DERYWAT, KTÓRY JEST PRZEKSZTAŁCENIEM NAZWY PRZEDMIOTOWEJ SUBIEKTU CZYNNOŚCI BĄDŹ CECHY W ABSTRAKCYJNĄ NAZWĘ CZYNNOŚCI LUB CECHY, Z ZACHOWANIEM LUB NIE, TEJ SAMEJ CZĘŚCI MOWY, CO PODSTAWA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

DERYWAT UABSTRAKCYJNIAJĄCY to:

derywat, który jest przekształceniem nazwy przedmiotowej subiektu czynności bądź cechy w abstrakcyjną nazwę czynności lub cechy, z zachowaniem lub nie, tej samej części mowy, co podstawa (na 25 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "DERYWAT, KTÓRY JEST PRZEKSZTAŁCENIEM NAZWY PRZEDMIOTOWEJ SUBIEKTU CZYNNOŚCI BĄDŹ CECHY W ABSTRAKCYJNĄ NAZWĘ CZYNNOŚCI LUB CECHY, Z ZACHOWANIEM LUB NIE, TEJ SAMEJ CZĘŚCI MOWY, CO PODSTAWA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 23.988

WŁAŚCIWOŚĆ, ESTRAGON, OPCJA BARIEROWA, MAKI ZŁOTY, STEK, FILAR PRZYPOROWY, NEKTARIUM, OPERATOR BITOWY, GRANAT, TEKTONIKA, SAMPEL, ZNACZNIK, CYPR, PREDYSPOZYCYJNOŚĆ, OMER, REPETYCYJNOŚĆ, WODY ŚRÓDLĄDOWE, NIENAGANNOŚĆ, PŁAT, STADION, BIDAKA, SĘPNIK CZARNY, KURS, NERKÓWKA, PAROBEK, ZOOCHORIA, MECENAT ARTYSTYCZNY, BARYCENTRUM, JEDNOLITOŚĆ, MEDALION, KACZKA, AMPUŁA, DAMARA, SER ŻÓŁTY, DUPERELA, SCYT, KOKOSZKA, JURA WCZESNA, PRZECIWNIK, INŻYNIERIA TKANKOWA, CHWOŚCIK BURAKOWY, KOŁATKA, BURGRAF, IZOLACJA AKUSTYCZNA, ZBRODNIA, MENEDŻER LINIOWY, ETYKIETA, KLINIKA ODWYKOWA, PRZAŚNOŚĆ, WEKTOR WŁASNY, MORS, OPONKA, OPENER, ASD, TAROT, ZBITOŚĆ, BARIERA WYJŚCIA, TREND BOCZNY, KOD DWUWARTOŚCIOWY, BRZĘKACZ, OPÓR WZNIESIENIA, KULE, DYNA, POWYWRACANIE, RESOR PIÓROWY, OBRZMIENIE, PÓŁKOSZEK, UCHWYT, INTENDENT, KOCZOWNIK, ZWĘŻENIE DWUNASTNICY, NIEOKREŚLONOŚĆ, STAW, NOWOŻYTNIK, AKSJOMAT ARCHIMEDESA, LINIA EMISYJNA, MAJDANIARZ, NĘDZA, MONODIA, AKCJONARIUSZ, MOKASYN HIMALAJSKI, SKRZYDEŁKO, ZĄB, KODON NONSENSOWNY, KAFAR, BOCZEK, ŻARŁACZ LUDOJAD, DEZASEMBLER, MONITOR, DZWONY, ANITA, BORDER, REKULTYWACJA, BOROWIKOWA, LEK CYTOSTATYCZNY, PRZELICZNIK, SZCZENIACZEK, MALARZ, RADAR GEOLOGICZNY, TOPIK, SZEWIOT, WERSET, INTRATA, MROK, PĄCZUŚ, SZABLONIK, ZBIÓR GĘSTY, KARA ŁĄCZNA, MINIWAN, KALKA, PODCASTING, CZYNNOŚĆ POZORNA, MUESLI, ZESPÓŁ HIPERKINETYCZNY, JĘZYK KAUKASKI, ARGOLIDA, PRĘDKOŚĆ GRANICZNA, PANTALONY, KONDENSATOR FLUIDÓW, WEGETARIANIN, AKROBATYKA SPORTOWA, LITOTRYPSJA, GORYL NIZINNY WSCHODNI, NIEPRAWDOPODOBIEŃSTWO, ANTROPOLOGIZM, POWINOWACTWO CHEMICZNE, POMORSKA, WAHADŁO, HORMON TKANKOWY, BEJT, DŻEM, MIODOJAD GÓRSKI, OKRĘŻNOŚĆ, NIERUCHOMOŚĆ, WŁÓKIENKO, OLIWA, APTAMER, TERYTORIUM STOWARZYSZONE, PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH, STARZĘŚLA, PORCJA, NOTACJA MUZYCZNA, MIASTO, ALLEGRETTO, MINÓG JAPOŃSKI, JEDNOKROTNOŚĆ, ZAPALENIE, CHOMIK TURECKI, PRZEGRYWKA, SUBSTANTYWNOŚĆ, PRZESZUKANIE, POŁĄCZENIE, MARIIŃSK, PAULOWNIA, UPRZĄŻ, GRUPA WSPARCIA, PLEWY, OLDBOJ, TUK, IMITATOR, PRĄD, HOMAR EUROPEJSKI, DOM DZIECKA, OSTRY DYŻUR, SZMAT, CERAMIKA SZNUROWA, ŻAGIEL, BERET, CZŁOWIECZYNA, GALAKTOLIPID, OWIES, NERKOWIEC, ŁYKOWATOŚĆ, PĘTLA, KSIĘGOWOŚĆ, WSPÓŁREGENT, FULAR, MECENASKA, PLANETA TYPU JOWISZ, REPRODUKCJA, NOMINALIZM, CENA SPRZEDAŻY, ESRUM, KORSARZ, CIEK, MAJONEZ, ŻEBRO, RAK, OGNISKO, FIGHTERKA, KONNICA, RAGLAN, KASZANKA, RASOWOŚĆ, OPRAWA, AFERA KOPERKOWA, SPRYCIULA, PRĄD BŁĄDZĄCY, GALÓWKA, WĘGLÓWKA, WIERZYCIEL SOLIDARNY, ŻOŁĘDNICA, KONFISKACJA, IZBA, MIEJSCOWA, KURWIARZ, POWÓD, GAWORZENIE, PULSACJA, TRAGIZM, POLOWACZ, MUZA, IVAN, RAPPEN, GRUSZKA MIŁOSNA, WYPADEK PRZY PRACY, MIŁORZĄB JAPOŃSKI, DEPRESJA CYKLICZNA, CYKL MIESIĘCZNY, HARMONIJNOŚĆ, KLAPA, BEZDŹWIĘCZNOŚĆ, WYDATEK RZECZOWY, MÓZG MATRIOSZKA, TEKA, OPARY, SZEWIOT, DYLIŻANS, METODA SCENARIUSZOWA, KRUCHE CIASTO, NIEWYDOLNOŚĆ, FIŃSKI, NIEDOŻYWIANIE, SCENOPISARSTWO, BEZPIECZEŃSTWO, CELOZJA, KSIĄŻĘ, ZRĄB TEKTONICZNY, BOLEC, CZAS PÓŁTRWANIA, WYCINEK, RZĄD, OBWODNICA AUTOSTRADOWA, MALTA, MIĘSOŻERCA, KILIM, PALEC BOŻY, REGULARYZACJA TICHONOWA, PANI, ZWIĄZEK FRAZEOLOGICZNY, DRZEWCE, STYMULATOR, KRZYŻ PAPIESKI, PARANOIK, KOŁOWROTEK, SZPONTON, BRYGANTYNA, UKŁAD JEZDNY, ULENA, RELACYJNOŚĆ, DUCHOWY PRZYWÓDCA, ZMYWACZ, MYŚLIWIEC, JUTA, MUSSET, ANEMOSTAT, ŚREDNIÓWKA, HYDROFIT, ROŚLINA CIENIOLUBNA, POPRZEWRACANIE, PĘPOWNIK, MARCHWIAK, UFNOŚĆ, TEKST JAWNY, ERA EOFITYCZNA, KOŁPACZEK, OBROŃCA, SERUM, BRAT KRWI, SZKLANY SUFIT, PASTEWNIK, BATYMETRIA, HAK, FACET, DOPŁYW, NAKŁAD INWESTYCYJNY, KORPUS, ASZKENAZYJCZYK, MUNSZTUK, PIERŚCIEŃ WIELOMIANÓW, FAZA, PRZESTRZEŃ DYSKRETNA, ABORYGENEK RDZAWY, KOCHAŚ, SKRZYŻOWANIE RÓWNORZĘDNE, BRAZYLIANY, REKIN CHOCHLIK, NIEDOKRWIENIE, OBJEŻDŻACZ, ?LIMFOSCYNTYGRAFIA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 23.988 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

DERYWAT, KTÓRY JEST PRZEKSZTAŁCENIEM NAZWY PRZEDMIOTOWEJ SUBIEKTU CZYNNOŚCI BĄDŹ CECHY W ABSTRAKCYJNĄ NAZWĘ CZYNNOŚCI LUB CECHY, Z ZACHOWANIEM LUB NIE, TEJ SAMEJ CZĘŚCI MOWY, CO PODSTAWA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: DERYWAT, KTÓRY JEST PRZEKSZTAŁCENIEM NAZWY PRZEDMIOTOWEJ SUBIEKTU CZYNNOŚCI BĄDŹ CECHY W ABSTRAKCYJNĄ NAZWĘ CZYNNOŚCI LUB CECHY, Z ZACHOWANIEM LUB NIE, TEJ SAMEJ CZĘŚCI MOWY, CO PODSTAWA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
DERYWAT UABSTRAKCYJNIAJĄCY derywat, który jest przekształceniem nazwy przedmiotowej subiektu czynności bądź cechy w abstrakcyjną nazwę czynności lub cechy, z zachowaniem lub nie, tej samej części mowy, co podstawa (na 25 lit.)

Definicje krzyżówkowe

DERYWAT UABSTRAKCYJNIAJĄCY
derywat, który jest przekształceniem nazwy przedmiotowej subiektu czynności bądź cechy w abstrakcyjną nazwę czynności lub cechy, z zachowaniem lub nie, tej samej części mowy, co podstawa (na 25 lit.).

Oprócz DERYWAT, KTÓRY JEST PRZEKSZTAŁCENIEM NAZWY PRZEDMIOTOWEJ SUBIEKTU CZYNNOŚCI BĄDŹ CECHY W ABSTRAKCYJNĄ NAZWĘ CZYNNOŚCI LUB CECHY, Z ZACHOWANIEM LUB NIE, TEJ SAMEJ CZĘŚCI MOWY, CO PODSTAWA sprawdź również:

coś, co rozgałęzia ,
ziarno (owoce) grupy roślin uprawnych (głównie z rodziny wiechlinowatych), które zawiera duże ilości skrobi i jest wykorzystywane do celów konsumpcyjnych, pastewnych i przemysłowych ,
odmiana sałaty, która występuje tylko w uprawie ,
linijka tekstu wyodrębniona graficznie; w poezji ,
podstawa pomnika bądź rzeźby ,
bycie problematycznym ,
choroba psychiczna ,
czerwony romb na karcie ,
nudziarz ,
sympatia do Rosjan, do tego, co rosyjskie ,
klony - drzewa ,
nazwa niektórych muzeów wystawiających niezwykłe eksponaty ,
Corophium volutator - gatunek niewielkiego skorupiaka z grupy obunogów, do 1 cm długości ciała; podobnie jak inne bełkaczki, charakteryzuje się potężnymi czułkami drugiej pary ,
długoucha samica ,
nazwa używana (niepoprawnie) na określenie drzew z rodzaju kasztanowiec ,
przenośnie: ktoś, kto skutecznie z kogoś lub czegoś coś wysysa, drenuje kogoś lub coś ,
zjonizowana materia o stanie skupienia przypominającym gaz, w którym znaczna część cząstek jest naładowana elektrycznie ,
wywar pozostały po pędzeniu wódki, karrma dla zwierząt ,
rodzaj zakładu produkcyjnego podczas okupacji hitlerowskiej, obecny na terenie getta ,
ironiczne określenie frankofila - osoby rozmiłowanej we wszystkim, co francuskie ,
mieszkanka Afganistanu, kobieta pochodzenia afgańskiego ,
końcowa, prezentująca napisy sekwencja filmu, odcinka serialu lub innego programu ,
rodzaj grubej, włochatej tkaniny płaszczowej ,
pochodnia zapalana w dniu rozpoczęcia igrzysk olimpijskich ,
czyjeś otoczenie, środowisko, w którym funkcjonuje ,
zjawisko społeczne, działalność człowieka związana z czytaniem książek ,
jednoczesne skrzywienie kręgosłupa ku tyłowi w płaszczyźnie strzałkowej i na bok w płaszczyźnie czołowej ,
zespół zakorzenionych w tradycji, najczęściej określonych przepisami, czynności i praktyk o znaczeniu symbolicznym, towarzyszących jakiejś uroczystości o charakterze związanym z charakterem społeczności ,
stożkowaty namiot indiański wykonany z bogato zdobionych skór lub grubego płótna ,
świnka lub różyczka

Komentarze - DERYWAT, KTÓRY JEST PRZEKSZTAŁCENIEM NAZWY PRZEDMIOTOWEJ SUBIEKTU CZYNNOŚCI BĄDŹ CECHY W ABSTRAKCYJNĄ NAZWĘ CZYNNOŚCI LUB CECHY, Z ZACHOWANIEM LUB NIE, TEJ SAMEJ CZĘŚCI MOWY, CO PODSTAWA. Dodaj komentarz

3+5 =

Poleć nas znajomym:

x