÓW, SPLUWACZKA, STYGOFAUNA, ETHSHAR, PRAWO TOŻSAMOŚCI, NASIENNIK, RÓWNIK, ATLASKOPKOZAUR, FORMA, SUWAK LOGARYTMICZNY, EKTOMORFIK, PADACZKA SOMATOSENSORYCZNA, SPRAWIEDLIWOŚĆ, SZARY RYNEK, APOLIŃSKOŚĆ, WIBRATOR, QUENDË, ZWIĄZEK REWIZYJNY, WYDAJNOŚĆ ENERGETYCZNA, DRYBLING, DŻEMPER, SKARGA KASACYJNA, PARZYSTOŚĆ, PRAWO MIĘDZYCZASOWE, LAKTACJA, CZYNNOŚĆ HANDLOWA, PSYCHOANALIZA, SILNIK SZEREGOWY, KOLCZATKA, TERMOMETR LEKARSKI, ?GÓRY ZRĘBOWE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 6.226 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

EMISJA ELEKTRONÓW PRZEZ ROZGRZANE CIAŁA, W WYNIKU CIEPLNEGO POBUDZENIA ELEKTRONÓW się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: EMISJA ELEKTRONÓW PRZEZ ROZGRZANE CIAŁA, W WYNIKU CIEPLNEGO POBUDZENIA ELEKTRONÓW
HasłoOpis hasła w krzyżówce
EMISJA TERMOELEKTRONOWA emisja elektronów przez rozgrzane ciała, w wyniku cieplnego pobudzenia elektronów (na 22 lit.)

Definicje krzyżówkowe

EMISJA TERMOELEKTRONOWA
emisja elektronów przez rozgrzane ciała, w wyniku cieplnego pobudzenia elektronów (na 22 lit.).

Oprócz EMISJA ELEKTRONÓW PRZEZ ROZGRZANE CIAŁA, W WYNIKU CIEPLNEGO POBUDZENIA ELEKTRONÓW sprawdź również:

wykończenie otworów odzieży ,
Flammulina - rodzaj grzybów z rodziny obrzękowcowatych; grzyby nadrzewne, o owocnikach wyrastających zwykle zima lub wczesną wiosną, saprotrofy i pasożyty ,
największy wordnet języka polskiego ,
urzędnik przewodniczący w placówce dyplomatycznej ,
rzecz opłacalna, głównie jakaś transakcja biznesowa ,
pyton z 'Księgi dżungli' ,
miasto w Szwajcarii, przy granicy z Francją i Niemcami, port nad Renem, długi po Zurychu ośrodek przemysłowy kraju ,
sól kwasu mlekowego ,
dyrygent niemiecki (1885-1973); znany wykonawca dzieł Mahlera ,
miasto w środkowych Węgrzech, port nad Cisą ,
głęboki sen, senny spoczynek ,
ściana budynku prostopadła do ścian szczytowych ,
wielki ..., w tenisie ,
eufemistyczne określenie kiły ,
formacja geologiczna pochodząca z okresu geologicznego o tej samej nazwie ,
niższy tytuł szlachecki w Belgii i Holandii; odpowiadająca mu polska ranga szlachecka zanikła w późnym średniowieczu ,
ornament w formie wieńca lub wiązanki kwiatów ,
daw. rodzaj benzyny ,
zastawka w sercu, która zapobiega cofaniu się krwi z komory lewej do przedsionka lewego ,
Pinus kesiya - gatunek drzewa iglastego z rodziny sosnowatych (Pinaceae) ,
galaretka np. owocowa ,
rodzaj europejskiej szkoły średniej mającej w programie szkolenia wojskowe ,
jezioro w azjatyckiej części Federacji Rosyjskiej, najgłębsze na Ziemi (do 1620m), powierzchnia 31,5 tyś. km ,
gruziński winiak produkowany z wytłoków winogronowych ,
członek PiS-u ,
miasto i port w płn.-zach. Libii, nad Morzem Śródziemnym ,
... Kowalski, z 'Potopu' ,
procedura uznawania ważności stopni naukowych, tytułów zawodowych oraz innych dyplomów i świadectw uzyskanych w innych krajach ,
bułgarski chłodnik ,
zamek błyskawiczny, zapięcie służące do czasowego łączenia dwóch kawałków tkaniny

Komentarze - EMISJA ELEKTRONÓW PRZEZ ROZGRZANE CIAŁA, W WYNIKU CIEPLNEGO POBUDZENIA ELEKTRONÓW. Dodaj komentarz

9+3 =

Poleć nas znajomym:

x