BOGATSZA, UNIWERSALNA FORMA KODU JĘZYKOWEGO UMOŻLIWIAJĄCA POROZUMIEWANIE SIĘ Z KAŻDYM INNYM UŻYTKOWNIKIEM JĘZYKA, KTÓRY JĄ ZNA; WEDŁUG BERNSTEINA KOD TEN BYŁ TYPOWY DLA KLASY ŚREDNIEJ I WYŻSZEJ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KOD ROZWINIĘTY to:

bogatsza, uniwersalna forma kodu językowego umożliwiająca porozumiewanie się z każdym innym użytkownikiem języka, który ją zna; według Bernsteina kod ten był typowy dla klasy średniej i wyższej (na 13 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "BOGATSZA, UNIWERSALNA FORMA KODU JĘZYKOWEGO UMOŻLIWIAJĄCA POROZUMIEWANIE SIĘ Z KAŻDYM INNYM UŻYTKOWNIKIEM JĘZYKA, KTÓRY JĄ ZNA; WEDŁUG BERNSTEINA KOD TEN BYŁ TYPOWY DLA KLASY ŚREDNIEJ I WYŻSZEJ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 19.209

RABATY, ROLNICTWO ZRÓWNOWAŻONE, STRESIK, GEST, WŚCIK DUPY, KURATOR SZTUKI, EPIZOOTIOLOGIA, HANDEL ZAMIENNY, KAPOTAŻ, INFLACJA KONSUMENCKA, BOY, DORYCKI, KOZA DOMOWA, BOBROWISKO, KES, PROTESTUJĄCY, PREMIA GWARANCYJNA, ABISAL, ZIBI, NIEDOMYKALNOŚĆ ZASTAWKI AORTALNEJ, WAMPIR, ARYTMETYZACJA SKŁADNI, WĄŻ, ZWIERZĘ, WOLEJ, DODATEK PIELĘGNACYJNY, NUNCJUSZ, PASIECZYSKO, ANALITYK, WSPÓŁCZESNOŚĆ, SZPIK KOSTNY, HALF-PIPE, RAGLAN, DOMOKRĄŻCA, ELASMOZAURY, SĄD SZCZEGÓŁOWY, CHOROBA LOKOMOCYJNA, STYL GRZBIETOWY, SIEROTA NATURALNY, CZASOWNIK POSIŁKOWY, SZTUKA UŻYTKOWA, OMR, KASZANA, BIOMETRIA, OPANCERZONY POJAZD BOJOWY, HARDOŚĆ, MOTOR, INICJATYWNOŚĆ, PSYCHODYDAKTYKA, MALARSTWO IKONOWE, PRZEŻYCIE, ŻABA KATOLICKA, REAKTYWACJA, RYBONUKLEAZA, NADREPREZENTACJA, GAROWY, PIĘKNY WIEK, NEPTUN, NASADA, MAŚLANKA, LINGWISTYKA KOGNITYWNA, KAMIEŃ, LINIOWIEC, GRYZACZEK, FURGON, PODSYP, SEKWOJA OLBRZYMIA, PAŃSTWO TOTALITARNE, SSAKI ŻYWORODNE, WÓDZ, TOCZENIE, PRĄD ZWARCIOWY, TREND HORYZONTALNY, OKSYBIONT, MAKRAMA, OKOLICA SZLACHECKA, PRYWATYZACJA KAPITAŁOWA, TENDRZAK, CIĄGOTY, PORTUGALSKI, EPKA, KOCIOŁEK, OBRZYD, REAKCJA ORIENTACYJNA, HALA TARGOWA, SZEW STRZAŁKOWY, PAJĄK, SYSTEM KLASY BUSINESS INTELLIGENCE, PASEK, GEN SKACZĄCY, NEKTARNIK, KURTYNA ZERO, DWUWARTOŚCIOWOŚĆ, SZLACHTA CHORĄGWIANA, GŁADKOMÓZGOWIE, KUMOTER, MENADA, CHWOSTÓWKA GŁOGOWICA, SZKŁO LABORATORYJNE, UZDA, PĘDZARNIA, CYGA, POWIERZCHNIA CYLINDRYCZNA, SZACHOWNICA PUNNETTA, STRĄCZYNA, POSTERUNEK RUCHU, LITOGRAFIA, GRUNCIK, PROCES FONETYCZNY, BELWEDER, HIPOTERAPEUTA, TAŚMA, SYGNAŁ CIĄGŁY, MRUKOKSZTAŁTNE, ZBIORNIK BALASTOWY, GLIGLIŃSKI, WERTIKAL, SOLICYTACJA, NUNCJUSZ APOSTOLSKI, NIEWRAŻLIWOŚĆ, RUSZT, IZBA CHORYCH, GAMMA, JEZIORO DRUMLINOWE, RZEŹWOŚĆ, AMPUŁKA, PRĄD INTERFERENCYJNY, ANOMALIA PELGERA-HUETA, KLECANKA RDZAWOROŻNA, JĄKANIE, MAMELUK, PRZYRODNIK, CZAPLA ŁUPKOWATA, ZASIŁEK CHOROBOWY, BASEN, PARTYZANTKA, AUTOGIEŁDA, LENIN, MIĘSOŻERCA, ANTENA TUBOWA, BOROWIEC, KOŁECZEK GOLFOWY, MASOŃSKOŚĆ, SILNIK GAŹNIKOWY, GASTROLOG, EUCHARYSTIA, WSPORNIK, TORTOWNICA, OŁTARZYK, KOŚCIÓŁ KATOLICKI, PRÓŻNOWANIE, KRĄŻEK PRZESUWNY, FASOLA, PATRIOTA, BRACTWO RYCERSKIE, FOTOGRAFISTA, RAK, ZAIMEK DZIERŻAWCZY, MXN, NIEZLICZONOŚĆ, BĄBELEK, POSTĘPOWANIE SĄDOWOADMINISTRACYJNE, DOMNIEMANIE NIEWINNOŚCI, TŁUSZCZAK, KONTRETYKIETA, WĄŻ POŻARNICZY, ZOOMETRIA, FORMA, MINIMALNE DRZEWO ROZPINAJĄCE, PŁASZCZ WODNY, DIAGRAM KWIATOWY, TECHNOLOGIA WIELKOPŁYTOWA, PASCHA, KWARTA, SZWOLEŻER, EURYTOP, REWIZOR, HERETYK, NAWALANKA, KAUTOPIREIOFAGIA, HURYSA, WIETRZENIE INSOLACYJNE, BEZROBOCIE JAWNE, IDEAŁ PIERWSZY, ŁADOWNICZY, PROPILEJE, WYNIK FINANSOWY, PERKOLACJA, KOMITET OBRONY ROBOTNIKÓW, NIEODPORNOŚĆ, INHIBICJA, SILNIK TŁOKOWY, OKLUZJA, MAORYJSKI, OPONKA, INFORMACJA, BOLERO, SYSTEMATYKA, WŁADCZOŚĆ, IMIĘ, PERKOZ Z ALAOTRA, PIERŚ, BORDER, FOLGA, SOKOLE OKO, TLENOWNIA, ANTROPOLOG KULTUROWY, SUBSTYTUCJA, GALICYJSKI, PROKSEMIKA, RYBY MORSKIE, SIEDMIOBÓJ LEKKOATLETYCZNY, LICEALIADA, HULMAN SZARY, KONGA, WSPÓŁRZĄDCA, BATYMETRIA, AUDYTORIUM, KLINOLIST, MECHANIZM KRZYWKOWY, TZS, WSPÓLNOŚĆ, FAKOMATOZA, ARABESKA, SZL, PRZYPAŁOWIEC, DIETA, ALA, PRÓBA WODY, MYR, CHOPIN, TRZYKROTKA WĘŻYKOWATA, PRZYCZÓŁEK, KURDUPLOWATOŚĆ, PODKATALOG, TŁO, ZAŚWIATY, PĘTÓWKA, DYNAMIKA, ZAMIANA, KABANOS, WYWRÓCENIE SIĘ, WARAN BEZUCHY, WRZAWA, SYN MARNOTRAWNY, NADZÓR JUDYKACYJNY, FILOLOGIA ORIENTALNA, ENTEROBAKTERIA, OMAN, JAPOK, BRYTYJSKI, LOTNISKOWIEC, ŚWIETLISTOŚĆ, BWP, KLEJONKA, SKLEP ZA ŻÓŁTYMI FIRANKAMI, USIŁOWANIE, PŁAZAKOWATE, PATRON, PNEUMATOLIZA, SOLARIUM, CHUDZIĄTKO, ORSZTYN, NORNIK PÓŁNOCNY, LAMBADA, KARTA MOBILIZACYJNA, SUTERENA, BAŁAGULSZCZYZNA, SOCJOGRAFIA, SYN, KORNET, MARKETINGOWIEC, ZŁÓG WAPNIOWY, LAMINAT, PIERNIKARZ, ZESPÓŁ STEVENSENA-JOHNSONA, SZPRYCKA, KOBUZ, DYSTONIA TORSYJNA, FIŃSKI, MARUNA NADMORSKA, ULTRAFIOLET, KONDENSATOR FLUIDÓW, SKOCZNIA, GZA, ROPUCHY NOSATE, GRANULOCYT, GALERA, SZCZUDLARZ, UKŁAD ODNIESIENIA, SHITSTORM, SZMIDT, OBJĘTOŚĆ, PĄCZEK WEWNĘTRZNY, KONCERTYNA, MIEJSCÓWKA, ZAKOLE, DZIOBAK, RUMIAN RZYMSKI, ?FIZYK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 19.209 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

BOGATSZA, UNIWERSALNA FORMA KODU JĘZYKOWEGO UMOŻLIWIAJĄCA POROZUMIEWANIE SIĘ Z KAŻDYM INNYM UŻYTKOWNIKIEM JĘZYKA, KTÓRY JĄ ZNA; WEDŁUG BERNSTEINA KOD TEN BYŁ TYPOWY DLA KLASY ŚREDNIEJ I WYŻSZEJ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: BOGATSZA, UNIWERSALNA FORMA KODU JĘZYKOWEGO UMOŻLIWIAJĄCA POROZUMIEWANIE SIĘ Z KAŻDYM INNYM UŻYTKOWNIKIEM JĘZYKA, KTÓRY JĄ ZNA; WEDŁUG BERNSTEINA KOD TEN BYŁ TYPOWY DLA KLASY ŚREDNIEJ I WYŻSZEJ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KOD ROZWINIĘTY bogatsza, uniwersalna forma kodu językowego umożliwiająca porozumiewanie się z każdym innym użytkownikiem języka, który ją zna; według Bernsteina kod ten był typowy dla klasy średniej i wyższej (na 13 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KOD ROZWINIĘTY
bogatsza, uniwersalna forma kodu językowego umożliwiająca porozumiewanie się z każdym innym użytkownikiem języka, który ją zna; według Bernsteina kod ten był typowy dla klasy średniej i wyższej (na 13 lit.).

Oprócz BOGATSZA, UNIWERSALNA FORMA KODU JĘZYKOWEGO UMOŻLIWIAJĄCA POROZUMIEWANIE SIĘ Z KAŻDYM INNYM UŻYTKOWNIKIEM JĘZYKA, KTÓRY JĄ ZNA; WEDŁUG BERNSTEINA KOD TEN BYŁ TYPOWY DLA KLASY ŚREDNIEJ I WYŻSZEJ sprawdź również:

wycieczka z dreszczykiem ,
Gatunek ten został ostatnio przesunięty z rodzaju fasola (Phaseolus) do rodzaju Vigna, ale jest wciąż cytowany jako Phaseolus aureus lub Phaseolus radiatus ,
Mnium stellare - gatunek mchu z rodziny merzykowatych ,
wada przędzy polegająca na występowaniu kłębków zsuniętych w jedno miejsce ,
przedstawienie postaci ludzkiej w taki sposób, żeby cały ciężar spoczywał na jednej nodze z wygięciem tułowia i ramienia w stronę odwrotna ,
ciasto dla solenizanta ,
meksykanka, pierwsza kobieta, która zapaliła znicz olimpijski podczas I.O. w Meksyku ,
tkanina o skośnym splocie, z drobnymi ukośnymi prążkami, wykonywana z różnych surowców, używana na podszewki, sukienki i ubranka dziecięce ,
tkanina jedwabna, która jest przetykana złotą nicią ,
odmiana rzodkwi zwyczajnej o dużym, białym korzeniu ,
lubieżny bożek leśny ,
mnich przepisujący księgi ,
Brassica oleracea var. capitata f. rubra - odmiana kapusty głowiastej; jej liście zawierają antocyjany, co nadaje im czerwonofioletowy kolor ,
trzecie, licząc od dołu przedłużenie masztu ,
stan, w którym nie istnieje coś, co powinno być (lub mogłoby być - w innych warunkach) ,
jeleń jawajski, jelonek jawajski, Axis kuhlii - endemiczny gatunek średniej wielkości ssaka parzystokopytnego z rodziny jeleniowatych; zamieszkuje wyspę Bawean w Indonezji ,
owad ,
zdrobniale o galonie, odznaczeniu ,
zupa z mleka z dodatkiem żółtka ,
utrata zdolność czytania i pisania u osoby dorosłej, niewynikająca z przyczyn medycznych ,
naczelne, suwerenne bóstwo panteonu bałtyjskiego ,
w architekturze - motyw ozdobny w kształcie dwóch ćwierćkół odwróconych łukami do siebie ,
mieszanina stałych wielkocząsteczkowych węglowodorów o żółtawej barwie ,
socjolog amerykański (1880-1949); jeden z twórców socjologii przemysłu w USA ,
badanie - na reprezentatywnej grupie - opinii i nastrojów społecznych, aby dokonać diagnozy i opracować prognozy ,
wypowiedż, która nie ma sensu, jest zbędna, nic nie wnosi ,
kosmonauta radziecki na pokładzie statku Wostok 2 ,
więzadło stawu kolanowego, które znajduje się przy wewnętrznej powierzchni kłykcia bocznego kości udowej ,
chodaki, łapcie ,
praca wykonywana w dzień, dzienna (poranna) zmiana

Komentarze - BOGATSZA, UNIWERSALNA FORMA KODU JĘZYKOWEGO UMOŻLIWIAJĄCA POROZUMIEWANIE SIĘ Z KAŻDYM INNYM UŻYTKOWNIKIEM JĘZYKA, KTÓRY JĄ ZNA; WEDŁUG BERNSTEINA KOD TEN BYŁ TYPOWY DLA KLASY ŚREDNIEJ I WYŻSZEJ. Dodaj komentarz

6+6 =

Poleć nas znajomym:

x