GLIKOZOAMINOGLIKAN (RODZAJ POLISACHARYDU), KTÓRY WYSTĘPUJE WE WSZYSTKICH ORGANIZMACH ŻYWYCH I NALEŻY DO NAJLICZNIEJSZEJ GRUPY ZWIĄZKÓW MAJĄCYCH IDENTYCZNĄ BUDOWĘ CHEMICZNĄ TAK U BAKTERII, JAK I CZŁOWIEKA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KWAS HIALURONOWY to:

glikozoaminoglikan (rodzaj polisacharydu), który występuje we wszystkich organizmach żywych i należy do najliczniejszej grupy związków mających identyczną budowę chemiczną tak u bakterii, jak i człowieka (na 15 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "GLIKOZOAMINOGLIKAN (RODZAJ POLISACHARYDU), KTÓRY WYSTĘPUJE WE WSZYSTKICH ORGANIZMACH ŻYWYCH I NALEŻY DO NAJLICZNIEJSZEJ GRUPY ZWIĄZKÓW MAJĄCYCH IDENTYCZNĄ BUDOWĘ CHEMICZNĄ TAK U BAKTERII, JAK I CZŁOWIEKA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.273

MANAROW, ROZMARYN, AMYGDALODON, TOMI, KUPCZYK, KOLENDRA, KARBOMYCYNA, NERECZNICA BŁOTNA, WĘDKARSTWO SPŁAWIKOWE, LAUBZEGA, IDIOFON, GATUNEK ZAWLECZONY, KABASSU, TERAZ, MATOWOŚĆ, OFFTOP, ŻYWY TRUP, LIGA, SKORUPIK, LAMNA, ERLIANZAUR, RENEGAT, STERNICZKA MASKOWA, KAZBA, PISZCZAŁKI, MIGLANC, MORENA CZOŁOWA, NIESTRAWNOŚĆ, GALWEOZAUR, NOWOŻYTNIK, ROKITNIK, KURKA, ZAŁAM, DOZÓR BÓŻNICZY, LOGIKA MATEMATYCZNA, PROMIENIOWANIE MIKROFALOWE, WYRAZ OBCY, GIEŁDA SAMOCHODOWA, OBLAK, UNIWERSUM HERBRANDA, MAKARON, BIBUŁA, GRANTOBIORCA, ZWYCIĘŻYCIEL, COMBI, SZLAGIER, ZESPÓŁ STEVENSENA-JOHNSONA, OKTET, WOJSKO SPECJALNE, GAGAUZKA, KWAS, UKŁAD TERMODYNAMICZNY, EUCELOFYZ, KORONA, ODRUCH KOLANOWY, GLIKOZYD FENOLOWY, KWAS ORTOFOSFOROWY, REWIŚ, ROŻEK, PATRONAŻ, KWADRATNIKOWATE, PSYCHOZA MANIAKALNO-DEPRESYJNA, TOREBNIK PIŻMOWY, DUCHOWIEŃSTWO, ORKA, ZASIEDLENIE, SYSTEM TRANSAKCYJNY, KONWENT, TALERZ, REAKCJA BEZWARUNKOWA, DYPTAM, UKŁAD NACZYNIOWY, WARGA DOLNA, KUBEK, DESMATOZUCH, PŁATNIK, KRATA PODGRUP, TECHNICZNOŚĆ, TOKSEMIA, MOMENT RZĘDU K, BOMBA TERMOJĄDROWA, MUZA, ATONALNOŚĆ, ARGUS, GROTMARSEL, WARKOCZ, OWOC SZUPINKOWY, KOZIOŁ SKALNY, POLITYK, POKONANY, KRET SZCZOTKOOGONIASTY, STERYLIZACJA, KOMERCJALIZACJA, ZACHOWANIE, MISKA, WYCIĄG, WSCHÓD, SCHODY, MASAJ, BEETHOVEN, PIÓROSZ PIERZASTY, HAK, LUFT, DAGA, ORBIWIRUS, KWASEK CYTRYNOWY, ROŚLINA TRUJĄCA, ROPUCHA PANTEROWATA, LAMINAT, PUCHLINA WODNA, WIERNY, UŁAMEK ZWYKŁY, BAŁAMUTKA, POWIĄZANIE, TWARDOŚĆ, PIJAK, BŁYSTKA WAHADŁOWA, CIERLICA, EMYDOPS, INWERSJA, MINERAŁ ALLOGENICZNY, AŻUR, AMAZONETKA, PTERODAUSTRO, WSPÓŁPRACA TRANSGRANICZNA, KIELICH, ROMANCA, CHOMIK DŁUGOOGONOWY, HAWAJSKI, LIGABUEZAUR, GRZEBACZ, OLCHA, OWSIANKA, BOM, NIT, KOCANKA, PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, MINIVAN, ZARODZIEC PASMOWY, KULTURA, INKAS, PSZCZOŁA WŁOSKA, OFIARNIK, WESZ WIELORYBIA, KRYTERIUM ULICZNE, PARANG, LIMBA, DERYWAT UABSTRAKCYJNIAJĄCY, KALAMBUR, KORONA, TWIERDZENIE MENELAOSA, REINSTALACJA, ASYRYJSKI, AMBORELLA, ASTER GAWĘDKA, HEL, GLINA BAZALNA, KAPERKA, BEZA, TEORIA PIERŚCIENI, DEHYDROGENAZA, WULWODYNIA, TRZONOWIEC, ROKOKO, SUCHY DOK, GŁOS SUMIENIA, JUFER, GĄSIOR, PODSTAWA SŁOWOTWÓRCZA, MAHDI, KETELEERIA, OSM, PANCERNIK KARŁOWATY, GRUBIAŃSTWO, ZROSTNICZEK ZIELONY, BABOL, BIAŁKOMOCZ FIZJOLOGICZNY, AGNOZJA CZUCIOWA, ALGORYTM ITERACYJNY, GE'EZ, GŁOWIENKA, DUR BRZUSZNY, PANCERZ, BANK CENTRALNY, PASYNKOWATE, METANOJA, ŚCIEŻKA DYDAKTYCZNA, LOTNIARZ, KWAS GIBERELINOWY, OGÓŁ, CHRZĄSTKA, TAFA, DYSCYPLINA SPORTOWA, KRĄŻOWNIK LOTNICZY, SAM, KOCIOŁ, GEN HOMEOTYZNY, OBLAT, KLER, KORBA, PISTOLET, FILANDER RUDAWY, LUDŹ, BRYTYJSKI KOŃ GORĄCOKRWISTY, SĄD I INSTANCJI, DON KISZOT, RADYKALNOŚĆ, KONIK POLSKI, OLIWKA, OSADNICTWO SZKATUŁOWE, ZASTAWKA, CZAPLA MODRA, PĘPUSZEK, KONTAKT, SOSNA JEDNOIGIELNA, GASTONIA, PŁYN RINGERA, KASZA JĘCZMIENNA, SZNAUCER, SEKWENCJA, STOJAK, ANAPSYDY, GRUPA SIOSTRZANA, MANOMETRIA ANOREKTALNA, DRAKOREKS, MIODOJAD ATOLOWY, UKŁADARKA RUR, KARRER, AZYTROMYCYNA, WALKA RADIOELEKTRONICZNA, USZKO, KLASOWOŚĆ, TONIN, OSTROŻNOŚĆ, ZADANIE DYSJUNKTYWNE, POŁĄCZENIE SZEREGOWE, UŻYCIE NIEKOMERCYJNE, SILNIK BEZRUCHOWY, ŁAKOMY KĄSEK, PAPROTNIK BRAUNA, WODA-WODA, KOŁO HISTORII, WSKAŹNIK ZARZĄDZANIA DŁUGIEM, POWOLNOŚĆ, RYCERZYK, UKŁAD ODOSOBNIONY, BERA, WŚCIBSKOŚĆ, ORMIAŃSKI, LEFLUNOMID, GAGAUZ, DYSMUTAZA PONADTLENKOWA, ORZECH, ANDROPAUZA, KLECANKA RDZAWOROŻNA, RĘBNIA ZUPEŁNA, PŁASKOGON HENKELA, SZEŚĆ DZIEWIĘĆ, IWAN, ROTALIT, CZERWIEC, RZEKOTKA, NIBYŁOPATONOSY, BROCHE, FULMAR POŁUDNIOWY, EMAUZAUR, OLTP, KARABIN SKAŁKOWY, KRAJKA, GRZYB TWARDZIOSZEK, KRYSTALOGRAFIA CHEMICZNA, ZACHYLNIK BŁOTNY, PODATEK OD PRZEDSIĘBIORSTW, KAMELEON ŻYWORODNY, ARMSTRONG, JAJARZ, BATERIA UMYWALKOWA, ŚCIĘCIE, CZASOWNIK WIELOKROTNY, SKORPION, STERBRAMREJA, BYLICA PONTYJSKA, PŁASKOŚĆ, ROZUMOWANIE ABDUKCYJNE, CZIP, TRZYKROTNOŚĆ, POLSKIE SKRZYPCE, CZŁOWIEK INTERESU, KOZA, TUNBERGIA, STOPKA, SPORT SIŁOWY, ZAWAŁ BLADY, LEGATO, SCYNKI WODNE, DRAPACZ, TONKA, ROTUNDA, IMIONNIK, ?HEŁM WIELKI.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.273 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

GLIKOZOAMINOGLIKAN (RODZAJ POLISACHARYDU), KTÓRY WYSTĘPUJE WE WSZYSTKICH ORGANIZMACH ŻYWYCH I NALEŻY DO NAJLICZNIEJSZEJ GRUPY ZWIĄZKÓW MAJĄCYCH IDENTYCZNĄ BUDOWĘ CHEMICZNĄ TAK U BAKTERII, JAK I CZŁOWIEKA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: GLIKOZOAMINOGLIKAN (RODZAJ POLISACHARYDU), KTÓRY WYSTĘPUJE WE WSZYSTKICH ORGANIZMACH ŻYWYCH I NALEŻY DO NAJLICZNIEJSZEJ GRUPY ZWIĄZKÓW MAJĄCYCH IDENTYCZNĄ BUDOWĘ CHEMICZNĄ TAK U BAKTERII, JAK I CZŁOWIEKA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KWAS HIALURONOWY glikozoaminoglikan (rodzaj polisacharydu), który występuje we wszystkich organizmach żywych i należy do najliczniejszej grupy związków mających identyczną budowę chemiczną tak u bakterii, jak i człowieka (na 15 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KWAS HIALURONOWY
glikozoaminoglikan (rodzaj polisacharydu), który występuje we wszystkich organizmach żywych i należy do najliczniejszej grupy związków mających identyczną budowę chemiczną tak u bakterii, jak i człowieka (na 15 lit.).

Oprócz GLIKOZOAMINOGLIKAN (RODZAJ POLISACHARYDU), KTÓRY WYSTĘPUJE WE WSZYSTKICH ORGANIZMACH ŻYWYCH I NALEŻY DO NAJLICZNIEJSZEJ GRUPY ZWIĄZKÓW MAJĄCYCH IDENTYCZNĄ BUDOWĘ CHEMICZNĄ TAK U BAKTERII, JAK I CZŁOWIEKA sprawdź również:

śpiewaczka (mezzosopran) ur. w 1934 r.; występy w teatrach operowych Bazylei, Wiedniu, Londynie, USA ,
kierunek studiów, który swoim zakresem obejmuje naukę o języku, kulturze i literaturze włoskiej ,
mieszanina substancji, wykorzystywana do prania odzieży i materiałów włókienniczych, sprzedawana w formie proszku ,
ptak o wyjątkowej pisowni ,
wyrażenie zgody na swój udział ,
Somateria fischeri - gatunek ptaka z rodziny kaczkowatych (Anatidae) ,
płaski, okrągły kawałek jakiegoś materiału (np. kamienne dyski Dropa) ,
osoba fizyczna lub prawna zastępująca kogoś (osobę lub instutycję) przy jakimś zadaniu ,
Bogusław ur. w 1942 r., publicysta i krytyk muzyczny popularyzator muzyki operowej ,
część dialektu mazowieckiego języka polskiego; powstała w wyniku wymieszania się różnych gwar polskich, którymi mówili osadnicy kolonizujący południową część Warmii w XIV w ,
powolny austriacki taniec ludowy ,
warzywo, owoc (jagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
przekładnia, w której zastosowano połączenia mechaniczne w celu uzyskania transmisji mocy i zmiany parametrów ruchu ,
ten, który praktykuje, wypełnia praktyki religijne ,
ktoś chudy, zazwyczaj o zapadniętych policzkach, które upodobniają twarz do szczurzego pyszczka ,
włoski śpiewak, baryton (1857-1928); mistrz belcanta ,
krewny żyrafy z nogami w białe pręgi ,
wariant zapisu litery lub wyrazu albo głoski, funkcjonujący w danym języku w wyniku jego wewnętrznego zróżnicowania ,
tkanina wzorzysta, pokryta deseniem odbitym przy użyciu szablonów i specjalnych farb ,
obraz telewizyjny ,
sytuacja, którą można uznać za żart, często bolesny dla kogoś ,
gatunek muzyki granej na mechanicznych instrumentach, których kształt ustalił się w XIX w., korzystającej z form muzycznych klasycyzmu, stawiany w opozycji do muzyki rozrywkowej ,
... winny, przyprawa ,
pstrokaty rumak ,
zabawa, polegająca na ślizganiu się po powierzchni lodu z rozbiegu ,
Ben, malarz i rzeźbiarz angielski (1894-1982) geometryczne kompozycje abstrakcyjne ,
nauczka, sytuacja, w której ktoś dostaje dotkliwą lekcję, wycisk ,
popularna metoda uwikłana rozwiązywania znanych w fizyce i inżynierii równań różniczkowych cząstkowych metodą różnic skończonych ,
przejaw (np. intelektu, pomysłowości, dowcipu), uwidaczniający się zwykle nagle i na krótko ,
właściwie Dudevant - pisarka francuska (1804-76), przyjaciółka Chopina -powieści, dramaty, szkice literackie

Komentarze - GLIKOZOAMINOGLIKAN (RODZAJ POLISACHARYDU), KTÓRY WYSTĘPUJE WE WSZYSTKICH ORGANIZMACH ŻYWYCH I NALEŻY DO NAJLICZNIEJSZEJ GRUPY ZWIĄZKÓW MAJĄCYCH IDENTYCZNĄ BUDOWĘ CHEMICZNĄ TAK U BAKTERII, JAK I CZŁOWIEKA. Dodaj komentarz

6+6 =

Poleć nas znajomym:

x