OKREŚLONA LICZBA OBOWIĄZKOWYCH DO PRZEPRACOWANIA GODZIN PRZEZ PRACOWNIKA OŚWIATY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PENSUM to:

określona liczba obowiązkowych do przepracowania godzin przez pracownika oświaty (na 6 lit.)PENSUM DYDAKTYCZNE to:

określona liczba obowiązkowych do przepracowania godzin przez pracownika oświaty (na 17 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: PENSUM

PENSUM to:

określona liczba obowiązkowych do przepracowania godzin przez pracownika oświaty (na 6 lit.)PENSUM to:

liczba godzin pedagoga (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "OKREŚLONA LICZBA OBOWIĄZKOWYCH DO PRZEPRACOWANIA GODZIN PRZEZ PRACOWNIKA OŚWIATY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 5.342

GMT, DERELIKCJA, PROMIENNIK, NERECZNICA GRZEBIENIASTA, KLAMRA, CEMENTOWE BUTY, SETKA, POŁUDNIK ZEROWY, ZEBRULA, BLOK, WENTYLACJA GRAWITACYJNA, MOC OBLICZENIOWA, DIAKONAT, WYROK PRAWOMOCNY, MESJASZ, WYSZUKIWARKA INTERNETOWA, EMOTIKONKA, WOŁGA, CYKL REPRODUKCYJNY, DODATEK WYRÓWNAWCZY, PROMOTOR, ŁOŻYSKO, CERKIEW, UKŁAD HENONA, KACZKA CHIŃSKA, GARBATE ANIOŁKI, KOMUNIKACJA, SYSTEM KAPITAŁOWY, LALKA, DWUPŁCIOWOŚĆ, MANCA, PAŁECZKI NAPIERA, AGREGACJA, ALCOCK, EMISJA TERMOELEKTRONOWA, PRZYWÓDZTWO CENOWE, KOSSAK, JĘZYK JAPOŃSKI, NEXIA, ZASIŁEK PORODOWY, KARELIA, KALIMBA, BENCHMARKING, BUDKA LĘGOWA, TERCJA, MARKETING SIECIOWY, CZOŁO, N-GRAM, METYS, PRÓBA ŻELAZA, SOMATOTOPAGNOZJA, URZĄDZENIE WYJŚCIA, OSAD FLUWIOGLACJALNY, MANUFAKTURA, WENDAT, BLOKADA ALKOHOLOWA, CRIOLLO, SZABAS, DOM AKADEMICKI, KOPERTA, RODZINA ADOPCYJNA, STAJE, MMO, ESCUDO INDYJSKIE, LICZBA RZECZYWISTA, CHOROBA RITTERA, TELEZAKUPY, HIPOTEZA MGŁAWICY SŁONECZNEJ, JEDNOSTKA OSADNICZA, OPUSZCZENIE, JĘZYK BEMBA, LEGA APOSTOLSKI, SAMORZĄD, HAMARTIA, LUSITANO, BIEGUN, SSAK WYMARŁY, NACIEK JASKINIOWY, MASŁO SHEA, DZIESIĄTKA, PERIOD, GUMA, MUZYKA PROGRAMOWA, NABAB, TWIERDZENIE RAMSEYA, MIEJSCE PRACY, DEKRET, PROEPIDEMIK, PLUWIAŁ, CIEŃ, HETEROSPORIA, KLASYCZNY HATTRICK, BRECHTANIE KIZIORA, OLIWA, HOLTER EKG, PRZYSTAŃ MORSKA, STAŁA CZASOWA, DŁUGOŚĆ GALAKTYCZNA, TEORIA DOMINA, POPOVER, KOLEGIUM KARDYNAŁÓW, EGZEMPLARZ SYGNALNY, OLIWA Z OLIWEK, LICZBA KWANTOWA, KIRGIZJA, CHOROBA DUCHA, ZAKWATEROWANIE, REWIA MODY, MILJON, TRAKTAT WERSALSKI, ZBIORNIK RETENCYJNY, NEUROHORMON, OKOLICZNIK CELU, SŁUŻBY WEWNĘTRZNE PAŃSTWA, UKŁAD LOMBARDZKI, PYŁEK, IMIR, PIENIĄDZ ZASTĘPCZY, SZWABSKI, GRUPA METYLOWA, MATERIAŁ MORENOWY, REJESTR OKRĘTOWY, KOŃ, LEISZMANIOZA TRZEWNA, ZALICZENIE POCZTOWE, OLEJ Z OLIWEK, PAŃSTWO ŚRODKOWOFRANKIJSKIE, CHOROBOWOŚĆ, ALBA, MIKS, TRĄBKA