Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: GNIOTOWCE, GNETOWE, GNETALES - GRUPA ROŚLIN O RÓŻNEJ RANDZE SYSTEMATYCZNEJ W ZALEŻNOŚCI OD KLASYFIKACJI I UJĘCIA SYSTEMATYCZNEGO; POSIADAJĄ PEWNE CECHY PRZYPOMINAJĄCE ROŚLINY OKRYTONASIENNE (MAGNOLIOPSIDA), PRZEZ CO NIEGDYŚ DOSZUKIWANO SIĘ WSPÓLNEGO POCHODZENIA TYCH DWÓCH GRUP ROŚLIN

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

GNIOTOWE to:

gniotowce, gnetowe, Gnetales - grupa roślin o różnej randze systematycznej w zależności od klasyfikacji i ujęcia systematycznego; posiadają pewne cechy przypominające rośliny okrytonasienne (Magnoliopsida), przez co niegdyś doszukiwano się wspólnego pochodzenia tych dwóch grup roślin (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "GNIOTOWCE, GNETOWE, GNETALES - GRUPA ROŚLIN O RÓŻNEJ RANDZE SYSTEMATYCZNEJ W ZALEŻNOŚCI OD KLASYFIKACJI I UJĘCIA SYSTEMATYCZNEGO; POSIADAJĄ PEWNE CECHY PRZYPOMINAJĄCE ROŚLINY OKRYTONASIENNE (MAGNOLIOPSIDA), PRZEZ CO NIEGDYŚ DOSZUKIWANO SIĘ WSPÓLNEGO POCHODZENIA TYCH DWÓCH GRUP ROŚLIN". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 20.906

SKRZYDEŁKO, TARCIE, OSIEDLENIEC, BOHATER LIRYCZNY, SYMARA, FUNDUSZ UBEZPIECZENIOWY, MONOMER, ROZBÓJNIK, FASCIOLOPSIOZA, KASZUBSKI, KUC DARTMOOR, PARAFIA, POCHODZENIE, DZIENNIK PROMULGACYJNY, SZLEMIK, DUR POWROTNY, BABESZJOZA OWIEC, KOSZAROWOŚĆ, BOGATE MEDIA, DIAPSYDY, BARBARIA, KTOŚ, SURF, ZMIANA, TERMOGRAM, KĄT PÓŁPEŁNY, BENZYLOPENICYLINA, SARABANDA, MAJÓWKA, PERKOZ GRUBODZIOBY, ZALANIE SIĘ, JOGURCIK, KOMISJA NADZWYCZAJNA, MIPS, SROMOTA, MRÓWNIKI, OPIEKA SPOŁECZNA, TERAPIA HUMANISTYCZNO-EGZYSTENCJALNA, ŁOMOTANIE, KIR, TURBINA CIEPLNA, PLUWIAŁ, ANTYKOAGULANT TOCZNIA, INWAZYJNOŚĆ ZARAZKÓW, ROSA, PIELĘGNIARSTWO, MODEL, KLASA, MATEMATYKA, DANE STATYSTYCZNE, ORLOG, PASYNEK, AMFITEATR, DZWONECZNIK WONNY, LORDOSTWO, WIERSZ, MACEDONIA, KOLENDER, LORD, ROZTROPEK, MASZYNA INDUKCYJNA, REDINGOT, DUALNOŚĆ, BRUDNA BOMBA, RUPNIK, CHLEB CHRUPKI, STARAJĄCY SIĘ, TOBOŁKI, WARUNKOWANIE KLASYCZNE, SKŁAD, ZNAK PIENIĘŻNY, KRWIŚCIĄG LEKARSKI, REZERWA, WODOROST, KRÓLIKARNIA, BIAŁY TRĄD, KROK ŁYŻWOWY, BARCZATKA CHOCHOŁÓWKA, HEBRA, POZYCJA BALETOWA, LOS, HAMLETYZM, OPIEKUN, NIERELIGIJNOŚĆ, RZUT KAMIENIEM, KUBRAK, POLO, NARCYZ NIEZRÓWNANY, ANGINA PRINZMETALA, IZBA NIŻSZA, ŚCIEG ŁAŃCUSZKOWY, SŁONECZNIK, GAGAUZKA, KORPUS, KURZAWA, LAK, ŁĄCZNIK PNEUMATYCZNY, DICKENS, KROK, POCHYLNIA, TĘTNICA SKRONIOWA, HETEROSFERA, ZADYCHRA POSPOLITA, WIKTYMIZACJA, SPÓŁGŁOSKA TWARDA, TEGOROCZNOŚĆ, PINGWIN BIAŁOOKI, SERENDIPACERATOPS, WESOŁOŚĆ, ETNOPSYCHOLOGIA, EGZEKUTYWA, PINZGAUER, MONARCHIA STANOWA, SZACHOWNICA OSTROPŁATKOWA, GARIBALDKA, EFEKCIARSTWO, PACIORECZNIKOWATE, PŁOZA, ŁĄKA, WPŁYWOWOŚĆ, MĘDRZEC, PRZEWÓD, POŻAR, PERYGLACJAŁ, CHOROBA KESONOWA, RACHUNEK KOSZTÓW ZMIENNYCH, PROTEKTORAT, SZYNA, GŁUPEK, USZATKA, PRZYWODZICIEL WIELKI, GNATARZ, ROZWAR, OSUWISKO, PAJĘCZYNA, PEŁNA GRUPA LINIOWA, MIÓD BARTNY, KRWAWNIK SZLACHETNY, BŁĄD MATERIALNY, NARODOWOŚĆ, OSTROGA, MŁAK, HOMARY, FORMA PRZESTRZENNA, MIGRACJA, GŁOWICA FREZOWA, TECHNIKA OPERACYJNA, JABŁKO DESEROWE, WIANO, CROSSING-OVER, HIPERMETROPIA, RUDBEKIA BŁYSKOTLIWA, SANDBOX, KIERUNEK, DIALIZOTERAPIA, APARATOWNIA WZMACNIAKOWA, LITOMANCJA, GRAF PŁASKI, PEWNOŚĆ, MITOLOGIZM, PRZEWÓD FAZOWY, NASKALNIK, PRZESTRZEŃ, HALABARDA, ROZSZCZEP WARGI, ALERGEN POKARMOWY, STRÓJ, BANIECZKA, ZWIĄZEK KOMPLEKSOWY, GEOMETRIA EUKLIDESOWA, CHILIJKA, KADZIELNICZKA, LUZAK, EPIFITOZA, SAMOOBRONA POWSZECHNA, CHODY, APARAT ABSORPCYJNY, ŚMIGŁO, TEORIA PERSPEKTYWY, INWERSJA CZASOWA FABUŁY, CHOROBA D'ACOSTY, ŻYCICA WESTERWOLDZKA, TYFUS PLAMISTY, CIEPŁE KRAJE, KOREAŃCZYK, ŚWINIA POLSKA BIAŁA ZWISŁOUCHA, UNDEAD, DOJŚCIE, FLUID, ODWSZALNIA, BUDDYZM TYBETAŃSKI, GORCZYCA SAREPSKA, JUDASZOWE SREBRNIKI, DWUWARSTWOWOŚĆ, POŻAREK, MIMETYZM, MELISA, LIMNOCHARYSOWATE, JAMS SKRZYDLATY, BURŻUJSTWO, MIKS, ORZECH, UKŁAD OKRESOWY PIERWIASTKÓW, KOTEWKA, POCZTA KOMPUTEROWA, SĄD GRODZKI, SZEREG NEPTUNOWY, SZUWAR WYSOKI, PREDYSPOZYCJA, HARAD, PROPINACJA, CHOROBA WOLMANA, TRÓJLIST BRUZDKOWANY, MASZYNA CIEPLNA, GERMANISTYKA, DŻIHAD, CHASEREK, PIRI-PIRI, PSYCHOTERAPIA GESTALT, PUDEŁKO, SZTANGA, BIEG, PERUKARSTWO, DZBANIEC, GAŁUSZKA KULECZNICA, KIFOZA, APORT, MACZANKA, FASOLA SZPARAGOWA, STERN, UMIAK, WELWICZJA PRZEDZIWNA, WYSADEK, STARA GWARDIA, ANTYMONARCHISTA, WINKRYSTYNA, CYNOBRÓWKA, OKRES AMAZOŃSKI, CYWILNOŚĆ, BAR MICWA, BARWNIK NATURALNY, ŁĘKOTKA, GATUNEK INWAZYJNY, SPADKOBIERSTWO, GRZECHOTNICZEK KARŁOWATY, GENETYKA KLINICZNA, AKLIMATYZOWANIE SIĘ, CHOROBA CHARCOTA-MARIEGO-TOOTHA, OKUPACJA, STARA MALUTKA, PRASŁOWIAŃSZCZYZNA, KREOLKA, UDMURTA, NAJDUCH, NIEWYRAŹNOŚĆ, MEDYCYNA LOTNICZA, GRA W KARTY, SZTAJEREK, CYNERARIA, CZERKIESKA, BŁONA PODSTAWOWA, CZUWASZKA, ALKOHOLAN, EURO TRANCE, GALARETÓWKA CHRZĄSTKOWATA, FITOREMEDIACJA, TWIERDZENIE MORDELLA-WEILA, KRÓWKA, MAJERANEK, SAMOURZECZYWISTNIANIE, TAJEMNICZOŚĆ, KOPERTA, DZIEWIARKA, UZBIJKA, MIESZEK, OUTSIDER, ZBRODNIA NAZISTOWSKA, OGRÓDEK JORDANOWSKI, KONFIGURACJA, JĘZYK FILIPIŃSKI, URANIDOWATE, PARK PRZEMYSŁOWY, ANGLOSAS, WĘDRÓWKA, SOSNA CZERWONA, PRZYMUS ADMINISTRACYJNY, LOSOWANIE PROSTE, SEKRETARZYK, BANK DEPOZYTARIUSZ, SŁOWOTWÓRSTWO SYNCHRONICZNE, WZÓR, POSTOJOWE, ORGAN SPÓŁKI, IRLANDKA, KASOWNIK, STANOWISKO DOKUMENTACYJNE, TROGLOBIONT, OKNO, KALATEA LANCETOLISTNA, ŻARNOWIEC.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 20.906 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżówki dla opisu: gniotowce, gnetowe, Gnetales - grupa roślin o różnej randze systematycznej w zależności od klasyfikacji i ujęcia systematycznego; posiadają pewne cechy przypominające rośliny okrytonasienne (Magnoliopsida), przez co niegdyś doszukiwano się wspólnego pochodzenia tych dwóch grup roślin, jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: GNIOTOWCE, GNETOWE, GNETALES - GRUPA ROŚLIN O RÓŻNEJ RANDZE SYSTEMATYCZNEJ W ZALEŻNOŚCI OD KLASYFIKACJI I UJĘCIA SYSTEMATYCZNEGO; POSIADAJĄ PEWNE CECHY PRZYPOMINAJĄCE ROŚLINY OKRYTONASIENNE (MAGNOLIOPSIDA), PRZEZ CO NIEGDYŚ DOSZUKIWANO SIĘ WSPÓLNEGO POCHODZENIA TYCH DWÓCH GRUP ROŚLIN to:
Hasło Opis krzyżówkowy
gniotowe, gniotowce, gnetowe, Gnetales - grupa roślin o różnej randze systematycznej w zależności od klasyfikacji i ujęcia systematycznego; posiadają pewne cechy przypominające rośliny okrytonasienne (Magnoliopsida), przez co niegdyś doszukiwano się wspólnego pochodzenia tych dwóch grup roślin (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

GNIOTOWE
gniotowce, gnetowe, Gnetales - grupa roślin o różnej randze systematycznej w zależności od klasyfikacji i ujęcia systematycznego; posiadają pewne cechy przypominające rośliny okrytonasienne (Magnoliopsida), przez co niegdyś doszukiwano się wspólnego pochodzenia tych dwóch grup roślin (na 8 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x