WERWA, WIGOR, SWADA; CECHA CZŁOWIEKA, KTÓRY JEST ENERGICZNY, RZEŚKI, DZIARSKI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

IKRA to:

werwa, wigor, swada; cecha człowieka, który jest energiczny, rześki, dziarski (na 4 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: IKRA

IKRA to:

komórki jajowe ryb (na 4 lit.)IKRA to:

jaja ryb (na 4 lit.)IKRA to:

ci, którzy ją mają, są pełni wigoru (na 4 lit.)IKRA to:

najcenniejsza z jesiotra (na 4 lit.)IKRA to:

symbol werwy (na 4 lit.)IKRA to:

wigor jak rybie jaja (na 4 lit.)IKRA to:

ma ją osoba energiczna (na 4 lit.)IKRA to:

z niej kawior (na 4 lit.)IKRA to:

z niej ryby (na 4 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "WERWA, WIGOR, SWADA; CECHA CZŁOWIEKA, KTÓRY JEST ENERGICZNY, RZEŚKI, DZIARSKI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 10.948

MANTYLA, DZIEŃ, PRZECIWWAGA, OBRÓŻKA, RÓG, LEMING, APORT, FORMUŁKA, WIGOŃ, OKRĄG APOLONIUSZA, NIEDOSIĘŻNOŚĆ, BYDLĘCTWO, PRÓŻNIA, LOGOPEDKA, LUZACKOŚĆ, RACJONALIZM, PODKATEGORIA, NIEOBYCZAJNOŚĆ, PIES PASTERSKI, CHOMIK EUROPEJSKI, KSIĄŻĘ, WAHACZ WZDŁUŻNY, PRZYCZYNEK, GÓGLE, KRZYŻYK, ANAPSYDY, REPRODUKCJA PROSTA, POGODNOŚĆ, PTASZNIK GIGANT, ŻYWIOŁOWOŚĆ, CZWORAK, WYŚWIETLACZ CIEKŁOKRYSTALICZNY, ROZPACZLIWOŚĆ, CYBERPANK, PRELUDIUM, NARÓW, FILOLOGIA CHORWACKA, PRZEKONANIE, POSTNIK, IDEAŁ PIERWSZY, WNYKARZ, STATUA, FISZBINOWCE, PRINSEPIA CHIŃSKA, ZASADA KOMPOZYCYJNA, PŁASZCZYZNA CZOŁOWA, CZERSKA, GRZECZNOŚĆ, SITWA, INKA, MŁODZIAK, SPOKOJNOŚĆ, DZIEŃ JUTRZEJSZY, RYS, OPUKIWANIE, BIDAKA, BROŃ, PŁYNNOŚĆ, KOEDUKACYJNOŚĆ, MODUŁ SERWISOWY, PUSZKARSTWO, CIĄGUTKA, ZAIMEK DZIERŻAWCZY, BEZGRANICZNOŚĆ, GRANIASTOSŁUP PRAWIDŁOWY, DYDELFOWATE, BALANS, MINIPIŁKA, NIEZDARNOŚĆ, ARCHITEKTURA HARWARDZKA, LIROGON ALBERTA, ŁAKOMY KĄSEK, KOŚCISTOŚĆ, PODRYWKA, KOŁNIERZYK BEBE, CZUWAK, NIEWYRAŹNOŚĆ, OFIARODAWCA, BARBARZYŃCA, POMIESZANIE ZMYSŁÓW, UPIERDLIWOŚĆ, RZEKOTKA SZMARAGDOWA, DOBROWOLNOŚĆ, CHIŃSKOŚĆ, ANTROPOLOGIA MISYJNA, PROCES FIZYCZNY, SŁABEUSZ, STRZĘP LUDZKI, PAPROTNICA, DUSZNICA, STAROŚCIANKA, ALEGORIA, ZMARZLUCH, KWAS TŁUSZCZOWY, OŚLIZGŁOŚĆ, PRZEKAZ, MOCNA STRONA, PRZESZCZEPIENIE ROGÓWKI, NATRYSK, TRANZYSTOR STOPOWO-DYFUZYJNY, DROGA KOLEJOWA, GŁOWNIA, ŚWIADOMOŚĆ, MISTRZ, PRĄD FARADYCZNY, PAWILON, NIEDOJRZAŁOŚĆ, NIEZDYSCYPLINOWANIE, SEKSOWNOŚĆ, NIEDEFINIOWALNOŚĆ, NIEPRZENIKLIWOŚĆ, LINIA ŚRUBOWA, DYŻURNY RUCHU, POTAJEMNOŚĆ, ANON, BAZYLIKA MNIEJSZA, KROWA MORSKA, ZJADLIWOŚĆ, DZIWOŻONA, NIEKONWENCJONALNOŚĆ, WIGOR, RAKIETNIK, MONOSTYCH, ŁAD, CIEMNOTA, HALMA, MIERNOŚĆ, ZAINTERESOWANA, UPÓR, SER ŻÓŁTY, KAUKAZ, JAZZ FUSION, NIEUŻYTECZNOŚĆ, MARKOTNOŚĆ, BEZBRZEŻNOŚĆ, NIEŚWISZCZUK CZARNOOGONOWY, PRZEDŁUŻACZ, RUCHAWOŚĆ, MUNSZTUK, OŚWIECONOŚĆ, LEJKA, BOMBA, BURAK POSPOLITY, SZUPINKA, RESET, LUTNIARZ, PROGRAM ROZRYWKOWY, NAWA GŁÓWNA, GONCIARZ, NIEOCZYWISTOŚĆ, SZEWC, STROIK, DZIŚ, SYNONIMICZNOŚĆ, SZCZUR, KREMOWOŚĆ, TAG, ŻYD, UPOJNOŚĆ, NIEUDOLNOŚĆ, WYCIĄG, ASYMETRYCZNOŚĆ, TRACHEOTOMIA, ANTROPOTOMIA, KAPISZONÓWKA, TAPIR KORDYLERYJSKI, INTENDENT, BENEFIS, RAK SZEROKOSZCZYPCOWY, AKCJA NIEMA, JĘZYK EZOPOWY, GOTYK WENECKI, GEOGRAFIA EKONOMICZNA, TURYSTYKA KWALIFIKOWANA, DOBRO, WSIOK, SWOBODA, PATYCZAK, DOTYK, ENCYKLOPEDYZM, ROBOTNIK BUDOWLANY, OBRAZ POZORNY, GNIAZDO, DIONIZYJSKOŚĆ, METATEKST, ZAPIS, NIEPRZEKŁADALNOŚĆ, RADIOELEKTRONIKA, INDEKSACJA, NAPRĘŻACZ, LUSTERKO, AKCENT, MALINA OMSZONA, RESORAK, LODOWIEC FIELDOWY, KOLOKWIALIZM, FEMINIZM, COMBER, NADAJNIK TELEWIZYJNY, NACZYNIOWE, TRZONOWIEC, WYBUCHOWOŚĆ, WIERZCHOŁEK, ZEGAR Z KUKUŁKĄ, AUTOKRATYZM, UNIKATOWOŚĆ, KANALIK, ŚWIADKOWIE JEHOWY, KANCIASTOŚĆ, NIEDŹWIEDNIK, REMISJA, MARSZ, FILM SF, PŁOCHLIWOŚĆ, OKRES AMAZOŃSKI, RZECZOWNIK, INTERMEZZO, ZAPACH, POSIADACZ ZALEŻNY, ŁOKIEĆ TENISISTY, DUPCIA, SKOCZKOWCE, KUBEK, BLOK SOCJALISTYCZNY, TRAWERS, KOMPARYCJA, ANALIZA PORTFELOWA, TYBINKA MAŁA, ZASADA TOŻSAMOŚCI, PRAWO PIĘŚCI, KODOWANIE PREFIKSOWE, DRAŃSTWO, ROZKOSZNIACZEK, GRUSZECZNIK WIĄZKOWY, SKANINGOWY MIKROSKOP TUNELOWY, ŻÓŁW ŻÓŁTOGŁOWY, ZAPALENIE, PIROELEKTRYK, TWIERDZENIE COSINUSÓW, POIMEK, KAJMAK, ZAPALCZYWOŚĆ, NIEZAWODNOŚĆ, FILTR WĘGLOWY, TROMBOPLASTYNA, DOMINACJA PEŁNA, INŻYNIERIA LĄDOWA, POLEMICZNOŚĆ, KRAJOBRAZ PERYGLACJALNY, LANGUSTYNKA, MEGAPASKAL, KOMITET ZAŁOŻYCIELSKI, ALKALOID, TOCZEŃ, HANIEBNOŚĆ, NAŚLADOWCZOŚĆ, SKRZYNKA LĘGOWA, PODSZEWKA, MONUMENT, LANDLORD, ENERGIA CIEPLNA, WYBITNOŚĆ, METODA, SONDA, KWAS MIGDAŁOWY, FUNDUSZ ZASOBOWY, AUTOBUS CZŁONOWY, TRANSPARENCJA, THRILLER, EPISTEMOLOGIZM, ZAKRĘT, KOLOKATOR, DYSPROPORCJONALNOŚĆ, BEARS, ZAPALENIE, SŁABIZNA, SPADOCHRONIK WYCIĄGAJĄCY, KWASZENIAK, IMPLIKATURA KONWERSACYJNA, DOBRO POZYCJONALNE, PRZODOMÓŻDŻE, JEDNOSTKA ILOŚCI INFORMACJI, CHALLENGER, SŁONECZNICA, PĘDNIK AZYMUTALNY, BEZTERMINOWOŚĆ, CIASNOŚĆ, ROZRZUTKOWATE, MINÓG RZECZNY, WSPÓŁCZYNNIK BEZPIECZEŃSTWA, PRZEWINIENIE DYSCYPLINARNE, CHROPOWATOŚĆ, MIARA, WSKRZESICIEL, PLASTYKA, SYSTEM POZYCYJNY, JAPONKA, ESKADRA ROZPOZNAWCZA, ENANCJOMER, ?MODRASZEK IKAR.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 10.948 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

WERWA, WIGOR, SWADA; CECHA CZŁOWIEKA, KTÓRY JEST ENERGICZNY, RZEŚKI, DZIARSKI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: WERWA, WIGOR, SWADA; CECHA CZŁOWIEKA, KTÓRY JEST ENERGICZNY, RZEŚKI, DZIARSKI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
IKRA werwa, wigor, swada; cecha człowieka, który jest energiczny, rześki, dziarski (na 4 lit.)

Definicje krzyżówkowe

IKRA
werwa, wigor, swada; cecha człowieka, który jest energiczny, rześki, dziarski (na 4 lit.).

Oprócz WERWA, WIGOR, SWADA; CECHA CZŁOWIEKA, KTÓRY JEST ENERGICZNY, RZEŚKI, DZIARSKI sprawdź również:

TULUIDYNY; aminy aromatyczne stosowane w syntezie barwników ,
porcja gotowej galaretki, tj. słodkiego w smaku wyrobu spożywczego o galaretowatej konsystencji, powstałego dzięki właściwościom żelującym dodatków; zazwyczaj sprzedawana w kubeczkach jako gotowy deser ,
podłużne naczynie gospodarskie służące do podawania pożywienia i wody większym zwierzętom hodowlanym ,
dwupokładowy wagon pasażerski ,
przyśpiewka ludowa wykonywana podczas tańca wyrwanego ,
budynek mieszkalny na planie prostokąta, z atrium (prywatnym pomieszczeniem wewnętrznym) w części centralnej ,
deser rozpowszechniony zarówno w kuchni tureckiej, ormiańskiej, bułgarskiej, jak i bałkańskiej ,
Cortinarius - rodzaj grzybów z rodziny zasłonakowatych ,
pieszczotliwie: kochana, ptaszyna, kobieta, dla której ma się szczególnie dużo czułości, przy okazji: zwykle osoba o łagodnym usposobieniu ,
utrata moralności, kultury, nieetyczne postępowanie, zubożenie duchowe i kulturalne ,
coś bardzo brzydkiego, szkaradnego, coś, co szokuje swoim wstrętnym wyglądem; zwykle nazywa się tak rzeczy, zastosowanie tej nazwy do człowieka (istoty żywej) jest bardzo deprecjonujące ,
ruchoma, okrągła część aparatu telefonicznego, służąca do wybierania numeru ,
Bombus soroeensis - owad z rodziny pszczołowatych; trzmiel różnobarwny zakłada niewielkie rodziny i gniazduje w ziemi ,
rodzaj ryb karpieńcokształtnych z rodziny strumieniakowatych ,
warzywo, owoc (nibyjagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
ośrodek eksploatacji rud manganu i złota w płn.-zach części Ghanu na płd. od Tarły ,
parowóz ciągnący tender ,
zawartość koryta; tyle, ile mieści się w korycie ,
w botanice: zawiązek pędu z merystemem wierzchołkowym i zawiązkami organów - liści i kwiatów ,
Richard, grał w filmie 'Szakal' ,
historyczne urządzenie do zrywki drewna ,
Bothriechis aurifer - gatunek węża z podrodziny grzechotnikowatych, z rodziny żmijowatych ,
wypowiedź mająca na celu schlebianie komuś i obliczona na przypodobanie się komuś ,
wiązanie stalowe lub drewniane używane do wzmacniania budowli ,
utwór plastyczny o komicznie przejaskrawionych, nieprawdopodobnych elementach ,
Clupeiformes - rząd ryb promieniopłetwych obejmujący ryby słonowodne, słodkowodne i wędrowne o dużym znaczeniu ekonomicznym ,
dekoracyjny, geometryczny wzór architektoniczny odkuty z kamienia lub zrobiony z cegieł, używany do wypełnienia górnej części gotyckiego okna; rzadziej używana polska nazwa maswerku ,
Squalus blainville - gatunek ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny koleniowatych (Squalidae) ,
gwiazda zmienna, która gwałtownie i nieprzewidzianie zwiększa swoją jasność w ciągu kilku minut lub godzin ,
NERKÓWKA; część cielęciny, baraniny z nerką

Komentarze - WERWA, WIGOR, SWADA; CECHA CZŁOWIEKA, KTÓRY JEST ENERGICZNY, RZEŚKI, DZIARSKI. Dodaj komentarz

1×3 =

Poleć nas znajomym:

x