SYGNAŁOWA, CUKRZYCA, PREKONIZACJA, FUNDA, IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA, TORSJA KRZYWEJ, SYROP, ASTRONOMIA NEUTRINOWA, ZGŁASZALNOŚĆ, MALUNEK, INTERWENCJA HUMANITARNA, WĄŻ, ŻÓŁW ZŁOTOGŁOWY, REGUŁA MINIMAKSU, ŚLUZ SZYJKOWY, PATRON, PLACÓWKA OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZA, DODATEK AKTYWIZACYJNY, DYSK LOKALNY, ALARM OZONOWY, PROMIEŃ ALFA, BUFOR, DETERMINIZM, SEKWENCJA PALINDROMOWA, OSTRYGA, KLUCZ KODOWY, PRASAD, ODLEW, ABONAMENT, INFLACJA KONSUMENCKA, ZGNIŁOŚĆ, POETYKA, GWIZD, KONSERWATOR ZABYTKÓW, RYNNA SUBGLACJALNA, HARFA EOLSKA, MILION, PROLIFERACJA, POWIETRZE WENTYLACYJNE, KAPILARNOŚĆ, BEZROBOCIE ŚREDNIOOKRESOWE, AKSJOMAT PASCHA, WCZASY POD GRUSZĄ, TONUS MIĘŚNIOWY, STANICA, SZKŁA, DEKLARACJA INTERPRETACYJNA, JĘZYK QUENEJSKI, FERMENTACJA METANOWA, KTOŚ, KASZTEL, KOŃ OLDENBURSKI, GOLE, GŁOS, POTENCJAŁ RYNKOWY, ŚCIEŻKA PRZYRODNICZA, MIKROFON STYKOWY, ŁAPEĆ, WEKTOR EKSPRESYJNY, KILWATER, IMPERIUM VALYRII, ODRA, ZIEMIOMORZE, KOMA, TARBUSZ, KAPILARA, CZYNNOŚĆ STEREOTYPOWA, DOGMAT, NAJEŹDŹCA, NAKAZ PRACY, PRZEPUKLINA PĘPKOWA, JEZIORO PROGLACJALNE, SUSZARNICTWO, SIERMIĘGA, IMITACJA, KROWA MORSKA, KALENDARZ GREGORIAŃSKI, PARANDŻA, KĄDZIOŁEK, BON SKARBOWY, TERPEN, CZARNA FEBRA, REZONATOR, KOMPOZYCJA, ROZKAZ, KRĄŻEK PRZESUWNY, PALUDAMENTUM, MUSZLOWCE, MUSZTARDA, SKOWYT, ROZTWÓR IZOTONICZNY, ETAT KALKULACYJNY, BIRMAŃSKI, POWIATÓWKA, ŁAPOWNICTWO BIERNE, CONFIT, ARBA, KONCERT, ROPUCHA BLOMBERGA, FISHARMONIA, MARSJAŃSKI, CZEK PODRÓŻNY, MASA SPOCZYNKOWA, DZO, PROROCTWO, DAWKA DOPUSZCZALNA, GALIA, BLASK, GORGONZOLA, JEDNOSTKA ZALEŻNA, ODŁÓG, CERTYFIKAT AKREDYTACYJNY, PŁATNOŚĆ KOMPENSACYJNA, SĄD GRODZKI, KOLORYMETRIA, JEŁGAWA, GETTER, KOT, MORZE, ZAMROŻENIE CEN I PŁAC, REALIZM MORALNY, TELEFONIA STACJONARNA, PARADOKS GRAWITACYJNY, ANKH-MORPORK, HIMATION, GAZY, WIĄZANIE POJEDYNCZE, BEZWARTOŚCIOWOŚĆ, NEWA, MIKANIT, MONITORING, WIZJER, FASCIOLOPSOZA, WIELORYBNICTWO, ORZECHÓWKA, PASZPORT KONSULARNY, WSTECZNICTWO, BRÓD, WYDAJNOŚĆ PRACY, MIKROKOMÓRKA, KAC, OSOBOGODZINA, EFEKTYWNOŚĆ ORGANIZACYJNA, GODZINA KANONICZNA, BARWICA DREWNA, UDŹWIG, PRAWO TOŻSAMOŚCI, TYMBARK, OKULTACJA, WYDZIELINA, MĄKA ORKISZOWA, ESCUDO WYSP ŚWIĘTEGO TOMASZA I KSIĄŻĘCEJ, BAŃKA PRÓŻNIOWA, MOLESKIN, TOWIAŃSZCZYZNA, GALIA, ASTROWIEŻYCZKA, LIST GOŃCZY, ŻŁÓB POLODOWCOWY, BOFORS, TORPEDA AKUSTYCZNA, PODKŁAD GEODEZYJNY, IMMUNIZACJA CZYNNA, SPEKTROSKOPIA EMISYJNA, MOPS, UJŚCIE, MIS, STRUMIEŃ, POŁUDNIOWONIEMIECKI KOŃ ZIMNOKRWISTY, ?CZAS SŁONECZNY PRAWDZIWY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 5.342 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

OKREŚLONA LICZBA OBOWIĄZKOWYCH DO PRZEPRACOWANIA GODZIN PRZEZ PRACOWNIKA OŚWIATY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: OKREŚLONA LICZBA OBOWIĄZKOWYCH DO PRZEPRACOWANIA GODZIN PRZEZ PRACOWNIKA OŚWIATY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PENSUM określona liczba obowiązkowych do przepracowania godzin przez pracownika oświaty (na 6 lit.)
PENSUM DYDAKTYCZNE określona liczba obowiązkowych do przepracowania godzin przez pracownika oświaty (na 17 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PENSUM
określona liczba obowiązkowych do przepracowania godzin przez pracownika oświaty (na 6 lit.).
PENSUM DYDAKTYCZNE
określona liczba obowiązkowych do przepracowania godzin przez pracownika oświaty (na 17 lit.).

Oprócz OKREŚLONA LICZBA OBOWIĄZKOWYCH DO PRZEPRACOWANIA GODZIN PRZEZ PRACOWNIKA OŚWIATY sprawdź również:

ogół czynności związanych z przygotowaniem na komputerze materiałów, które będą później powielone metodami poligraficznymi ,
oddziały Milicji Obywatelskiej powołane w drugiej połowie 1956 roku (po Poznańskim Czerwcu) do zaprowadzania porządku w sytuacjach wyjątkowych, naruszających porządek publiczny, a także do udzielania pomocy ludności w czasie klęsk żywiołowych i ochrony imprez masowych ,
urządzenie stosowane w telegrafach optycznych Chappe'a, składające się z dwóch połączonych ze sobą ramion, przesyłających sygnały ,
wirusy związane z rozwojem nowotworu, odpowiedzialne są za rozwój ok. 15% nowotworów złośliwych u ludzi i w jeszcze większym odsetku u zwierząt ,
Aythya innotata - gatunek ptaka z rodziny kaczkowatych (Anatidae) ,
wczesny ranek; świt ,
reakcja na pytanie lub zwrot ,
solona ikra ryb jesiotrowatych jako przekąska ,
obciach, zaścianek, wiocha, buractwo ,
osiedle Krakowa należące do Dzielnicy IV Prądnik Biały ,
czynność wykonywana najczęściej poza pracą (jednak praca też może być powiązana z hobby), która sprawia komuś wiele przyjemności ,
szprycha - część koła rowerowego; słowo używane dziś regionalnie ,
astronauta amerykański na pokładzie Discovery w 1990 r ,
poseł, który nie jest członkiem żadnego klubu parlamentarnego ,
część kafara: młot do wbijania pali w ziemię ,
flamingi, czerwonakowate, Phoenicopteriformes - monotypowy rząd ptaków z podgromady Neornithes ,
skorpucha jaszczurowata, żółw jaszczurowaty, Chelydra serpentina - gatunek gada z rodziny żółwi skorpuchowatych z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, występujący w Ameryce Północnej od Kanady poprzez Amerykę Środkową do północnych obszarów Ameryki Południowej ,
substancja pochłaniana podczas absorpcji ,
Chelodina longicollis, chelodyna australijska, żółw wężoszyi, żółw długoszyjny - gatunek gada z podrzędu żółwi bokoszyjnych z rodziny żółwi wężoszyjnych, występujący w głębokich jeziorach i wolno płynących rzekach o piaszczystym dnie we wschodniej Australii ,
południowoamerykański ptak z rodziny kolibrów ,
mocna tkanina bawełniana ,
obniżenie temperatury wewnętrznej organizmu zwierząt stałocieplnych poniżej normalnego zakresu jej zmian ,
Rozewie - przylądek Pobrzeża Gdańskiego nad Morzem Bałtyckim ,
mieszanka gazów służąca płetwonurkowi pod wodą do oddychania ,
paproć podmokłych lasów i torfowisk o pierzastych liściach ,
katar z nosa ,
PŁOTKA ,
kompozytor radziecki ur. w 1934 r.; symfonie, koncerty skrzypcowe, utwory kameralne, balety ,
w budownictwie: wklęsły narożnik między prostopadłymi ścianami ,
zestawienie informacji o należnych składkach i świadczeniach

Komentarze - OKREŚLONA LICZBA OBOWIĄZKOWYCH DO PRZEPRACOWANIA GODZIN PRZEZ PRACOWNIKA OŚWIATY. Dodaj komentarz

1×7 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast