GRAF POSIADAJĄCY KRAWĘDZIE, DLA KTÓRYCH JEST OKREŚLONY JEDEN KIERUNEK - DZIĘKI DANEJ KRAWĘDZI MOŻNA PRZEJŚĆ Z JEDNEGO WIERZCHOŁKA GRAFU DO DRUGIEGO, ALE NIE NA ODWRÓT - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

GRAF SKIEROWANY to:

graf posiadający krawędzie, dla których jest określony jeden kierunek - dzięki danej krawędzi można przejść z jednego wierzchołka grafu do drugiego, ale nie na odwrót (na 14 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "GRAF POSIADAJĄCY KRAWĘDZIE, DLA KTÓRYCH JEST OKREŚLONY JEDEN KIERUNEK - DZIĘKI DANEJ KRAWĘDZI MOŻNA PRZEJŚĆ Z JEDNEGO WIERZCHOŁKA GRAFU DO DRUGIEGO, ALE NIE NA ODWRÓT". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.733

PRZEZROCZYSTOŚĆ, BAZA, CZASZA, SMRÓD, PORÓWNANIE HOMERYCKIE, ANACHRONICZNOŚĆ, PREFIKS, AKTYWNOŚĆ, SZCZERBAK, SIŁOWNIK, GEN REPORTEROWY, USŁUGI NIEMATERIALNE, CYGAN, VOTUM SEPARATUM, STRUNA, MEGAPOZYTYW, DODAJNA, GRZEBIEŃ, STRASZAKI, MENEDŻMENT, UBOGI KREWNY, DÓŁ, DROGA APIJSKA, CHOMIK AZERSKI, ZDROWY, GOMÓŁA, SKRZELE, GRATKI, ASTRA, SKOK WARSTWIC, UZNANIE, NADZÓR JEDNOINSTYTUCJONALNY, PARA 0, WNUK, WPŁATA, LAZARET, ODEZWA, UKRAINISTYKA, FILOLOGIA POLSKA, WEKTOR SWOBODNY, KASZTAN, DOBRO PRAWNE, ZŁO, BAZA, WYSEPKA, BOBOMIG, MIZUNA, GMINA GÓRNICZA, MINERAŁ SYNTETYCZNY, PRZEMĄDRZALEC, NIEDBAŁOŚĆ, PRZECZYSTOŚĆ, BULLETIN BOARD SYSTEM, MAŁOŚĆ, CEPER, WYRAŻENIE OKAZJONALNE, PODDAŃCZOŚĆ, ŻÓŁWIAK FLORYDYJSKI, POPRZEWRACANIE, TRASZKA PIRENEJSKA, PAPIER GAZETOWY, CECHA DYSMORFICZNA, BOMBA PALIWOWO-POWIETRZNA, ROMA, CZIRU, TANCERKA BRZUCHA, TURBINA PELTONA, WYŁĄCZNOŚĆ NEGOCJACYJNA, GORCZYCA, SZYBKOZŁĄCZKA, KOŚĆ OGONOWA, IZOLACJA AKUSTYCZNA, HANGAR, ROZWIĄZŁOŚĆ, FILTR CZEBYSZEWA, ŚRUBA, POLE ŹRÓDŁOWE, NIELOTNOŚĆ, LAURKA, ŁADOWNICZY, MARCHEWKA PO KOREAŃSKU, SKALA BLUESOWA, LASSO, KOMA, TREND HORYZONTALNY, BIDET, APROBACJA, ALERCE, DODATEK MIESZKANIOWY, NIEOBLICZALNOŚĆ, PERKOZEK, KRÓLIK EUROPEJSKI, JĘZYK SZWEDZKI, STRZĘP LUDZKI, BALANS, DYSTANS, GYNECEUM, HELIKON, SNOBISTYCZNOŚĆ, SZTURWAŁ, SEJMIK GENERALNY, SKLEPIENIE KRYSZTAŁOWE, CHANSON, FUTURYZM, PULA, OBUPŁCIOWOŚĆ, GOLONKA, BEZLOTKI, SALEP, ROMBOŚCIAN, PLACEK, RYNNA SYFONALNA, OPINIA, KSIĄŻĘ Z BAJKI, SZEFOSTWO, DWUKOLOROWOŚĆ, TERMOSUBLIMACJA, TOPOLA CZARNA, TEKA, STOLIK, PAŁĘŻYNOWATE, ASESOR SĄDOWY, GRZYB TRUJĄCY, PŁOMYK, ROBOTY PRZYMUSOWE, COPYPASTA, KOLEKTYWIZM, WERSET, SZMATA, WIARYGODNOŚĆ PŁATNICZA, SKRZYNKA, SKORPION, BIORÓŻNORODNOŚĆ, TELENOWELA DOKUMENTALNA, GĘSTOŚĆ, GEODEZJA OGÓLNA, JEDNOŚLAD, CZYŚCIEC, BIEG DYSTANSOWY, MONOCENTRYZM, ANTYMON, MONARCHIA ABSOLUTNA, AMFIBIJNOŚĆ, KARA KWALIFIKOWANA, POSTKOLONIALIZM, SZATA DEJANIRY, POLISOLOKATA, DULĘBA, CHROMOSOM HOMOLOGICZNY, CHROMOSOM SUBMETACENTRYCZNY, GÓWNOBURZA, SUMAK, ZMYŚLNOŚĆ, MASCAGNI, LENIUSZEK, FRYGIJCZYCY, WANIENECZKA, HARTOWNOŚĆ, NIEKONSEKWENTNOŚĆ, PRYMITYWNOŚĆ, BANAN, BUŁGARYSTYKA, EKSTRAPOLACJA TRENDÓW, BEZKIERUNKOWOŚĆ, MIHRAB, ŁAŹNIA RZYMSKA, RADŹPUT, WYBRANIEC, MILANO, PRZEDSIĘBIORSTWO UZDROWISKOWE, DZIELNA, ZAPYCHACZ, TURYSTYKA KONNA, FESTYN, BALET, LIRYKA, SIATKÓWKA PLAŻOWA, LEASINGODAWCA, GRA MMORPG, STYGOKSEN, PADACZKA ODRUCHOWA, SIATKÓWKA, ZBIÓR GĘSTY, NOSIDŁO, GENTILE, OWCA, ZASIŁEK CELOWY, ANTENA HELIKALNA, RIESZ, SĄD JEDNOSTKOWY, REPARACJA, PRZEKSZTAŁCENIE ABELA, ALE, ZAMKNIĘTOŚĆ, RAK RZECZNY, EKSFOLIACJA, SPÓJNIK, CZYSTY AKT, LIST PRZEWODNI, OFENSYWA, WSPÓŁCZYNNIK PROPORCJONALNOŚCI, ALERT, ZAWARTOŚĆ, ALGEBRA TOPOLOGICZNA, KASBA, NOTACJA MUZYCZNA, KONSTRUKTYWNOŚĆ, TRZODA CHLEWNA, SATANISTA, ELARA, KROKODYL, EYCK, WZGLĄD, KOLEŻEŃSTWO, ZASTÓJ, RZUT STEREOGRAFICZNY, MAG, NIEDOSTATECZNY, BŁĄD SYSTEMATYCZNY, WPUST, ASYSTA, LEMIEUX, CACHE, STONOGA MUROWA, ZASADA RZECZYWISTOŚCI, CZAS LAPUNOWA, KECZUP, GAŁY, CIERNIOGŁOWY, BONGOSY, FORTECA, PŁYN, GARBATY ANIOŁ, OBIPIĘTA, MIASTO OTWARTE, ŚMIECIOWISKO, MAKABRA, LODOWIEC TURKIESTAŃSKI, WIMBLEDON, BULIONER, BUSZ, GOLKIPERKA, ŁUPEK DACHÓWKOWY, ROZSTRZYGALNOŚĆ, ZNAK KOREKTORSKI, SYMULATOR, NIEJASNOŚĆ, GEOFIT CEBULOWY, LICZI, ZAPASY, BETON STRUNOWY, KOŹLARZ RÓŻOWIEJĄCY, LOSOWOŚĆ, TOŻSAMOŚĆ BRAHMAGUPTY, SATRAPA, TELEMARK, NIESYMPATYCZNOŚĆ, PÓŁPRZEWODNIK, IDYLLICZNOŚĆ, UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ, RUTYNISTA, TAJEMNICA DZIENNIKARSKA, SMĘTARZ, PROSTOŚĆ, USTERZENIE OGONOWE, POSTĘPACTWO, SZABAS, WSZETECZNOŚĆ, WYSTARCZALNOŚĆ, ŚREDNIA, GÓGLE, KOŁO WIELKIE, MISIO, BRĄZ, NONAJRON, LANDO, WIELKOŚĆ, RĘKA BOSKA, TOŻSAMOŚĆ CZTERECH KWADRATÓW EULERA, NERCZYŁUSK WYNIOSŁY, ADVOCATUS DIABOLI, UCHA, ŻYWIOŁOWOŚĆ, RÓŻA, REGIONALISTYKA, IZOLACJONIZM, KRYZA, SKUBANIEC, RADIOTOKSYCZNOŚĆ, CISZA WYBORCZA, SZKŁO, ARTYLERIA NADBRZEŻNA, ALGEBRA, POLE, WIGOŃ, ODZIERCA, LUZAK, THEBE, ZGODNOŚĆ, ?ELEKTOR.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.733 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

