WSTAWIANIE SIĘ ZA KIMŚ, ODPIERANIE ZARZUTÓW - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

OBRONA to:

wstawianie się za kimś, odpieranie zarzutów (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: OBRONA

OBRONA to:

adwokat lub adwokaci występujący w imieniu oskarżonego na podstawie udzielonego pełnomocnictwa lub decyzji sądu (na 6 lit.)OBRONA to:

gracz lub grupa graczy, którzy mają za zadanie chronienie pola, bramki, swoich figur na szachownicy, nazwa pozycji gracza w drużynie i na boisku połączona z jego funkcją (na 6 lit.)OBRONA to:

odpieranie ataku, bronienie się, defensywa (na 6 lit.)OBRONA to:

to, co stanowi zabezpieczenie przed czymś (na 6 lit.)OBRONA to:

egzamin, jaki należy zdać, aby zakończyć studia I, II lub III stopnia (na 6 lit.)OBRONA to:

czynności prawne podjęte w celu odparcia lub złagodzenia zarzutów (na 6 lit.)OBRONA to:

w sporcie - chronienie pola, bramki, swoich figur na szachownicy lub specjalna taktyka zagrań w brydżu (na 6 lit.)OBRONA to:

rodzaj działań bojowych, odpieranie ataku przeciwnika (na 6 lit.)OBRONA to:

grupa żołnierzy mających za zadanie odpierać atak (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "WSTAWIANIE SIĘ ZA KIMŚ, ODPIERANIE ZARZUTÓW". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.435

SEMITKA, REGRESJA MORZA, PRE-PAID, PIENIĄDZ KRUSZCOWY, ALGEBRA UNIWERSALNA, KOMORA ZAMKOWA, JĘZYK KREOLSKI, WOJSKA INŻYNIERYJNE, BIAŁY TRĄD, UKŁAD DWUWIRNIKOWY PODŁUŻNY, HERTZ, OPŁATEK, WAHLIWOŚĆ, TABLICA CAYLEYA, OKRĘT PODWODNY O NAPĘDZIE ATOMOWYM, BRĄZOWNIK, ZUBOŻENIE, PODKŁAD, ZAKUTY ŁEB, FURA, NASKALNIK, WYPADEK PRZY PRACY, ABSOLUTYZACJA, NIEKAPEK, ELEGANTKA, SZKŁO JENAJSKIE, PŁOMYK, FIGA Z MAKIEM, PĘCHERZYCA, KREOLKA, ANALIZA WYPUKŁA, ZASYP, FARMA, GEOCHEMIA ORGANICZNA, STUPOR, KOPALNIA OTWOROWA, KOKORNAK, MŁAKA, LAFIRYNDA, JAPONKA, PIERŚCIEŃ SZOTOWY, KŁĄB, FOKMASZT, SZTUBA, KOMÓRKA MACIERZYSTA, OBIPIĘTA, SIEWKI, SPÓŁGŁOSKA SZUMIĄCA, SPÓŁKA KAPITAŁOWA, SAMOAKTUALIZACJA, ALGI, UNIŻENIE, TORBIEL DRÓG ŻÓŁCIOWYCH, GAZ ELEKTRONOWY, KASTYLIJSKI, ŚCIANA OGNIOWA, WULWODYNIA, OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA DODATKOWA, OBRONA, MAŁOWARTOŚCIOWOŚĆ, TRZEŹWOŚĆ, PIĘTRO, KASKADA, ZAPARZACZKA, KASTYLIJSKI, ROŚLINA FIKCYJNA, MYSZ DOMOWA, WSPOMNIENIE, WIDEŁKI HERETYKÓW, KRAKER, MIKROFON POJEMNOŚCIOWY, ZATRACENIE, SONATA, IMPREGNATOR, KORYTO RZEKI, ROPOMOCZ JAŁOWY, PŁASTUGA, RYNEK TERMINOWY, MEDYCYNA, TRAFUNEK, MARABUT, LISZAJ CZERWONY, ZJAWISKO KERRA, METODOLOGIA, MATERIAŁ DREWNOPOCHODNY, ERPEG, MŁODZIEŃCZOŚĆ, BEZWŁADNOŚĆ, KARŁO, TOCZENIE, KASZTELAN, MASIELNICZKA, KOPCIUCH, SNYCERZ, ZDERZENIE CZOŁOWE, PŁAZY BEZOGONOWE, ODNÓŻA, ZASTAWKA TRÓJDZIELNA, MASKA WSTYDU, BIEG PATROLOWY, ANGEOLOGIA, KONKURENCJA MONOPOLISTYCZNA, ZDZIADZIENIE, SZPIEGOSTWO PRZEMYSŁOWE, KOSTUREK, INWERSJA, FILOLOGIA ROMAŃSKA, SIŁA SPOKOJU, NUDYSTA, ADAPTACJA SPOŁECZNA, KABOTYNIZM, MIĘSIEŃ PISZCZELOWY, PULPIT, CNOTA, CYNODONTY, KRZYŻÓWKA MAGICZNA, SKOMPROMITOWANY, SKRUPULANT, HIMALAJE, KARBUNKUŁ, DEKLARACJA, NAZWA CUDZYSŁOWOWA, KOSZATNICZKA POSPOLITA, ŚNIEG, ERGONOMIA, ŁADUNEK BOJOWY, PARTIA ANGIELSKA, IMMUNOHEMATOLOGIA, KAFETERIA OTWARTA, PONIEWIERKA, GWAŁT, NIEŚPIESZNOŚĆ, KONTRAPUNKT, STOPKA, OTWÓR KIERUNKOWY, INŻYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA, WYNURT, BLEJTRAM, AUTOHEMOTERAPIA, PLUJ-ZUPKA, PAJAC, RIGAUDON, BIOGEOGRAFIA, SORABISTYKA, MASZYNA TURINGA, WAPER, PODPINKA, GIEŁDA SAMOCHODOWA, NATURYZM, WTYCZKA, BUTERSZNYT, SKRĘCENIE STAWU, CANZONA, NIEPRZYJACIEL, BEZSZPARKOWCE, TREN, GLOBIGERYNA, POTPOURRI, PODZIAŁ DYCHOTOMICZNY, WEKTOR WAHADŁOWY, OSOBA, MONTAŻYSTA, POJAZD CZŁONOWY, CHOROBA TELEGRAFISTÓW, NAWÓJ, TALERZ, OBWAŁ, AŁMA-ATA, RÓJKA, ZJAWISKO THOMSONA, DŁAWIEC, ATOPINA, DROGA KROPELKOWA, WYPRYSK POTNICOWY, HANDEL ZAMIENNY, PASIECZYSKO, ZIARNINIAK GRZYBIASTY, ŻYWOTOPISARZ, NA PIESKA, DARŃ, ASPOŁECZNOŚĆ, ROTATOR, PŁYNNOŚĆ, PILŚŃ NERWOWA, ROPUCHA PANTEROWATA, MRÓWKA PNIOWA, WŁÓCZNIA, AKUSTYKA FIZJOLOGICZNA, KOLANO, POKŁAD, BIOLOG, BARONIĄTKO, GEN WĘDRUJĄCY, OSIEMDZIESIĄTKA, SKLEP ZA ŻÓŁTYMI FIRANKAMI, ATALIA, SKLEJACZ, OKRASA, STROJNICA, NATURALNA STOPA BEZROBOCIA, KOŃCZYNA, OSTROSŁUP FOREMNY, GUMA NATURALNA, MATOWOŚĆ, RUCH WAHADŁOWY, PĘCHERZYK JAJNIKOWY, ŁOWCZY, AUDYTORIUM, MULTIPLEKS, PARAPETÓWA, ETERYCZNOŚĆ, EPONIM, DZIEŻKA, KOMORA NABOJOWA, BIEGUN POTYLICZNY, TAJEMNICA ADWOKACKA, NIESPRAWNOŚĆ, FOWIZM, MANIACZKA, OPIEKA TERMINALNA, TELEGRAF OPTYCZNY, SZAMOTANINA, ZŁOTY STRZAŁ, MASKARADA, ELFICKI, MACHNIĘCIE RĘKĄ, POJAZD GĄSIENICOWY, JĘZYKI URALSKIE, SZERMIERZ, ROLA, CZARNA MOWA, RYGIEL, PAPIER BEZDRZEWNY, EV, TERIOLOGIA, FILOLOGIA WŁOSKA, RÓG, BĄK, FELLINI, PRZEPRÓCH, LÓD FIRNOWY, SYJON, DOOM METAL, LINIA, LETARG, KOTWICZNIKOWCE, NĘCISKO, SPIKER, PISUAR, KATEGORIA GRAMATYCZNA, TACKA, MONILOFITY, HIPPISKA, ANARCHIZM, KRYSTALIZACJA, MONSTRUM, OGIEŃ, KOMPLEKS ŻYTNI, BORDER, REWANŻ, WZGÓREK ŁONOWY, DRZEWO KAUCZUKOWE, KUPLER, SPÓŁGŁOSKA BOCZNA, DESOCJALIZACJA, ŁÓDŹ LATAJĄCA, TWARDZIAK, ZGRZEWKA, DZBANEK DO ŚMIETANY, LABORANT, OBSERWACJA, WIROWOŚĆ, LONGER, PARA MINIMALNA, HIPOTELORYZM, PRZEWODNICZKA, MIKSER, WAŻNOŚĆ, OSET NASTROSZONY, NADPŁYNNOŚĆ, PUCH, BAJKOPISARZ, ŚWIDRAK OKRĘTOWIEC, ANGLOSASKA, KOMUNIKACJA, KONSUMENT, EFEKT RYGLA, PIĘĆDZIESIĄTNICA, ELDAR, SPŁYW, BAJECZNOŚĆ, MEKSYKANKA, UMOWA SPONSORSKA, PARALAKSA, MĘŻNOŚĆ, GRUPA ARYLOWA, CUMULUS, STYL KOLONIALNY, PŁÓCIENNIK, ?ELITA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.435 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

WSTAWIANIE SIĘ ZA KIMŚ, ODPIERANIE ZARZUTÓW się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: WSTAWIANIE SIĘ ZA KIMŚ, ODPIERANIE ZARZUTÓW
HasłoOpis hasła w krzyżówce
OBRONA wstawianie się za kimś, odpieranie zarzutów (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

OBRONA
wstawianie się za kimś, odpieranie zarzutów (na 6 lit.).

Oprócz WSTAWIANIE SIĘ ZA KIMŚ, ODPIERANIE ZARZUTÓW sprawdź również:

wielkość, wspaniałość, np. talentu ,
przedstawiciel protistów roślinopodobnych z gromady krasnorostów (Rhodophyta) ,
bajkopisarz gr. z Frygii ,
jednoroczna roślina ozdobna o lejkowatych, niekiedy strzępiastych kwiatach ,
rdzenna mieszkanka Laponii ,
prądnica przy rowerze ,
pokładnica krawężnikowa ,
lekkoatleta, dwukrotny mistrz olimpijski w trójskoku z Rzymu i Tokio, pierwszy człowiek, który przekroczył granicę 17 m, rekordzista świata wynikiem 17,03 m ,
impreza sylwestrowa ,
nurt teologiczny w kalwinizmie wysuwający m.in. następujące postulaty: 1) Bóg pragnie zbawić każdego, kto zachowuje wiarę 2) Chrystus umarł za wszystkich ludzi, choć korzystają z tego tylko wierzący w Niego ,
w muzyce: wysokie tony głosu śpiewaka; często pluralis ,
zbiór przepisów prawnych ,
Stipa - rodzaj trawy śródziemnomorskiej z rodziny wiechlinowatych; wszystkie gatunki są kserofitami występującymi na suchych siedliskach w formacjach trawiastych, w strefach klimatu umiarkowanego i zwrotnikowego obu półkul ,
brzmienie wypowiedzi wyrażające treści niezawarte w czysto językowej jej warstwie ,
zwolennik, wyznawca poglądów aleksandryjskiego kapłana Ariuszal; odrzucał niektóre dogmaty chrześcijańskie; wiarę w Trójcę Świętą, zwierzchnictwo papieża, hierarchię kościelną ,
żołnierz pełniący służbę przyboczną przy głowie państwa ,
cecha stanów, idei, czynów i zachowań: to, że coś jest zgodne z prawem, uczciwe ,
(1889-1963), francuski pisarz, scenarzysta, reżyser filmowy, malarz, poezje, dramaty, powieści poetyckie, libretta operowe ,
dawniej potocznie o samochodzie terenowym ,
Cygnus buccinator - gatunek dużego ptaka wodnego z rodziny kaczkowatych (Anatidae); żyje w Ameryce Północnej ,
rodzaj składanego (najczęśiej półokrągłego w przekroju bocznym) daszka, osłaniającego okno lub wystawę sklepową ,
unita zamieszkały we Włoszech, należący do Kościoła rzymskokatolickiego, lecz zachowujący odrębny obrzadek grecki ,
otacza łyko drzewa ,
film trwający ponad 55 minut, przeciętnie 90-132 minut ,
zjawisko występowania zmian kierunku i natężenia namagnesowania pod wpływem naprężeń mechanicznych, spowodowanych siłami zewnętrznymi ,
rowek śrubowy biegnący obok grzbietu gwintu ,
motyl z rodziny omacnicowatych, którego gąsienice żerują w szyszkach drzew iglastych ,
zwykle jedna godzina lekcyjna w tygodniowym planie nauczania, która jest przeznaczona do dyspozycji wychowawcy danej klasy ,
mieszkanka Bolimowa, kobieta pochodząca z Bolimowa ,
wyraki, tarsjusze, Tarsiidae - rodzina drapieżnych ssaków naczelnych, tradycyjnie zaliczanych - ze względu na zewnętrzne podobieństwo, zwłaszcza do galagowatych - do małpiatek, choć są bliżej spokrewnione z małpami i obecnie klasyfikowane w kladzie wyższych naczelnych (Haplorrhini); stanowią jedyną wśród ssaków naczelnych rodzinę o wyłącznie drapieżnym trybie życia; żyją na Sumatrze i Celebes (w Indonezji) oraz na Filipinach

Komentarze - WSTAWIANIE SIĘ ZA KIMŚ, ODPIERANIE ZARZUTÓW. Dodaj komentarz

7×7 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast