RĘBNIA, W KTÓREJ DOKONUJE SIĘ CZĘŚCIOWYCH, OKRESOWYCH WYCIĘĆ STAREGO DRZEWOSTANU AŻ DO CAŁKOWITEGO USUNIĘCIA W MOMENCIE, W KTÓRYM BĘDZIE ZBĘDNY JAKO OSŁONA DLA NOWYCH NASADZEŃ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

RĘBNIA CZĘŚCIOWA to:

rębnia, w której dokonuje się częściowych, okresowych wycięć starego drzewostanu aż do całkowitego usunięcia w momencie, w którym będzie zbędny jako osłona dla nowych nasadzeń (na 15 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "RĘBNIA, W KTÓREJ DOKONUJE SIĘ CZĘŚCIOWYCH, OKRESOWYCH WYCIĘĆ STAREGO DRZEWOSTANU AŻ DO CAŁKOWITEGO USUNIĘCIA W MOMENCIE, W KTÓRYM BĘDZIE ZBĘDNY JAKO OSŁONA DLA NOWYCH NASADZEŃ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 18.898

EPISJER, BAJT, PAPROĆ, WOREK SPOJÓWKOWY, RZEŹBA, KONTUR MELODYCZNY, PIERWSZOROCZNY, NAKAZ, TASZYZM, INFORMA, OPIEKUŃCZOŚĆ, NIEUBŁAGALNOŚĆ, LINIA WIECZNEGO ŚNIEGU, PILOTEK, CHOMIK AZERSKI, BLOCKERS, SPRAWCZOŚĆ, MODEL AMERYKAŃSKI, SKÓRZAK, PUSZKA, GRANICA FUNKCJI, MOL, ZAKŁAD KARNY, SUNDAJKA, OWCZA WEŁNA, PALEOORNITOLOGIA, SETKA, CIERNIOPLĄT, BĘBEN, GLIKOL, RZEŹBA GLACJALNA, PŁYNNOŚĆ, WĘGIEŁ, BROŃ TERMOJĄDROWA, GATUNEK ZAWLECZONY, CHOROBA DARIERA-WHITE'A, SKAUT, SZKŁO JENAJSKIE, PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZA, ROZMIAR KĄTOWY, JEDENASTOZGŁOSKOWIEC, REAKTOR PRĘDKI, OSŁONKA, STRUKTURALISTKA, PRZEDMIOT, TRZASKOWISKO, ZASIADKA, SAMOGŁOSKA PÓŁOTWARTA, WALEC HIPERBOLICZNY, FLACHA, SOCJETA, REMIZA, LEZIWO, ETAP, CZARNA ROBOTA, NAUKI O POZNANIU, ILOCZYN MIESZANY, PRACOWNIK PRODUKCYJNY, KANAŁ ŻEGLOWNY, FIGURA, DROGA MAGISTRALNA, OGNISKO, MIKROFON WĘGLOWY, BRUDNICA MNISZKA, BERRECCI, ALKIN, HIPOTERAPEUTA, DZIEWIARKA, DEPORTACJA, LICZBA, PEDOFILIA, AEROLIT, WPIERDZIEL, FUNKCJA OGRANICZONA, KARA TALIONU, SYRENA OKRĘTOWA, SPRZĘŻENIE ZWROTNE DODATNIE, KOMUNIA ŚWIĘTA, KOLEBKA, CHOROBA CSILLAGA, JEDNORAZOWOŚĆ, GORĄCZKA REUMATYCZNA, OPŁATA EKSPLOATACYJNA, STYCZNOŚĆ, LITAURY, OBRONA, PALCAT, ZALANIE PAŁKI, OCEL, POKRYWA, CHRZĘSTNOSZKIELETOWE, STAROŚWIECKOŚĆ, ŁAMANIEC, SŁONIOWATOŚĆ, PRODUKCJA PIERWOTNA, BRACIA POLSCY, ZUPA ŚMIECIOWA, SNIFTER, MODELARSTWO LOTNICZE, SEMANTYKA FORMALNA, RACJONALNA IGNORANCJA, WIŚNIÓWKA, ALIENACJA POLITYCZNA, LAUR, JASKINIA LODOWA, EWANGELIA, DOM STUDENCKI, ZNAMIĘ BECKERA, KAZNODZIEJA, DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA, SPŁASZCZKOWATE, PLATFORMA PROTEROZOICZNA, DIALER, PARAOLIMPIADA, SOCZEWKA SCHODKOWA, WIDŁOGONEK, NIEKONKURENCYJNOŚĆ, WYŚCIGÓWKA, ŚRODEK ZAPOBIEGAWCZY, DALMATYŃCZYK, ANTONIM, DRZWI HARMONIJKOWE, CUDOWNY OWOC, NEKROFILIA, MIECZ OBROTOWY, ZASTAWKA TRÓJDZIELNA, ARABESKA, JATKA, KUCHNIA, POLE KARNE, WYKRZYKNIK, OBRĘB EWIDENCYJNY, GZY, ROZBIERACZ, SPRAWDZIAN, PODWIELOKROTNOŚĆ, TABLICA, HANDLARZ, ALGEBRA HOMOLOGICZNA, GRASICA, WĘZEŁ KOMUNIKACYJNY, HAMULEC TARCZOWY, STYL BYCIA, BONANZA, ROZKŁAD WYKŁADNICZY, MANEŻ, KIESZONKA SKRZELOWA, TURMA, ZEGAR ATOMOWY, HIPERPOWIERZCHNIA, GETRY, LITEWSZCZYZNA, HOMOZYGOTA RECESYWNA, TOPOGRAF, DŁUGOSZYJ PIŁKOWANY, KEBAB, ZBROJA KRYTA, LASONOGOWATE, FOTOGRAFIA LOTNICZA, KLASA, OCHRONA REZERWATOWA, TOPOS, MAŁPY STAREGO ŚWIATA, NIESUBTELNOŚĆ, DWUFAZOWOŚĆ, PÓŁINTERNAT, CHOROLOG, SYSTEM WBUDOWANY, GRAND VITARA, ŚWIADOMOŚĆ, WKŁAD DEWIZOWY, EKWIPARTYCJA, MONODRAMAT, FUZJA HORYZONTALNA, KOTWICA CZTEROŁAPOWA, HYDROCHEMIA, LAMBADZIARA, EKOSFERA, KOZŁEK, KRYSZTAŁ MIESZANY, BRAMKA, BALSAM, NORMALKA, DAMULKA, WETERYNARZ, KULTURA PIEŃKOWSKA, SZKARŁUPIEŃ, OPAS, AGENEZJA NERKI, DZWONY RUROWE, AKREDYTOWANIE SIĘ, CHOKER, SPIRALA HIPERBOLICZNA, ARCHOZAUROMORFY, PROPAN, JĄKANIE TONICZNE, BAKTERIA GRAM-DODATNIA, MURŁAT, PRACA INTERWENCYJNA, JĘZYK KENTUMOWY, OBWÓD ELEKTRYCZNY, BUREK, PREMIA GÓRSKA, SZCZEPONOGI, PAREJAZAURY, ALIENISTA, MOCZ STAREGO PAWIANA, DZIDZIA PIERNIK, OKRĄGŁOŚĆ, CZWÓRNIAK, WODOROSIARCZAN(VI), KOMITET KOORDYNACYJNY, DYPTYK, PLAC MANEWROWY, STECHIOMETRIA, SŁOWOTWÓRSTWO SYNCHRONICZNE, SNIFFER, LATARNIA UMARŁYCH, UPOJENIE ALKOHOLOWE, PAŁĄK, WIETRZENIE FIZYCZNE, DYLATACJA CZASU, OPASKA BRZEGOWA, SYSTEM NICEJSKI, TROLEJBUS, WYCIĄG TALERZYKOWY, LEISZMANIOZA SKÓRNA, GRENADYNA, BIEG PŁASKI, SOCZEWICA, UKŁAD WIELOKROTNY, DYŻURNA RUCHU, ANGIELSKA FLEGMA, PLAZMOLIZA, NIEKAPEK, WOLIERA, WIEK PRZEDPRODUKCYJNY, PROFESOR, ŚWIATŁA MIJANIA, BANOWINA, CELA ŚMIERCI, GNIAZDO PROCESOROWE, SKARB PAŃSTWA, POWIEŚĆ Z TEZĄ, GRAF MIESZANY, FASOLA SZPARAGOWA, RZEŹBA KRASOWA, ARKUSZ AUTORSKI, HALOGENOALKAN, ŻABA RYŻOWA, GRAF DOSKONAŁY, BRODZIEC, DŁAWICA PRINZMETALA, PIJALNIA, REAGINA, WALKA, ZABURZENIE AFEKTYWNO-DWUBIEGUNOWE, TORY, IMMUNOFARMAKOLOGIA, REAKCJA ZOBOJĘTNIANIA, RAMA KOMUNIKACYJNA, ANAKREONTYK, UMIEJSCOWIENIE, KORALINA, SANDBOX, RZEŹNIA, ANGEOLOGIA, WYCIĄG TOWAROWY, BEZTORBIKI, KAPOTKA, CIELENIE SIĘ LODOWCA, GENETYKA MOLEKULARNA, KANON, ANOMALIA MAGNETYCZNA, ABSTRAKCJONISTA, OSŁONICA, PISEMKO, HABANERA, ANTYNATURALIZM, CENA RÓWNOWAGI RYNKOWEJ, SANIE, STARY WYŻERACZ, FENETYKA, RYBA MASŁOWA, WIRULENCJA, SUSZARKA, WODOROSIARCZEK, WKŁAD OSZCZĘDNOŚCIOWY, POŻYWIENIE, SZACHY HEKSAGONALNE GLIŃSKIEGO, SEDES, FAKTOLOGIA, BEZAWARYJNOŚĆ, AKCENT OSTRY, SEMITOLOG, POŁUDNIOWY WSCHÓD, AQUAFABA, PIĘTKA, PIĘTNASTKA, ?ETNOGRAFIA MUZYCZNA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 18.898 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

RĘBNIA, W KTÓREJ DOKONUJE SIĘ CZĘŚCIOWYCH, OKRESOWYCH WYCIĘĆ STAREGO DRZEWOSTANU AŻ DO CAŁKOWITEGO USUNIĘCIA W MOMENCIE, W KTÓRYM BĘDZIE ZBĘDNY JAKO OSŁONA DLA NOWYCH NASADZEŃ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: RĘBNIA, W KTÓREJ DOKONUJE SIĘ CZĘŚCIOWYCH, OKRESOWYCH WYCIĘĆ STAREGO DRZEWOSTANU AŻ DO CAŁKOWITEGO USUNIĘCIA W MOMENCIE, W KTÓRYM BĘDZIE ZBĘDNY JAKO OSŁONA DLA NOWYCH NASADZEŃ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
RĘBNIA CZĘŚCIOWA rębnia, w której dokonuje się częściowych, okresowych wycięć starego drzewostanu aż do całkowitego usunięcia w momencie, w którym będzie zbędny jako osłona dla nowych nasadzeń (na 15 lit.)

Definicje krzyżówkowe

RĘBNIA CZĘŚCIOWA
rębnia, w której dokonuje się częściowych, okresowych wycięć starego drzewostanu aż do całkowitego usunięcia w momencie, w którym będzie zbędny jako osłona dla nowych nasadzeń (na 15 lit.).

Oprócz RĘBNIA, W KTÓREJ DOKONUJE SIĘ CZĘŚCIOWYCH, OKRESOWYCH WYCIĘĆ STAREGO DRZEWOSTANU AŻ DO CAŁKOWITEGO USUNIĘCIA W MOMENCIE, W KTÓRYM BĘDZIE ZBĘDNY JAKO OSŁONA DLA NOWYCH NASADZEŃ sprawdź również:

pojemnik z taśmą magnetyczną przystosowany do zakładania go do magnetofonu lub magnetowidu ,
duża ilość czegoś, ułożona jedno na drugim ,
zaprzęgowy pojazd wieloosobowy przeznaczony do dalekich podróży, z krytym nadwoziem, używany w Polsce przez szlachtę w XVII-XVIII w ,
obiekt zapamiętujący przez pewien czas na serwerze szczegóły dotyczące połączenia z klientem; dane przypisane do sesji mają przeważnie charakter chwilowy, ulotny ,
miejsce zbiorowego pochówku, z którego zachowały się tylko szkielety zmarłych osób, stanowiące odkrycie archeologiczne ,
pleustofit unoszący się wolno w toni wodnej, zwykle roślina stosunkowo duża ,
bardzo wysoki wieżowiec ,
źródło prądu ,
miasto w płn. Portugalii, w pobliżu granicy hiszpańskiej, ośrodek administracyjny dystryktu Braganca ,
PSA X - potoczna nazwa silnika PSA X, wykorzystywanego do napędu samochodów firm Citroën, Peugeot, Talbot i Renault, stosowanego do napędu samochodów klasy A, B, C/D ,
unoszenie się w siodle w takt biegu konia dla złagodzenia wstrząsów podczas jazdy wierzchem ,
geograf i przyrodnik (1903-58); działacz ochrony przyrody, inicjator utworzenia Związku Podhalan w USA ,
Vasco da (1460-1524); żeglarz portugalski, odkrył drogę morską do Indii ,
miasto w azjatyckiej części Federacji Rosyjskiej, port nad Morzem Japońskim ,
obligacji, głosu lub pieniędzy ,
członek parlamentu, deputowany w jakimś państwie ,
osoba zajmująca się filozofią ,
... plamisty, trująca roślina ,
specjalista, który zajmuje się obsługą radiostacji ,
kod ISO 4217 lilangeni ,
część pożyczki ,
świadczenie opieki zdrowotnej, które wykonuje specjalista o wysokich kwalifikacjach przy użyciu kosztownego i zaawwansowanego technologicznie sprzętu ,
skręcony kształ czegoś, coś o skręconym kształcie ,
charakteryzujący się asymetrią podwójny węzeł, powstający przez podwójne zawiązania węzła four-in-hand ,
kobieta, która wygrała w rywalizacji, najczęściej sportowej ,
tworzywo sztuczne ,
język indoeuropejski z grupy helleńskiej, w starożytności ważny język basenu Morza Śródziemnego ,
w uzwojeniach maszyn elektrycznych odległość roboczych boków tego samego zezwoju mierzona liczbą żłobków, np. wirnika albo wycinków komutatora ,
zawartość kompotierki, naczynia służącego do podawania kompotu ,
utwór muzyczny wykonywany na cześć zwycięzców

Komentarze - RĘBNIA, W KTÓREJ DOKONUJE SIĘ CZĘŚCIOWYCH, OKRESOWYCH WYCIĘĆ STAREGO DRZEWOSTANU AŻ DO CAŁKOWITEGO USUNIĘCIA W MOMENCIE, W KTÓRYM BĘDZIE ZBĘDNY JAKO OSŁONA DLA NOWYCH NASADZEŃ. Dodaj komentarz

6-3 =

Poleć nas znajomym:

x