GRAF POSIADAJĄCY KRAWĘDZIE, DLA KTÓRYCH JEST OKREŚLONY JEDEN KIERUNEK - DZIĘKI DANEJ KRAWĘDZI MOŻNA PRZEJŚĆ Z JEDNEGO WIERZCHOŁKA GRAFU DO DRUGIEGO, ALE NIE NA ODWRÓT się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: GRAF POSIADAJĄCY KRAWĘDZIE, DLA KTÓRYCH JEST OKREŚLONY JEDEN KIERUNEK - DZIĘKI DANEJ KRAWĘDZI MOŻNA PRZEJŚĆ Z JEDNEGO WIERZCHOŁKA GRAFU DO DRUGIEGO, ALE NIE NA ODWRÓT
HasłoOpis hasła w krzyżówce
GRAF SKIEROWANY graf posiadający krawędzie, dla których jest określony jeden kierunek - dzięki danej krawędzi można przejść z jednego wierzchołka grafu do drugiego, ale nie na odwrót (na 14 lit.)

Definicje krzyżówkowe

GRAF SKIEROWANY
graf posiadający krawędzie, dla których jest określony jeden kierunek - dzięki danej krawędzi można przejść z jednego wierzchołka grafu do drugiego, ale nie na odwrót (na 14 lit.).

Oprócz GRAF POSIADAJĄCY KRAWĘDZIE, DLA KTÓRYCH JEST OKREŚLONY JEDEN KIERUNEK - DZIĘKI DANEJ KRAWĘDZI MOŻNA PRZEJŚĆ Z JEDNEGO WIERZCHOŁKA GRAFU DO DRUGIEGO, ALE NIE NA ODWRÓT sprawdź również:

w urządzeniach transportujących urobek w górnictwie: przypięty do łańcucha lub liny element poprzeczny, przesuwający materiał ,
Orgyia antiqua, Orgyia recens, Tussock moths - motyl z rodziny brudnicowatych; występuje na otwartych terenach z zagajnikami, mniej gęstych lasach ,
nieduży, odkryty samochód napędzany energią elektryczną z akumulatora ,
lekka opona rowerowa bez dętki stosowana w kolarstwie ,
badanie, doświadczenie, test służące weryfikacji hipotezy, dążeniu do zanegowania lub potwierdzenia czegoś ,
okres wzrostu i rozwoju roślin obejmujący intensywne procesy życiowe od siewu do zbioru uprawianej rośliny ,
amerykański dyrektor ,
głos męski, pośredni między tenorem o basem; śpiewak o takim głosie ,
azjatyckie drzewo lub krzew o jadalnych słodkich owocach podobnych do jeżyn, liście morwy białej są pokarmem gąsienic jedwabnika morwowego ,
zmiana kierunku poruszania się lub położenia względem czegoś o mniej niż 180 stopni ,
Ebenaceae - rodzina roślin z rzędu wrzosowców ,
grupa dyscyplin naukowych zajmujących się badaniem Biblii; obejmuje ona: introdukcję biblijną, egzegezę biblijną Starego i Nowego Testamentu oraz teologię biblijną ,
antykoagulant - lek spowalniający, utrudniający lub uniemożliwiający krzepnięcie krwi; stosowany w profilaktyce zakrzepic różnego pochodzenia oraz w leczeniu istniejących zakrzepów w żyłach o powolnym przepływie krwi ,
mały siennik ,
cecha działań, zachowań, rozumowań: to, że coś nie podlega jakimś regułom, jest nielogiczne, niespójne, nieprzewidywalne, pozbawione właściwego uzasadnienia, nie wynika z przyjętych przesłanek ,
klaun, artysta cyrkowy rozśmieszający publiczność ,
wyłudzony papieros ,
światowej sławy śpiewaczka francuska (1740-1802) ,
dowolny punkt na powierzchni lub w głębi ziemi, którego potencjał nie zmienia się pod wpływem prądu spływającego z rozpatrywanego uziomu ,
dowódca jednostki pływającej ,
kieł dzika ,
obelisk ,
miasto w płn. części Bangladeszu; przemysł spożywczy, cementowy ,
mikronawóz stosowany do zapobieganiu chorób roślin wynikających z niedoboru boru ,
stłuczka na szosie ,
bohaterka elementarza ,
tępy człowiek, najczęściej przy tym prosty ,
styl przemów ze specyficzną dla siebie organizacją tekstu, argumentacją i figurami retorycznymi ,
narzędzie rolnicze do ręcznego młócenia zboża ,
imię psa Nel

Komentarze - GRAF POSIADAJĄCY KRAWĘDZIE, DLA KTÓRYCH JEST OKREŚLONY JEDEN KIERUNEK - DZIĘKI DANEJ KRAWĘDZI MOŻNA PRZEJŚĆ Z JEDNEGO WIERZCHOŁKA GRAFU DO DRUGIEGO, ALE NIE NA ODWRÓT. Dodaj komentarz

6-1 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast